Lärarens handbok - Finlands Scouter ry

F ÖR
F ÖR S KOL E L E V E R
Lärarens
handbok
1
Innehållsförteckning
Vad är Lilla scoutveckan?
Scoutseder
Natur
Första hjälpen
Samarbete
Mångfald
Mer information om scouting
Redaktion
3
4
10
13
16
18
20
Källor
Aina Valmiina, – Partioliike Suomessa
1910–2010, Paavilainen 2010
OEK-laulukirja, Olarin Eräkotkat 2012
Ryggsäcken – handbok för
äventyrsscouter och spejarscouter.
Finlands Scouter. 2012.
Vargungens spår.
Finlands Scouter 2012
Planering och text:
Lina Munsterhjelm, Annu Tertsonen
Medverkande:
Helka Otsolampi,
Pääkaupunkiseudun Partiolaiset
Sudenpentu-seikkailijatoimikunta,
personalen på Scoutstationen
Ombrytning: Eeva Kangas
Bild: Jukka Hannula och
Maarit Kauppinen
Foto: Maiju Vaiste
Utgivare: Finlands Svenska
Scouter r.f. 2014
Översättning: Finlands Svenska
Scouter r.f.
Vad är
Lilla Scoutveckan?
S
couting är en rolig naturnära hobby där barn och unga lär sig
att samarbeta tillsammans och ta ansvar för sig själv och för
andra. Inom scouting är det viktigt att barnen själva får göra,
pröva och delta i olika saker. Utöver det ger scouting verktyg
för att bygga upp identiteten och världsbilden. Scouting har som mål att
stöda barn och unga i deras utveckling och fostra dem till harmoniska,
ansvarfulla, aktiva och självständigt tänkande individer i samhället. När
man börjat skolan kan man bli scout. Någon övre åldersgräns finns inte.
Scoutveckan är en årligen återkommande händelsevecka som firas
i hela Finland i slutet av april. Då är scoutverksamheten mer synlig i
samhället. Med hjälp av materialpaketet kan ni fira scoutveckan då det
passar er bäst under april eller maj.
I materialpaketet finns det instruktioner för roliga scoutrelaterade temadagar. Sammanlagt finns det fem olika teman: scoutfärdigheter, första
hjälpen, mångfald, samarbete och natur. Under varje tema finns det olika
uppgifter med instruktioner av vilka gruppen kan genomföra en del eller
varför inte alla.
I materialpaketet finns det till varje förskolebarn ett Scoutpass och
tillhörande klistermärken. Förskoleeleven får ett klistermärke i sitt pass
alltid då hon eller han har slutfört en temauppgift. Dessutom finns det i
passet plats för klistermärket ”Dagens goda gärning”, som skall uppmuntra barnet att utföra en god gärning hemma. Då barnet har samlat
ihop alla klistermärken för varje tema samt klistermärket för scouttraditioner får hon eller han i slutet av Scoutveckan tygmärket som finns med
i materialpaketet. Materialet har sammanställts med tanke på läroplanen
för förskoleundervisningen och underlättar förverkligandet av de pedagogiska målen inom förskoleundervisningen. Varje förskola kan tillämpa
instruktionerna så att de passar in i deras plan.
Roliga scoutstunder!
Scoutseder
I
scoutingen finns det många
olika symboler, seder och märken. En del av symbolerna är
globala så som scouthälsningen
och användningen av scoutskjorta. Kårerna och deras flockar och patruller
har också ofta många egna symboler.
Varje kårmedlem har kårens märke på
Scouthalsduken
sin scouthalsduk, i parader hörs kårrop
och flockens möten kan börja med ett
rop. Symboler som dessa ökar känslan
av gemenskap och gruppandan bland
barn och unga. Genom denna uppgift
kan ni hitta på er egen signatur och
skapa gemenskap inom gruppen!
Gruppens eget rop
I
scoutingen används många
olika rop. Man kan till exempel tacka för maten genom att tillsammans ropa
”T-A-C-K, TACK TACK TACK!!” åt
köket och vid lägerbålet kan man
ropa: “K-I-V-A, kiva, hyvä, bra – jännää.” En del scoutkårer har också
egna rop, till exempel:
Ut på hav i storm och rusk
Seglar vi med liv och lust
Fastän vi på havet trivs
Är vi och i hamn till frids
Sjöscouting vi jobba för
Då vi allt tillsammans gör
Nu ni veta vem vi är
Med ära vi vårt namn bär
S T O R M FÅG E L N !
4
UPPGIFT: ETT EGET ROP
Nu får ni hitta på ett eget rop
till er grupp. Ni kan fundera
på rop i mindre grupper och
sedan rösta fram det bästa
förslaget.
TAT
ET BEKAN
A
NÄR BARN
UTSEDERN
O
SC
ED
SIG M
BARNET
R
FÅ
8
4.
