Navodila za upravljanje Isodesign žaluzij (.pdf)

8. VZDRŽEVANJE IN NEGA
Mehanika in pogonski elementi so izdelani iz umetne mase oz. korozijsko zaščitenega jekla in
ne zahtevajo posebnega vzdrževanja.
Blaga umazanija: čiščenje opravite na licu mesta. Demontaža žaluzije ni potrebna. Prevlečene
elemente, kot so zgornja, spodnja letev, lamele in deli iz umetne mase, obrišite z mlačno vodo
in mehko gobo. Z uporabo čistila z antistatičnim učinkom bo izdelek ostal dlje časa čist.
Pred čiščenjem se prepričajte, da na lakiranih kovinskih delih ni umazanije, ki bi spraskala ali
odrgnila površino.
V primeru trdovratnejše umazanije na _žaluziji se obrnite na vašega trgovca ali ustreznega
strokovnjaka za čiščenje objektov.
POZOR:
- ne uporabljajte
- ne uporabljajte
- ne uporabljajte
- ne uporabljajte
sredstev za čiščenje, ki spraskajo površino, npr. past, tekočin itd.
mehanskih pripomočkov, npr. strgal, lopatic itd.
visokotlačnih parnih čistilnih naprav
topil/razredčil in alkohola (špirit)
9. OBVEZNO UPOŠTEVAJTE NASLEDNJE
Da bi preprečili termični lom stekla in tvorbo kondenzacijske vode, so potrebni zadostno
prezračevanje in odzračevanje prostora, pravilna izbira stekla in strokovna montaža. Opozarjamo vas, da lahko v primeru nezadostnega prezračevanja in odzračevanja prostora pride do
tvorbe kondenzacijske vode kot tudi do vročinskega zastoja. Za tako nastale poškodbe žaluzije
ne jamčimo. Enako velja za lom stekla v primeru vročinskega zastoja ali slabe kakovosti stekla.
Velja od januarja 2007 © Sonal d.o.o. si pridržuje pravico do tehničnih sprememb.
sistemi senčenja
notranje žaluzije
NAVODILO ZA UPRAVLJANJE, NEGO IN VZDRŽEVANJE
Velja od januarja 2007
1. NAPOTKI ZA UPRAVLJANJE VAŠIH ŽALUZIJ
5. ŽALUZIJE Z ELEKTRIČNIM POGONOM
Upravljanje žaluzij je praviloma zelo enostavno in udobno. Za nemoteno upravljanje žaluzij
pa se je potrebno pred začetkom uporabe prepričati, da bo mogoče žaluzijo prosto premikati,
to pomeni, da žaluzija pri spustu ne naleti na oviro oz. da sta zagotovljena dvig in obračanje
žaluzije brez odpora. V nasprotnem primeru se namreč žaluzija lahko poškoduje oz. se lahko
potezni trakovi (vrvice) napačno navijejo. Če se žaluzija pri upravljanju zatakne, lahko to
poškoduje potezne trakove ali pogonski sistem in elemente upravljanja! Žaluzije nudijo odlično
zaščito pred soncem in pogojno zaščito pred radovednimi pogledi. Če imate občutek, da
je možno skozi poševno stoječe lamele od spodaj vseeno videti v vašo sobo, lahko lamele
obrnete navznoter in je vpadni kot svetlobe posledično obrnjen navzgor. Izdelki Sonal so praviloma izdelani v skladu z veljavnimi predpisi in standardi, zaradi česar so pri njihovi izvedbi
upoštevane zahteve glede obračanja, zapiranja in upravljanja žaluzij. Spuščena žaluzija niti
človeku niti živali ne nudi zaščite pred padcem skozi okno.
Obremenitve, ki niso v skladu s primarnim namenom uporabe žaluzij, omejujejo funkcijo in
varnost vaših žaluzij. V primeru napačnega upravljanja in nepravilne uporabe ugasne pravica
do uveljavljanja garancijskih zahtevkov – glej tudi Splošne dobavne in garancijske pogoje.
Zaradi omejene zaznave morebitnih ovir je še posebej pomembno, da pred aktiviranjem preverite prosti tek žaluzije. To velja še zlasti za naprave, katerih aktiviranje je vezano na avtomatske upravljalne elemente (svetlobne senzorje, temperaturne senzorje, časovna stikala itd.).
