KYRK-NYTT - Jämjö Pastorat

KYRK-NYTT
Nr 3 2012
Jämjö kyrka
Kristianopels
kyrka
Ramdala kyrka
Sturkö kyrka
Tjurkö kyrka
Torhamns kyrka
HERDENS HÄLSNING
KYRK-NYTT
kommer ut 3 gånger/år. Nästa
utgåva fredagen den 4 februari
Ansvarig utgivare:
Patrik Magnusson
Redaktör:
Eine Andersson
Sommaren tog slut…var den nånsin här? Regnskurar var
tjugonde minut, sen sol och så lite regn på det…
Nu blickar vi framåt marsch, spott i nävarna, nya tag mot
höstterminen, vackra höstlöv i Ådalen och spännande möten med spännande människor. Jag längtar!
Men visst vore det bekvämare om man på förhand visste
lite mer om vad som skulle hända!
Omslagsbild ”Vad söker du” Foto:
Carl-Vilhelm Malmesved/
Carl Jyllermark.
Foto:
Eine Andersson. Leif Gustafsson
Tryckeri: KP-tryck, Karlskrona
Manusstop den 21december
Välkommen med tips
och idéer till redaktionen!
Redaktionen telefon
0455-31 34 41. 0455-31 34 50
Redaktionen e-post
[email protected]
[email protected]
Innehåll
Herdens hälsning
Tema konfirmation
Gudstjänster i pastoratet
Diakoniverksanmhet
Barnverksanheten
Musikverksamhet
Här når du oss
Vi ser på framtiden genom ett nyckelhål och försöker leta oss fram genom planering, gissa och hoppas. När nästa Kyrknytt kommit ut i januari-13 då vet vi mer,
facit i hand, summa summarum, hösten i en liten ask. Då har de små fragmenten
lagts ihop och skapat en helhet som vi får kalla Hösten 2012.
Den tyske professorn Henning Luther som var professor i praktisk teologi, talade
mycket om vikten av att se storheten i både helheten och i fragmenten.
Blickar vi bakåt ser vi små fragment av det upplevda. Framtidsspaningen kantas
av längtan och hopp men det är ändock ofullbordat. Hennings liv fullbordades på
alldeles för kort tid. Han avled i AIDS, 1991 endast 44 år ung. Henning Luther
talade ofta om att vi måste ta spjärn mot det antika fullkomlighetsideal som råder
än i dag. Allt ska vara perfekt, bäst, snabbast och vackrast. Men om det nu inte är
så då? - Vem blir jag då?
Kyrkan är platsen där skönhet ska få finnas. I kapellen ska det vara bra och vackert.
I våra församlingshem är det städat och välsorterat.
Men kyrkan är så mycket mer. Skärvor och fragment får också plats.
Blir det alltför vackert, idylliskt och tillrättalagt kan det skapa andnöd hos mig
och kanske hos fler som inte känner sig hemma i det perfekta.
Kyrkan är en himmelsk plats där Gud finns och verkar. Men Jesus som lät sig krossas för din och min skull finns lika mycket bland skärvorna. Vilken tur!
Till vem skulle jag annars gå?
Kom till kyrkan! Känner du dig glad och vacker är du välkommen! Men om du
känner dig krossad och ful är du lika välkommen! Kristus omfamnar både skärvor
och hela mästerverk!
Besök vår hemsida
www.jamjopastorat.se eller
FACEBOOK
Kom till kyrkan! Barn, konfirmander, vuxna och äldre - Låt oss spana in genom
nyckelhålet tillsammans! Allas våra förhoppningar och framtidsdrömmar behövs!
