Läs vidare - Elöverkänsligas förening i Jönköpings län

1
Elöverkänsligas Förening i
Jönköpings län
MEDLEMS–BLAD
Nr 5-2014
Ordförande har ordet:
Under senaste månaderna har en
olustig verklighet cirkulerat kring
Elöverkänsligas Förbund
innehållande osakliga påhopp,
ryktesspridning med mera. Som
föreningens ordförande har jag därför känt en
frustration över vad som kan verka som en
maktkamp med smutskastning och förtal mellan
några få.
Vår styrelse känner det angeläget att så fort vi har
mer information gå ut med den till er
medlemmar. Tills dess anser vi emellertid att det
är klokast att avvakta så att korrekt information
kan publiceras för att undvika att bidra till
ytterligare spekulationer.
Enligt den information vi fått från Förbundsmötet
på Kråmö i maj 2014, var det en bra dialog
mellan styrelsen och länsombuden. Vi ser därför
med tillförsikt på vad som kommer kunna
åstadkommas under resten av året inom
förbundet!
Den energi som ägnas åt obefogade
missnöjesyttringar, gagnar inte någon läns- eller
lokalförenings verksamhet, medlemmar eller
förbundets arbete. Det hjälper endast dem som
inte vill att vi ska nå framgång i vår verksamhet.
Det är oerhört viktigt att samtliga föreningar arbetar
mot gemensamma mål för att uppnå vårt viktigaste
syfte som är att erbjuda bästa möjliga hjälp och stöd
för våra medlemmar. Detta får vi aldrig glömma, hur
mycket det än stormar och blåser! En helt enig
styrelse i vår förening.
Ordförande i Elöverkänsligas förening i Blekinge,
skrev ett bra inlägg som är viktigt att peka på (se
nedan), hur många av våra politiker har förstått
sambandet mellan ohälsa och trådlös teknik, de är i
mycket minoritet när det gäller att visa handling och
ta beslut.
Sidan 1
Strålningen måste minska! Det är ett krav vi
ska ställa till våra politiker. Använd varje
tillfälle inför valet att gå i närkamp med dem.
Anna-Karin Hatt har lovat att Sverige ska bli
bäst i Europa på 4G och mobilt bredband. Hon
kan inte vara omedveten om konsekvenserna
för våra svårast elöverkänsliga.
Men dessa får offras för att andra ska kunna
sitta var som helst i skogen och surfa med sin
platta. Hon borde tvingas besöka en av dessa
människor som tvingats fly undan en normal
tillvaro och ändå ständigt utsättas för tortyr
dygnet runt. Det är alltså fråga om iskall
cynism som ligger bakom denna kvinnas
agerande. Skulle det vara så att hon verkligen
är omedveten om konsekvenserna av denna
utbyggnad, är det ju lika illa.
Maud Olofsson skrev i brev till mig, att hon
beklagade att 3G-utbyggnaden kunde ske utan
någon miljöprövning. Detta skrev hon en
månad före valet 2006. I regeringen gjorde
hon sedan inget för att hejda utbyggnaden.
Inte heller tog partikollegan Andreas Carlgren
som miljöminister något initiativ till ändring i
miljöbalken. Men dessa centerpolitiker är nu
ute ur bilden. Fru Hatt kommer också hon att
försvinna efter valet. Låt oss nu hoppas på
bättre gehör från de röd-gröna.
Politikerna bär ansvaret. Detta ska dom inte
komma undan! Och domen över dem som inte
förstod vad dom höll på med eller ännu värre
förstod med struntade i konsekvenserna,
kommer att bli hård. Mycket hård!
STRÅLNINGEN MÅSTE MINSKA!! NU!
Påverkar valet elöverkänsligas vardag?
14 september går Sveriges medborgare till val,
många politiker går ut och lovar guld och
gröna skogar, de målar upp ett Sverige som
bara existerar i deras fantasi som ett drömmål.
