Oticon Alta Pro & Nera Pro (I-örat)

Oticon Alta Pro & Nera Pro (I-örat) - Region Sydöstra
Du har nu tre valmöjligheter för detta orderformulär: 1. Skriv ut och fyll i för hand. 2. Fyll i direkt på skärmen och skriv ut.
3. Fyll i direkt på skärmen och skicka med epost via länken nedan.
Dina uppgifter
Information om hörselkliniken
Information om användaren
Hörselklinik/hörcentral:
Beställningsdatum:
Leveransadress:
Datum för återbesök:
Postnr:
Ort:
Användare (namn):
Audionom:
Personnummer:
Telefon:
Epost:
Audiogram
Fakturaadress:
Höger öra
Postnr:
250
Här gör du dina val (samtliga modeller har trådlös kommunikation):
Här gör du dina val
Alta Pro
IIC/10
Nera Pro
CIC/10
750
1K
1,5K
2K
3K
4K
6K
Vänster öra
Ort:
Modell/batteri
500
Höger Vänster
Telespole
Alternativ för VK-hjul och TK (tryckknapp)
vid monoral anpassning
1. TK - Programhantering
(trådlös kommunikation i HA)
2. VK-hjul - Volymhantering
(ej trådlös kommunikation i HA)
Utdragstråd
3. TK och VK-hjul - Volym- och programhant.
(ej trådlös kommunikation i HA)
Obs, för bilateral anpassning levereras båda hörapparaterna med TK som standard, för binarual
program- och volymhantering.
ITC/312
Halvskal/312
Halvskal/13
Fullskal/312
Fullskal/13
Övriga val
Färger/Ventilation
Anpassningsnivå
Transparent
Beige
Extrafärger IIC:
Ange färgÖvrig
för faceplate
nedan:
information
Beige
Ljusbrun
Mellanbrun
Mörkbrun
Rött
Blått
För IIC endast:
Beige
Svart
Ventilation
Oticon väljer Vent (i 1:a hand Free Vent) om inte eget val anges.
Om eget val, ange Vent här:
Oticon kommer att optimera hörapparaterna genom att välja mest
lämpad förstärkning baserat på användarens hörselnedsättning.
Anpassningsnivåerna är ner till 75 respektive 85 dB HL (CICP) och
för modeller med 312/13-batterier ner till 90 dB HL (ITEP).
Vid platsbrist
Jag är medveten om att Oticon väljer bästa möjliga lösning utifrån
örats anatomi. Dvs. en optimerad helhetsbedömning av storlek
och egenskaper (VK, T-spole och placering av batterilucka).
Jag vill INTE att Oticon väljer. Kontakta mig för avstämning!
Kommentarer/önskemål
Kommentarer
Version 2016-02-17
mm.
Övrig information
Färger/Ventilation
Ange färg för skal nedan:
Klicka här för att
skicka med epost
Oticon Sverige - Box 1262 - 172 25 Sundbyberg - Vxl 08 545 227 50 - Fax 08 545 227 51