PÅ SID
I SITT
ERMÄRKE
ETT KLIST
.
SS
A
SCOUTP
S
couthalsduken är en viktig del av
scoutens klädsel och runtom i världen använder scouterna scouthalsduk. Varje scoutkår har en egen
halsduk. Scouthalsduken har formen av en liksidig triangel och i Finland är scouthalsduken
vanligtvis blå. Halsduken viks från den långa
sidan och bärs så att de vikta ändorna knyts
framme över bröstet. Scouthalsduken bärs alltid på scoutevenemang och -möten.
Material:
Tyg (till exempel 60 x 60 cm/två
förskolebarn)
Tygtuscher och tygfärg
Läraren kan göra egna scouthalsdukar tillsammans med förskolebarnen. Man klipper en
liksidig triangel ur en bit (gammalt) tyg t.ex.
ett gammalt lakan.. Efter det här får barnen
dekorera sin halsduk enligt eget tycke exempelvis med tygtuscher och tygfärg. Vanligtvis
är halsdukens mönster (eller bild) på den triangelformade del som blir på ryggen när halsduken är vikt.
Halsduken viks och knyts enligt bilderna.
Scouthalsduken knyts med en sjömansknop,
men även en vanlig knut går bra. Lärarna kan
hjälpa ifall vikandet och knytande känns knepigt för barnen. Scouthalsdukarna kan användas i förskolan under hela scoutveckan för att
bekanta sig med scouttraditioner.
5
Mera scoutseder
Dagens goda gärning
Handskakning
Scouthälsning
I scouterna strävar vi efter att alla
ska göra en god gärning per dag.
En god gärning kan vara något väldigt litet, som till exempel att hjälpa
en kompis knyta skorna, hjälpa
att städa hemma eller plocka upp
skräp från marken. Ni kan också i
er förskola tillämpa den här principen. Om barnen varje dag gör
en god gärning kan ni i förskolan
gemensamt gå igenom vad var och
en har gjort dagen förut.
Scouterna hälsar på varandra genom att
skaka hand med vänster hand. Traditionen
har sitt ursprung i Afrika, där krigarna bar
sin sköld i vänster hand. För att visa att de
litade på den person de träffade lade de
ner skölden och hälsade med vänster hand.
Dessutom är vänster hand närmast hjärtat.
Ni kan öva er att skaka hand med vänster
genom följande lek. När du stöter på en annan scout hälsar du med vänster hand och
säger ditt namn. Efter detta tar du den personens namn och fortsätter med det som
ditt eget namn, tills du igen hälsar på någon
och får ett nytt namn. När du till slut får
tillbaka ditt eget namn faller du ut ur leken.
Alla scouter har en gemensam hälsning.
Vargungarnas hälsning görs med högra
handen så att man lyfter två fingrar,
pekfingret och långfingret mot pannan. Detta symboliserar varghuvudet
och öronen. Tummen sluter man över
lillfingret som ett tecken på att de större
skyddar de mindre. Ni kan till exempel använda hälsningen varje morgon
i gruppen under Scoutveckan. Det blir
mera utmanande om ni provar att göra
scouthälsningen och handskakningen
samtidigt. (Ibland kan detta vara svårt
även för äldre scouter!)
UPPGIFT: DAGENS
GODA GÄRNING
Uppmuntra förskolebarnen
att göra en god gärning
åtminstone en gång under
Scoutveckan. Då barnet gjort
en god gärning undertecknar föräldern i Scoutpasset,
varefter barnen får sitt klistermärke av läraren. Goda
gärningar kan ni också göra
i förskolan.
6
Scoutnamn
I scouterna brukar man kalla varandra med
scoutnamn. De är en sorts smeknamn som
ofta hänger med hela livet. I vissa kårer får
man inte själv hitta på sitt scoutnamn utan
de andra i gruppen hittar på det. Ett scoutnamn kan se ut på många olika sätt, men oftast förknippas det med scoutens karaktär
eller med dess för- eller efternamn. Scoutnamnet kan också härstamma från något
roligt man sagt eller något man gjort. Hitta
på egna scoutnamn inom gruppen. Ifall ni
vill kan ni använda smeknamnen under
hela scoutveckan.
Tapto
Scouterna avslutar ofta dagen med
tapto. Alla ställer sig i en ring och lägger högerarm över vänsterarm och tar
kompisarna bredvid i handen. Efter det
skickar man pulsen. Det betyder att en
klämmer på kompisens hand och kompisen skickar den vidare. När pulsen kommer tillbaka till den som skickat sjunger
man taptosången: Dagen dör, skymning
rår, över skog, över berg, över hav. Allt
är ro, vila tryggt, Gud är när (kan bytas
ut till Du är här).
7
Scoutlekar och -sånger
Knappfabriken
Siffervisan
(sånglek)
1, 2, 75, 6, 7, 75, 6, 7, 75, 6, 7.
