Keramični strešniki BRAAS

Keramični strešniki BRAAS
RECI STREHI PREPROSTO BRAMAC
BRAMAC
SOLAR
BETONSKI
STREŠNIKI
ORIGINALNI
DODATNI
ELEMENTI
KERAMIČNI
STREŠNIKI
IZOLACIJA
IN
TE
LI
GE
NT
S E RVI S
I
N I S T R E Š NI S
ST
EM
Part of the MONIER GROUP
2
BRAMAC
SOLAR
BETONSKI
STREŠNIKI
ORIGINALNI
DODATNI
ELEMENTI
KERAMIČNI
STREŠNIKI
IZOLACIJA
IN
TE
LI
GE
NT
S E RVI S
N I S T R E Š NI
T
SI S
EM
Keramični strešniki BRAAS
Kerami~ni stre{nik Rubin 13V
04
Kerami~ni stre{nik Granat 13V
06
Kerami~ni stre{nik Topas 13V
08
Kerami~ni stre{nik Turmalin
10
Kerami~ni stre{nik Smaragd
12
Kerami~ni stre{nik Opal Standard
14
3
Keramični strešnik Rubin 13V
Na{e mojstersko delo
4
330 –360 mm
Pokrivna {irina:
225 mm
Poraba na m2:
12,3 –13,5 kos
Te`a na kos:
ca 3,2 kg
Naklon strehe:
16°
435
Razdalja med letvami:
30
TEHNIČNI PODATKI
Rubin 13V predstavlja rezultat najnovej{ih inovacij na{ih
oblikovalcev: kombinacija tradicije, lepote in moderne
tehnike. Z veliko ljubezni za detajl na{e mojstersko delo
izpolnjuje tudi najvi{je estetske zahteve. Za kupce ki `elijo
nekaj posebnega je Rubin 13V najbol{i izbor, kar dokazuje
tudi presti`na nagrada Red Dot Design Award 2010.
51
225
24 37
BARVE
ENGOBA
naravno rde~a
bakreno rde~a
GLAZURA
temno rjava
antracit
bukev
kostanj
tikovina
kristalno siva
~rna
GLAZURA-TOP LINE
brilijantno modra jelka
kristalno ~rna
brilijantno ~rna
5
Keramični strešnik Granat 13V
Popolna simetrija
6
330 –360 mm
Pokrivna {irina:
213 mm
Poraba na m :
13,0 –14,2 kos
Te`a na kos:
ca 3,6 kg
Naklon strehe:
22°
Polaganje:
v linijo, z zamikom
2
430
Razdalja med letvami:
30
TEHNIČNI PODATKI
Model GRANAT 13V poda strehi, v kombinaciji z
moderno tehnologijo izdelave, tradicionalen izgled strehe.
Uravnote`en in nevpadljiv izgled strehe nastane s
pomo~jo simetri~no oblikovanega stre{nika GRANAT 13V,
ki je lahko polo`en na streho v liniji ali z zamikom.
Primeren je posebno za majhne in srednje velike strehe,
pa tudi za hi{e pod spomeni{ko za{~ito.
45
17
213
31
BARVE
ENGOBA
naravno rde~a
bakreno rde~a
GLAZURA
antracit
bukev
GLAZURA-TOP LINE
kostanj
tikovina
jelka
7
Keramični strešnik Topas 13V
Klasi~ni stre{nik z uravnote`enim izgledom
8
320 –360 mm
Pokrivna {irina:
215 mm
Poraba na m :
12,8 –14,4 kos
Te`a na kos:
ca 3,5 kg
Naklon strehe:
28°
2
430
Razdalja med letvami:
40
TEHNIČNI PODATKI
V kolikor `elite stre{nik, ki se bo prelil z va{im uglajenim
izgledom hi{e je Topas 13V prava izbira za vas. Klasi~ni
kerami~ni stre{nik z jasnimi linijami vsaki hi{i poda
modernisti~ni karakter. Zaradi svoje visoke variabilnosti pri
polaganju je stre{nik {e posebno primeren za obnove
streh.
40
215
36 22
BARVE
GLAZURA
ENGOBA
naravno rde~a
bakreno rde~a
temno rjava
antracit
bukev
kostanj
tikovina
~rna
9
Keramični strešnik Turmalin
Nekoliko druga~en stre{nik
10
355 –380 mm
Pokrivna {irina:
240 mm
Poraba na m :
11,0 –11,7 kos
Te`a na kos:
ca 4,4 kg
Naklon strehe:
30°
2
475
Razdalja med letvami:
25
TEHNIČNI PODATKI
Stre{nik Turmalin s svojimi ravnimi linijami poudarja
puristi~en izgled va{e strehe. Ravne linije mu poudarjajo
umirjenost in uravnote`enost. [e posebno je primeren za
hi{e, ki poudarjajo svojo uglajenost in ne `elijo izstopati.
40
240
25
BARVE
GLAZURA
ENGOBA
naravno rde~a
bakreno rde~a
kremenovo siva antracit
kostanj
cedra
~rna
11
Keramični strešnik Smaragd
Veselje do svojega sloga
12
165 –185 mm
Pokrivna {irina:
433 mm
Poraba na m :
12,5 –14,0 kos
Te`a na kos:
ca 3,7 kg
Naklon strehe:
16°
2
475
Razdalja med letvami:
27
TEHNIČNI PODATKI
Stre{nik Smaragd je prava izbira za vse, ki u`ivajo
v individualnih linijah. Elegantne barve in posebna oblika
romba/kare/{pi~aka vsaki strehi podata ekskluziven izgled,
ki spominja na {krilnato kritino. Preprosta in enkratna
oblika pri~arata povsem posebno streho.
10
433
20
BARVE
ENGOBA
GLAZURA
antracit
kostanj
GLAZURA-TOP LINE
tikovina
briljantno modra
kristalno ~rna
13
Keramični strešnik Opal Standard
Tradicionalni bobrovec
14
TEHNIČNI PODATKI
Razdalja med letvami:
Dvojno prekrivanje
Kronsko prekrivanje
145 –165 mm*
290 –330 mm*
380
Srednja pokrivna {irina: 180 mm
33,7 –38,3 kos
Te`a na kos:
ca. 1,8 kg
Naklon strehe:
30°
110
Poraba na m2:
* odvisno od naklona strehe
180
Z modelom Opal Standard se izra`a povezanost narave in
okolice, v kateri `ivimo, zato je ta stre{nik primeren za
zgodovinske zgradbe ali tradicionalno usmerjene novogradnje. Zna~ilni okrogli odrez ter gladka povr{ina zdru`ujeta
tako zgodovinske kot tudi sodobne poteze gradnje.
180
BARVE
ENGOBA
naravno rde~a
bakreno rde~a
GLAZURA
temno rjava
antracit
GLAZURA-TOP LINE
brilijantno modra jelka
bukev
kostanj
tikovina
kristalno siva
~rna
ENGOBA ANTIK
kristalno ~rna
brilijantno ~rna
antik
15
RECI STREHI PREPROSTO BRAMAC
www.bramac.si
BRAMAC
STREŠNI SISTEMI d.o.o.
Dobru{ka vas 45
8275 [kocjan
T 07 / 384 62 00
F 07 / 384 62 03, 384 62 24
marketingªbramac.si
www.bramac.si
www.facebook.com/BramacStresniSistemi
Za vse informacije pokli~ite
brezpla~no telefonsko {tevilko
080 20 30
Pridr`ujemo si pravico do sprememb
in morebitnih napak v tisku.
01/2014