Tips och ideér till hemsidan
[email protected]
/Patrik Magnusson – Kyrkoherde i både helhet och fragment
Vi välkomnar nya medlemmar
Döpta i pastorat fr.o.m 2012-05-01 - 2012-07-31
Alfred Erik Magnusson
Louie Kurt Rune Granqvist
Robin Gustav Åkesson
Melvin Roger Per Magnusson
Celie Rosa Margareta Rydell
Charlie Noah Zagerholm
Elisa Cecilia Westerhagen
Lily Anna Säfström
Hugo Per August Tibblin
Lovisa Elvira Johanna Magnusson
Ines Tyra Karlsson
My Christina Svensson Lundin
Majken Ingrid Jane Ungfors
Amanda Linnéa Elvira Fahlström
Britta Emma Bernbo
Tuva-Lisa Elin Linnéa Bergström
Nelli Betty Filippa Gustafsson
Julius Garri Sverrisson
Lilly Cecilia Jörgenrud
Vilmer Arvid Melker Kask
Indra Linnea Lile Nordström
Freja Elisabeth Thomson
Erik Hjalmar Rune Nilsson
Frank Herman Engdahl
Olof Gustav Henric Fröberg
Sigvard Arvid Lajos Pettersson
Alice Jaaruny Karlsson
Viktor Han Olof Lidegran
Tema Konfirmation
För inte så länge sedan var konfirmationen en slags övergångsrit från barn till vuxen. Efter konfirmationen var det
dags att börja sörja för sitt eget uppehälle – man fick ut och jobba! Så ser det knappast ut för våra 14-15åringar
idag. Så vad innebär konfirmationen nuförtiden?
Jo, den betyder detsamma som den alltid gjort. Konfirmation kommer av latinets confirmare som betyder bekräfta. I konfirmationen bekräftar man sitt dop – och sig själv skulle vi nog säga nuförtiden. Man behöver inte vara
döpt för att bli konfirmand – men man måste döpas innan det är dags för konfirmation.
Konfirmandtiden vill ge en upplevelse av gemenskap och samhörighet i en tid då tonåringen söker identitet och
bekräftelse. Ungdomarna får möjlighet att fundera över sån´t man kanske inte brukar fundera över så mycket i
vanliga fall. Vi arbetar på olika sätt kring de stora livsfrågorna, vi funderar över oss själva och våra medmänniskor
och på vad som är viktigt här i livet. Grunden för konfirmationstiden vilar förstås på den kristna tron och vad
den kan betyda för ens liv. Konfirmationens mål är att utrusta dig med goda redskap för att leva som människa i
världen. Konfirmandtiden vill hjälpa dig att upptäcka att oavsett hur livet är så är Gud alltid närvarande i ditt liv.
Själva konfirmationsgudstjänsten är en höjdpunkt. Det brukar bli härliga, glädjefyllda konfirmationer. För nuförtiden sitter inte konfirmanderna och är nervösa för att svara på frågor – nej; nu är de nervösa för att de ska spela
och sjunga och annat de själva bestämt att de vill göra. Konfirmationerna vill verkligen spegla och bekräfta just
UNGDOMARNA!
Ge mig en plats att växa,
bli det som jag är tänkt att bli,
Gud låt mig alltid vara tydlig,
och våga leva helt mitt liv.
(psalm 916 ur Psalmer i 2000-talet)
Konfirmation kan – precis som dopet – ske när som helst under livet. Antalet vuxenkonfirmander ökar – ta kontakt med
församlingen om Du är intresserad!
Konfirmandgrupperna 2012-2013
Jämjö Pastorat kommer att ha tre olika konfirmandgrupper 2012- 2013.
”SALIG BLANDNING”
Gruppen träffas på onsdagar kl.17.00-18.30 i Jämjö församlingshem. Denna grupp är just en ”salig blandning” av
olika aktiviteter och studiebesök m.m.
ÄVENTYRSGRUPP
Här är gruppen med lite mer inriktning på friluftsliv och äventyr. Gruppen träffas på lördagar ungefär var tredje
vecka. Plats och tid beror lite på typen av aktivitet. Det blir bl.a. några övernattningar på olika platser.
SOMMARGRUPP
Denna grupp är perfekt för den som har mycket i veckorna. Gruppen träffas bara några gånger under hösten och våren. Tyngdpunkten ligger på två veckor under sommaren. Ena veckan är man på läger och den andra veckan träffas
man varje förmiddag i ett av våra församlingshem.
För samtliga grupper gäller att man har ett kortare upptaktsläger i början för att lära känna varandra och ett lite
längre läger i slutet då varje grupp förbereder sin konfirmation.
Varje grupp har sin egen konfirmation i någon av pastoratets kyrkor.
Konfirmandansvarig
Församlingspedagog Lena Gustafsson 070-263 35 86
[email protected]
Läs gärna mer på www.jamjokonfirmand.se
Konfirmandgruppen Äventyr 2012
SEPTEMBER
Välkomna att fira gudstjänst!