1, 2, 75, 6, 7, 75, 6, 7, 73,
107, 103, 102, 107, 6, 19, 27.
17, 18, 16, 15, 13, 19, 14, 17,
19, 16, 15, 11, 8, 47.
Hej! Jag heter Ola och jag jobbar på
en knappfabrik. En dag kom chefen
fram till mig och sa “Ola, e du upptagen?” Jag sa neeej, och nu vrider jag
en knapp med höger hand.
(vrider en osynlig knapp med handen)
vänster hand.
(vrider en osynlig knapp med handen)
höger fot. (snurra på foten)
vänster fot. (snurra på foten)
rumpan. (skaka på rumpan)
huvudet. (snurra på huvudet)
tungan. (sträck ut tungan samtidigt
som du sjunger)
Hej jag heter Ola och jag jobbar på en
knappfabrik. En dag kom chefen fram
till mig och sa “Ola, e du upptagen?”
Jag sa, JOOOOO!
Gå igenom alla kroppsdelar så att
man till slut skakar på hela kroppen.
Efter tungan slutar sången med att
Ola svarar jo han är upptagen.
Tjocka polisen
Tjocka polisen i fiskala majak,
ala bala tausen i bing bonga bey,
Yes very well very hotten totten,
knaka baka dam, OKEY! HEY!
Klappa händerna
Klappa händerna när du är
riktigt glad
Klappa händerna när du är
riktigt glad
Du kan också glädja andra
Som på denna jorden vandra
Klappa händerna när du är
riktigt glad
Knäpp med fingrarna...
Stampa fötterna...
Slå på dina knän...
Säg: ”Hej! Hej” till vännen din som
sitter där
Säg: ”Hej! Hej” till vännen din som
sitter där
8
Du kan också glädja andra
Som på denna jorden vandra
Säg: ”Hej! Hej” till vännen din som
sitter där
Gör nu alltihop om du är riktigt glad
Gör nu alltihop om du är riktigt glad
Du kan också glädja andra
Som på denna jorden vandra
Gör nu alltihop om du är riktigt glad
Pappa haj: gör stor hajkäft med
raka armar
Mamma haj: gör hajkäft med
underarmarna
Mormor haj: gör hajkäft med
knutna händer (mormor är tandlös)
Mini haj: gör hajkäft med
pekfingrarna
Laurentia
Hajsången
Laurentia, ljuva Laurentia
när får jag träffa dig nästa gång?
Det va en tjej - Do do dodododo do
Det va en grabb - Do do dodododo do
Dom simma ut - Do do dodododo do
Och längre ut - Do do dodododo do
På måndag.
Laurentia, ljuva Laurentia
när får jag träffa dig nästa gång?
Men då kom..
HAJARNA, HAJARNA, HAJARNA
O Pappa haj - Do do dodododo do
O Mamma haj - Do do dodododo do
O Mormor haj - Do do dodododo do
O mini haj - Do do dodododo do
Dom tog en arm - Do do dodododo do
Dom tog en till - Do do dodododo do
Dom tog ett ben - Do do dodododo do
Dom tog ett till - Do do dodododo do
Dom tog en kropp - Do do dodododo
do
På måndag, på tisdag.
Laurentia, ljuva Laurentia…
Börja sången från början tills ni
sjungit alla veckodagar.
Gå ned på huk varje gång Laurentia
eller en veckodag sjungs.
TIPS:
Om dessa sånger känns
obekanta kan ni gå in på
webbsidan bit.ly/lillascoutveckansanger
Och det blev blooooood....
9
OBS!
Kom ihåg att ta
bort alla märken
som placerats
i naturen.
Naturen
Vårtecken
I
scouterna bekantar vi oss med
den finska naturen och naturskyddet. Utfärderna och lägren
är oftast ute i skogen där vi lär
oss att röra oss i naturen och får färdigheter för uteliv. Genom att delta i scout-
verksamheten får många barn utveckla
ett förhållande till naturen. Med denna
uppgift kan ni bekanta er med er närmiljö och hur ni rör er i den. Genom att
leka återvinningsleken kan ni också lära
er hur man respekterar naturen.
Alfabetsorientering
Rita en karta över förskolans gård. Märk
ut de numrerade kontrollerna på kartan
(se bilden).
Lägg en bokstav vid varje kontroll
(den kan fästas med tejp, placeras under
en sten eller läggas i ett kuvert). Bokstäverna formar tillsammans ordet scout,
således blir det fem kontroller. Genom
att placera bokstäverna i omvänd ordning (1=t, 2=u, 3=o, 4=c, 5=s) kan orienteringen vid behov göras svårare.
Dela in barnen i grupper på 2-4 personer och ge varje grupp en penna och
ett papper med kontrollernas nummer.
