Resultat patienenkät hösten 2014

Ryggkirurgiska Kliniken i Strängnäs
Patientenkäten Patienterna och Vi
Hösten 2014
2014-12-08
Viktor Wallén
1
Bakgrund
Ryggkirurgiska Kliniken i Strängnäs mål är att erbjuda bästa möjliga vård, av hög kvalitet och
individuellt anpassad.
Enkäten som görs löpande bland klinikens patienter läggs upp och administreras av kliniken.
Resultatet av undersökningen sammanställs av Sinitor Digital Solutions AB.
Resultat Hösten 2014
Antal utdelade enkäter: 300
Antal inkomna enkäter: 217
Svarsfrekvens: 72 procent
2
Tabellbilaga
_______________________________
3
Allmänna Frågor
Kliniken var lättillgänglig…
Via telefon
Stämmer precis
Stämmer ganska bra
Stämmer inte alls
Ej aktuellt
EJ SVAR
Såhär betydelsefullt var det för mig
71,9%
18,4%
0,0%
8,3%
1,4%
Via brev/mail
Stämmer precis
Stämmer ganska bra
Stämmer inte alls
Ej aktuellt
EJ SVAR
48,8%
9,2%
0,5%
36,4%
5,1%
Stor betydelse
Liten betydelse
Ingen betydelse
Ej aktuellt
EJ SVAR
56,7%
4,1%
0,0%
31,8%
7,4%
Såhär betydelsefullt var det för mig
35,5%
8,8%
0,5%
48,8%
6,5%
Jag fick ett bra bemötande vid
ankomsten till vårdavdelningen
Stämmer precis
Stämmer ganska bra
Stämmer inte alls
Ej aktuellt
EJ SVAR
81,1%
9,7%
0,5%
6,9%
1,8%
Såhär betydelsefullt var det för mig
Via Internet
Stämmer precis
Stämmer ganska bra
Stämmer inte alls
Ej aktuellt
EJ SVAR
Stor betydelse
Liten betydelse
Ingen betydelse
Ej aktuellt
EJ SVAR
Stor betydelse
Liten betydelse
Ingen betydelse
Ej aktuellt
EJ SVAR
41,0%
8,3%
0,5%
41,0%
9,2%
Såhär betydelsefullt var det för mig
97,7%
2,3%
0,0%
0,0%
0,0%
Stor betydelse
Liten betydelse
Ingen betydelse
Ej aktuellt
EJ SVAR
97,2%
2,3%
0,0%
0,0%
0,5%
4
Sjuksköterskorna
Jag upplevde att sjuksköterskorna
hade gott yrkeskunnande och god
Kompetens
Stämmer precis
Stämmer ganska bra
Stämmer inte alls
Ej aktuellt
EJ SVAR
Såhär betydelsefullt var det för mig
92,2%
5,5%
0,0%
0,5%
1,8%
Jag fick bra information och
förklaring om vad som skulle
göras
Stämmer precis
Stämmer ganska bra
Stämmer inte alls
Ej aktuellt
EJ SVAR
88,5%
10,1%
0,0%
0,0%
1,4%
Stor betydelse
Liten betydelse
Ingen betydelse
Ej aktuellt
EJ SVAR
95,9%
1,8%
0,5%
0,0%
1,8%
Såhär betydelsefullt var det för mig
91,2%
6,5%
0,5%
0,0%
1,8%
Jag upplevde att sjuksköterskorna
visade mig respekt i bemötande
Stämmer precis
Stämmer ganska bra
Stämmer inte alls
Ej aktuellt
EJ SVAR
97,2%
0,5%
0,0%
0,5%
1,8%
Såhär betydelsefullt var det för mig
Jag upplevde att sjuksköterskorna
visade mig medkänsla i bemötande
Stämmer precis
Stämmer ganska bra
Stämmer inte alls
Ej aktuellt
EJ SVAR
Stor betydelse
Liten betydelse
Ingen betydelse
Ej aktuellt
EJ SVAR
Stor betydelse
Liten betydelse
Ingen betydelse
Ej aktuellt
EJ SVAR
94,0%
4,1%
0,0%
0,0%
1,8%
Såhär betydelsefullt var det för mig
91,7%
6,5%
0,0%
0,0%
1,8%
Stor betydelse
Liten betydelse
Ingen betydelse
Ej aktuellt
EJ SVAR
94,0%
3,2%
0,0%
0,5%
2,3%
5
Jag upplevde att sjuksköterskorna
visade mig engagemang i
bemötande
Stämmer precis
Stämmer ganska bra
Stämmer inte alls
Ej aktuellt
EJ SVAR
Såhär betydelsefullt var det för mig
89,4%
8,8%
0,0%
0,5%
1,4%
Jag upplevde att sjuksköterskorna
gav mig bra personlig service?
Stämmer precis
Stämmer ganska bra
Stämmer inte alls
Ej aktuellt
EJ SVAR
95,4%
2,8%
0,0%
0,0%
1,8%
Såhär betydelsefullt var det för mig
91,2%
6,9%
0,5%
0,0%
1,4%
Jag upplevde att jag var delaktig
i min dagliga omvårdnad
Stämmer precis
Stämmer ganska bra
Stämmer inte alls
Ej aktuellt
EJ SVAR
Stor betydelse
Liten betydelse
Ingen betydelse
Ej aktuellt
EJ SVAR
Stor betydelse
Liten betydelse
Ingen betydelse
Ej aktuellt
EJ SVAR
93,5%
4,1%
0,0%
0,5%
1,8%
Såhär betydelsefullt var det för mig
80,2%
17,5%
0,0%
0,5%
1,8%
Stor betydelse
Liten betydelse
Ingen betydelse
Ej aktuellt
EJ SVAR
88,0%
8,8%
0,5%
0,5%
2,3%
6
Läkarna
Jag upplevde att läkarna hade
gott yrkeskunnande och god
kompetens
Stämmer precis
Stämmer ganska bra
Stämmer inte alls
Ej aktuellt
EJ SVAR
Såhär betydelsefullt var det för mig
94,5%
4,1%
0,5%
0,0%
0,9%
Jag fick bra information och
förklaring om vad som skulle
göras
Stämmer precis
Stämmer ganska bra
Stämmer inte alls
Ej aktuellt
EJ SVAR
89,4%
9,2%
0,5%
0,0%
0,9%
Stor betydelse
Liten betydelse
Ingen betydelse
Ej aktuellt
EJ SVAR
97,2%
0,9%
0,0%
0,0%
1,8%
Såhär betydelsefullt var det för mig
84,3%
13,8%
0,5%
0,5%
0,9%
Jag upplevde att läkarna visade
mig respekt i bemötande
Stämmer precis
Stämmer ganska bra
Stämmer inte alls
Ej aktuellt
EJ SVAR
98,6%
0,0%
0,0%
0,0%
1,4%
Såhär betydelsefullt var det för mig
Jag upplevde att läkarna visade
mig medkänsla i bemötande
Stämmer precis
Stämmer ganska bra
Stämmer inte alls
Ej aktuellt
EJ SVAR
Stor betydelse
Liten betydelse
Ingen betydelse
Ej aktuellt
EJ SVAR
Stor betydelse
Liten betydelse
Ingen betydelse
Ej aktuellt
EJ SVAR
93,1%
5,1%
0,0%
0,5%
1,4%
Såhär betydelsefullt var det för mig
91,7%
6,0%
0,9%
0,5%
0,9%
Stor betydelse
Liten betydelse
Ingen betydelse
Ej aktuellt
EJ SVAR
96,3%
1,8%
0,0%
0,5%
1,4%
7
Jag upplevde att läkarna visade
mig engagemang i bemötande
Stämmer precis
Stämmer ganska bra
Stämmer inte alls
Ej aktuellt
EJ SVAR
Såhär betydelsefullt var det för mig
88,0%
10,1%
0,5%
0,5%
0,9%
Jag upplevde att jag var delaktig
i min vård
Stämmer precis
Stämmer ganska bra
Stämmer inte alls
Ej aktuellt
EJ SVAR
Stor betydelse
Liten betydelse
Ingen betydelse
Ej aktuellt
EJ SVAR
95,9%
2,8%
0,0%
0,0%
1,4%
Såhär betydelsefullt var det för mig
73,3%
24,0%
0,5%
1,4%
0,9%
Stor betydelse
Liten betydelse
Ingen betydelse
Ej aktuellt
EJ SVAR
85,7%
11,5%
0,5%
0,5%
1,8%
Personalen på operationsavdelningen
Har du opererats?
Ja
Nej
EJ SVAR
99,5%
0,5%
0,0%
Jag upplevde att personalen på
operation hade gott yrkeskunnande
Stämmer precis
Stämmer ganska bra
Stämmer inte alls
Ej aktuellt
EJ SVAR
Såhär betydelsefullt var det för mig
94,4%
3,2%
0,0%
0,0%
2,3%
Stor betydelse
Liten betydelse
Ingen betydelse
Ej aktuellt
EJ SVAR
96,8%
0,5%
0,0%
0,0%
2,8%
8
Jag fick bra information och
förklaring om vad som skulle
göras
Stämmer precis
Stämmer ganska bra
Stämmer inte alls
Ej aktuellt
EJ SVAR
Såhär betydelsefullt var det för mig
91,2%
6,0%
0,0%
0,0%
2,8%
Jag upplevde att personalen på
operation visade mig medkänsla
och bemötande
Stämmer precis
Stämmer ganska bra
Stämmer inte alls
Ej aktuellt
EJ SVAR
85,6%
10,2%
0,0%
0,9%
3,2%
Stor betydelse
Liten betydelse
Ingen betydelse
Ej aktuellt
EJ SVAR
90,3%
5,1%
0,0%
0,9%
3,7%
Såhär betydelsefullt var det för mig
88,9%
6,5%
0,0%
1,4%
3,2%
Jag upplevde att personalen på
operation visade mig engagemang
i bemötande
Stämmer precis
Stämmer ganska bra
Stämmer inte alls
Ej aktuellt
EJ SVAR
93,5%
2,3%
0,0%
0,5%
3,7%
Såhär betydelsefullt var det för mig
Jag upplevde att personalen på
operation visade mig respekt
i bemötande
Stämmer precis
Stämmer ganska bra
Stämmer inte alls
Ej aktuellt
EJ SVAR
Stor betydelse
Liten betydelse
Ingen betydelse
Ej aktuellt
EJ SVAR
Stor betydelse
Liten betydelse
Ingen betydelse
Ej aktuellt
EJ SVAR
91,2%
3,7%
0,0%
1,4%
3,7%
