H40® Eco Flex - the Kerakoll products area

POLAGANJE / Mineralna lepila tehnologije SAS za keramiko in naravni kamen
H40® Eco Flex
Ekološko neoporečno certificirano mineralno lepilo z dobro strižno trdnostjo, primerno za
odporno polaganje, tudi s prekrivanjem, idealno za GreenBuilding, okolju prijazno gradnjo.
Enokomponentno z manjšimi izpusti CO2 in zelo nizkimi izpusti hlapnih organskih spojin,
vsebuje reciklirane surovine. Obnovljivo kot agregat.
RM
EN 12004
RO
PEA N N O
CO
KAMNOLOMI
KERAKOLL
NT
R I BUTES
PO
TO
ČISTI BELI
CARRARSKI
MARMOR
C2 E
EU
EN 12004
LIANT W
I
MP
TH
CO
H40® Eco Flex se na ploščici in podlagi popolnoma razleze, kar zagotavlja izredno odpornost proti strigu in popolno
varnost v najbolj neobičajnih situacijah za polaganje talnih in stenskih oblog vseh formatov in debelin.
INTS
GREENBUILDING RATING®
LASTNOSTI IZDELKA
H40® Eco Flex
-- Kategorija: Anorganski minerali
-- Razred: Mineralna lepila tehnologije SAS
-- Rating: Eco 5
• Idealno pri polaganju sistemov AquaExpert
• Primerno za porcelanski gres, keramiko, velike formate, tanke plošče in
stabilni naravni kamen
25 0 g/ kg
oo
IAQ
VOC
y
≤
• Tla in stene, notranjost, zunanjost
Emissio
lit
%
30
%
60
l M i n e r al ≥
Ind
na
io
io
l M i n e r al ≥
Reg
Reg
na
ow
n
L
Recyc led
r Air Qua
Re
cyclable
• Tehnologiji SAS in STC za zagotavljanje sprijemnosti v realnih razmerah
na gradbišču
• Primerno za ogrevane tlake
Vsebnost naravnih
mineralov
63 %
Vsebnost
recikliranih
mineralov
Siva
43 %
Bela
63 %
Izpust CO₂/kg
246 g
Zelo nizka vsebnost
HOS
Obnovljiv kot
agregat
SISTEM MERITEV JE POTRDIL ZAVOD ZA CERTIFICIRANJE SGS
EKO ZAZNAMKI
-- Pripravek z regionalnimi minerali; manjši izpust toplogrednih plinov zaradi
prevoza
-- Uporablja reciklirane materiale, kar zmanjša vpliv na okolje zaradi izkopa
primarnih surovin
-- Enokomponentno; če ne uporabljamo plastičnih ročk, se zmanjša izpust CO2 in
ni odstranjevanja nevarnih odpadkov
PODROČJA UPORABE
Namembnost
Talno in stensko polaganje vseh vrst keramičnih ploščic in gresov, marmorja, stabilnega naravnega kamna na mineralne ali cementne in nevpojne podlage. Debelina do 10 mm.
Podlage:
- mineralni estrihi Rekord® Eco Pronto, Keracem® Eco Pronto in Keracem® Eco Prontoplus
- estrihi iz mineralnih veziv Rekord® Eco in Keracem® Eco
- cementni in mavčno-cementni ometi
- cementni estrihi
- prefabriciran ali na mestu vgrajeni beton
- obstoječe talne in stenske obloge iz loščenih keramičnih ploščic, gresa, cementnih marmet in na osnovi smole
- ogrevani tlaki
- neprepustni sistemi AquaExpert
- neprepustne podlage na cementni osnovi
- stene iz cementnih zidakov, celičnega betona in mavčno-kartonskih plošč
Notranje in zunanje stene in tla za stanovanjsko, poslovno in industrijsko gradnjo ter javno ureditev, tudi tam, kjer so velike temperaturne razlike in nevarnost zmrzali.
Neprimerna uporaba
Na mavčnih in anhidritnih podlagah, ne da bi prej uporabili ekološko neoporečen površinski izolacijski premaz na vodni osnovi Primer A Eco; na plastičnih materialih, prožnih talnih
oblogah, kovinah in lesu; na podlagah, kjer je stalen kapilarni dvig.