Grupperna börjar vid olika kontroller
och får därefter söka efter de övriga
kontrollerna. De upphittade bokstäverna
skrivs upp vid respektive kontroll. Ifall
bokstäverna inte skrivs upp vid kontrollernas nummer kommer de till slut att
vara i oordning vilket gör det hela litet
svårare men kan vara en rolig utmaning.
Det lönar sig att vara noggrann med att
grupperna inte ser en annan grupps
kontroll i förväg. Detta kan undvikas genom att låta grupperna söka kontrollerna i en blandad ordning, genom att alltid
samla alla grupperna efter att de hittat
en kontroll eller genom att placera kontrollerna tillräckligt långt ifrån varandra.
1
2
4
V
åren framskrider med väldig
fart. Vem har redan sett en
tussilago eller en blåsippa?
Hur länge blommar vårfrylen? När förändras landskapet från grått
till grönt? Man märker bäst vårens tecken
genom att följa med ett och samma område en längre tid.
Märk tillsammans med hela förskolegruppen ut en ruta på gården, i en närbelägen skog eller på en äng. Om rutan är
liten, t.ex. 1m x 1m, är det bäst att följa
med förändringarna utifrån rutan. Om
området är större, t.ex. 3m x 3m, kan man
röra sig innanför det och inom området
också ha större element i naturen som
t.ex. en bäck eller ett träd.
Det lönar sig att märka ut rutan under
scoutveckan och följa med hur naturen
vaknar till liv under hela majmånad. Rutan
kan märkas ut med ett band eller enbart
med stenar i alla fyra hörnen. Ifall rutan är
placerad utanför förskolans gård, glöm då
inte att ta bort utmärkningarna efter att uppgiften är
avslutad.
Kolla upp området en
gång i veckan och observera och skriv upp vad som
förändrats. Till sist kan ni
tillsammans sammanställa
observationerna och fundera över resultatet.
Förskolebarnen kan själva fundera över
hur vårens tecken syns och vad det således lönar sig att följa med i rutan. Exempel på saker som ni kan observera och
göra:
- Vädret (soligt, molnigt, regnigt), temperaturen (mätt med termometer) och
klockslaget
- Ta ett fotografi av rutan
- Växterna: vilka arter växer i rutan? Vilka arter är på kommande och vilka håller på att vissna? Hur stora är växterna?
Man kan mäta storleken på växtens blad
och via det följa med hur den växer.
- Observera fåglar och insekter. Blir de
fler då våren framskrider?
- Mät vattnets temperatur och observera
vatten i en glasburk
- Vilka förändringar har skett sedan den
senaste observationen eller sedan ni
påbörjat uppgiften?
5
3
10
11
Första hjälpen
Återvinning
Det är bra att lära sig att återvinna redan
som barn, då är det lätt även som vuxen.
En återvinningslek är ett bra sätt att lära
sig sopsortering.
Material:
Sorteringskärl eller bilder av dem
Skräp eller bilder av dem
I återvinningsleken bekantar ni er med
olika sopsorteringskärl. Ifall ni inte vill
använda riktiga kärl kan ni använda färggranna kartonger för att symbolisera de
olika sopkärlen. I förskolan lönar det sig
att markera de olika kärlen med färggranna papper eftersom alla inte ännu
kan läsa. Då är det bra att fundera på
vilka färger som bäst motsvarar de olika
typerna av skräp. T.ex. brunt är en bra
färg för bioavfallet. Utöver detta behövs
antingen riktiga sopor (de bör vara rena)
eller bilder på dem. Ju fler olika sopkärl
det finns, desto svårare är uppgiften.
Anpassa uppgiften enligt hur bekant
sopsortering är för barnen från tidigare.
Ifall förskolebarnen inte tidigare bekantat sig med sopsortering är det bra att
börja med att gå igenom vart de olika soporna ska läggas och varför. Efter detta
kan var och en lägga var sitt skräp i rätt
kärl. Skräpen kan sorteras i tur och ordning, då får hela gruppen hjälpa till med
att hitta rätt kärl för skräpet. Alternativt
kan ni gå igenom skräpen tillsammans,
då får man ge det rätta svaret genom att
markera. Ifall ni använder er av bilder
kan ni till slut limma bilderna på ett pappunderlag. På det sättet får ni en tavla
med instruktioner som hjälp för sopsorteringen. Tavlan kan ni hänga ovanför
sopkärlen i förskolan. Avslutningsvis lönar det sig att bekanta sig med den egna
förskolans sopsorteringskärl. Exempel
på sopsorteringskärl: bioavfall, energiavfall, returpapper, kartong, metall, glas,
blandavfall, problemavfall, returflaskor,
kläder som går att återvinna m.m.
Exempel på sopor att sortera: tidningspapper, bananskal, konservburk,
godispåse, glasburk, mjölkkartong, toalettpappersrulle, batteri, tuggummi, yoghurtburk, läskflaska, gammal t-skjorta
m.m.
AGIT
NEN DELT
NÄR BAR
R DE ETT
FÅ
A
N
R
I LEKA
KE
STERMÄR
NATURKLI TPASS.
