KNJIŽNICA - IGRIŠČE ZNANJA IN ZABAVE Biblioterapija v pop kulturi

8. STROKOVNO SREČANJE Z MEDNARODNO UDELEŽBO
KNJIŽNICA - IGRIŠČE ZNANJA IN ZABAVE
Biblioterapija v pop kulturi
Gradska knjižnica »Ivan Goran Kovačić«, Karlovec, 17. in 18. september 2012
Napovedujemo
Gradska knjižnica »Ivan Goran Kovačić« iz Karlovca in Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto
napovedujeta dvodnevno mednarodno strokovno srečanje »Knjižnica – igrišče znanja in
zabave«, ki bo potekalo 17. in 18. septembra 2012 v Karlovcu. Srečanje bo organizirano
tradicionalno osmo leto zapored, kot rezultat dolgega in uspešnega sodelovanja med
knjižnicama.
Naslov letošnjega srečanja je »Biblioterapija v pop kulturi«.
Pomembne naloge splošnih knjižnic so pestra in bogata ponudba knjižnih in neknjižnih
vsebin in njihova dostopnost ter posledično skrb za utrjevanje in razvijanje bralne kulture in
skrb za kakovostno preživljanje prostega časa uporabnika. V času svetovne finančne krize se
sodobne knjižnice vse bolj usmerjajo k uporabniku in kvaliteti njegovega življenja. Knjižno in
neknjižno gradivo, ki ga hrani in posreduje knjižnica, je lahko pod določenimi pogoji
primerno kot sredstvo za izvajanje različnih terapevtskih dejavnosti, saj lahko bralec ob
branju, poslušanju ali gledanju načrtno izbrane literature, glasbe ali filma lažje rešuje svoje
težave. Vsekakor je poleg različnih vrst terapij s sodobnimi in popularnimi mediji med
knjižničarji najbolj poznana metoda biblioterapije, pa vendar se bomo na posvetu spraševali,
koliko in predvsem kako jih pravilno uporabljati pri delu z uporabniki.
Vabljeni predavatelji strokovnega srečanja so aktivni strokovnjaki s področij bibliotekarskih
znanosti, pedagogike, sociologije in psihologije iz Slovenije in Hrvaške, ki bodo strokovno
obravnavali koncept in pomen biblioterapije v popularni kulturi kot tudi terapevtske učinke
drugih popularnih medijev.
Namen strokovnega srečanja je izmenjava mnenj, idej, strokovnih pobud in dobrih praks za
nadaljnji kakovostni razvoj stroke na področju dela z uporabniki tako v Sloveniji kot na
Hrvaškem.
Organizacijski odbor posvetovanja