Såhär betydelsefullt var det för mig
85,2%
10,6%
0,0%
0,9%
3,2%
Stor betydelse
Liten betydelse
Ingen betydelse
Ej aktuellt
EJ SVAR
88,4%
6,5%
0,5%
0,9%
3,7%
9
Jag upplevde att jag var delaktig
i min vård
Stämmer precis
Stämmer ganska bra
Stämmer inte alls
Ej aktuellt
EJ SVAR
Såhär betydelsefullt var det för mig
63,4%
25,9%
2,3%
2,8%
5,6%
Stor betydelse
Liten betydelse
Ingen betydelse
Ej aktuellt
EJ SVAR
74,1%
14,4%
2,3%
1,9%
7,4%
Sjukgymnasterna
Jag upplevde att sjukgymnasterna
hade gott yrkeskunnande och god
kompetens
Stämmer precis
Stämmer ganska bra
Stämmer inte alls
Ej aktuellt
EJ SVAR
Såhär betydelsefullt var det för mig
82,0%
14,3%
0,5%
0,9%
2,3%
Jag fick bra information och
förklaring om vad som skulle
göras
Stämmer precis
Stämmer ganska bra
Stämmer inte alls
Ej aktuellt
EJ SVAR
Stor betydelse
Liten betydelse
Ingen betydelse
Ej aktuellt
EJ SVAR
91,2%
5,1%
0,0%
0,9%
2,8%
Såhär betydelsefullt var det för mig
82,0%
13,4%
0,5%
0,5%
3,7%
Stor betydelse
Liten betydelse
Ingen betydelse
Ej aktuellt
EJ SVAR
90,8%
3,7%
0,0%
0,9%
4,6%
10
Jag upplevde att sjukgymnasterna
visade mig medkänsla i bemötande
Stämmer precis
Stämmer ganska bra
Stämmer inte alls
Ej aktuellt
EJ SVAR
Såhär betydelsefullt var det för mig
80,6%
14,7%
0,9%
0,9%
2,8%
Stor betydelse
Liten betydelse
Ingen betydelse
Ej aktuellt
EJ SVAR
88,0%
7,4%
0,0%
0,9%
3,7%
Jag upplevde att gymnasterna visade
mig respekt i bemötande
Såhär betydelsefullt var det för mig
Stämmer precis
Stämmer ganska bra
Stämmer inte alls
Ej aktuellt
EJ SVAR
Stor betydelse
Liten betydelse
Ingen betydelse
Ej aktuellt
EJ SVAR
85,7%
9,7%
0,5%
0,5%
3,7%
Jag upplevde att sjukgymnasterna
visade mig engagemang i
bemötande
Stämmer precis
Stämmer ganska bra
Stämmer inte alls
Ej aktuellt
EJ SVAR
Såhär betydelsefullt var det för mig
82,9%
13,8%
0,5%
0,0%
2,8%
Jag upplevde att jag var delaktig
i min vård
Stämmer precis
Stämmer ganska bra
Stämmer inte alls
Ej aktuellt
EJ SVAR
88,5%
6,9%
0,0%
0,5%
4,1%
Stor betydelse
Liten betydelse
Ingen betydelse
Ej aktuellt
EJ SVAR
89,9%
6,0%
0,0%
0,0%
4,1%
Såhär betydelsefullt var det för mig
79,3%
14,7%
0,9%
1,8%
3,2%
Stor betydelse
Liten betydelse
Ingen betydelse
Ej aktuellt
EJ SVAR
87,6%
6,0%
0,5%
1,8%
4,1%
11
Röntgen
Har du blivit röntgad?
Ja
Nej
EJ SVAR
40,1%
59,9%
0,0%
Jag upplevde att röntgenpersonalen
hade gott yrkeskunnande och god
kompetens
Stämmer precis
Stämmer ganska bra
Stämmer inte alls
Ej aktuellt
EJ SVAR
Såhär betydelsefullt var det för mig
86,2%
9,2%
0,0%
0,0%
4,6%
Stor betydelse
Liten betydelse
Ingen betydelse
Ej aktuellt
EJ SVAR
81,6%
9,2%
2,3%
1,1%
5,7%
Jag fick bra information och förklaring
om vad som skulle göras
Såhär betydelsefullt var det för mig
Stämmer precis
Stämmer ganska bra
Stämmer inte alls
Ej aktuellt
EJ SVAR
Stor betydelse
Liten betydelse
Ingen betydelse
Ej aktuellt
EJ SVAR
85,1%
10,3%
0,0%
0,0%
4,6%
Jag upplevde att röntgenpersonalen
visade mig medkänsla i bemötande
Stämmer precis
Stämmer ganska bra
Stämmer inte alls
Ej aktuellt
EJ SVAR
79,3%
12,6%
0,0%
1,1%
6,9%
Såhär betydelsefullt var det för mig
81,6%
12,6%
0,0%
1,1%
4,6%
Stor betydelse
Liten betydelse
Ingen betydelse
Ej aktuellt
EJ SVAR
78,2%
13,8%
0,0%
1,1%
6,9%
12
Jag upplevde att röntgenpersonalen
visade mig respekt i bemötande
Stämmer precis
Stämmer ganska bra
Stämmer inte alls
Ej aktuellt
EJ SVAR
Såhär betydelsefullt var det för mig
86,2%
9,2%
0,0%
0,0%
4,6%
Stor betydelse
Liten betydelse
Ingen betydelse
Ej aktuellt
EJ SVAR
81,6%
10,3%
0,0%
1,1%
6,9%
Jag upplevde att röntgenpersonalen
visade mig engagemang i bemötande
Såhär betydelsefullt var det för mig
Stämmer precis
Stämmer ganska bra
Stämmer inte alls
Ej aktuellt
EJ SVAR
Stor betydelse
Liten betydelse
Ingen betydelse
Ej aktuellt
EJ SVAR
79,3%
14,9%
0,0%
1,1%
4,6%
Jag upplevde att jag var delaktig
i min vård
Stämmer precis
Stämmer ganska bra
Stämmer inte alls
Ej aktuellt
EJ SVAR
79,3%
12,6%
0,0%
1,1%
6,9%
Såhär betydelsefullt var det för mig
64,4%
14,9%
3,4%
12,6%
4,6%
Stor betydelse
Liten betydelse
Ingen betydelse
Ej aktuellt
EJ SVAR
63,2%
13,8%
3,4%
12,6%
6,9%
Information
Jag fick bra information och förklaring
om vad som skulle göras
Såhär betydelsefullt var det för mig
Stämmer precis
Stämmer ganska bra
Stämmer inte alls
Ej aktuellt
EJ SVAR
Stor betydelse
Liten betydelse
Ingen betydelse
Ej aktuellt
EJ SVAR
84,8%
10,1%
0,0%
0,5%
4,6%
92,6%
1,8%
0,0%
0,0%
5,5%
13
Mina anhöriga fick bra information
och förklaring om vad som skulle göras
Såhär betydelsefullt var det för mig
Stämmer precis
Stämmer ganska bra
Stämmer inte alls
Ej aktuellt
EJ SVAR
Stor betydelse
Liten betydelse
Ingen betydelse
Ej aktuellt
EJ SVAR
48,4%
12,9%
4,6%
28,6%
5,5%
56,2%
7,8%
2,8%
24,4%
8,8%
Maten
Jag upplevde att maten var god
Stämmer precis
Stämmer ganska bra
Stämmer inte alls
Ej aktuellt
EJ SVAR
Såhär betydelsefullt var det för mig
77,0%
18,4%
2,8%
0,5%
1,4%
Stor betydelse
Liten betydelse
Ingen betydelse
Ej aktuellt
EJ SVAR
81,6%
15,2%
1,4%
0,0%
1,8%
Jag upplevde att maten var anpassad
till mina behov
Såhär betydelsefullt var det för mig
Stämmer precis
Stämmer ganska bra
Stämmer inte alls
Ej aktuellt
EJ SVAR
Stor betydelse
Liten betydelse
Ingen betydelse
Ej aktuellt
EJ SVAR
62,2%
20,3%
3,2%
12,0%
2,3%
64,1%
18,4%
3,2%
11,1%
3,2%
14
Miljön
Jag upplevde att helhetsintryck
av kliniken var bra
Stämmer precis
Stämmer ganska bra
Stämmer inte alls
Ej aktuellt
EJ SVAR
Såhär betydelsefullt var det för mig
91,2%
8,8%
0,0%
0,0%
0,0%
Stor betydelse
Liten betydelse
Ingen betydelse
Ej aktuellt
EJ SVAR
95,9%
2,8%
0,5%
0,0%
0,9%
Jag upplevde att rumsstandarden var bra
Såhär betydelsefullt var det för mig
Stämmer precis
Stämmer ganska bra
Stämmer inte alls
Ej aktuellt
EJ SVAR
Stor betydelse
Liten betydelse
Ingen betydelse
Ej aktuellt
EJ SVAR
78,3%
19,4%
1,8%
0,5%
0,0%
87,6%
10,1%
0,5%
0,5%
1,4%
Övrigt
Skulle du kunna rekommendera
oss till andra med ryggbesvär
Stämmer precis
Stämmer ganska bra
Stämmer inte alls
Ej aktuellt
EJ SVAR
96,8%
2,3%
0,0%
0,0%
0,9%
15
Synpunkter
_______________________________
16
Sjuksköterskorna
Positivt
 Mycket
trevliga och hjälpsamma.
 Sjuksköterskorna
 De
var fantastiska.
var så goa så jag blir tårögd när jag tänker på dem!!!!
 Toppenbra.
 Tror
att jag inte skulle kunnat ha fått bättre bemötande - omvårdnad någon annan stans!
 Generellt
 Allt
ett engagerat och proffsigt bemötande.
bemötande var mycket bra.
 Inga
 Stort
kommentarer, det var toppen!
plus, då samtliga i personalen var otroligt involverade i mitt mående, inte bara en, utan alla i korridoren.
 Sjukskötarna
 Jag
 Ett
var jättetrevliga.
har varit på många sjukhus, men här var jag en person, ej ett nummer. Tack för ert fina bemötande.
bra bemötande och omsorg gav mig en lugnande effekt, och kände mig trygg i tillvaron.
 Mycket
fin omvårdnad. Förklarade symptom bra vilket ledde till mindre oro och stress - mindre smärta.
 Mycket
trevlig personal
 Bra
bemötande på alla nivåer!
 Här
är det verkligen patienten i centrum.

