januar 2015

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
NOVOSTI JANUAR
084.11 RISBE. SKICE. STRIPI
1.
JUNG, 1965Medena koža / Jung ; [prevod Maja Meh]. - 1. izd. - Ljubljana : Društvo za
oživljanje zgodbe 2 koluta : distribucija Buča knjigotrštvo, 2014-. - Zv. <1>- :
ilustr. ; 24 cm
ISBN 978-961-92992-6-5 (zv. 1)
COBISS.SI-ID 276503808
2.
SMITH, Jeff, 1960Bone. Na svidenje Boneville / Jeff Smith ; prevod Boštjan Gorenc. - 1. izd. Ljubljana : Graffit, 2014. - 138 str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN 978-961-6765-57-2 (trda vezava)
ISBN 978-961-6765-58-9 (broš.)
COBISS.SI-ID 275947264
30 SOCIOGRAFIJA, SOCIALNA VPRAŠANJA
3.
MACUH, Bojan
Ženska - mati po prenehanju zakonske in izvenzakonske zveze / Bojan Macuh.
- 1. izd. - Celje : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2014 (Laško : Kabis).
- 158 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Strokovne in znanstvene monografije FKPV)
ISBN 978-961-6825-93-1
COBISS.SI-ID 276628736
323 NOTRANJA POLITIKA
4.
ZGODOVINSKI, politološki, pravni in kulturološki okvir za definicijo
narodne manjšine v Republiki Sloveniji / uredila Vera Kržišnik-Bukić in Damir
Josipovič. - 1. izd. - Ljubljana : Inštitut za narodnostna vprašanja, 2014 ([Ljubljana]
: Demat). - 206 str. : tabele, zvd. ; 23 cm. - (Ethnicity, ISSN 1408-998X ; 15)
ISBN 978-961-6159-51-7
COBISS.SI-ID 274476800
33 GOSPODARSTVO
5.
LEBOWITZ, Michael A.
Socialistična alternativa : resnični človekov razvoj / Michael A. Lebowitz ;
[prevod in spremna beseda Primož Krašovec]. - Ljubljana : Sophia, 2014. - XIII,
193 str. ; 21 cm. - (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)
ISBN 978-961-6768-81-8
COBISS.SI-ID 276714752
336 FINANCE. BANČNIŠTVO IN DENARNIŠTVO
6.
MILLET, Damien
AAA : revizija, odpis, drugačna politika / Damien Millet in Éric Toussaint ;
[prevedla Katja Kraigher ; spremna beseda Maja Breznik]. - Ljubljana : Sophia,
2014. - 197 str. ; 21 cm. - (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)
ISBN 978-961-6768-79-5
COBISS.SI-ID 276615424
36 SOCIALNO SKRBSTVO
7.
HLEBEC, Valentina
Kakovost socialne oskrbe na domu : vrednotenje, podatki in priporočila /
Valentina Hlebec, Mateja Nagode in Maša Filipovič Hrast. - Ljubljana : Fakulteta
za družbene vede, Založba FDV, 2014. - 295 str. : ilustr. ; 22 cm
ISBN 978-961-235-699-6
COBISS.SI-ID 275800064
8.
NEKREP, Mojca
Ekonomske, pravne in tržne osnove zavarovalništva / Mojca Nekrep. - 1. izd. Celje : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2014 (Laško : Kabis). - 120 str. :
ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Strokovne in znanstvene monografije FKPV)
ISBN 978-961-6825-85-6
COBISS.SI-ID 273606656
37 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE
9.
JUHANT, Marko
Pogrešani napotki / Marko Juhant ; ilustracije Monika Zupanc. - 1. izd. - Praše
: Čmrlj, komuniciranje in ustvarjalnost, 2014 (Ljubljana : Primitus). - 96 str. :
ilustr. ; 21 cm
ISBN 978-961-93268-3-1
COBISS.SI-ID 275495424
659 TISK. MEDIJI
10.