Vad vi än tycker om politik, så måste vi titta
på vår närmaste omgivning, där strålnings
dimman kan vara både mindre eller mycket katastrofal.
Hur blir du bemött av politiker när du talar
och el- och strålningsöverkänslighet?
Blir du tagen på allvar, ser de ditt problem och
engagerar de sig för det du berättar om?
Kommun och Landsting, tar de mänskliga
rättigheter på allvar eller slussas det bara
vidare?
Frågorna är många men svaren kanske
betydligt glesare.
Jag har kontakt med ett flertal politiker,
oavsett politisk färg och visst lyssnar de och
mycket bra. Men sedan från ord till handling
2
är nog ett kapitel för sig, tyvärr. Det är genom
handling vi får vår bekräftelse
ofarliga" innan man upptäckt dem som
mycket skadliga, effekter som gjort stor skada
i vår miljö, på människor, djur och natur och
idag är de produkterna totalt förbjudna.
Att vara vaken och ifrågasätta är nog den
bästa garantin och bästa skydd för oss idag.
Det är lätt att bli naiv och "fartblind", när ny
trådlös teknik presenteras med häpnad, visst är
det lätt att bara följa med vågen, men,
men...................
Morfar med barnbarn
I mitt senast brev till politiker skrev jag bl.a:
Som pappa och morfar ser jag med oro på hur den
trådlösa tekniken forcerar fram utan att ifrågasätta
hälsorisker. Jag har insett hur viktigt det är att
använda mobilen på rätt sätt, vid rätt tillfälle och i rätt
miljö.
Så länge som marknaden inte kan garantera att
mobilstrålning är ofarligt, (de hänvisar till vetenskap
och beprövad erfarenhet), så länge måste det betraktas
som risk och kan skada människor,
(erfarenhetsmässigt beprövat).
Ingen av de personer som blivit sjuka eller mår dåligt
av elektromagnetiska fält och trådlös teknik, har blivit
det av fri vilja, utan kroppen visar på en
överkänslighet från yttre påverkan, likt all annan
allergi och överkänslighet.
Vad betyder då vetenskaplig och beprövad erfarenhet?
Ännu finns det ingen bra förklaring eller svar på vad
det betyder eller innebär, utan det är ett uttryck som
mobilindustrin och myndigheter använder som en
förtroendeingivande bortförklaring.
Det är du som tar dina beslut, ingen annan kan
bära det ansvaret.
Att ifrågasätta, värdera och fördjupa sig till
viktiga beslut är inte alltid så lätt, framtiden
ska vi lämna över till nästkommande
generationer och det ansvaret vilar på oss alla.
Idag ska alla ha rätt att bli respekterade och
accepterade i vårt samhälle, detta måste visas i
tydlig handling och inte stanna vid vackra ord.
Många av våra medlemmar existerar i
skymundan, de syns inte i samhället?!
Hur efterlevs mänskliga rättigheterna för
bland alla funktionshindrade?
Tyvärr är det alltför många som mår dåligt
idag av skilda anledningar, i den mån vi kan
ge dem ett stöd så vilar det ansvaret på oss,
var och en.
Till sist, besök vår hemsida www.elkanslig.se
och en eloge till Henrik Thurén som är den
som jobbar med hemsidan.
Elöverkänslighet är en form av allergi, som får en
nedsatt och känslig kropp att reagera från yttre
påverkan av elektromagnetisk strålning, andra
exempel från yttre påverkan är pollenallergi, hösnuva,
doftallergi eller andra överreaktioner m.m.
Det är inte mer konstigt än så och likväl är el- och
strålningsöverkänslighet så komplicerat och svårt att
belysa eller förklara.
Varför är detta så svårt att förstå, alla är vi inte
tillräckligt överkänsliga för att kroppen ska reagera
och att vi blir sjuka eller må dåligt.
En viss reaktion tror jag de flesta kan känna av utan
att förstå varför eller vad det kommer ifrån.
