En pdf om lasertag

Laser Tag Boda Borg Skellefteå
Laser Tag är ett krigsspel i utemiljö,
där man krigar med 3-10 spelare i
varje lag,
vanligtvis är det 2 lag men man kan
köra upp till 4 lag samtidigt.
Det gäller att träffa motståndaren
före de träffar dig.
Det finns 3 träffytor, ett på vapnet och 2st på huvudet. Så det gäller att träffa de områdena
för att få poäng eller för att vinna. Vi kan spela olika spel, det som tidigare har varit
vanligaste är utskjutning, där de lag som först ha skjutit ut hela motståndarlaget vinner.
Det nyaste spelet är att man får poäng per träff och de som vinner har mest poäng.
Vi tillhandahåller militär kläder för spelet, ta med lämpliga skor för utomhus aktiviteter.
(De kan bli smutsiga)
Vapnen kommunicera med
mobiltelefoner som under spelets gång
skickar information till ledningscentralen.
När spelet är klart så kan man se statistik
på hur det gick för alla.
Se bredvid ett exempel på hur kartan ser
ut i realtid-vy under ett pågående spel.
Skellefteå Boda Borg
Mossgatan
931 70 Skellefteå
Besöksadress:
Norrsidan
Vitberget 10
Telefon:
0910-70 12 70
E-postadress:
[email protected]
Hemsida:
www.bodaborg.se