00009H40® Eco Flex Code: P313 2014/06-SI
Materiali:
- porcelanski gres, tanke plošče, keramične ploščice, klinker, opečni tlakovec, stekleni in keramični mozaik, vseh vrst in velikosti
- naravni kamen, kompozitni kamen, marmor, ki ni občutljiv na deformacije ali madeže zaradi vpijanja vode
NAVODILA ZA UPORABO
Priprava podlag
Na splošno morajo biti cementne podlage brez prahu, oljnih ali mastnih madežev, suhe, brez vlage iz podložnega sloja, drobljivih in nepopolno sprijetih delcev, kot so ostanki
cementa, apna in barv; te je treba prej popolnoma odstraniti. Podlaga mora biti stabilna, brez razpok, mora dovolj časa zoreti, da se že izvršijo predvideni skrčki in mora biti dovolj
mehansko trdna za predvideno rabo. Višinske razlike je treba prej izravnati z ustreznimi izravnalnimi masami.
Nevpojne podlage: gladke in nevpojne podlage, ki so kompaktne in dobro sprijete, je treba najprej očistiti z ustreznimi izdelki, odvisno od vrste umazanije. Če kemično čiščenje
ni mogoče, je treba površinski sloj podlage mehansko obrusiti in podlago po potrebi tudi izravnati s primernimi izravnalnimi masami.
Zelo vpojne podlage: pri polaganju na kompaktne, a zelo vpojne estrihe in omete, se priporoča preventivni enojni ali dvojni nanos ekološko neoporečnega površinskega
izolacijskega premaza na vodni osnovi Primer A Eco, skladno z navodili za uporabo, kar zmanjša vpijanje vode in olajša nanašanje lepila z lopatico.
Priprava
H40® Eco Flex se pripravi v čisti posodi, tako da vanjo najprej zlijemo ¾ vse potrebne vode. Nato v posodo postopoma dodajamo H40® Eco Flex in mešamo z električnim spiralnim
mešalnikom z dna proti vrhu pri nizkih obratih (≈ 400/min.). Dodamo preostalo vodo in mešamo, da dobimo zmes želene gostote, homogeno in brez grudic. Za optimalno
mešanico in večje količine mase se priporoča uporaba električnega mešalnika z navpičnimi kraki pri počasnih obratih. Posebni polimeri, ki imajo visoko razpršilno moč, zagotavljajo,
da je H40® Eco Flex takoj pripravljen za uporabo. Količina vode, označena na embalaži, je približna in ni enaka pri belem in sivem lepilu H40® Eco Flex. Možno je zmešati bolj ali
manj tiksotropno zmes, odvisno od predvidene uporabe. Večja količina vode ne pripomore k lažji obdelovalnosti lepila, temveč lahko povzroči, da se lepilo v času sušenja posede
in se zmanjšajo njegove končne tehnične zmogljivosti, kot so tlačna, strižna in sprijemna trdnost.
Nanos
H40® Eco Flex se nanaša s primerno ameriško zobato lopatico, odvisno od formata in lastnosti hrbtne strani ploščice. Dobra praksa je najprej z gladkim delom lopatice nanesti
tanko plast lepila, tako da energično pritiskamo ob podlago. Tako dosežemo maksimalni oprijem s podlago in se uravnovesi vpijanje vode, potem pa se debelina nanosa uravnava
z naklonom lopatice. Lepilo se nanese na tako veliko površino, da lahko oblogo položimo v njegovem predvidenem odprtem času. Primernost lepila večkrat preverimo, saj se
lahko odprti čas med polaganjem znatno spremeni, temu pa botrujejo različni dejavniki, kot so izpostavljenost soncu ali prepihu, vpojnost podlage, temperatura in relativna
zračna vlaga. Vsako ploščico pritisnemo ob podlago, da se zagotovi popoln in enakomeren stik z lepilom. Pri polaganju v zelo frekventnih prostorih, zunaj, na ogrevane tlake ali
pri lepljenju materialov velikosti > 900 cm2 ali takih, ki se bodo brusili na licu mesta, je nujno uporabiti tehniko dvojnega nanosa, ki omogoča polaganje sveže na sveže, 100 %
razmazanje po hrbtni strani ploščice in največjo zmogljivost lepila. Na splošno pri polaganju keramičnih ploščic niso predvideni posebni posegi pri obdelavi površine, vseeno pa je
treba preveriti, da ni ostankov prahu, umazanije, nesprijetih delcev ali snovi, ki bi lahko spremenile vpojnost ploščic.