8/9 Lördag
Torhamns 14.00 Pilgrimsvandring från Hästhallarna,
Möckleryd till Torhamns kyrka. Medtag fika.
9/9 14:e e Trefaldighet
Jämjö kyrka 10.30 Mässa A Gräns/ G Nordenberg.
Bibelstudium
Hans Weichbrodt från Oasrörelsen.
Jämjö kyrka 19.00 Ekumenisk gudstjänst.
Hans Weichbrodt från Oasrörelsen.
14/10 Tacksägelsedagen. Jämjö kyrka 10.30 Ekumenisk
gudstjänst Hans Weichbrodt från Oasrörelsen. / M Alexandersson.
Torhamns kyrka 18.00 Gudstjänst T Dahlberg/ L Lilja.
14/10 Tacksägelsedagen
Ramdala kyrka 18.00 Mässa A Gräns/ G Nordenberg.
Avaskärs kapell 18.00 Mässa L Gustafsson/
M Alexandersson.
Ramdala kyrka 10.30 Gudstjänst L Gustafsson/
M Alexandersson. Karin Sjömark och Sixten Gustafsson,
sång och musik.
Ramdala kyrka 18.00 Mässa T Dahlberg/ L Lilja.
Eva Petersson, sång.
21/10 20:e e Trefaldighet
Jämjö kyrka 10.30 Gudstjänst T Dahlberg/ G Nordenberg.
Sturkö kyrka 10.30 Mässa L Gustafsson/ L Lilja.
Torhamns kyrka 14.00 Gudstjänst L Gustafsson/
M Alexandersson. Anders och Marie Börjesson, sång.
Centerkvinnorna bjuder på kyrkkaffe.
Jämjö kyrka 10.30 Familjegudstjänst. P Magnusson/
G Nordenberg. Barn -och Ungdomskör. Skördeauktion.
Avaskärs kapell 18.00 Mässa T Dahlberg/ G Nordenberg.
23/9 16:e e Trefaldighet
Jämjö kyrka 10.30 Mässa P Magnusson/ M Alexandersson.
Ungdomskören. Centerkvinnorna bjuder på kyrkkaffe.
Sturkö församlingshem 14.00 Mässa L Gustafsson/ L Lilja.
Sjung med Glädje.
Torhamns kyrka 18.00 Mässa L Gustafsson/ L Lilja.
Kamratstödjare Jimmy Andersson medverkar.
29/9 Lördag
Jämjö kyrka 16.00 Jubileumskonsert med
Jämjö Musiksällskap 40 år. Entré.
30/9 Den helige Mikaels dag
Avaskärs kapell 10.30 Gudstjänst A Gräns/ G Nordenberg.
Konfirmandgruppen Sommar 2012
13/10 Lördag. Jämjö Fiadelfia 15.00
Sturkö kyrka 14.00 Gudstjänst T Dahlberg/ L Lilja.
16/9 15:e e Trefaldighet
Konfirmandgruppen Salig blandning 2012
12/10 Fredag. Jämjö EFS 19.00 Ekumenisk gudstjänst.
Stafettbetraktelse P Magnusson/ Göran Andersson och Ethel
Gustavsson.
Torhamn Konungshamn missionshus 14.00 Gudstjänst
L Gustafsson/ L Lilja. Sjung med Glädje.
28/10 21:e e Trefaldighet
Jämjö kyrka 10.30 Mässa P Magnusson/ M Alexandersson.
Musiklekis. Salta Röster.
Kristianopels kyrka 10.30 Familjegudstjänst A Gräns/
G Nordenberg.
Ramdala kyrka 17.00 Musikgudstjänst A Gräns/
M Alexandersson/ G Nordenberg.
Faurés Requien med Kammarkören.
NOVEMBER
Inför Allhelgona
Ramdala kyrka 18.00 Gudstjänst A Gräns/ G Nordenberg.
På fredag före Allhelgona kommer det att serveras
enkelt kaffe för alla som besöker sina gravar
Kristianopels och Avaskärs kyrkogårdar blir det
fredag den 2 nov kl 10.00 - 16.00
OKTOBER
Jämjö och Ramdala kyrkogårdar - se tider på vår hemsida.
www.jamjopastorat.se
Jämjö kyrka 10.30 Gudstjänst P Magnusson/ L Lilja.