TOMŠE, Denis
Prepričanja, stališča in vedenje uporabnikov do marketinškega komuniciranja
v družbenih omrežjih / Denis Tomše. - 1. izd. - Celje : Fakulteta za komercialne in
poslovne vede, 2014 (Laško : Kabis). - 124 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Strokovne
in znanstvene monografije FKPV)
ISBN 978-961-6825-94-8
COBISS.SI-ID 276628992
681.3 RAČUNALNIŠTVO
11.
AHAČIČ, Miha
Računalniški priročnik za začetnike v zlatih letih / Miha Ahačič. - 2.,
dopolnjena izd. - Radovljica : Didakta, 2014. - 189 str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN 978-961-261-352-5
COBISS.SI-ID 275554048
746 ROČNA DELA
12.
BONCENS, Christophe
Ustvarjalne ideje za vse dni v letu : [priročnik za starše, vrtce in šole] /
Christophe Boncens, Denis Cauquetoux, Mayumi Jezewski ; [slikovno gradivo
Christophe Boncens ... [et al.] ; prevedla Valentina Praprotnik]. - 1. izd. - Ljubljana
: Mladinska knjiga, 2014 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 127 str. : ilustr. ; 25 cm
ISBN 978-961-01-2683-6
COBISS.SI-ID 275832064
796.52 PLANINARJENJE. ALPINIZEM
13.
ŠPAROVEC, Jožefa
Himalajski vodja Aleš Kunaver / [avtorici Jožica Šparovec in Dušica Kunaver
; avtorji fotografij Aleš Kunaver ... [et al.] ; avtor risbe Danilo Cedilnik ; prevod
povzetka v angleščino Martin Cregeen]. - Ljubljana : Muzej novejše zgodovine
Slovenije, 2014 (Begunje : Žbogar). - 45 str. : ilustr. ; 30 cm
ISBN 978-961-6665-33-9
COBISS.SI-ID 276041472
80 JEZIKOSLOVJE
14.
NEŽMAH, Bernard
Pogovori z Merkujem : jezikoslovni ogledi / Bernard Nežmah ; [fotografije
Borut Krajnc]. - Trst : Mladika, 2014. - 92 str. : ilustr. ; 19 cm
ISBN 978-88-7342-212-9
COBISS.SI-ID 7414508
82.0 LITERARNA TEORIJA
15.
PINTARIČ, Miha, 1963Bojevniki in trubadurji / Miha Pintarič ; [ilustracije Damijan Stepančič]. Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014 (Ljubljana : Birografika
Bori). - 143 str. : ilustr. ; 21 cm
ISBN 978-961-237-706-9
COBISS.SI-ID 276065024
82-1 PESNIŠTVO-POEZIJA
16.
SVETINA, Peter, 1970Domače naloge / Peter Svetina ; [ilustriral] Damijan Stepančič. - 1. natis. Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 (Maribor] : Ma-tisk). - [31] str. : ilustr. ; 27 cm.
- (Zbirka Velike slikanice)
ISBN 978-961-01-3300-1
COBISS.SI-ID 276791296
82-311.2 DRUŽBENI ROMANI. ROMANI ZNAČAJEV
17.
FLAŠAR, Milena Michiko
Klical sem ga Kravata / Milena Michiko Flašar ; prevedla Tanja Petrič. - 1.
natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 164
str. ; 21 cm. - (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)
ISBN 978-961-01-3532-6
COBISS.SI-ID 276297216
18.
JABIR, Rabi
Mehlisovo poročilo / Rabi Džaber ; prevod [in spremna beseda] Barbara
Skubic. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2014 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). 165 str. ; 25 cm. - (Moderni klasiki ; 83)
ISBN 978-961-282-037-4
COBISS.SI-ID 276128256
19.
TATARKA, Dominik, 1913-1989
Pleteni naslonjači / Dominik Tatarka ; prevod [in spremna beseda] Andrej
Pleterski. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2014 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). 148 str. ; 25 cm. - (Moderni klasiki ; 82)
ISBN 978-961-282-039-8
COBISS.SI-ID 275957248
20.
