Mormor kan snakke romani

Mormors fortelling
- en reise i romanifolkets/taternes historie
Skrevet av Anne Mari Larsen, DMMH.
Fortellingen har blitt til på grunnlag av intervju og samtaler med romanifolket/tatere gjennom flere
år og gjennom samarbeidet med Taternes landsforening.
Fortellingen er del av en lengre historie. Du kan lese hele fortellingen på minstemme.no
Første delen av historien er laget som tegnet og animert film. Du kan se filmen her.
Mormor kan snakke romani
Da dette folket, min slekt, kom til Norge snakket de et eget språk, romani, som er helt forskjellig fra
norsk. Det er mange ord på romani som ligner et gammelt indisk språk som heter sanskrit. Jeg
snakket romani med moren og faren min da jeg var liten, men nå har jeg ikke snakket det på mange,
mange år. Jeg har ikke glemt det, jeg kan snakke romani ennå. Kanskje jeg skal si litt, så kan vi se om
dere forstår noe.
Mero karas Anna. Mero honka jikk tikkno vandri-tjavo, mero boddra andri Norge helko bærsj. Ninna
rakkrar mero, deros tikknot fann meros honka tikkno. Døya å daden meros honkar norske,
meros purrano, purrano, purrano, purrano, purrano, purrano, purrano-daden meros ava fann jikk
nitan karas India. Dåva honkar durit fann Norge. Meros dikkas sikto sass vavrie tjavoar. Tikknot
honkar tji sikto buroane. Meros, døya, daden, pralane meros å sass vandriar honkar låsjano i å
tradra.
Norsk oversettelse:
Jeg heter Anna og er en norsk jente som har bodd i Norge hele livet. Jeg skal fortelle deg noe fra den
gang jeg var liten. Moren og faren min er norske, men tipp, tipp, tipp, tipp, tipp, tipp, tipp-oldefaren
min kom fra India som ligger langt fra Norge. Jeg ser ut akkurat som andre norske jenter, men det er
en ting som er litt annerledes fra andre folk. Både jeg, moren, faren, søstrene, brødrene og
slektningene mine er veldig glad i å reise.