Kvällsringen serverar kyrklunch.
7/10 18:e e Trefaldighet
Jämjö kyrka 10.30 Mässa A Gräns/ M Alexandersson.
Sturkö kyrka 10.30 Familjegudstjänst T Dahlberg/
G Nordenberg.
Torhamns kyrka 18.00 Nicaraguanska Bondemässan
A Gräns/ M Alexandersson/ G Nordenberg. Blekinge Läns
körförbund med Pastoratets körer och instrumentalister.
3/11 Alla helgons dag
Jämjö kyrka 10.30 Mässa P Magnusson/ M Alexandersson.
Sound of Gospel.
Sturkö kyrka 15.00 Minnesgudstjänst T Dahlberg/ L Lilja.
Elisabeth Svensson , sång.
Med reservation för eventuella ändringar se dagspressen under predikoturerna eller på vår hemsida: www.jamjopastorat.se
NOVEMBER forts.
Välkomna att
fira gudstjänst!
4/11 Söndagen e Alla helgons dag
8/12 Lördag
DECEMBER forts
Kristianopels kyrka 15.00 Minnesgudstjänst.
L Gustafsson/ L Lilja. Elisabeth Svensson , sång.
Ramdala kyrka 18.00 Adventskonsert A Gräns/
31/12 Nyårsafton
G Nordenberg/ M Alexandersson. Körisma och Aurorakören.
Ramdala kyrka 15.00 Minnesgudstjänst A Gräns/
M Alexandersson. Körisma.
9/12 2:e i Advent
Jämjö kyrka 16.00 Nyårsbön P Magnusson/
M Alexandersson, sång.
Jämjö kyrka 17.00 Minnesgudstjänst P Magnusson/
M Alexandersson. Körisma.
Torhamns kyrka 17.00 Minnesgudstjänst L Gustafsson/
L Lilja. Elisabeth Svensson , sång.
11/11 23:e e Trefaldighet
13/1 1 a e Trettondedagen forts.
Jämjö kyrka 10.30 Gudstjänst P Magnusson/
M Alexandersson.
Torhamns kyrka 17.00 Gudstjänst A Gräns/ L Lilja.
20/1 2 a e Trettondedagen
Sturkö kyrka 18.00 Nyårsbön P Magnusson/
M Alexandersson, sång.
Jämjö kyrka 10.30 Mässa A Gräns/ G Nordenberg.
15/12 Lördag
JANUARI 2013
Sturkö kyrka 14.00 Mässa A Gräns/ L Lilja.
Torhamns kyrka 16.00 Luciagudstjänst L Gustafsson/
G Nordenberg. Barn- och ungdomsgrupperna medverkar.
1/1 Nyårsdagen
Jämjö kyrka 10.30 Mässa A Gräns/ M Alexandersson.
Barnkör och ungdomskör.
Avaskärs kapell 10.30 Gudstjänst L Gustafsson/ L Lilja.
27/1 Septuagesima
Torhamns kyrka 10.30 Mässa L Gustafsson/
G Nordenberg.
16/12 3:e i Advent
Ramdala kyrka 17.00 Nyårsmässa. A Gräns/ G Nordenberg.
Jarn Josefsson, sång.
Ramdala kyrka 17.00 Gudstjänst A Gräns/ L Lilja.
Jämjö kyrka 10.30 Gudstjänst L Gustafsson/
G Nordenberg.
6/1 Trettondedag jul
Jämjö kyrka 10.30 Gudstjänst P Magnusson/
M Alexandersson.
18/11 Söndagen f Domsöndagen
Sturkö kyrka 17.00 Luciagudstjänst L Gustafsson/
L Lilja. Barn- och ungdomsgrupperna medverkar.
Jämjö kyrka 10.30 Mässa P Magnusson/ L Lilja.
Sjung med Glädje.
Ramdala kyrka 17.00 Gudstjänst P Magnusson/
M Alexandersson.
Jämjö kyrka 10.30 Mässa L Gustafsson/ L Lilja.
Jämjö kyrka 10.30 Gudstjänst T Dahlberg/ P Magnusson/
G Nordenberg. Avtackning av Thord Dahlberg som fått ny tjänst.