U
O
I SINA SC
12
D
en viktigaste kunskapen
inom första hjälpen ett förskolebarn ska lära sig är att
genast hämta hjälp om något händer. Det är den vuxnas uppgift
att lösa situationen, hjälpa den skadade
och ringa nödnumret. Förskolebarnet
kan däremot redan lära sig hur man ska
handskas vid mindre olyckor och öva
sådana situationer. Övningen får absolut
inte inge rädsla eller orsaka obehag utan
istället inge trygghet och lära barnet
att det finns enkla handlingssätt då en
olycka inträffat.
LEK: PLÅSTERNATA
I Plåsternata försöker den som är nata
att fånga de andra precis som vanligt.
Då natan rör i någon måste denna lägga
handen på det stället där natan rörde
som ett plåster. Om natan rör samma
person en andra gång läggs den andra
handen på detta ställe som ett plåster,
och så springer man vidare med hän-
derna på såren. Vid den tredje beröringen faller man ur leken eftersom man
inte har flera plåster att lägga på såren.
Man kan även komma överens om att
det första såret redan läkt och man får
flytta det plåstret till den nya skadan.
Man kan även ha flera natan och de byts
inte ut före läraren väljer ut nya.
LEK: SJUKHUSNATA
I sjukhusnata försöker den som är nata
(kan kallas bakterie eller virus om man
vill) ta fast de andra. Då man blir fasttagen lägger man sig på marken. De
övriga deltagarna kan rädda den som
blivit fasttagen genom att bära honom
eller henne till ett sjukhus (till exempel en gymnastikmatta), varefter den
fasttagna blir frisk och kan fortsätta
leken igen. Det lönar sig att komma
överens om att det alltid måste finnas
fyra stycken bärare (räddare) så att det
är tryggare att bära den fasttagna till
sjukhuset (en person per ben och arm).
Då en fasttagen blir buren till sjukhuset
får inte bärarna tas fast. Man kan även
komma överens om att den som bli
fast går ner i huk istället för att lägga
sig på marken och då inte behöver bäras utan kan ledas till sjukuset av någon
annan. Den eller de som är nata byts
på order av läraren.
13
Sår
Brännskada
Utrustning:
- Plåster
- Desinfektionsmedel/vatten
- Bomullstussar
Vad menas med en brännskada?
Vad ska man göra om man får
en sådan? Har någon bränt sitt
finger?
Börja med att fundera tillsammans vad
man ska göra om man får ett sår. Läraren visar åt alla hur man putsar ett sår,
öppnar ett plåster och sätter det på såret. Därefter får barnen parvis bestämma
var och varför de fått ett sår. Man visar
åt sitt par var såret är så att paret kan
putsa och plåstra om såret. Om man vill
kan man även märka ut såret med röd
hudfärg (symboliserar blod).
Förskolegruppen kan tillsammans fundera på av vad man
kan få brännskador och hurdana
olika brännskador kan vara. Man
kan öva först hjälpen vid små
brännskador, genom att hålla
skadan under svalt (inte iskallt)
rinnande vatten. Skadan skall sköljas under rinnande vatten i minst
10 minuter.
Ringa till nödnumret 112
I
bland sker det en olycka då barnet är hemma eller ute och då är
det viktigt att barnet kan handla
snabbt. Det är även bra om barnet
lär sig ringa till nödnumret ifall den vuxna
i barnets närhet är den som skadar sig eller får en sjukdomsattack, speciellt om det
inte finns andra vuxna i närheten. Det är
viktigt att gå igenom med förskolebarnet
hur man kommer åt att ringa 112 med en
telefon. Man bör tillsammans fundera över
hur och i hurdana situationer man bör
ringa till 112. Dock bör barnet lära sig att
man inte får leka med telefonen, speciellt
inte genom att ringa till nödnumret 112.
I värsta fall kan man med ett skämtsamtal
fördröja att någon som verkligen behöver
hjälp inte når fram direkt till nödcentralen.
Man kan dock poängtera att det alltid är
möjligt att ringa till 112 oberoende om
man har slut på taltiden eller om telefonen är låst på något sätt. Genom lek kan
man lära man sig hur man ska fungera i
verkliga situationer.
Förskolebarnen kan öva sig att ringa till
nödnumret med lektelefoner. De kan parvis eller i mindre grupper hitta på en nödsituation, vad som har hänt, åt vem och
var det har hänt (en adress t.ex. förskolans
adress kan användas). Läraren svarar och
fungerar som nödcentral. Det är viktigt att
förskolebarnet lär sig att svara på frågor
och inte avslutar samtalet före barnet får
lov till det.
Hjälpfrågor till den lärare som fungerar
som nödcentral:
DELNET HAR
N
NÄR BAR
A HJÄLPE
ST
R
FÖ
I
TAGIT
FÅR BARA
N
R
TE
UPPGIF
ÄRKE
KLISTERM
NET ETT
.
