Seznam EE opreme po kombinirani nomenklaturi za leto

Seznam EE opreme po kombinirani nomenklaturi za leto 2011
Popravek 9. 5. 2011
Pri objavi Seznama EE opreme po kombinirani nomenklaturi za leto 2011 je prišlo v obvestilu
o spremembah v seznamu glede na leto 2010 in v seznamu EE opreme do naslednjih napak:
• Obvestilo o spremembah:
Del obvestila
Besedilo tretje alinee
Besedilo četrte alinee
Besedilo osme alinee
Napačno
Pravilno
8560 60 51
8560 60 50
8516 31 19
9017 20 10
8516 60 51
8516 6050
8516 31 90
8518 40 80
• Seznam EE opreme:
- Tarifna oznaka 9106 90 00 je v bila v Seznamu navedena dvakrat, v razredu 2 in razredu 7
EE opreme. Po popravku je oznaka navedena samo v razredu 2 EE opreme.
- Pri proizvodu » Primarne celice in primarne baterije z manganovim dioksidom; druge« je
bila napačno navedena tarifna oznaka 8506 10 99 namesto 8506 10 98.
• Dodatni popravki in dopolnitve Seznama EE opreme:
-
Dodane so bile tarifne oznake za stružnice in obdelovalne stroje za obdelavo kovin pod
tarifnimi oznakami 8458, 8459, 8460, 8461, vendar zgolj v primeru ko ne gre za velika
nepremična industrijska orodja.
- Dodane so bile tarifne oznake za orodje za obdelavo lesa pod tarifno oznako 8465, vendar
zgolj v primeru orodij, ki se postavijo na mizo ali stojijo na nogah (n. pr. namizne krožne
žage, čelilne, zajeralne žage, hobby skodeljni stroji,…) in ne v primeru velikih
nepremičnih industrijskih orodij.
Na spletu objavljeno obvestilo o spremembah Seznama in objavljeni Seznam EE opreme
po kombinirani nomenklaturi za leto 2011 v tem popravku navedene spremembe že
vsebujeta.
Dodatne informacije:
Peter Tomše, Direktorat za okolje, Sektor za okolje in podnebne spremembe
tel.: 01 478 73 62
e-pošta: [email protected]