Čiščenje
Ostanke izdelka H40® Eco Flex na orodju in na oblogah čistimo z vodo še preden se izdelek strdi.
DRUGA POJASNILA
Posebni nanosi: če vodo za pripravo zmesi zamenjamo z ekološko neoporečnim plastifikatorjem na vodni osnovi Top Latex Eco, se poveča deformabilnost lepila. Preden uporabite
lepilo, ki ga odlikuje izredna deformabilnost, preverite, če sistem polaganja to zares zahteva; deformabilno lepilo lahko namreč v kombinaciji z zelo togimi podlagami in materiali
povzroči zlom in prehitro ter nepričakovano odstopanje obloge, če je ta močno ali točkovno obremenjena. Glede na to, da na sistem polaganja vplivajo različni dejavniki, se za
točno doziranje plastifikatorja Top Latex Eco posvetujte s tehnično službo Kerakoll Worldwise Global Service.
POGODBENA KLAVZULA
Zelo odporno certificirano lepljenje keramičnih ploščic, porcelanskega gresa, marmorja in drugih naravnih kamnov se izvaja z ekološko neoporečnimi mineralnimi lepili tehnologije SAS
Shock Absorbing System, ki so primerna tudi za dvojni nanos, so zelo odporna proti strigu in so v skladu s standardom EN 12004 – razred C2 E, GreenBuilding Rating Eco 5, kot je lepilo
H40® Eco Flex družbe Kerakoll Spa. Podlaga za polaganje mora biti kompaktna, brez drobljivih delcev, čista in mora dovolj časa zoreti, da se že izvršijo predvideni skrčki. Za polaganje se
uporablja zobato lopatico ____ mm za povprečno izdatnost ≈ ____ kg/m2. Upoštevati je treba obstoječe dilatacijske rege in vsakih ____ m² neprekinjene površine izvesti elastične
gradbene stike. Keramične ploščice se polagajo z distančniki za fuge širine ____ mm.
00009H40® Eco Flex Code: P313 2014/06-SI
Elastični stiki: predvideti je treba dilatacijske rege in elastične gradbene stike vsakih 20/25 m2 v notranjih prostorih, vsakih 10/15 m2 zunaj in vsakih 8 metrov po dolžini pri dolgih
in ozkih površinah. Na obloženo površino se prenesejo konstrukcijski stiki in stiki medetažne plošče s fasado.
TEHNIČNI PODATKI V SKLADU S KERAKOLLOVIM STANDARDOM KAKOVOSTI
Videz Prostorninska masa:
- H40® Eco Flex bela
- H40® Eco Flex siva Mineralni izvor inertnega materiala
Velikost zrn
Shranjevanje
Pakiranje
Voda zmesi:
- H40® Eco Flex bela
- H40® Eco Flex siva
Specifična teža zmesi
- H40® Eco Flex bela
- H40® Eco Flex siva Uporabnost mešanice (pot life)
Mejna temperatura nanosa
Največja izvedljiva debelina
Odprti čas
Korekcijski čas
Pohodnost
Fugiranje
Polna obremenitev
Izdatnost *
bela ali siva mešanica
≈ 1,26 kg/dm3 ≈ 1,33 kg/dm3 silikatno karbonatni kristal
≈ 0–800 µm
≈ 12 mesecev na suhem v izvirni embalaži
vreče po 25 kg
UEAtc/CSTB 2435
UEAtc/CSTB 2435
≈ 7,7 ℓ / 1 vrečo 25 kg – ≈ 1,5 ℓ / 1 vrečo 5 kg
≈ 6,5 ℓ / 1 vrečo 25 kg – ≈ 1,3 ℓ / 1 vrečo 5 kg – ≈ 0,5 ℓ / 1 vrečo 2 kg
≈ 1,5 kg/dm3 ≈ 1,67 kg/dm3 ≥4h
od +5 °C do +35 °C
≤ 10 mm
≥ 30 min.
