POROČILO PREDSEDNIKA ZA LETO 2013

GRAHOVO
22.03.2014
POROČILO PREDSEDNIKA ZA LETO 2013
Na današnjem zboru se oziramo na pretečeno leto 2013, ki smo ga zaključili dobro. Kljub skromnim finančnim
sredstvom smo poslovali pozitivno, kar nam bo kasneje predstavila računovodkinja.
Zelo smo zadovoljni, da so bi vsi odzivi članstva in prebivalcev naselij Grahovega, Bločic in Bloške
Police dobri, saj so s svojim sodelovanjem in prispevki omogočili izvedbo zastavljenih programov.
Upravni odbor, ki smo ga izvolili se je sestal na štirih sejah, kjer smo se dogovorili o nalogah, ki so jih
posamezni člani vodili naprej samostojno. Pomembno je bilo, da smo poleg osnovnih nalog varovanja življenja
in premoženja ter izobraževanja in usposabljanja članstva , organizirali tudi številne druge aktivnosti, kjer je bilo
vključeno širše članstvo in podporniki društva.
Tako smo organizirali priložnostne prireditve kot so izlet ob dnevu žena, kresovanje, sodelovali pri teku na
Slivnico , obiskali gasilsko mašo, predstavitev vozila in vaja na Bločicah, pripravili turnir v malem nogometu in
pohod na Gornje jezero, kjer smo se družili tudi z drugimi društvi v sektorju.
V mesecu oktobru smo skupaj z osnovno šolo Grahovo organizirali likovno literarni natečaj na temo Gasilci
naši junaki. Na dnevu odprtih vrat so bila ta dela na ogled vsem vaščanom. Gasilci pa smo najboljša dela tudi
nagradili . Posebno smo ponosni na donacijo s strani Boštjana Uleta oziroma podjetja ELGO NOVE, ki nam je
podaril defibrilator, ki smo ga ta dan tudi uradno prejeli . Z denarjem, ki ste ga prispevali vaščani smo naše
vozilo opremili še z preklopnimi nosili in pa z vso pripadajočo opremo. Hvala vaščanki Darji Žnidaršič , ki je
vodila usposabljanje iz prve pomoči.
Za širše informiranje javnosti smo redno vzdrževali našo spletno stran in dvakrat v letu izdali tiskane novice za
vse krajane Grahovega.
Udeležba na nivoju gasilske zveze Cerknice:
- Občni zbor gasilske zveze Cerknice (predsednik Rajko Intihar)
- Udeležba na paradi gasilske zveze Slovenije v Kopru
- Udeležba na 3 svečanostih (Nova vas , Bezuljak , Dolenje Jezero )
- Imeli smo 4 sestanke upravnega odbora.
Na koncu bi se zahvalil vsem, ki so si vzeli čas za udeležbo na vajah in potem tudi na tekmovanjih. Ob
koncu ocenjujem, da smo delo društva v lanskem letu opravili dobro. Pri tem naj izpostavim dobro
sodelovanje z gasilskimi društvi sektorja, kot tudi naš prispevek k delu Gasilske zveze Cerknica. Čestital pa
bi tudi vsem tečajnikom , ki ste uspešno opravili tečaje. Posebna zahvala gre vam članom društva kot vsem
funkcionarjem tako v društvu kot v zvezi.
Hvala z gasilskim pozdravom Na pomoč.
Predsednik PGD GRAHOVO
Kočevar Bogdan