1 Starta DURAPRINT 2 Välj nytt dokument 3 Välj

1 Starta DURAPRINT
2 Välj nytt dokument
Starta Duraprint genom att klicka på ”Starta
Duraprint här” på durables hemsida.
Klicka på ”nytt dokument”.
3 Välj önskad etikett
Här väljer du produkt (ex namnskylt) och artikelnummer
(kolla måttet). Tryck sedan [OK].
5 Hämta din sparade CSV-fil
4 Använd databas
Klicka på ”Ja” för att importera namn från en sparad databas/ Excelfil. Vill du designa etiketterna manuellt, utan
att använda en databas, väljer du ”Nej, kanske senare”.
Se ”Hjälpmanualen” för mer info.
5.1 Hur du sparar Excel till CSV
Öppna din Excelfil. Välj ”Arkiv” och ”Spara som”. Välj filformat CSV (kommaavgränsad). Spara filen på din dator.
OBS! Filformatet kan heta olika beroende på vilket operativsystem som används. Se ex nedan.
Mac 2011
Windows 7
Välj ”bläddra” för att hitta din sparade databas på din
dator och klicka sedan [OK].
OBS! En Excelfil måste sparas som en CSV-fil för att fungera. Se steg 5.1 för mer information.
6 Kontrollera din CSV-fil
Nu har du fått upp en förhandsgranskning av din hämtade
CSV-fil. I detta fall med ”namn” och ”titel.” Kontrollera att
det ser rätt ut och klicka [OK].
7 Länka databasfält
Nu är du inne i själva programmet. Till höger ser du kolumenernas rubriker i din CSV-fil. I detta fall ”namn” och ”titel”.
För att länka uppladdad data med din valda layout, drar du
ett databasfält genom att dra och släppa det direkt på din
layout.
8 Designa din namnskylt
9 Infoga en bild/logga
Dra textfälten dit du vill ha dem. Namnskyltens layout som
visas på skärmen kommer överföras till resten av namnskyltarna så att alla blir identiska och ser likadana ut.
Klicka på ”bilder” i panelen till vänster och välj sedan
”bläddra” för att hämta en sparad bild på din dator. Den
valda bilden laddas nu till förhandsvisningsfönstret och visas som miniatyr. För att lägga till bilden på din etikett, dra
och släpp miniatyren direkt på din layout.
10 Förhandsgranska
11 Skriv ut
Minska bilden genom att dra i de grå rampunkterna. Klicka
sedan på ”Steg 4” i övre panelen för att förhandsgranska
ditt utskriftsark. Skriv ut genom att klicka på ”Skapa utskriftsbar PDF”.
Gå till symbolen för ”utskrift”, anpassa eventuellt utskriftsinställningar (under sidhantering), välj:
- Sidskala: Ingen
- Kryssa i “Autorotera och centrera”
- Kryssa i “Välj papperskälla efter PDF-sidstorlek”
►► Klicka [OK] för att starta utskriften.