Pri večkratnem zaporednem upravljanju se lahko vključi zaščitno termo stikalo, zaradi česar
motor (nekaj minut) ne obratuje. Pri motnjah po nevihti (posredni udar strele) lahko z izklopom
in ponovnim vklopom ustreznih varovalk vzpostavimo vse funkcije žaluzij.
Priključek pogona ter dodatnih naprav sme opraviti samo pooblaščen elektroinštalater.
2. ŽALUZIJE Z NESKONČNO KROGLIČNO VRVICO
Položaj oz. pozicijo lamel določimo z enakomernim potegom enega kraka verižice. Da
preprečimo poškodbe žaluzije, je treba, če je le mogoče, preprečiti nekontrolirane spuste
žaluzij. Lamele obračamo z potegom enega ali drugega kraka verižice.
3. ŽALUZIJE Z VLEČNO VRVICO IN PALICO ZA OBRAČANJE
Z lahkim potegom vlečnih vrvic v smeri sredine žaluzije se sprosti vrvično zapiralo in žaluzijo
lahko spustimo. Za ustavitev spusta žaluzije vrvice enostavno potegnite navzven. Priporočljivo
je, da so lamele med dviganjem in spuščanjem v vodoravnem položaju. Položaj lamel spremenite z zasukom palice za obračanje. Ker upravljanje poteka preko več vrvic, lahko neenakomerni potegi vrvic povzročijo poševno pozicijo žaluzije.
4. ŽALUZIJE Z ROČIČNIM POGONOM
6. SPLOŠNA NAVODILA
Tekstilni deli se obrabijo in so podvrženi tehničnim in naravnim spremembam na podlagi vpliva
UV žarkov, toplote in vlage, kar privede do raztezanja, kršenja in bledenja ter lahko vpliva na
delovanje žaluzije (zapiranje, poševna pozicija lamel).
Da preprečimo poškodbe izdelka zaradi korozije, žaluzije ne smejo biti dlje časa izpostavljene vlagi v prostoru. Agresivno izločanje vlage iz fasade ali ometov/opleskov lahko povzroči
poškodbe zaradi korozije. Redno zračenje in sušenje kondenzacijske vode na kovinskih delih
pripomore k ohranjanju kakovosti žaluzij.
Kapljice barve, ki med pleskanjem padejo na izdelek, takoj obrišite z vlažno krpo in tako zagotovite nadaljnjo brezhibno delovanje žaluzije
Vsi mehanski deli žaluzije so obrabno obstojni, izjemno odporni in uporabniku prijazni. V kolikor
bi, v nasprotju s pričakovanji, na izdelku odkrili motnje ali napake, jih ne poskušajte odpraviti
sami, temveč se obrnite na strokovnjaka Sonal. Najbližjega najdete na spletnem naslovu www.
sonal.si
7. NAVODILA ZA NEGO VAŠIH ŽALUZIJ
Zahvaljujemo se vam za nakup kakovostnega izdelka Sonal. Naše žaluzije zagotavljajo visoko
kakovostno in funkcionalno zaščito pred soncem. Da boste lahko pravkar kupljeno žaluzijo čim
dlje časa z veseljem uporabljali in v polnem obsegu izkoristili prednosti te individualne zaščite
pred soncem, vam svetujemo, da pozorno preberete ta navodila za nego in upoštevate vse
točke v nadaljevanju.
Dviganje in spuščanje ter obračanje lamel uravnavate centralno, preko ročice. Upravljanje
žaluzije mora biti možno brez uporabe sile. Ročica sme biti prepognjena samo v predvideni
smeri.
Ko je žaluzija dosegla končno točko, ne poskušajte več vrteti ročice.
Pri upravljanju z ročico bodite pozorni, da se ročica ne dotika stene, kajti tako lahko pride do
poškodbe ročice ali stene.
Velja od januarja 2007 © Sonal d.o.o. si pridržuje pravico do tehničnih sprememb.
Velja od januarja 2007 © Sonal d.o.o. si pridržuje pravico do tehničnih sprememb.