+ mars 2014 - Noas Park Barnehage

+Månedsbrev for Ekornbarna
mars 2014
Tilbakeblikk:
Februar har vært en innholdsrik måned. Vi har i løpet av denne måneden hatt fokus på
”Prosjekt utrykningskjøretøy”. Vi har også gått i skog og mark og oppdaget forandring i
naturen. Vi har pyntet avdelingen til karneval og hatt en fin karnevalfest for barna. Vi har kost
oss med forskjellige formingsaktiviteter og barna har blitt overrasket med vafler.
I prosjektet så langt har brannmenn og brannbiler fenget barna mest. Det har vært mye
fargelegging av brannmann Sam, høytlesning, sang og lytting til musikk. En dag
Sprettenbarna lånte avdelingen til Engler og hjerter oppdaget de flere brannskilt på ulike
dører. Barnas oppdagelse utviklet seg til en morsom rollelek hvor alle måtte hjelpe til å slukke
brannen på dørene. Barna tok i bruk fantasien og rullet blant annet et stort pledd til en lang
”brannslange”. Ut ifra dette oppsto idéen om å lage en ”brannvegg” på ekornavdelingen,
som en videreutvikling av barnas rollelek. Barna har fått utfoldet seg med maling i ulike
brannfarger, og maleriene er blitt satt sammen til en stor collage på veggen. Collagen er noe
vi fremdeles jobber med. Brannslukking med lange pinner som brannslanger har også vært
en gjev lek i skogen. Vi har sett at barna har hatt en interesse for brannslanger. Ut ifra dette
fikk vi idéen om å ta barna med på en oppdagelsesferd i huset for å lete etter ekte
brannslanger. Det var stas for store og små. Barna er blitt bedre kjent i bygget og syntes det
er spesielt gøy å kunne få leke i caféen/gangen i menigheten. Her får barna rom for å utfolde
seg fritt i lek innendørs som for eksempel løpe, rope, kjøre rød bil, danse og lignende.
Skogsturen er som vanlig en favoritt hos barna. I februar har barna opplevd skogen både med
og uten snø. Vi har akt på is, tellet kongler, sett rådyrekskrementer og funnet hestehov. Håper
marsmåned gir oss enda flere vårtegn å forske på!
Mars:
I samlingsstunder har vi begynt å synge selvkomponerte sanger i forhold til prosjektet (se
tavlen vår). I sangen synger vi blant annet telefonnumrene til de ulike utrykningskjøretøyene.
Med dette har vi sett at barna finner glede i tall. På avdelingen har vi derfor valgt å synliggjøre
tall både på veggen, i samlingsstunder; ved å telle barna som er tilstede og synge ulike
sanger med tall. Vi teller sammen når vi er ute (for eksempel steiner, kongler, barn, fugler,
biler og lignende). Gjennom dette får barna både et innblikk i tallremsen og til kardinaltall,
dvs. tallets mengde. Tanken blir å holde fast i prosjektet en liten stund til. Barna har vist oss en
videre vei og nye måter å løfte ”Prosjekte utrykningskjøretøy” på. I marsmåneden knytter vi
derfor blant annet inn fagområdet ”antall, rom og form”. Det som er spennende med prosjekt
er at vi ikke vet utfallet av det. Vi må gå veien sammen med barna. Gjennom barnas interesser
kan vi sammen finne nye idéer og måter å jobbe på. Vi tenker barna lærer best i lystbetont lek
og med gode opplevelser.
I marsmåned feirer vi også bursdag til Gunnar Christopher, Mikael, Casper og Tobias. Hurra!
Generell info:
-
I mars og april setter vi opp forslag til foreldresamtaler for de som ønsker. Husk og
skriv dere på.
-
I Noas-Ark samlingene annenhver fredag lærer vi å dele. Barna får her muligheten til å
ta med seg en penge hjemmefra. Pengen blir samlet inn i samlingsstunden og gitt til
lille Rhodani, vårt fadderbarn fra Kenya.
-
Den 20 mars er dere velkommen til foreldrekaffe kl. 15.00-16.00. Det blir salg av kaffe
og kaker. Inntekten går også her til barnehagens fadderbarn.
-
Fra uke 10 - 15 er Kristin på skole. Evelyn og Rifeta kommer til å dekke hennes vakter.
-
Vi ønsker også velkommen til vår nye elev Ole Fredrik fra Greåker vgs. Ole Fredrik
skal være hos oss hver onsdag frem til uke 20.
-
Husk: regntøy, cherrox og varmt tøy på plassene.
Glimt fra februar:
Vennlig hilsen
Heidi, Agnieszka, Evelyn, Kristin, Stine, Rifeta, Hanna Charlotte, Ole Fredrik og Linn Anne.