Merkede turstier i Hvarnes

1. Vettakollen, rundløype, med avstikker
til Vettakollen som er Larviks høyeste punkt, rødmerket fra
Odberg (ca. 4 t) Dette er en utfordrende tur i variert terreng,
anbefaler godt fot-tøy da en del våte myrer passeres.
Parkering hos Anders Ragnhildrød
2. Huskollen, rundløype, rødmerket løype om toppen på
kollen og ned ved Engane på nordre Odberg. Derfra følger
man bilvei tilbake til parkering (ca. 2 t)
Parkering ved det gamle steinbruddet på toppen av Odberglia
eller innenfor nordre Odberg
Merkede
turstier i
Hvarnes
3. Sagkollen, rundløype, rødmerket fra Hellenes/Repp over
Sagkollen og ned ved Lirberget. (ca. 1 1/2 t)
Tiden som er
Parkering ved infotavle Lirberget/Hedrumveien. angitt i parentes
er beregnet
ut fra vanlig
spasergange.
4. Hvarneskollen, rundløype, rødmerket fra
skogsbilvei i Hvarnesdalen opp mot Majorstua. (ca. 2 t)
Parkering ved garasje Hedrumveien/Majorstua
5. Holtebygda Natursti, rundløype, rødmerket fra
gårdsvei inn mot Kirkerud, (ca. 2 t )
Parkering ved innkjørsel til Kirkerud
6. Haugskollen (Høgskollen ) rundløype, blåmerket fra
gårdsvei inn til Grimholt, over Høgskollen og ned
ved Skoklemoen, (ca 2t) Parkering ved skolen. Følg
Holtebygdveien og ta inn til venstre nesten på toppen
av kleiva.
På hver tur finnes det flotte steder som gir deg utsikt over store
deler av Hvarnesbygda og Lågendalen. .
v de
inst 4 a r
m
t
t
å
g
Har du e turløypene e
d
en
6 merke trekningen av v
i
a
du med egistreringen il
v
R
.
premie og trekningen ,
et
re
deltage tt en gang i år
a
t
bli fore en gang etter r.
st
ua
hver hø men før 1. jan
,
a
Arr: Hvarnes Nærmiljøutvalg
t
elgjak
”For liv i naturen
og natur i livet...”
1
2
P
P
6
P
4
P
P
P
5
3