Otroligt professionella och kompetenta. Jag fick alltid hjälp när jag behövde det. De var dessutom alltid glada och
vänliga.
 Mycket
bra förklaring om vad som skulle göras inför operationen! (Även efter)
 Sjuksköterskorna
 Majoriteten
 Trevliga
gjorde ett fantastiskt jobb. Underbar personal.
av ssk var helt fantastiska och jag kände mig oerhört väl bemött. En varm och engagerad personal.
med bra service, var kompetenta. Hänsynsfulla.
Jag kände mig välkommen och fick omedelbart ett djupt förtroende med alla som jag kom i kontakt med.
har hela tiden varit familiär men samtidigt professionell och informativ. Detta bidrog till stor del till
att jag kom in till operationen utan rädsla.
 Samtalstonen
 Kände
 Blev
att det inte var någon stress, det var lugnt och skönt.
enormt väl omhändertagen under hela min vistelse.
Tänk om alla sjukhus var så här fantastiskt, då skulle ingen klaga över vården. Alla sköterskor var så
och det märktes lång väg att dem älskar sitt jobb!! De såg till att man hade det bra hela tiden. De
har hög kompetens och personkemi.
 positiva,glada
 Alla
var jättetrevliga.
17
 Suveränt
 Jag
bra.
är oerhört tacksam.
 Sjuksköterskorna
 Underbara
 De
var anläggningens änglar.
sjuksköterskor!
var alltid trevliga och glada.
 Toppenpersonal!
 Ni
gör ett riktigt bra jobb tack för att ni finns där när man vaknar.
 Roliga
och trevliga allihop.
 Sjuksköterskorna
 Helt
 Har
underbar personal.
fått vård där inget mer fanns att önska!! Så tacksam!!
 Bättre
 Man
 Alla
kunde inte vara bättre.
kan det inte bli.
hade förtroende för personalen.
på vårdavdelningen var väldigt trevliga och mänskliga.
 Mycket
nöjd med bemötandet.
 Alla
var glada och hjälpsamma. Behövde aldrig vänta när man ringde efter dem. Otrolig service.
 Alla
är bara underbara.
 Eftersom
 Känslan
 Rent
jag även opererades 2013, så kunde jag se deras goda kompetens, som är mycket bra.
de gav var att man låg på ett hotell.
ut sagt jäkligt proffsigt bemötande.
 Sköterskorna
 Mycket

var samspelta, verkade stortrivas på sin arbetsplats.
trevliga och hjälpsamma.
Sjuksköterskorna på vårdavdelningen är helt makalöst duktiga, man blir att känna sig enormt trygg där. Har legat
inne där 3 gånger nu och är så nöjd med deras bemötande och omsorg.
Negativt
Jag vill dock framhålla att frågorna 5-9 gäller fram till den dag jag skulle åka (planerat). Jag fick vara kvar (på min
önskan) ett halvt dygn längre, dels eftersom jag opererades sen den 18/8, dels eftersom jag hade en lång resa
 hem. Doktorn gav mig löfte om att få stanna, om det fanns plats, och så blev det. En tydlig attitydsförändring
uppkom från dagpersonalen. Om det var en konflikt mellan doktor och sköterskor som överfördes på mig vet jag
ej men det var ej bra.
18

Jag ville inte ha fragmin men ssk övertalade mig/tvingade mig den första dosen fast jag inte ville. Dr. X sa att
jag inte var tvungen. Så ssk bör ta reda på vad som gäller för patienten.

