VRTEC DRAVOGRAD

OBJAVA ZA VPIS PREDŠOLSKIH OTROK V VZGOJNO-VARSTVENI ZAVOD VRTEC DRAVOGRAD
ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016
Javni vzgojno-varstveni zavod VRTEC DRAVOGRAD obvešča starše predšolskih otrok, da bo VPIS
OTROK V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016 potekal OD PONEDELJKA, 2. 3. 2015, DO VKLJUČNO
PETKA, 6. 3. 2015, OD 6. DO 15. URE, na upravi vrtca – Trg 4. julija 65, Dravograd. Otroke vpisujemo v
naslednje enote in oddelke Vrtca Dravograd: Dravograd, Robindvor, Šentjanž, Črneče, Trbonje,
Libeliče in Ojstrica.
Starši lahko vpišete otroke od dopolnjene starosti najmanj 11 mesecev, če ne uveljavljate več pravice
do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
Pozivamo vas, da vpišete otroka v vrtec pravočasno. V primeru, da bo v vrtec vpisanih več otrok, kot
je prostih mest, bo odločala o sprejemu Komisija za sprejem otrok.
Pri vpisu potrebujete osebne podatke in EMŠO otroka in staršev.
Vlogo za vpis in Vprašalnik lahko dobite na upravi vrtca ali na spletni strani vrtca www.vrtecdravograd.si. Zaželeno je, da Vlogo za vpis in Vprašalnik oddate osebno na upravi vrtca.
Starši otrok, ki že obiskujejo vrtec, bodo dobili Vlogo za vpis pri vzgojiteljici.
Uprava Vrtca Dravograd