Fornbobladet Feb 2015 - Fornbo samfällighetsförening

Fornbo-Bladet
Fornbo Samfällighetsförening
Fornbo Mökullavägen
642 96 Malmköping
Februari 2015
www.fornbo.se
Motioner
Vill ni vara med och påverka vad som händer i samfälligheten? Har ni något förslag inför
årsstämman så skriv ner det och skicka motionen till styrelsen:
Sista dag för motioner är den 15 mars 2015
Stämman kommer att äga rum lördagen den 13 juni 2015 med början kl 12.00 för registrering
och kaffe, därefter följer årsstämmoförhandlingar kl.13.00.
Plats för årsstämman meddelas senare. Separat kallelse kommer i maj månad.
E-post
Har ni under året bytt eller skaffat e-postadress och glömt att meddela styrelsen?
Meddela din e-postadress till [email protected] Det underlättar vårt arbete att få
tillgång till din e-postadress.
Styrelsens anslagstavla
Styrelsens ”gamla” anslagstavla kommer att bytas ut. Den nya kommer att monteras på
busskurens framsida.
Städledarmöte
Städledarna kommer att bjudas in till ett möte med styrelsen den 11 april 2015. Hör av er till
era städledare eller styrelsen om det är något särskilt ni vill ska tas upp på mötet.
Lista på städledarna medföljer som bilaga.
Eldningsveckorna i kommunen är v17 och v 40.
Älgar och Lo på området
Många av oss har observerat att vi har älgar på området. Vi ber er att vara uppmärksamma och
i akta försiktighet. Vi lever nära naturen så även Lodjur har registrerats på Fornbo.
Väghållning
Väderleken har varit blandad under januari månad, ena dagen snö och minusgrader andra
dagar regn och plusgrader. Det har inneburit att våra vägar har haft skiftande kvalitet. Vi
försöker att få vägarna i så bra skick som möjligt under rådande omständigheter.
Önskar någon få sin uppfart privat plogad kontakta Arne Eriksson tel. 073-7786882.
Med vinterhälsningar från
Styrelsen