Det enda att anmärka på var då larmknappen flyttades av en sköterska och ej sattes tillbaka - resulterades i 15
minuter rop på hjälp för mig och rädsla pga kraftiga smärtor+kramp.
Upplevde att sjuksköterskorna var för få under kvällstid. De stressade och hann inte med. Bl.a. glömdes min
bort på o.p dagens kväll. Hade starka smärtor i onödan. Bad att få något att äta samma kväll. Fick
vänta 3 timmar på en skål med soppa.
 smärtlindring
 Det
enda negativa är väl att dem säger att "jag fixar frukost eller macka åt dig" men så kom detta aldrig
När IV-droppet kopplades bort inför toa-besök, så sattes ingen kork på = fritt för E-Coli att sätta sig i inloppet till
förlängningsslang. Jag fick vänta 20 minuter på svar från sjuksköterska på min fråga om något att äta.

Syremättnaden var under 95% i cirka 30 minuter, det upptäckte sjuksköterskan aldrig. Ansåg dock själv att det
inte var speciellt viktigt.
 För
lite trevnad och frihet för att vara en privat klinik, mycket lik offentliga vården.
 Upplevde
en viss nonchalans gentemot mig - vet ej varför.
Blandat / Varken eller
 Fråga
9. Var så kort tid.
 Sköterskorna

är många (svårt att ge exakt svar) och toppen, men kanske att någon var ung och lite osäker.
Då jag hade problem med morfinet fick vi lov att experimentera för att hitta en dos som jag klarade av att äta
utan att kräkas!
Läkarna
Positivt
 Läkare
 Hög
X visade stor kunnighet och även humor. Det behövdes. Bästa läkaren!
kompetens. Ingav stort förtroende.
 Läkarna

har en enorm kompetens.
X var precis en sån läkare jag ville ha. Han visade stor respekt för mig med mina smärtor och problem. Han
hade den där glimten i ögat som var avgörande för mig.
 Kanonbra.

Förtroendeingivande läkare. Läkaren tittade förbi två gånger för att "kolla" hur jag hade det, mycket bra
bemötande-omvårdnad.
19
 Ett
fantastiskt sjukhus med underbar personal.
 Mycket
stor kompetens och yrkeskunnande. Det kan nog inte bli så mycket bättre.
 Toppen!

Stort engagemang även från läkaren som tog sig god tid att förklara och visa allt för mig så jag visste vad som
skulle hända.
 Tyckte
 Det

läkarna var trevliga. De gick att prata med.
var inte bara läkare, de var mina vänner.
Läkarna redogjorde mycket ingående vad som skulle göras och hur det skulle påverka mig, vilket kändes bra och
lugnande.
 Mycket
professionell läkare som gav mig trygghet i att han skulle göra sitt allra bästa.
 Vänliga
läkare.
 Jag
kände att läkarna visste vad de höll på med. Verkligen proffsiga och medmänskliga.
 Jag
fick bra information vad som skulle göras. Professionellt bemötande.
 Även
här mycket bra bemötande och information inför operationen! (Även efter)
 Förklarade

bra både före och efter. Lyckat eller inte får vi väl se.
Jag fick väldigt positiva berättelser av tre av mina arbetskamrater som opererade sig i Strängnäs tidigare med bra
resultat. Detta beror väl på ett fantastiskt samarbete av hela teamet.
 Stort
förtroende. Lugnt.
Kirurgen gjorde en fantastisk operation som jag känner mig trygg med. Tyvärr var jag bland dem sista han
här för att han skulle gå vidare med sin kompetens. Övriga läkare hade glada humör och bidrog till en
lugn stämning.
 opererade
 Suveränt

Tack XX för bra info före operation speciellt angående eventuella kramper efter operation! Tacksam för
spontana "titta in" och se hur det går "Ronder". Tack för att smärtan är på väg att lämna mig!
 Trevligt

bra.
bemött, engagerad läkare.
Alla yrkeskategorier, sjuksköterskor, läkare och sjukgymnast, hade ett mycket professionellt bemötande och
omhändertagande.
 De
verkade ha god kompetens, vissa språksvårigheter kunde uppstå.
 Skönt
att få träffa läkare med engagemang + kunnande.
 Tack
20
 Jag
fick mycket bra information om operationen.
 Läkaren
 Den
kom till och med och frågade hur man mådde lite när som helst, det syntes att de (han) brydde sig.
bästa läkarvård jag fått.
 Uppskattade
 Strängnäs
 Bästa
att läkaren förklarade på ett bra sätt.
har en vård/kompetens som är outstanding! Och jag har att jämföra med.
doktorn.
 Det
kändes som behandlande läkare var intresserad av patienten.
 Min
läkare är super!!
 Ett

otroligt mottagande. Fick ett förtroende på en gång.
Läkarna på operation litade jag på hela tiden, allt fungerade perfekt. Dagen efter operation fick jag ett samtal med
min op-läkare angående om man vill fråga något speciellt, mycket bra.
För första gången efter många olika läkare och år (2005) som en läkare tagit sig tid. Jag fick se min egen
för första gången och fick noggrant förklarat allt. Op-läkare samma genomgång före och efter
operation och röntgen
 magnetröntgen

Otroligt kompetenta läkare som förklarar för en och verkligen bryr sig om det man säger. Det inger en enorm
trygghet.
Negativt
Recept numera förs det över automatiskt till apoteket? Det skulle vara bra med en genomgång före hemgång, för
förstå medicinens effekt. Jag tar inte medicin om jag tror att den inte behövs. Det stod "vid behov" på en burk.
Den tar jag nu efter tel.kontakt och jag läst bipackssedeln innan tel. kontakt med sjuksköterska efter 6 veckor.
 att
 Försök

att få kontakt med läkare/vårdpersonal för att diskutera besvär efter operationen misslyckades.
Jag upplevde att man fick väldigt kort kontakt med doktorn, speciellt efter operation. Undrade vad man kunde
förvänta sig, hur snabbt man kunde vara besvärsfri. Skulle önskat ett återbesök hos doktorn.
 Narkosläkaren
var något få-ordig.

Blandat / Varken eller
Lite väl mycket "rush-trough" av läkarna. Kort praktisk info i maxfart följt av "har du några frågor". Den oro jag
fick bemötas, och bemöttes mycket väl av den övriga vårdpersonalen. Läkarna gjorde ett utmärkt arbete
men vårdpersonalen var fantastisk!
 kände
 Blev
flera gånger om dagen tillfrågad av den läkare som genomfört operation om mitt tillstånd.
21
Personalen på operationsavdelningen
Positivt

Min erfarenhet av sövning har inte varit de bästa, men X på narkosen lyssnade, tog till sig och höll vad hon
lovade. Jättebra. Guldstjärna för henne och ge henne mer lön, det är hon värd.

Träffade dessa väldigt kort tid eftersom jag var nedsövd. Men de har tillsammans med läkaren gjort ett helt
underbart jobb eftersom jag nu är smärtfri efter 20 år av värk. Tack.
 Dom
var toppen.
 Jättefina
 Var
 De
människor.
väldigt bra för mig att få träffa alla på operation dagen innan, så jag kunde ställa frågor och få ett ansikte.
jag såg var trevliga
 Jag
fick mycket ingående information vad som gjordes nu och längre fram.
 Somnade
 Även
in lugnt.
här proffsig personal.
 Professionella

När jag vaknade upp efter operationen fick jag mycket bra omvårdnad och god smärtlindring. Jag är mycket nöjd
med den sköterska som tog hand om mig.
 Glada

och trevliga.
och förklarade innan ljuset gick.
Jag fick redan vid första samtalet med narkossköterskan och narkosläkaren ett stort förtroende. Det fortsatte när
jag äntligen kom in i operationsavdelningen tills jag vaknade fullständigt utan stress i uppvakningen.
 Nöjd.
 Bara
rosor till samtliga. Från läkare till övrig personal.
 Suveränt
 Jag
 Så
bra.
kände mig trygg - trots skiftbyte!
länge jag var vaken var allt bra
 Kort
men trevligt möte med narkosläkaren. Ett mycket trevligt och bra möte med narkossköterskan.
 Tack
vare deras lyhördhet så klarade sig övriga kroppen/nacken operationen.
22
 En
superbra narkossköterska. Fick träffa henne även dagen innan operation. Mycket betydelsefullt.
 Kanske
de mest fantastiska av de alla, vilka fina människor!
 Toppenpersonal!
 Tack
 Inget
 Det
att klaga över. Mycket trevlig personal.
jag kommer ihåg - bäst.
 Väldigt
 4
gullig personal!
stycken tog emot mig, de pratade och gjorde så att min nervositet avtog. Det kändes skönt.
 Narkosläkaren
 Personalen
tog min hand för att lugna mig och höll den tills jag somnade. Ett fint engagemang.
är enormt duktiga och tar hand om en otroligt bra och lyssnar.
Negativt
 Personalen
 När
 En
satt och "skrattade" när jag vaknade - irriterande att höra på (uppvaket).
jag mötte någon, även ur narkosgruppen, så kunde de ju stanna och fråga hur jag mådde.
av narkospersonalen uppträdde osäker och stressad.