Torhamns kyrkan 10.30 Familjegudstjänst
L Gustafsson/ M Alexandersson.
Sturkö Församlingshem 14.00 Gudstjänst T Dahlberg/
P Magnusson/ G Nordenberg. Avtackning av Thord Dahlberg
som fått ny tjänst Ungdomskör.
23/12 4:e i Advent
Jämjö kyrka 10.30 Mässa P Magnusson/ L Lilja.
24/12 Julafton
25/11 Domsöndagen
Jämjö kyrka 11.00 Julbön P Magnusson/
G Nordenberg. Julmusikal. Barn- och ungdomsgrupperna medverkar.
23.30 Julnattsgudstjänst P Magnusson/ G Nordenberg.
Bertil Rosenberg, sång. Rolf Eriksson, trumpet.
Jämjö kyrka 10.30 Mässa P Magnusson/
M Alexandersson.
Ramdala kyrka 17.00 Julbön P Magnusson/
G Nordenberg. Miriam och Maria Nordenberg, sång.
Avaskärs kapell 10.30 Gudstjänst.
T Dahlberg/ L Lilja.
Ramdala kyrka 17.00 Mässa P Magnusson/
M Alexandersson. Sound of Gospel.
Torhamn kyrka 22.00 Julnattsgudstjänst L Gustafsson/
G Nordenberg. Bertil Rosenberg, sång. Rolf Eriksson, trumpet.
Sturkö kyrka 22.30 Julnattsgudstjänst T Biwefors/ L Lilja.
25/12 Juldagen
DECEMBER
Kristianopels kyrka 08.00 Julotta L Gustafsson/
L Lilja. Rolf Eriksson, trumpet.
2/12 1:a i Advent
26/12 Annandag jul
Ramdala kyrka 10.30 Familjegudstjänst A Gräns/
L Lilja. Sjung med Glädje. Röda korset bjuder på kyrkkaffe.
Jämjö kyrka 10.30 Mässa. L Gustafsson/ L Lilja.
Kristianopels kyrka 10.30 Adventsgudstjänst L Gustafsson/
G Nordenberg. Salta Röster Syföreningarna ordnar kyrkkaffe.
Jämjö kyrka 10.30 Gudstjänst P Magnusson/
M Alexandersson. Kammarkör, Brass. Kyrkkaffe.
Sturkö kyrka 15.00 Adventsgudstjänst P Magnusson/
L Lilja. PRO-Kören. Kaffe i Sockenstugan.
Torhamns kyrka 17.00 Adventsgudstjänst L Gustafsson/
G Nordenberg. Körisma. Röda korset bjuder på kyrkkaffe.
Ramdala Kyrka 17.00 Musikgudstjänst L Gustafsson/ L Lilja.
Dennis Glimmefors, sång och musik.
30/12 Söndagen e Jul
Jämjö kyrka 10.30 Gudstjänst P Magnusson/ M Alexandersson.
Frida Anderson, sång.
Sturkö kyrka 14.00 Mässa A Gräns/ G Nordenberg.
Torhamn kyrka 17.00 Musikgudstjänst A Gräns/
M Alexandersson/ G Nordenberg.
Sound of Gospel, Salta Röster.
Med reservation för eventuella ändringar se dagspressen under predikoturerna eller på vår hemsida: www.jamjopastorat.se
Avaskärs kapell 10.30 Mässa
L Gustafsson/ G Nordenberg. Körisma.
FEBRUARI
Sturkö kyrka 14.00 Sånggudstjänst P Magnusson/
M Alexandersson. Kammarkör.
3/2 Kyndelsmässodagen
Torhamns kyrka 17.00 Sånggudstjänst L Gustafsson/
M Alexandersson. Kammarkör.
Jämjö kyrka 10.30 Mässa P Magnusson/ M Alexandersson.
13/1 1 a e Trettondedagen
Avaskärs kapell 10.30 Mässa A Gräns/ L Lilja.
Sturkö kyrka 14.00 Gudstjänst A Gräns/ L Lilja.
Ramdala kyrka 10.30 Gudstjänst A Gräns/ L Lilja.
Med reservation för eventuella ändringar se dagspressen under predikoturerna eller på vår hemsida: www.jamjopastorat.se
Vill du vara med i en BESÖKSGRUPP?