≥ 30 min.
≈ 24 h
≈ 8 h na stenah / ≈ 24 h na tleh
≈ 7 dni
≈ 2,5–4 kg/m2
UNI 7121
UNI 7121
EN 1346
Vrednosti pri temperaturi +23 °C, rel. zrač. vlagi 50 % in brez prezračevanja. Ob posebnih razmerah na gradbišču (temperatura, prezračevanje, vpojnost podlage in položenega materiala) se lahko spreminjajo.
(*) se lahko spreminja glede na ravnost podlage in velikost ploščice.
ZMOGLJIVOST
KAKOVOST ZRAKA V NOTRANJIH PROSTORIH (IAQ) HOS - IZPUST HLAPNIH ORGANSKIH SPOJIN
Skladnost
EC 1-R plus GEV-Emicode
HIGH-TECH
Sprijemnost pri strižni obremenitvi (gres/gres) po 28 dneh
≥ 2,5 N/mm2
Sprijemnost pri natezni obremenitvi (beton/gres) po 28 dneh
≥ 2,5 N/mm2
Test obstojnosti:
- sprijemnost po delovanju toplote
≥ 2,5 N/mm2
- sprijemnost po potopitvi v vodo
≥ 1 N/mm2
- sprijemnost po ciklih zmrzovanja/tajanja
≥ 1 N/mm2
- sprijemnost po obremenitvenih ciklih
≥ 1 N/mm2
Delovna temperatura
od –40 °C do +90 °C
Skladnost
C2 E
C2 E CSTB
Cert. GEV 1847/11.01.02
ANSI A-118.1
EN 1348
EN 1348
EN 1348
EN 1348
SAS Technology
EN 12004
(156-213)-MC-355
Vrednosti pri temperaturi +23 °C, rel. zrač. vlagi 50 % in brez prezračevanja. Ob posebnih razmerah na gradbišču se lahko spreminjajo.
- Izdelek za profesionalno uporabo
- upoštevajte nacionalne standarde in predpise
- lepila ne uporabljajte za izravnave, debelejše od 10 mm
- ploščice s pritiskom polagajte v še sveže lepilo in preverite, da se na lepilu ni naredil površinski film
- zaščitite pred dežjem in zmrzovanjem vsaj 24 ur
- temperatura, prezračevanje, vpojnost podlage in materialov za polaganje lahko spreminjajo obdelovalni čas in vezavo lepila
- uporabite zobato lopatico, ki ustreza formatu ploščic
- uporabite tehniko dvojnega nanosa pri vsakem polaganju zunaj
- po potrebi zahtevajte varnostni list
- za primere, ki niso izrecno navedeni, stopite v stik s tehnično službo Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - [email protected]
Podatki glede razvrstitve Eco in Bio razredov se nanašajo na Priročnik GreenBuilding Rating® 2014. Informacije v tej publikaciji so bile posodobljene maj 2014 (poročilo GBR z dne 06.14); poudarjamo, da jih bo KERAKOLL Spa sčasoma lahko dopolnjeval in/ali
spreminjal. Za vpogled morebitnih posodobljenih podatkov je na voljo spletna stran www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA zato odgovarja za veljavnost, aktualnost in ažurnost podatkov samo če so bili ti prevzeti neposredno z omenjene spletne strani. Tehnični list je
sestavljen na podlagi naših najboljših tehničnih in uporabnostnih spoznanj. Ker pa ni mogoče neposredno vplivati na razmere na gradbiščih in na izvedbo del, so navodila splošna in v nobenem primeru ne zavezujejo našega podjetja. Zato svetujemo, da se pred
nanosom izvede praktični poskus in ugotovi primernost proizvoda za predvideno uporabo.
KERAKOLL S.p.a.
Via dell’Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italija
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
[email protected] - www.kerakoll.com
00009H40® Eco Flex Code: P313 2014/06-SI
OPOZORILA