PDF navodilo

ASDF 4.1P z uporabo zagonskega USB KLJUČA (ASDF USB BOOT zagon)
Primeren je za novejše operacijske sisteme (na katerih ASDF paketa z inštalacijo na računalnik ni mogoče
zaganjati) 64 bitna Windows Vista in Windows 7, Windows 8, oz. če ne želite inštalirati paketa ASDF na
računalnik (delo s paketom le na USB ključu).
Najprej preverite ali računalnik oz. usb port podpira USB ključ.
-v BIOS nastavitvah morate imeti omogočen MULTI-BOOT (Enabled) !!Če niste računalniški strokovnjak,
BIOS nastavitev ne spreminjajte sami, ampak raje za pomoč prosite znanca, ki se na to spozna!!
Računalnik ugasnite, vstavite USB ključ, računalnik vklopite, takoj na začetku pritisnite tipko za MULTI-BOOT
(zelo različno - odvisno od računalnika – F12, F9, ...) Če je USB ključ v redu, se vam prikaže v seznamu primer za dva različna USB ključa, ki delujeta (ne deluje na vseh):
Če je ta del testa uspel, računalnik ugasnite, odstranite USB ključ, normalno vključite računalnik in izvedite
spodnje postopke:
1) PRIPRAVA zagonskega USB KLJUČA
Potrebujete datoteke rufus_v1.3.4.exe, AUTOEXEC.BAT in CONFIG.SYS, ki jih prenesete na svoj računalnik s
spleta in nadaljujete na točki. Če ste kupili paket ASDF po 1.6.2013, se omenjene datoteke nahajajo na
vašem DVD mediju v mapi ZAGON_USB_BOOT, tako da jih lahko uporabite tudi od od tam.
------------------------------------------------
1
S spletne strani http://rufus.akeo.ie si prenesite program rufus_v1.3.4.exe ali novejši. Pri povezavi
prenosa kliknite z desnim stikalom pri želenenem programu , izberite Shrani povezavo kot, izberite želeni
pogon in mapo in potrdite namero. Ponavadi je privzeta mapa Prenosi (Downloads).
2)
S
spletne
strani:
http://microtom.si/asdf/gradiva.html
oz.
s
povezave
http://microtom.si/asdf/exe/AUTOEXEC.BAT in http://microtom.si/asdf/exe/CONFIG.SYS
si prenesite
datoteki AUTOEXEC.BAT in CONFIG.SYS, ki sta prilagojeni za delo z USB BOOT zagonom za paket ASDF
4.1P.
* Da lahko datoteki vidite, morate po prenosu imeti v Raziskovalcu izključeni nastavitvi Skrij pripone za
znane vrste datotek in Skrij zaščitene datoteke operacijskega sistema (nastavitve vključite/izključite v
ORODJA/MOŽNOSTI MAPE zavihek POGLED.
2
3) Pripravite si USB ključek. Pazite, pri naslednjih postopkih se bodo podatki na ključu pobrisali, zato si prej
po potrebi naredite varnostno kopijo. Lahko poskusite s kakšnim starejšim USB ključem (512MB – z njim
sem lahko zaganjal ASDF na prenosniku z Visto in na starejšem računalniku, nisem pa uspel zagnati sistema
na novejšem računalniku – tu sem moral uporabiti novejši USB ključ 8GB).
4) USB ključ vstavite v USB režo v računalniku in preverite črko pogona. V mojem primeru (na sliki) je to F,
na vašem računalniku je lahko drugače!
.
V Raziskovalcu z dvoklikom zaženite program rufus_v1.3.4.exe v mapi ZAGON_USB_BOOT , (ali program,
ki ste ga prenesli s spleta, ponavadi je v mapi Prenosi/Downloads, - prej ga preverite s protivirusniom
programom!!!!!) Uslužni program RUFUS ni sestavni del pakta ASDF, zato za morebitne napake in škodo, ki
bi bila morebiti povzročena z uporabo tega programa ne odgovarjamo.
Po potrebi potrdite dovoljenje za uporabo!
V oknu programa nastavite:
- Device: v spustnem zeznamu (črn trikotnik desno) izberite črko pogona za vaš USB ključ!
- nastavite ostale vrednosti (slika).
3
PAZITE, da po pomoti ne formatirate pogona,
na katerem imate operacijski sistem ali
pomembne podatke! Ponavadi je ta označen s
črko C! Če niste sigurni, raje za pomoč pokličite
prijatelja z računalniškim znanjem!
Za začetek formatiranja kliknite na gumb Start in
potrdite opozorilo:
Ko je formatiranje končano, zaprite program s
klikom na gumb Close.
5) Prekopirajte prilagojeni datoteki AUTOEXEC.BAT in CONFIG.SYS iz mape ZAGON_USB_BOOT (oz.
datoteki, ki ste jih prenesli s pleta) na korenski imenik USB ključa (stari datoteki se pobrišeta).
6) Z namestitvenega CD/DVD-ja prekopirajte na USB ključ mape: ASDF, ASDFSTAT, ASDFVAJE
Nove datoteke za vaje lahko dodajate v mapo ASDFVAJE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7) Računalnik ugasnite, vstavite USB ključ, računalnik vklopite in izberite MULTI-BOOT, v meniju izberite
USB zagon (iz Boot Menu seznama). Kmalu se izpiše spodnje besedilo in lahko začnete z delom!
4