TRIFONOV, Jurij Valentinovič
Starec / Jurij Trifonov ; prevod Lijana Dejak ; [spremna beseda Seta Knop]. Ljubljana : Cankarjeva založba, 2014 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 212 str. ; 15
cm. - (Moderni klasiki ; 81)
ISBN 978-961-282-038-1
COBISS.SI-ID 275154944
21.
VELIKIĆ, Dragan
Bonavia / Dragan Velikić ; prevod Dragana Bojanić Tijardović ; [spremna
beseda Dijana Matković]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2014 ([Nova Gorica] :
Grafika Soča). - 227 str. ; 25 cm. - (Moderni klasiki ; 80)
ISBN 978-961-282-016-9
COBISS.SI-ID 275384320
82-94 SPOMINI. DNEVNIKI
22.
KRAMBERGER, Nataša
Brez zidu : časopisna pripoved o Berlinu in drugih krajih 2004-2014 / Nataša
Kramberger ; [fotografije Daniele Croci]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba,
2014 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 409 str. : fotogr. ; 20 cm. - (Zbirka S poti)
ISBN 978-961-282-080-0
COBISS.SI-ID 276112896
929 BIOGRAFIJE
23.
CAZACU, Matei
Drakula : [tiran ali velik vladar?] / Matei Cazacu ; [prevedla Špela Žakelj]. Ljubljana : Kmečki glas, 2014-. - <Zv. 1> ; 20 cm. - (Zbirka zgodovinske
osebnosti)
ISBN 978-961-203-436-8 (zv. 1)
COBISS.SI-ID 276513792
24.
RUDOLF Badjura - življenje in delo / Matjaž Geršič ... [et al.] ; [urednika
Matjaž Geršič, Drago Perko ; fotografi Ljudmila Bokal ... [et al.] ; prevod izvlečka
in povzetka Šola za tuje jezike Ministrstva za obrambo Republike Slovenije]. Ljubljana : Založba ZRC, 2014 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 112 str. :
ilustr. ; 25 cm. - (Geografija Slovenije, ISSN 1580-1594 ; 29)
ISBN 978-961-254-734-9
COBISS.SI-ID 275787776
25.
SIVEC, Ivan, 1949Franc Mihelič : glasba je moj čarobni svet / Ivan Sivec ; [fotografije Ivan
Sivec ter Miheličevi in drugi družinski arhivi]. - Mengeš : Ico, 2015 ([Ljubljana] :
Formatisk). - 320 str. : ilustr. ; 31 cm
ISBN 978-961-6868-44-0
COBISS.SI-ID 275388160
93/99 ZGODOVINA
26.
SEDMAK, Drago
Kam usoda jih je peljala? / [avtor kataloga Drago Sedmak ; fotografije Goriški
Muzej Nova Gorica ... et al.]. - Nova Gorica : Goriški muzej, 2014. - 129 str. :
ilustr. ; 30 cm
ISBN 978-961-6201-48-3
COBISS.SI-ID 275968256
C CICIBANI
27.
DONALDSON, Julia
Zverjaščeva zvočna knjiga / Julia Donaldson ; [ilustriral] Axel Scheffler ;
[prepesnil Milan Dekleva]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 (izdelano
na Kitajskem). - [20] str. : ilustr. ; 28 cm
ISBN 978-961-01-3349-0
COBISS.SI-ID 275007232
28.
ERCEGOVIĆ, Romana
Vedno te ima nekdo rad : pravljica za otroke in odrasle / napisala [[in] pesmici
napisala in uglasbila] Romana Ercegović ; ilustrirala Simona Čudovan. - Ptuj :
Društvo za poglobljeno umetnost, 2014 (Kranj : Oman). - 29 str. : ilustr., note ; 22
x 30 cm
ISBN 978-961-281-374-1
COBISS.SI-ID 273269248
29.
GOMBAČ, Žiga
Skrivnosti mladih levov / Žiga X. Gombač ; ilustriral Ivan Mitrevski. - 1. izd.,
1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - [43] str. : ilustr.
; 20 cm
ISBN 978-961-272-168-8
COBISS.SI-ID 276147712
30.