Blandat / Varken eller

Opererade mig i november 2013. Det var det värsta jag har varit med om. På uppvaket var inte ssk observant på
att jag inte tålde oxynorm. Fick sådan dödsångest, svettades, hallucinerade. Till slut fattade jag själv att det måste
vara medicinen. Sånt får bara inte hända igen. Denna gången 2014 var helt annorlunda. Så bra. Fick annan
smärtlindring.
 Träffades

ju inte så mycket.
Jag sov, uppvaknad några timmar efter operation. Så har inte så stor uppfattning.
 Svåra
 Inga
frågor då jag sov mesta tiden.
kommentarer behövs
 För
mycket info angående narkos. Det gjorde mig lite oroligare. Annars var allt bra.
 Jag
sov ju mest och sökte ingen delaktighet.
Träffade dessa personer ytterst lite och har därför lite svårt att bedöma hur jag upplevde det, men inget dåligt
iallafall.
Träffade 2 stycken narkossköterskor när de körde in mig till operationssalen. Sen vet jag inget mer för än jag

vaknade upp.

 Fråga
21 är svår att besvara. Delaktig i operation? I uppvaket?
23
 Fråga
 Lite
16-20 är svår att svara på då jag sövdes. Jag såg två sköterskor en kort stund innan det var "godnatt".
svårt att bedöma detta då jag knappt träffade personalen innan jag sövdes.
 Operationspersonalen
 Ärligt
 Jag

hade man kontakt med så kort tid, så det är svårt att göra en bedömning.
talat, man sövdes ju direkt.
var mycket orolig inför ingreppet och behövde lugnande ord och förklarande för att förstå att det skulle gå bra!
Var lite orolig för nedsövningen. Narkossköterskan var bra och förklarade vad dom gjorde, men narkosläkaren kom
in efter, körde sitt race och brydde sig inte så mycket om att jag tyckte att det var jobbigt.
Sjukgymnasterna
Positivt
 Mycket
 Riktigt
kunniga och trevliga.
proffsig i sitt ämbete/yrke. Bra pedagogiskt.
 Trevliga
 Bra
information för att återhämta sig.
 Inga
 Bra
sjukgymnaster, inga frågetecken efter samtalen med dem.
kommentarer det var bra.
att de tog sig tid både innan och efter operation.
 Sjukgymnasten
 Varje
förklarade bra.
rörelse gicks igenom och tränades tills de blev rätt utförda.
 Proffsigt
bemötande. Daglig kontakt, aldrig några tveksamheter.
 Proffsigt
arbete.
 Professionella
 Tryckte

och trevliga. Jag fick bra instruktioner angående de övningar jag skulle göra.
bra på det som är viktigt.
Sjukgymnasten har redan på sjukhuset fått mig på fötter igen. Här hemma fortsätter jag med programmet och
känner att krafterna är på väg tillbaka.
 Nöjd.
 Fantastiskt
 Suveränt
sjukgymnast! Tydlig och rak, lätt att förstå. Positiv och alltid glad!
bra.
24

Jag var nog ingen "lätt-patient"! Hade ganska nyligen gått igenom en operation, som påverkade denna aktuella, så
jag hade svårt att göra vad som förväntades - men tålamod fanns!!
 Glad
 Fick
och trevlig och engagerad sjukgymnast.
bra information hur jag skulle sköta träningen när jag kom hem.
 Mycket
nöjd.
 Tack
 Sjukgymnasten
 Var
följde en hela vägen. Från att man skrevs in till utryckning.
lätta att få kontakt med. De var lyhörda för vad man kunde och ville klara av.
 Trevliga
tjejer som jag träffade, och kunniga!
Hon kom både före och efter operationen och berättade vad jag skulle göra för att jag skulle må så bra som
Hon hjälpte till efter operation med stöd och råd och det hjälpte mig enormt. Var uppe dagen efter och
klarade mig mycket bra tack vare dem.
 möjligt!

Då jag haft sjukgymnast tidigare märktes att de kunde ryggar och att man fick ringa om frågor i 5-6 veckor efter
operation.
 Fick
en ordentlig genomgång av rörelserna som skall göras.
 Sjukgymnasterna
innehar en enorm kunskap så man känner sig trygg och får detaljerad information.
Negativa

Det borde finnas information vad man behövde för hjälpmedel när man kommer hem. Fråga 25: Såg/träffade dem
så lite.
 Tycker
 Det
att efter en ryggoperation behöver man mera information.
kunde ha varit lite mer tid till varje patient, nu var det bara en genomgång och sedan lite gångträning.
Jag hade önskat en ordentlig genomgång av den sjukgymnastiken som ska utföras efter utskrivning. Jag hade
även önskat en ordentlig förklaring till varför/vilket syfte övningen har och vilka övningar och rörelser som ska/bör
 undvikas för att undvika skador/försvårar läkningsprocessen. Jag skulle även vilja ha mer info om hur lång tid det
"normalt" sett tar för en person att börja träna ordentligt - av stort intresse för en träningsglad person som mig.
Att lyssna på sin kropp är inte alltid tillräckligt.

Jag fick inte ha kontakt med någon sjukgymnast på hemmaplan. Konstigt! Om jag nu inte kunde göra rörelserna
själv efter operationen kunde sjukgymnasten visat mig rörelserna.
 Önskar
att ha mer tid med sjukgymnast.
Opererade på en nivå i ryggen som är mycket ovanlig. Fick en tydlig känsla att sjuksköterska och sjukgymnasten
läst på. Pratade om träning i trappa, vilket inte påverkas av min operation. "Titta på såret" innebar oftast att
man letade nere vid ländryggen.
 inte
 De
kunde möjligen ha engagerat sig lite mera.
25
Blandat / Varken eller
 Jag

fick en halvtimmes information vad jag skulle och hur jag skulle göra två träningsuppgifter pga tidsbrist.
Kanske skulle man ha en pärm som gav information vid vilka tidpunkter man skulle göra övningar. Man glömmer
var man var någonstans i rehab (vimsig efter op.)
 Får
se om jag klarar gympan.
 Träffade
sjukgymnast två gånger.

Det var väldigt kort tid med sjukgymnasten men om ca 2 veckor har jag återbesök hos sjukgymnasterna. Kan
därför inte bedöma idag. Har fortfarande mycket besvär.

Hade två olika sjukgymnaster, den ena var i sin information fri detaljerad, omständlig, intensiv blev jobbigt att
förstå. Gav ett osäkert intryck. Den andra sjukgymnasten var lugn, säker, adekvat ej fri detaljerat (invecklat).
Röntgen
Positiva
 Smidigt.
 Det
gick bra.
 Duktig
personal, som förklarade vad vi såg på bilderna.
 Professionella

och trevliga den korta tid jag hade kontakt med dem.
Det kom upp en röntgensköterska och hämtade mig på rummet. Hon förklarade vad hon skulle göra och det var
bra.
 Bra
personal som engagerade sig i patienten, trevligt!
 Tack
 Helt

OK!
Personalen på röntgen var väldigt trevlig och berättade att jag skulle få bilder på både före och efter operationen
vilket jag fick när jag skrevs ut.
 Mycket
trevlig personal
Negativa

Hade svåra smärtor, lades upp på bordet. Fick då en intensiv kramp. Personalen var mycket handfallen, visste ej
vad som skulle göras.
26
Blandat / Varken eller
 Kan
ej bedöma detta.
Information
Positiva
 Bra
info i kallelsen, anhöriga och jag läste igenom den. Sedan skötte jag resten själv, förutom resorna. Helt OK!
 Mycket

bra information.
Bra att anhöriga, utan problem, fick vara med på mötena dagen innan för att få veta vad som skulle hända. Skönt
att kunna vara två i den situationen.
 Fick
hem papper. Det gick bra.
 När
jag ringde innan operationen fick jag med en gång förklaring till det jag undrade över.