SS
A
TP
U
I SITT SCO
14
- Vem ringer?
- Vad är det som har hänt och vem är det
som har skadat sig?
- Finns det några vuxna på plats?
- Var har detta hänt, adress?
- Berätta åt barnet vad han eller hon kunde göra,
till exempel lägga ett plåster på såret.
- Be att någon kommer emot ambulansen till
ytterdörren.
- Ger lov att avsluta samtalet!
15
Samarbete
G
Rymdvarelse
enom samarbete kan man
åstadkomma sådant som
ingen kan göra ensam.
Då man gör saker tillsammans lär man sig att bättre beakta andra och samhörigheten växer i
gruppen. Nedan beskrivs några roliga
samarbetsövningar. Ni kan välja den
som verkar roligast eller lämpligast
för just er förskolegrupp. Några av
övningarna passar för hela gruppen
tillsammans medan andra övningar
fungerar bäst i en liten grupp (4-5
förskolebarn).
Uppställning på ett led!
Förskolebarnen ställer sig på en bänk. Ni kan också använda någon annan smal, lång upphöjning,
som en trädstam eller en planka. Läraren nämner
en egenskap enligt vilken barnen skall ställa sig i
ordningsföljd utan att någon faller. Ni kan ställa er
i ordningsföljd enligt t.ex. hårfärg eller färgen på
skjortan, enligt hur många syskon man har, i alfabetisk ordning enligt förnamnets första bokstav, enligt födelsedagsmånad, födelsedag, ålder, eller t.ex.
i samma ordningsföljd som de egna klädhängarna i
förskolans tambur.
Ni kan också använda bänken som en åsiktslinje
där den ena ändan är ja och den andra nej, och barnen kan ställa sig i ena ändan eller i den andra ändan eller någonstans i mitten. Ni kan också märka
ut ett streck på golvet eller på marken och använda
det som åsiktslinje. Läraren eller förskolebarnen
kan ställa frågor eller påståenden.
Exempelfrågor:
Jag tycker om att leka i naturen.
Jag tycker det är spännande att börja i skolan.
Min favoritfärg är blå.
16
I den här leken är barnen indelade i små
grupper. Läraren beskriver hur många
fötter och händer en rymdvarelse står
på. Till exempel kan läraren säga “fem
fötter och två händer”. Då skall varje
grupp försöka bilda en rymdvarelse-
staty där alla barn i gruppen deltar, så
att totalt fem fötter och två händer rör i
golvet, varken fler eller färre. Det gäller
att använda fantasin och det är tillåtet att
använda armbågar, knän, rumpan, huvud
och fingrar.
Över kärret
Hela förskolegruppen skall tillsammans
ta sig över ett föreställt kärr. Ni behöver
två långa bräder att stå på så att fötterna
inte sjunker ner i kärret. Det lönar sig att
välja så långa bräder att hela gruppen
nätt och jämt ryms att stå efter varandra
på den ena brädan.
Hur kommer ni då över kärret? Alla
ställer sig först efter varandra på den ena
brädan. Den tomma brädan flyttas med
gemensamma krafter framåt så att den
kommer framför den brädan gruppen
står på. Sedan går hela gruppen över till
den tomma brädan och den brädan som
nu blir tom flyttas igen framåt framför
gruppen och så går man vidare. Genom
att samarbeta ser man till att ingen faller
i kärret.
Snabbast och kvickast
Smågrupper tävlar mot varandra. Läraren berättar hurudant föremål grupperna
skall söka, och alla försöker så fort som
möjligt hitta ett föremål som uppfyller
givna kriterier. Då gruppen hittat ett föremål som passar kommer de tillbaka för
att visa föremålet åt de andra barnen och
läraren. Alla får samtidigt höra hurudant
föremål de ska söka.
Exempel:
- något runt
- något blått
- något som har ett öra
- något så litet som möjligt
- något kallt
- något långt och smalt o.s.v.
AGIT
NET DELT ET
NÄR BAR
RN
A
B
R
A FÅ
I LEKARN
I SITT
RMÄRKE
E
ST
LI
K
ETT
SS.
SCOUTPA
17
TIPS: Även med hjälp av andra pantomimövningar kan ni tillsammans
Mångfald
S
couting är en hobby som är
öppen för alla oavsett kulturell, religiös och språklig bakgrund eller andra personliga
med förskolegruppen fundera på hur det känns när man inte pratar
samma språk och hur man ändå kan förstå varandra.
egenskaper. Uppgifterna som presenteras i detta tema erbjuder tips på hur
man i en barngrupp kan behandla ämnen som berör olikhet och fördomar.
Våra sinnen
D
et är spännande att utforska
naturen också utan att använda synsinnet. Hur känns
laven mot kinden, doftar ett
lönnblad, hur låter sparven? Alla kan inte
se naturens färgprakt eller ett stormande
hav. I uppgiften bekantar vi oss med världen från en synskadad persons perspektiv.