KUNTNER, Jernej
Beli krtek Albin / Jernej Kuntner ; ilustrirala Nana Homovec. - 1. izd. Radovljica : Didakta, 2014. - [28] str. : ilustr. ; 22 cm
ISBN 978-961-261-355-6
COBISS.SI-ID 275846144821.163.6-93-32
31.
MANČEK, Marjan
Kozliček Mek / [napisal in narisal] Marjan Manček. - Šmarje-Sap : Buča,
2014 ([Ljubljana] : Pleško). - [16] str. : ilustr. ; 17 x 20 cm. - (Be-lul-mek : zbirka
slikanic)
ISBN 978-961-6704-43-4
COBISS.SI-ID 275597568
32.
MANČEK, Marjan
Ovčka Be / [napisal in narisal] Marjan Manček. - Šmarje-Sap : Buča, 2014
([Ljubljana] : Pleško). - [16] str. : ilustr. ; 17 x 20 cm. - (Be-lul-mek : zbirka
slikanic)
ISBN 978-961-6704-41-0
COBISS.SI-ID 275596544
33.
MANČEK, Marjan
Pujsek Lul / [napisal in narisal] Marjan Manček. - Šmarje-Sap : Buča, 2014
([Ljubljana] : Pleško). - [16] str. : ilustr. ; 17 x 20 cm. - (Be-lul-mek : zbirka
slikanic)
ISBN 978-961-6704-42-7
COBISS.SI-ID 275596800
34.
MCBRATNEY, Sam
A veš, koliko te imam rad tu in tam in vsepovsod / Sam McBratney ; prevedla
Polonca Kovač ; [ilustracije Andy Wagner in Debbie Tarbett po likovnih motivih
Anite Jeram]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 (natisnjeno na
Kitajskem). - [65] str. : ilustr. ; 26 cm. - (Zbirka Velike slikanice / Mladinska
knjiga)
ISBN 978-961-01-3443-5
COBISS.SI-ID 274417664
35.
MOZETIČ, Brane
Prva ljubezen / Brane Mozetič ; [ilustrirala] Maja Kastelic. - Ljubljana : Škuc,
2014. - [42] str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Lambda ; 115) .
ISBN 978-961-6751-87-2
COBISS.SI-ID 275702784
36.
PEŠAK Mikec, Barbara
Miška Mica najde Leopoldovo pismo Rozaliji / Barbara Pešak Mikec, Nataša
Budna Kodrič ; [ilustrirala Tina Brinovar]. - Ljubljana : Zgodovinski arhiv, 2014
(Zg. Bitnje : GTO Košir). - [25] str. : ilustr. ; 33 cm
ISBN 978-961-6247-39-9
COBISS.SI-ID 275239680
37.
POGOREVC, Pavlina
Gosenica Špela hoče zleteti / Pavlina Pogorevc ; ilustracije Špela Kropivnik. 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2014. - 31 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Pišemo, rišemo,
beremo slovensko)
ISBN 978-961-6957-12-0
COBISS.SI-ID 276606208
38.
POGOREVC, Pavlina
Sinička Saša / Pavlina Pogorevc ; ilustracije Špela Kropivnik. - 1. natis. -
Ljubljana : Alba 2000, 2014. - 30 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Pišemo, rišemo, beremo
slovensko)
ISBN 978-961-6957-13-7
COBISS.SI-ID 276646400
39.
PREGELJ, Sebastijan
Duh Babujan in prijatelji / Sebastijan Pregelj ; ilustrirala Ana Razpotnik
Donati. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). 51 str. : ilustr. ; 22 cm
ISBN 978-961-272-165-7
COBISS.SI-ID 275540224
M MLADINA
40.
PAVER, Michelle
Božanstva in bojevniki. Sokolje oko / Michelle Paver ; [prevedla Nataša Grom
; avtor zemljevida Freed [!] Van Deelen]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah :
Miš, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - 280 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Božanstva
in bojevniki ; knj. 3)
ISBN 978-961-272-166-4