Jag fick hela tiden fortlöpande information om vad som skulle ske. Pärmen som fanns i rummet gav dessutom bra
information om man missat något.
 Den
skriftliga infon var mycket bra.
 Mycket
nöjd.
Jag har varit patient på de större sjukhus, för mig var det en stor skillnad, hos er kände jag mig mycket bättre
och kommer att rekommendera er till vänner och bekanta som kan tänkas behöva hjälp.
 omhändertagen
 Jag

berättade för mina närmsta om vad som skulle göras och det tycker jag är bra.
Jag kunde inte väntat mig ett bättre bemötande än vad jag fick. Efter att ha väntat över ett år på operation och
plötsligt möta någon som vill operera mig är en snudd på gudagåva.
 Fick
bra med information per brev i god tid innan. Blev även uppringd!! Mvg.
 Fick
klart för mig vid intagning vad som skulle göras, innan visste jag inte så mycket.
 Min
hustru blev uppringd efter operation. Det uppskattades mycket.
 Bra
information! Nöjd!

Jag var ensam med läkaren och han förklarade allt som skulle ske och frågade mig även om de kändes bra att
göra operationen och att jag förstod att den var komplicerad. Jag kände mig mycket nöjd, även min familj.

Jag är enormt nöjd med den information jag har fått vid de besök, undersökningar och operationer som jag gjort.
Man får som patient som sagt var ett enormt förtroende.
27
Negativa
 Läkaren
kunde sjukskrivit min son den dagen jag kom hem och dagen efter. Det hade varit bra.
Fick ingen bra information om ingreppet förrän tre dagar innan operation. Det skapade stress och oro under
När jag kom till Strängnäs var det tipptopp, super! Önskar att hemsidan varit mer informationsrik och
att jag fått mer info när kallelsen kom.
 sommaren.
 Inte

lätt att förstå.
I pappren som skickades hem före operation stod bland annat att man skall undvika blodförtunnande preparat. För
mig är det Varan och Trombyl man då avser. Hade det istället stått "T.ex paracetamol" eller ännu bättre: "Preparat
innehållande paracetamol, t.ex Treo" Då hade min operation inte behövts skjutas upp i 2 månader p.g.a semester i
Juli månad.
Blandat / Varken eller
 Det
tog litet tid innan jag fick besked om operationsdatum. Annars bra.
 Mina
 Jag
 Ej
anhöriga var inte inblandade i det större sammanhanget.
vet faktiskt inte vilken info som mina anhöriga fick.
nödvändigt att informera anhöriga, därför är frågan irrelevant.

Information till anhöriga var ej viktig p.g.a att jag själv fick mycket bra information och kunde informera min
familj.

Min man stannade inte så länge, men är ganska säker på att om han hade gjort det så hade han också fått
information.
Maten
Positiva
 Helt
 Var
 All
 X
underbar "sjukhusmat" inget att klaga på alls. Stjärna till dem.
som hemlagat och helt fantastisk! Stort plus!
mat var mycket vällagad och mycket god.
är överlägsen kockerska. Kram!
 Kanonmat.
Toppen.
 Jättebra!

Det var inget fel på maten, det var min aptit som inte var så stor. Matsalen var trevlig, och samvaron med andra
patienter och personal var positivt.
28
 Mycket
 Lite
bra mat alla dagar.
kinkig med mat men det gick bra.
 Trevlig
matsal, trevlig personal.
 Maten
såg ut att vara näringsrik och mångsidig. Tillgängligheten var nästan obegränsad.
 Riktigt
god mat!
 Restaurangnivå
 Rena
på maten, god! Den hjälper en hel del att man ska samla sig snabbare.
hotell/restaurangmaten.
 Otroligt
god!
 Kanonkök!
 Maten
är mycket bättre än aptiten.
 Maten
serverades i en topprestaurant med ansluten sjukavdelning.
 Nöjd.
 Jättegod
 Otroligt
 Den
mat. Var fint och rent i dagrummet.
smakrik, välbalanserad, näringsrik mat. Så himla gott!
var jättegod
 Kalasmat.
 Jättegod
 God
mat, fräscha grönsaker.
mat gjord på stället. Det är toppen. Kunde inte bli bättre. Inte någon storköksmat som är sönderkokt.
 Personalen
i köket lyssnade in mitt önskemål om annan kost och ansträngde sig för att möta det önskemålet.
 Skaldjurspajen
var fantastiskt god. Okej mat i övrigt.
 Maten
var bra, hade inga speciella behov, därför var frågan om matens anpassning irrelevant.
 Riktigt
god mat tack
 Mycket
varierande och god mat.
 Mycket
god mat, högsta betyg.
 Restaurangmat!!
 Bästa
maten!
29

Under mina dagar på sjukhuset var maten mycket vällagad och trevligt tillagad. P.g.a att jag mådde illa så
smakade maten för starkt. Märkligt eftersom jag normalt älskar kryddstark mat.
 Smakade

Är matallergiker, maten var god och dom gjorde mycket mer än vad som behövdes för att jag skulle kunna äta
maten.
 Personal
 God
 All

hemlagat, all eloge till kocken!!
i kök och servering, mycket duktiga och trevliga.
mat = God läkning
mat och kakor var gjort med kärlek och grädde. Mums. Bra variation, gudomligt goda såser. Inget halvfabrikat.
Maten var helt underbar och hjälpte mig på traven att bli friskare och starkare! Jag fick specialkost som var glutenoch laktosfri. Helt suveränt!
 Underbar
 Åt
kökspersonal och kanongod mat.
endast ett mål mat men det var gott.
 Maten
är helt suverän, smakar gott och fräscht.
Negativa
 Tyckte
 Fick
ibland det var för lite mat på lunchen och middagen.
en dag kycklinggryta som var väldigt salt (oätlig)
 Salt.

Man skulle kunna förbereda sig bättre med tanke på smärtstillande i relation till att magen ska fungera. En lättare
kost skulle kanske hjälpa.
 För
lite marmelad eller sylt till flingorna.

Inte ens kolsyrat vatten. Tycker maten var ungefär som mat i lumpen. Blev erbjuden kolpudding som första mat
efter operation, när min mage var som en spärrballong av gaser.

Större utbud i patientköket och frihet i tider att använda kyl. Bröd riktigt dåligt. Det kostar väldigt lite att hålla en
högre standard och öppet jämt för frihet och självkänsla för patienterna.
 Svårt
tilltagen vissa måltider. Frukosten, ost-skinka smaklösa. Varför inte ha grövre bröd.
Blandat / Varken eller

Frukosttid samt lunchtid var helt perfekt. Men att äta kvällsmat 16:30 är inte ok när man äter lunch 12:00 och
kvällsmat klockan 18:00 och sedan kvälls-smörgås 20:30
 Lite
ont om kryddor att tillföra de ibland mjälla smakerna. Annars - utmärkt.
 Svårt
att bedöma.
30
 Kräsen
 Åt
i mat, fick när jag ville ha egen mat. Åt nästan ingenting då jag mådde illa efter operation.
endast ett par gånger, då var det varmkorv med pulvermos vid ett tillfälle.
 Maten
under min vistelse var inte i min smak, och jag brydde mig ej! Jag behövde inte så mycket, var min åsikt!
Miljön
Positiva
 Var
enormt tacksam för enkelrummet! Stort tack! Extra plus till sköterskorna, ni är bäst!
 Tack

för en god omvårdnad.
Finns absolut inget att klaga på. Är så tacksam att fått gjort min operation på ryggkliniken. Kändes direkt att man
var i rätta händer.
 Fann
inget som jag saknade.
 Väldigt
 Kan
nöjd med allt på kliniken.
inte bli bättre. Mycket bra.

Stort, stort plus på all service under hela min vistelse i alla steg, både rummet, maten, bemötandet och
personalen. Skulle starkt rekommendera kliniken för andra.