Varje förskolebarn söker ett naturföremål ex. ett löv, en kotte, –utan att visa
föremålet för de övriga barnen, läraren
kan gärna granska det. Barnen ställer sig
i en ring och blundar och låter föremålen
gå runt (ett i taget), alla får känna och
lukta på det och för sig själva fundera
och gissa vad det är för föremål.
I slutet av varje runda får barnen berätta vad de upplevt, och den som hämtat föremålet får presentera vad det är.
Detta kan ni göra i två grupper så att barnen hinner bekanta sig med så många
föremål som möjligt. Lärarens föremål
kan till exempel vara bär eller en ätbar
växt som alla till slut får smaka på.
Utöver detta kan ni stanna upp i 30
sekunder och lyssna på naturen och sedan diskutera vad ni hörde. Var de flesta
ljuden kopplade till mänsklig aktivitet eller
kom de från naturen? Hurdan är världen
utan synsinnet?
DELTANET HAR
NÄR BAR
FÅR
A
N
R
GIFTE
ÄRGIT I UPP
KLISTERM
TT
E
T
E
TT
SI
I
BARN
LD
ÅNGFA
KE FÖR M .
SS
A
SCOUTP
18
Färgleken
Material:
Färggranna, självhäftande post-it-lappar.
Till exempel för en grupp på 16 personer
4 blåa, 4 röda, 4 gula, 3 gröna och en vit
lapp
Läraren sätter varsin lapp i pannan på
förskolebarnen så att dessa inte ser
vilken färg lappen har. Det är meningen
att deltagarna ska bilda grupper tillsammans med dem som har samma färg på
lapparna. Under spelets gång får barnen
inte prata, syftet är att grupperna bildas
med hjälp av icke-verbal kommunikation
(utan prat). Förskolebarnen kan förklara
färger åt varandra till exempel med hjälp
av färgerna på sina kläder.
Till slut hjälper läraren gruppen att
behandla känslor och tankar som väckts
under leken.
- Hur kändes det när du hittade den
första kamraten med samma färgs lapp
som du själv?
- Hur kändes det för personen som hade
den enda vita lappen?
- Försökte ni hjälpa varandra med att
hitta rätt grupp?
- Till vilka olika grupper hör du? Till
exempel fotbollslag, förskolegruppen,
någon klubb… Kan vem som helst
komma med i dessa grupper?
- Vilka är det i vårt samhälle som blir
utanför, och vad kan man göra åt
saken?
Sagostund
Utöver spel och lekar kan även sagor
användas i mångfaldsfostran. Bekanta er
med barnens liv i något annat land med
hjälp av sagor. Hurdan är barnens värld?
Vad ingår i vardagen?
Gör ett bildcollage om ämnet, och häng
upp det på väggen i förskolan. Rita, måla,
sök bilder och textsnuttar i tidningar. På
detta sätt får alla berätta en egen historia.
Ni kan även göra en pjäs som anknyter
till sagorna.
Material:
- Sagobok
- Papper
- Färgpennor/vattenfärg
- Tidningar
- Lim, saxar
19
Mer information
om scouting
S
couting är en motvikt till attityder som
“Varför borde jag” och “Angår inte mig”.
I scouterna fungerar man i grupper som
följer scoutprogrammet. Det är viktigt att
man får göra själv. Även de allra minsta scouterna får
delta − att lita på och ge ansvar till unga är själva
grundidén med scouting. Äventyr och upplevelser
hör till scouting. Sunt tillit till den egna förmågan
ökar! I grupp lär man sig också att alla inte behöver vara bra på alla saker och att det inte finns den
perfekta scouten.
I scouterna lär man sig varierande färdigheter:
man kan t.exc. röra sig till fots eller skidor i naturen,
klättra, paddla eller segla. Scouten kan ge första
hjälpen eller sjunga och spela gitarr på lägerbålet.
Scouten känner till karttecken och övernattar vid öppen eld. Scouting erbjuder internationella erfarenheter för unga och bygger ömsesidig förståelse kulturer
emellan. Scouting passar alla som är intresserade av
en mångsidig och naturnära verksamhet tillsammans
med andra. Scoutingen sker i lokala föreningar alltså
i 750 kårer runtom i Finland. I Finland finns det 60
000 scouter och i hela världen 38 miljoner. Scouting
är öppet för alla och är en partipolitisk obunden
verksamhet.