En av församlingens huvuduppgifter är diakonin.
Att kyrkan finns där människor behöver oss.
Många är ensamma, har ingen att tala med. Vi tänker
under hösten starta upp en besökstjänst i pastoratet,
Besöksgruppen. Vad gör vi?
Tanken är att hälsa på, sitta ner och prata en stund,
kanske gå en promenad, lite gemenskap kring kaffekoppen, ett telefonsamtal – vanlig enkel medmänsklig
omsorg och kontakt. Förhoppningen är att vi kan bli
några som kan hjälpas åt i denna besöktjänst. Deltagarna
i Besöksgruppen träffas gemensamt 1-2 ggr per termin
för fortbildning och gemenskap.
Intresserad - och vill veta mer? Informationsträff
ons. 19 september kl. 19.00 i Jämjö församlingshem.
Samordnare: Thord Dahlberg tel. 313452
.
OBS! GÄLLER FÖR HELA PASTORATET
Julinsamling till Svenska
kyrkans internationella arbete.
Traditionellt sker insamling till Svenska kyrkans
internationella arbete under tiden
1:a Advent till Trettondagen, 6 januari.
Vid flera gudstjänster tas kollekt till detta angelägna
ändamål och avslutning
sker i gudstjänsterna på Trettondagen med offergång
Jämjö församling
Diakoniverksamheten
Söndagsskola
Varje söndag då det är förmiddagsgudstjänst i Jämjö kyrka inbjuds alla barn mellan 2 och 7 år till söndagsskola. Vi börjar
mässan tillsammans men efter inledningen går söndagsskolegänget ut i sakristian där barnen firar gudstjänst på sitt sätt
Volontärledarna läser ur Barnens bibel, pysslar, sjunger och
leker i ca 20 minuter.
Därefter återsamlas alla i kyrkorummet och alla har nu chans
att delta i nattvarden innan det är dags för den avslutande
psalmen och det enkla kyrkkaffet i vapenhuset.
Mer info kontakta Kristina Magnusson tfn 0763-632632.
Kristianopels församling
Församlingsafton
Kristianopels församling inbjuder till församlingsafton torsdagen 27 september klockan 18.30
i Kristianopels församlingshem.
Skördeauktion. Ingemar Olsson m fl. Andakt och
Kaffeservering.
Trekaffe
Trekaffesamlingar sker följande tisdagar kl 14.00
Torsdagsvännerna
11 september i Fågelmara missionskyrka.
Glada toner från Alsterbro
Till Jämjö församlingshem välkomnas alla till andakt,
psalmsång, gemenskap, kaffe& dopp, underhållning
och lotterier följande torsdagar kl 13.30:
9 oktober i Kristianopels församlingshem.
Victoria Roos och Tojje medverkar med sång och
musik.
20 september ”Härlig är jorden”
Syskonbandet från Tvisten sjunger och spelar.
13 november i Fågelmara missionskyrka.
Dan-Inge Olsson från Sösdala sjunger, spelar och
kåserar.
18 oktober ”Höstvisor, allsång och roliga historier”
med Vanja och Hasse Johansson från Kalmar.
22 november ”Från Dan Andersson till Evert Taube”
Ingbritt och Leif Larsson från Rödeby.
11 december i Kristianopels församlingshem.
Julgröt och skinksmörgås. Cecilia och Fredrik Tibblin
underhåller.
13 december ”Natten går tunga fjät”
SPF-Kören sjunger in julen.
Kristianopels kyrkliga syförening
Jämjö kyrkliga syförening.
Första täffen 6 september kl 13.30. Därefter
följande datum: 4 oktober, 1 november.
Försäljning den 7 december kl 19.00 Gåvor mottages tacksamt!
Kvällsringen
Träffas för andakt och gemenskap var tredje måndag
i Jämjö församlingshem kl 18.30.
Första samlingen den 27 augusti.
Veckomässa
Nu återstartar vi veckomässorna i Jämjö kapell.
Onsdagar jämna veckor kl 18.30 firar vi en enkel
mässa, sjunger och ber och tar del av Guds ord, bröd
och vin. Efter mässan välkomnas alla till enkelt kyrkkaffe som våra fantastiska volontärer ordnar.