Kommer med varmt hjärta rekommendera er till andra med ryggproblem. Ni förändrade mitt liv till det bättre. Har
nu ett smärtfritt liv jag aldrig trodde jag skulle få uppleva!
 Miljömässigt
 Lugn,

fin miljö.
Trevliga rum, där alla hade sin TV. När man delar rum, kanske man inte vill se samma program. De enskilda
rummen mycket bra.
 Skönt
 Som
att ha ett eget rum. Det kändes trivsamt och hela tiden lugnt och skönt.
på alla andra punkter kan jag bara ge dem bästa betyg.
 Trevlig,
 I
avsides, naturnära.
det stora hela är jag mycket nöjd.
 Hade

fanns inget att klaga på, det var rent och snyggt överallt. Ljussättningen var behaglig.
lite dålig avskärmning på rummet.
Första dagen önskade jag mig faktiskt toa på närmare håll - men du gick bra tillslut. Gav ju motiverad
gångträning!
 Underbar
personal och miljö.
31
 Fick
 Ok
eget rum, otroligt skönt. Slapp prata sjukdomar med andra patienter.
att man kanske ville ha ett eget rum, men med bra och roliga rumskamrater fungerar det utmärkt.
 Trevlig
klinik i ett mysigt område.
 Mvg.
 Fin
miljö, kände värme.
 Miljön
 Bra
och andan var hälsosam kändes det som. Allt var bra.
standard. Mycket uppskattat. Fanns TV till varje säng med hörlurar.
 Finns
absolut inget negativt att framföra

Fick aldrig känslan av att ligga inne på ett sjukhus som man säkert kan få på andra ställen inom vården! Nästan
som att vara hemma!

Hade helst velat ha eget rum med egen toalett och dusch - dels för att inte störa/bli störd, dels för att slippa
överhöra andra samtal, dels för att få sköta hygienen i lugn och ro.

Miljön är på något sätt lugnande då det är så fridfullt och att man känner den där tryggheten av att vara i så goda
händer.
Negativa

Blanda inte ihop alldeles för sjuka patienter med oss som klarar oss väldigt bra själva. Dels för dom som behöver
mycket hjälp och för mig att slippa höra vad jag kunde själv.
 Jag

tycker all rum skall kompletteras med AC.
Tycker det var dåligt med kanalutbud/ingen ordning på TV:n (kanaler). TV-apparaterna gamla. Då man ligger ett
tag blir TV:n ett fritidssyssla - även på nätterna. Utomhusmiljön tyvärr katastrof (fastighetsägare).
 Skulle
önska bättre TV-utbud (fler kanaler) då man periodvis är mycket sängburen.
 Kunde
varit lite tavlor på väggarna och blommor i fönstren.
 För
få eluttag till telefon, tandborste, radio mm.
 Önskvärt

med högst 2 patienter i samma rum, inte 3 stycken.
Psykiskt påfrestande att dela sovsal med personer som är nyopererade. Svårt att sova när personen i fråga jämrar
sig, ringer in sjuksköterskor etc. etc. i timmar i sträck.
 Att
man kunde köpa någon kvällstidning på kliniken.
 Hade
fördragit enkelrum.
 Kanske
lite fler TV-kanaler om det är något man ska gnälla över.
32
 Bedrövligt

Då man ligger på en sal med flera patienter och dessutom måste dela toalett med andra salar så kan det ibland bli
lite besvärligt.
 Väldigt
hett när jag kom in. Något fel på fläktsystemet men det blev bättre. Första natten var hett som i Sahara!!
 Sängarna

att TV inte fungerade som den skulle.
är lite för stumma och man får ont av dem när man ligger mycket.
Bra med fler enkelrum. Jobbigt att ligga med fler på rummet. Städningen lämnade mer att önska, dammigt på
både sängbord och golv.
Blandat / Varken eller
 Ett
bättre Wifi-nät för patienterna skulle vara på sin plats. Tacksam att jag fick ett enkelrum.
 Såg
inte mycket av den fina omgivningen.

Trevliga rum, rent och välstädat. OBS: en enda sak som var negativ för mig. Toalettpappret är kasst, dålig
kvalité.

Jag borde tagit med en morgonrock, eftersom dusch och toalett är belägen utanför rummen. Jag bodde både i eget
rum och tre-personersrum beläget vid entrén.
 Fråga
38: Operationsfabrik.
 Högst
två patienter per rum.
 Mycket
rent och fint. Trassel med TV kanaler.
Enkäten
Positiva
 Bra
och trevlig miljö, lugnt, bra personal.
 Mycket
duktiga kirurger, speciellt Dr. X. Jättetrevliga sköterskor.
Hela min vistelse var en mycket positiv upplevelse. Duktig läkare och övrig personal. Trevliga och hjälpsamma. Bra
om vad som skulle hända. Mycket bra smärtlindring. Har inte haft några problem. Allt har så här långt gått
perfekt (opererades för 14 dagar sedan)
 info
 Vården
 En
motsvarade de förväntningar jag hade.
helt fantastisk klinik, underbar personal (alla). Dom ska alla ha en stor eloge för kunnande och bemötande!
 Hade
hört bara bra om kliniken. Det var sant.
33

Önskar att ALLA som har eller kommer att få besvär med ryggen får förmånen att bli behandlad på Ryggkirurgiska
Kliniken i Strängnäs. Rekommenderas!
Det var en positiv upplevelse, miljön och all personal, från läkare, sjuksköterskor, sjukgymnast, narkosen,
operation, kontorister och städare, man kände att man var någon med namn och inte bara någon i en
säng i en sal. Helt enkelt kände man sig sedd.
 röntgen,
 Tack!!!
 Har
redan informerat 2 stycken med stora ryggbesvär. Tack för den hjälp jag fick genom er!
 Mitt
slutbetyg blev fem stjärnor till all personal inklusive köket. Ett varmt tack.
 Jag
kan bara rekommendera att allt varit bra.
 Enkätens
 Har
inga synpunkter. Allt var bra.
 Helt

frågor är lätta att förstå och är väl genomtänkta. Allt var så bra. Inga fler kommentarer.
OK!
Jag är oerhört nöjd med ryggkliniken. Bra kompetens, trevlig miljö och personal som gjorde det till en trevlig
vistelse trots omständigheterna.
 Allt
känns mycket väl organiserat.

Sverige skulle behöva flertal sådana sjukhus. Mindre och kortare sjukskrivning. Patienten blir friskare, snabbare i
en sådan miljö.

Jag är otroligt glad och tacksam att jag fick komma till Strängnäs. Alla som arbetar där är otroligt professionella.
Så fort jag fick prata med den första sköterskan var min nervositet borta. Högsta betyg till er alla på Strängnäs.
 Bra

enkät med bra svarsalternativ
Jag har legat på andra sjukhus ett flertal gånger och jag måste säga att den vård och omsorg som man får där är
hästlängder från eran vård. Toppenvård. Får jag ont i ryggen igen så vill jag absolut tillbaka till Ryggkliniken!
Jag är oerhört nöjd med vården och det bemötande jag har fått gällande mina ryggbesvär - det är första gången
säkert 7 år som jag inte har känt att personal förringar mina besvär eller att jag måste strida för min sak!
Vården på Löt kommer jag att rekommendera för andra i behov.
 på

Förmodligen kan denna enkäten inte återspegla den stora positiva upplevelsen jag har haft under vistelsen i
kliniken.

Jag blev mycket väl omhändertagen på Ryggkirurgiska av alla anställda som jag var i kontakt med. Miljön är lugn
och trevlig.
 En
mycket bra upplevelse på det hela taget!
 Kan

ej ha fått bättre behandling och bemötande.
Jag är helnöjd, trots att jag var en mycket jobbig patient, rädd och ledsen. Men med toppenpersonal så gick allt
bra. Så tacksam har jag aldrig känt mig. Stort tack!
 Jag
är mycket belåten med det sätt jag har blivit behandlad från första kontakten. Tack än en gång.
 Tackar
 Allt
för fin vård och omhändertagande. Superfin omvårdnad.
var super, finns inget att klaga på.
34

Jag har aldrig blivit så väl omhändertagen under en sjukhusvistelse som på Strängnäs ryggklinik i Löt. Det gäller i
alla avseenden. Jag är innerligt tacksam.