Försiktighetsprincipen talas det om, men i vilken
omfattning används den?
Knappast aldrig eller mycket obetydligt! Varför?
Det räcker med att stanna upp och se tillbaks på vår
historia, hur olika gifter och bekämpningsmedel "varit
Sidan 2
Foto: Henrik Thurén
Gratis wifi kan vara olagligt
I flera av länets kommuner går det numera
att surfa gratis. Men det är oklart om fritt
3
wifi ligger inom ramen för kommunala
befogenheter.
Med tillgång till gratis uppkoppling på gator och torg
gör sig allt fler kommuner populära hos invånare och
besökare. Men kommunerna är inne på obruten mark det är inte säkert att fritt wifi ryms inom lagens ramar.
Senast i raden att erbjuda trådlöst nätverk är Nässjö
och Jönköping. Sedan en tid tillbaks går det att surfa
gratis på Stortorget och längs gågatan i Nässjö. Det är
ett svar på invånarnas önskemål om att kunna surfa
med sina smartphones, säger Stina Granberg,
planerings- och utvecklingschef i Nässjö kommun.
– Vi tror att det behövs helt enkelt för att en modern
mötesplats i dag kräver det.
Kan vara olagligt
Det finns ingen statistik på hur många kommuner som
i dag erbjuder fritt wifi. Men trenden pekar på att allt
fler kommuner går i sådana tankar och därför har
Statens kommuner och landsting (SKL) tagit fram en
vägledning för dem som överväger att införa tjänsten.
I nuläget är det oklart om fritt wifi ligger inom ramen
för kommunala befogenheter, enligt SKL. Eftersom
ingen ännu överklagat en kommuns beslut att införa
wifi, så har saken inte prövats mot kommunallagen.
– Det är fortfarande en öppen fråga, om det här
verkligen är något kommuner ska syssla med. Än så
länge finns det utrymme för kommunerna att ta lite
olika inriktning, utan att det är fel åt något håll, säger
Jeanna Thorslund, jurist på SKL
Källa: P4 Jönköping
Foto: Yvonne Adamson
Kommentar: Vi inom föreningen jobbar ständigt med
att informera kommuner om risker med
elektromagnetisk strålning, tydligen är det svårt att
förstå det vi talar om eller så räknas inte vissa
människor i samhället. Självklart kan vi inte förhindra
utbyggnader av trådlös teknik, men visst vore det på
sin plats att aktuella kommuner visade större intresse
med att hålla en dialog vid förändring eller planerad
utbyggnad, med Elöverkänsligas förening i vårt län.
Elöverkänslighet är en funktionsnedsättning som
kommuner ska beakta i sin planering. Fri wifi har till
dags datum aug. 2014 inte prövats i domstol.
/ Ordförande
Sidan 3
Förbjud trådlös teknik i våra skolor
SSM (Strålsäkerhetsmyndigheten) hänvisar bl
a till Health Protection Agency när det gäller
mätning av strålningsnivåer från trådlösa
nätverk och hävdar att nivån i skolor bara är
1% av gränsvärdet. ”Health Protection
Agency” är en avdelning i engelska
”Socialstyrelsen”. Om du frågar
Socialstyrelsen i Sverige så hänvisar de till
SSM och då vet vi vad svaret blir om
strålningsrisker. Samma agenda har Health
Protection Agency, de har att utgå från det
gränsvärde som ICNIRP (av industrin tillsatt
grupp som har rollen att sätta gränsvärden för
icke joniserande strålning) har satt upp och då
stämmer det med att strålningsnivån från WiFi ligger under ca 1% av deras gränsvärde på
10 W/m2. Wi-Fi kan då ”bara” innebära upp
till 0,1 W/m2 = 100 000 mikrowatt/m2 i
strålningstäthet.
Men vad betyder det gränsvärde man hänvisar
till?