Hitta din närmaste kår här:
www.scout.fi/join/search
20
Kåren
− en del av scoutvärlden
D
en lokala föreningen i scouting kallas kår. Kåren fungerar som verksamhetens
primäravdelning. Det finns
både stora och små kårer. Kårerna kan
vara antingen flick-, pojk- eller samkårer. Av Finlands ca 750 kårer är över
hälften samkårer med både flick- och
pojkmedlemmar. Många kårer stöds av
bakgrundsorganisationer som kan vara
församlingen, en ideell eller religiös förening, kommunen, föräldrarådet eller
ett företag. Kårernas kontaktuppgifter
och annan nyttig information hittar du
här: www.scout.fi
I Finland är scoutingen organiserad
på tre nivåer: de lokala föreningarna
alltså kårerna samt scoutdistrikten som
stöder kårernas verksamhet och centralorganisationen Finlands Scouter. Varje
kår hör till ett av de tio scoutdistrikten
i Finland. Utöver de tio scoutdistrikten
fungerar Finlands Svenska Scouter r.f.
(FiSSc) som det nationella svenskspråkiga förbundet för scouting på svenska
i Finland. Distriktsindelningen följer
länsindelningen. Organisationen centralkansli, Scoutstationen är belägen i
Tölö, Helsingfors.
De två världsförbunden för scouting,
som även Finlands Scouter hör till, är:
The World Association of Girl Guides
and Girl Scouts (WAGGGS) och World
Organisation of the Scout Movement
(WOSM).
Genom dessa två världsförbund förenas scoutverksamheten till en helhet.
Via Finlands Scouter och centralorganisationen tillhör alla scouter båda paraplyorganisationerna. Scoutlöftet och
-idealen är gemensamma för alla världens scouter.
21
Scouting är till för alla
oberoende av ålder!
1.
2.
Vargungarna är 7–10-åriga scouter.
Vargungarna fungerar i flockar och de
samlas en gång i veckan i kårlokalen.
Under flockmötena leker vargungarna
och lär sig nya saker och hantverk.
Dessutom åker vargungarna på utfärder, läger och deltar i både vargungetävlingar och -evenemang.
Spejarscouter
22
4.
Äventyrsscouter
Vargungar
3.
För flickor och pojkar, barn,
unga och vuxna
Äventyrsscouter är 10–12-åriga
scouter som lär sig grundfärdigheter
inom scouting och åker på många
utfärder. Äventyrsscouterna träffar
sitt lag varje vecka. En äventyrsscout
gör vandringar på samma sätt som
en upptäcktsresande: stormköket,
första hjälpen, konstruktioner och
även knopar blir bekanta.
Spejarscouterna, alltså 12–15-åriga scouter fungerar i patruller, flickorna och pojkarna skilt. Patrullerna träffas varje vecka. I spejarscoutprogrammet
betonar man hur man fungerar i grupp och upplever saker tillsammans med kompisarna. Ungefär en
gång i månaden ordnas det gemensamma träffar
(utfärder, läger, kurser eller andra evenemang) för
åldersgruppen, där spejarscouterna träffar övriga
i samma ålder från andra kårer.
Explorerscouter
Explorerscouter är 15–17-åriga scouter.
En väsentlig del av explorerscoutprogrammet består av gruppledarutbildning och
övning av ledarskap. Explorerscouterna
fungerar som patrulledare för spejarscouter. Explorerscouterna planerar sin
verksamhet tillsammans med en vuxen lots,
enligt gruppens egna intressen. Explorerscouterna samlas en gång i veckan med sin
patrull, med vilka de också åker på utfärder
och deltar i läger samt andra evenemang.
6.
Äldre
ledare
5.
Roverscouter
Till roverscouternas, 18–22-åringarnas, program hör att både i Finland och
utomlands förverkliga projekt, där man
bekantar sig med scouting på andra
orter och i andra länder. Var och en
roverscout gör en personlig plan, en
karta, där scouten väljer det lämpligaste
sättet att utföra aktiviteter som lämpar
sig henne eller honom bäst. Roverscoutprogrammet kulminerar i en nationell
avslutningsceremoni.
Med äldre ledare avses alla scouter som är över
22 år. För vuxna är scouting en ypperlig form för
frivillig verksamhet där du kan utveckla och vidareutbilda dig själv som person och ledare. I scouterna finns
många uppdrag där du kan fungera enligt din tidtabell
och livssituation. Vuxna kan stöda barns och ungas
verksamhet genom att delta i veckomöten, utfärder
och läger, genom att delge sin kunskap eller bidra med
en hjälpande hand nu och då. Det är aldrig för sent att
komma med i scouting eller att fortsätta scouta!
23
Scouting är
att överträffa sig själv
ett stort äventyr
att hjälpa andra
upplevelser
att alltid lära sig nytt
internationellt
semester från vardagen
gemenskap
de bästa festerna
att göra tillsammans
vänskap
... och mycket mer
Finlands Svenska Scouter r.f.
Tölögatan 55, 00250 Helsingfors
Tel. (09) 8865 1100
[email protected] www.scout.fi
Helsingfors Svenska Scouter r.f.
Tölögatan 55, 00250 Helsingfors
Tel 040 0347 641
[email protected] www.hess.fi
24