ZAPISNIK O ŽREBANJU

Žrebanje za nagradno igro Zlati USB ključek na seminarju
MotivAkcija ZDAJ - Portorož
Nagradna igra za ZLATI
10.10.2012 v Portorožu.
USB
KLJUČEK
na
seminarju
MotivAkcija
ZDAJ
Nagradno igro je organiziralo podjetje Smiljan Mori Success Systems d.o.o., Partizanska
cesta 6, 2000 Maribor, ki jo zastopa direktor Smiljan Mori, univ. dipl. pravnik.
Razpisane so bile naslednje nagrade:
a) Zlati USB ključek (ključek je le obarvan z zlato, ni pravo zlato)
Nagrada je zlati USB ključek. Nagrada je bila izžrebana na seminarju MotivAkcija ZDAJ
10.10.2012 v Mariboru. V žrebanju so se upoštevale pravilno izpolnjene prijavnice, ki so
bile po seminarju pravočasno oddane organizatorju seminarja.
V nagradni igri niso smeli sodelovati zaposleni pri organizatorjih nagradne igre. Enako je
veljalo za tudi za njihove družinske člane (zakonec oziroma oseba, s katero živi zaposleni
v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v
pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, bratje in
sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega).
Vsak udeleženec nagradne akcije je bil seznanjen, da je šlo za nagradno igro.
Pravila nagradne igre so bila objavljena na spletni strani www.SmiljanMori.si.
ZAPISNIK O ŽREBANJU
Žrebanje se je izvedlo 15.10.2012 ob 12:00 uri v prostorih Smiljan Mori Success
Systems d.o.o., na Partizanski cesti 6, 2000 Maribor v prisotnosti tričlanske komisije, ki
so jo sestavljali:
1. predsednik komisije: Barbara Borovina
2. član komisije: Tanja Ciglarič
3. član komisije: Melita Lah
Nagrado je izžrebala Barbara Borovina.
V nagradni igri so sodelovali vsi, ki so na seminarju MotivAkcija ZDAJ izpolnili prijavnico.
Nagrajenci:
Ružič Snežana
Prejemnike nagrad bomo objavili na spletni strani www.SmiljanMori.si. Nagrajenci bodo o
nagradah obveščeni po e-pošti v roku sedmih dni po opravljenem žrebanju.
Seznam nagrajencev je zapisan v tem zapisniku, ki ga organizator hrani v arhivu.
Rezultati žrebanja so dokončni. Nagrad ni mogoče zamenjati za gotovino. O tem so
udeleženci bili obveščeni v pravilih nagradne igre.
V Mariboru,1510.2012
Zapisnik napisala: Tanja Ciglarič
Žrebanje za nagradno igro Zlati USB ključek na seminarju
MotivAkcija ZDAJ - Ljubljana
Nagradna igra za ZLATI
12.10.2012 v Mariboru.
USB
KLJUČEK
na
seminarju
MotivAkcija
ZDAJ
Nagradno igro je organiziralo podjetje Smiljan Mori Success Systems d.o.o., Partizanska
cesta 6, 2000 Maribor, ki jo zastopa direktor Smiljan Mori, univ. dipl. pravnik.
Razpisane so bile naslednje nagrade:
a) Zlati USB ključek (ključek je le obarvan z zlato, ni pravo zlato)
Nagrada je zlati USB ključek. Nagrada je bila izžrebana na seminarju MotivAkcija ZDAJ
12.10.2012 v Ljubljani. V žrebanju so se upoštevale pravilno izpolnjene prijavnice, ki so
bile po seminarju pravočasno oddane organizatorju seminarja.
V nagradni igri niso smeli sodelovati zaposleni pri organizatorjih nagradne igre. Enako je
veljalo za tudi za njihove družinske člane (zakonec oziroma oseba, s katero živi zaposleni
v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v
pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, bratje in
sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega).
Vsak udeleženec nagradne akcije je bil seznanjen, da je šlo za nagradno igro.
Pravila nagradne igre so bila objavljena na spletni strani www.SmiljanMori.si.
ZAPISNIK O ŽREBANJU
Žrebanje se je izvedlo 15.910.2012 ob 12:00 uri v prostorih Smiljan Mori Success
Systems d.o.o., na Partizanski cesti 6, 2000 Maribor v prisotnosti tričlanske komisije, ki
so jo sestavljali:
4. predsednik komisije: Barbara Borovina
5. član komisije: Tanja Ciglarič
6. član komisije: Melita Lah
Nagrado je izžrebala Barbara Borovina.
V nagradni igri so sodelovali vsi, ki so na seminarju MotivAkcija ZDAJ izpolnili prijavnico.
Nagrajenci:
Horvat Darinka
Prejemnike nagrad bomo objavili na spletni strani www.SmiljanMori.si. Nagrajenci bodo o
nagradah obveščeni po e-pošti v roku sedmih dni po opravljenem žrebanju.
Seznam nagrajencev je zapisan v tem zapisniku, ki ga organizator hrani v arhivu.
Rezultati žrebanja so dokončni. Nagrad ni mogoče zamenjati za gotovino. O tem so
udeleženci bili obveščeni v pravilih nagradne igre.
V Mariboru,15.10.2012
Zapisnik napisala: Tanja Ciglarič