Det värdet har inget med hälsorisknivå att
göra, det är bara en säker gräns för att vi inte
ska koka av strålningen, och då med 50 ggr
marginal.
Men detta är inte problemet, att vi ska koka,
utan problemet är att det sker biologiska
skador (på cellnivå, DNA-skador mm) av
strålningen, på mycket lägre nivåer. Biologisk
påverkan har inte myndigheterna med i sina
påståenden, för om de hade det så måste all
trådlös teknik totalförbjudas omedelbart.
Därför gör myndigheterna allt för att övertyga
allmänheten om att det bara är värme som
kan skada och efter denna lögn är deras
gränsvärden satta.
Inom forskningen kan man nu påvisa
cellskador vid strålningsnivåer från ca 30
mikrowatt/m2 och uppåt, Wi-Fi i våra skolor
kan alltså belasta elever och lärare med över
3000 gånger starkare strålning än vad
forskningen påvisar att vi tål (Bioinitiativ
Report 2012). Detta måste allmänheten få
veta, vilket borde vara massmedias uppgift att
sprida och politikers uppgift att ta beslut om.
Men hur ofta sker detta? Vill media och
politiker inte störa telekombranschen, som är
en stor inkomstkälla (annonser mm) och
skatteintäkter för staten? Vill myndigheter,
politiker och journalister offra människors
hälsa för att mobilindustrin ska kunna göra
stora vinster?
Ingen förälder vill väl att barnens hälsa ska
äventyras av trådlös teknik i skolan eller
hemma? Det vill inte jag heller! Därför har jag
4
lagt de senaste 20 åren av mitt liv för att försöka
motverka denna galenskap. Jag har i år lagt ett
medborgarförslag till kommunen om att förbjuda
trådlöst i skolor, här kan Ulricehamn bli den första
kommunen i Sverige som tar större hänsyn till
barnens hälsa än till industrins vinster.
Källa: Kalle Hellberg, Vd Maxicom AB
Del av pågående utställning på biblioteket, Vaggeryd
Sommaren 2014 har för de flesta varit en skön
upplevelse med fantastiska sommarkvällar för de
flesta!
Sommarkväll med brasa vid Vättern.
Foto: HenrikThurén
18 aug - 12 sept. visar föreningen på biblioteket i
Vaggeryd (Felix kunskapscentrum) en utställning med
information om hur vi bäst hanterar trådlös teknik,
vad försiktighetsprincipen innebär och som de flesta
kanske inte har förstått innerbörden av. Tyvärr finns
det allt för många dolda risker och skador som inte
lyfts fram i dagens media och här måste vi träda fram
och informera.
För att mobil teknik kan anses vara bra, behöver den
inte klassas som ofarlig, utställningen riktas främst till
barn, ungdom och vuxna med fakta och varvat med
lite humor. Jönköpings-Posten gjorde en artikel om
utställningen, se sista sidan). Utställningen sker i
samarbete med ABF i Jönköpings län.
Sidan 4
Lördagen 23 augusti.
hade vi medlemsmöte/sommarfest mellan
Huskvarna och Lekeryd i en lågstrålande
miljö.
19 personer hade kommit och ordförande
hälsade alla välkomna, varefter han lämnade
över ordet till en av festarrangörerna, Då
vädrets makter visade en ojämn kamp mellan
sol och regn, fick all aktivitet hållas inomhus.
Bl.a mfanns det även utrymme för en
tipsrunda som alla deltog i. Hetast var Henrik
Thurén, som hade flest rätt och som pris fick
han en grytlapp, designad av Ulla M-J.
Därefter var det dags för smörgåstårta.
Efter kaffe och kaka hade vi en frågestund,
där vi kunde ställa frågor och samtala kring
svaren. Som avslutning tackade ordförande
festkommittén för ett mycket trevligt och fint
arrangemang av årets sommarfest.
.
Foto: Ann-Louise Reiver
Styrelsen