Mötet med alla som jobbar där är otroligt personligt och bra. Man får lite över vad man förväntar sig och det är ett
gott betyg.
 Tack
för riktigt bra vård!
 Ryggen
 Bra
är bra nu. Det onda är borta och jag hoppas det håller.
enkät!
 Bästa
doktorn. Bästa personal alla. Känner mig så tacksam.
 Sammantaget
blev operation och vistelsen en mycket bra upplevelse. Personalen var strålande.
Jag är mycket nöjd med min vistelse på sjukhuset och tycker att all personal är mycket mån om patienternas allra
Känns väldigt bra då jag kan jämföra med andra tidigare sjukhusvistelser som inte alla gånger har varit så
här positiva.
 bästa.
 Jag

är mycket nöjd med allt från första kontakten med kliniken fram till utskrivning efter operation.
Jag var mycket nöjd med bemötandet av läkare, sköterskor. Blev mycket bra efter operationen. Kommer att
rekommendera det till alla som har samma problem.
Jag trodde inte att det fanns ett sånt här sjukhus. Samtlig personal, inskrivning, städ, mattanter, sköterskor,
och läkare. Det var en sån ärlig stämning så man skulle kunna tro att man var på ett familjehotell.
De var en underbar känsla. 10 plus av 10.
 sjukgymnast
 Mycket
bra upplevelse överallt! Supernöjd!
Från första stund när remiss skickats och information med kallelse till läkarbesök skickades hem kände jag att ni
kontroll över det hela och att det inte hängde på hur enträgen jag själv skulle vara - utmärkt från början till
slut!
 hade
 Helt
underbar personal. Vården i övrigt finns ej något att klaga på.
Negativa
 Helhetsintrycket
dras ned av det jag berättade tidigare.
Ingen tvekan att jag kommer att göra. Men tänkt på oss som är ensamma att vi behöver stanna lite extra. Ta
på hur patienten har löst det med transport hem. Tågresan var den hemskaste jag har varit med om. Taxi
hem borde min kommun och landsting betalt för.
 reda
Jag fick åka hem redan dagen efter operation och det tycker jag personligen är för lite, med tanke på att jag fick
ligga kvar på uppvaket hela natten då jag syresatte mig för dåligt. Vi hade en bilresa på 30 min hem och det var
 väldigt ansträngande då det inte gick att stanna ofta eftersom vi körde efter E4:an. Då jag hade blivit lovad
hemgång den 2/10 förlorade jag 350 kronor på betalad tågbiljett som jag inte fick någon ersättning för från SJ, då
den inte var ombokningsbar. Annars var allt bra.

Ta dit en TV-firma och koppla upp bättre kanaler/bild. Kan inte vara speciellt dyrt i det hela. Det tror jag skulle
upplevas som en bra service. Tack för mig.
En brist är saknaden av hjälp och info om starka smärtstillande, dvs nedtrappning efter operation. Litet intresse av
"eftervård" upplevde jag från läkarnas sida. En del okunskap från sjuksköterskornas sida om
abstinenssymptom t.ex. från opiater som man har haft i månader innan operation.
 denna
35

Klagomålen är att processen tar för lång tid innan man blir inkallad till operation. För mig dröjde det nästan två år,
vilket gör att lidandet blir onödigt lång. Där väntetiden på röntgen är största orsaken.
 Tycker

informationen om att urineringen påverkas efter narkos saknas.
Det ända jag saknar är information om hur och när jag skulle minska - avsluta medicinerna jag fått i samband med
operationen.
Den "Luddiga" informationen betraktande blodförtunnande preparat måste förtydligas. Att ta för givet att alla
som inte själva är inom sjukvården skall veta att Treo räknas som blodförtunnande preparat tror jag är
för mycket begärt. Treo är för mig och säkert många andra ett smärtstillande medel!
 människor
Ryggkirurgiska kliniken, Löt, Strängnäs. Bilaga till svarande nr 227 Här är diverse synpunkter och förslag: 1. Se till
att alla tv-skärmar i "Drängstugan" har fungerande hörlurar. 2. Se till att tv-apparaten i dag/frukostrummet har
tillgång till samma kanaler som tv-apparaterna på rummen. 3. Smörj gärna gångjärnen på toalettdörrarna. De

gnisslar. Inte bra nattetid. 4. Skriv i "välkomstbroschyren" som skickas ut före besök att ni har wifi. Då hade jag
tagit med min padda också och inte bara mobiltelefonen. 5. Sätt upp en vägskylt till. Nu missade jag den sista
skylten och körde förbi avtagsvägen vid mitt första besök på kliniken.
Saknade porträttgalleri på hela personalen och kanske främst på avdelning 1 samt samtliga läkare (även
och medicinläkarna). Nu hörde man ett namn flyga förbi men visste inget om personen. Litet för
anonymt för att riktigt tilltala mig. Kanske är jag en allt för öppen person?
 narkosläkarna
 För

många frågor om bemötande och respekt mm, för lite medicinska frågor.
Lite oklart i början när mediciner skulle tas. Tydligen inte i samband med lunch och middag utan cirka 2 timmar
senare.
 Tycker
ni ska ha "mitt emellan" som alternativ till svar.

Stäng inte dörren till patientrummen om patienten är ensam och påverkad av läkemedel. Tätare tillsyn av
omvårdnadspersonalen bör göras för att försäkra sig om att patienten mår bra, även nattetid.

Har varit på flera privata kliniker. Gör hela anläggningen mer familjär och öppen, där köket är en stor del (inte
matsalen). För mycket fabrik - tror att många med mig saknar uppföljning efter ett sådant ingrepp.
 Jag
tycker kanske att det är mycket frågor, vet ej om allt behövs.
Blandat / Varken eller
Tror att patienten som genomgår ex. stol op kan oroa sig, detta vore bra om han kunde få terapeutisk hjälp. Jag
ensam och har varit orolig över hur jag ska klara mig ensam. Om man får något bakslag kan det vara bra
med "själavård", det hamnar nu på ord. vårdpersonal. Tack för fin vård.
 lever
 5e
operationen på Löt.

Frågor om tiden efter operation saknas. Tidsperspektiv - innan man blir återställd. Smärta är subjektiv men hur
stor - hur länge. Finns en del info, inte tillräckligt. Har dock fått svar vid samtal.

Tacksam för allt - snabbt omhändertagande, inget krångel. Ett tips: Forska på läkemedel-kramplösande- för de
kramper som några av oss spinal stenos op får. Paraflex är ingen bra lösning i akuta skedet!
 Vid
hemgång en lite längre "pratstund".
36

Trevlig miljö. Otroligt trevlig och skicklig personal- Alla kategorier. Krånglande hiss samt portlås (entré) vid min
vistelse där.
Alla var kunniga, vänliga i alla lägen. Mycket bra stämning bland personalen. Jag tyckte om att samma syster
mig hela tiden. Kvinnan som låg på samma rum som jag spolade inte på toaletten. Det luktar illa och är en
bakteriehärd. När man hjälper patienten från toaletten kunde man kanske kolla om det var spolat.
 hjälpte
 Upplevde
 Svårt
att de på avd. var glada att bli av med mig idag så tidigt.
att besvara allt riktigt då jag låg inne så kort tid.
37
Denna rapport är utförd av Sinitor Digital Solutions AB
Sinitor Digital Solutions är specialister inom personliga undersökningar och datainsamling.
Med hjälp av modern teknik och engagerade medarbetare kan vi tillsammans skapa
underlag för att öka kunskapen om de faktorer som påverkar dina kunder.
Med över 15 års branscherfarenhet, gedigna kvalitetssäkringsprocesser och erfarna,
dedikerade projektledare tillhandahåller vi effektiv datainsamling med snabb och
högkvalitativ leverans.
Målgrupper
Medicinska projekt
Annonsundersökningar
Kundnöjdhetsundersökningar
Läsarundersökningar
Medarbetarundersökningar
Allmänhetsundersökningar
Internationella undersökningar
Metoder
Postala enkäter
Webb
Telefon
Face2face
Djupintervjuer
Fokusgrupper
Semi-kvalitativa intervjuer
Rekrytering
För frågor om undersökningen, kontakta Viktor Wallén 0737-16 29 66 eller
[email protected]
För mer information om Sinitor Digital Solutions gå in på: www.sinitor.se
38