Cafékvällar
Klockan 19.00 i Jämjö församlingshem.
26 september Tanzania i focus.
Lars Gustavsson föreläser och visar bildspel från sitt
projekt i Tanzania. Musikunderhållning.
7 november Önskesångkväll och Bingo - med fina
och goda vinster.
samlas följande onsdagar kl 14.00 i Kristianopels
församlingshem: 19 september,
10 oktober, 31 oktober, 21 november och 30 januari.
Fågelmara kyrkliga syförening
samlas följande torsdagar kl 18.30 i Kristianopels
församlingshem: 20 september, 11 oktober,
1 november, 29 november och 31 januari
Fredagen den 9 november hålls auktion kl 18.30
Lunchgemenskap
Första onsdagen i varje månad kl 12.00 i
Kristianopels församlingshem.
Start den 5 september, därefter 3 oktober, 7 november,
5 december, 2 januari och 6 februari.
Öppen kyrka
Lördag 8 december kl 10.00.
Kyrkan öppen i samband med julmarknaden.
Servering av glögg med tillbehör.
Cafékväll
Kommer att hållas i december. Inget datum bestämt än.
Se predikoturerna/ hemsidan. www.jamjopastorat.se
Ramdala församling
Födelsedagsfest
Lördagen den 22 september kl 14.00 går Ramdalas årliga
födelsedagsfest för jämna seniorer av stapeln!
Inbjudan skickas ut till samtliga berörda i början av september.
Dialog
Tisdagen den 4 september kl 18.00 startar samtalsgruppen Dialog igen i Ramdala församlingshem.
Vi träffas åtta gånger under hösten på tisdagar jämna
veckor. Varje samling inleds med psalm och bön och
avslutas med fika - däremellan pratar vi om allt mellan
himmel och jord!
Kontakta gärna komminister Anne Gräns om du har några
frågor på tel 0455-31 34 57
Trekaffe
Vi fortsätter med Trekaffet i Ramdala församlingshem
även denna höst. Första måndagen i månaden kl 14.00
samlas vi för gemenskap kring kaffe, sång/musik och
andakt. Boka in följande måndager i almanackan:
1 oktober - med Sjung med Glädje
5 november - med Frank, Ingrid, Stig och Stina
3 december - med MatzGöranz
Varmt välkomna alla!
Sturkö församling
Församlingskåren
Församlingskåren startar höstens samlingar den 11 september kl 19.00. Samlingarna ordnas i samarbete med
Sturkö församling och är öppen för alla församlingsbor.
11 september - Sång och musik med vår kyrkoherdefamilj.
16 oktober - Bibelstudium med prosten Lars Svensson,
Kallinge.
27 november - I adventstid, ett bildspel från 1:a
advent till Trettondedag jul. Ulla och Ivar Karlstrand,
Ingvar Olblad.
8 Januari - kl 18.00 Årsmöte
kl 19.00 Gröt
Varmt välkomna alla!
Forum
VEM ÄR JAG - LIVETS MENING - VART ÄR VI PÅ VÄG!
Välkommen till Forum - samtalskvällar kring trosoch livsfrågor. Kom med dina tankar och frågor om
- bibeln och dess budskap och texter, något du läst,
sett på TV, hört sägas…. Vi börjar med en första träff
i Sturkö församlingshem tisdagen den 4 september
klockan 18.30.
VÄLKOMMEN önskar Thord Dahlberg.
Sturkö kyrkliga arbetskrets
samlas varannan onsdag kl 13.00 i Sturkö
församlingshem. Starten var 22 augusti och
därefter är det jämna veckor.
Arbetskretsen har sin höstauktion
lördag 24 november kl. 14.00 i församlingshemmet.
KYRKSKJUTS på Sturkö. Ring Inger Berggren, 0455-46157 för
hjälp med skjuts.
Torhamns församling
Öppet hus
Öppet hus för alla åldrar i församligshemmet i Torhamn på tisdagar från kl. 13.30-16.00
Kom när du kan och har lust. Vi pysslar,bakar ibland,
sjunger, fikar (20 kr/vuxen och 10 kr/barn ) och har gemensam andakt. Skolbarn är välkomna själva, yngre barn
i sällskap med vuxen. För mer info ring Linnéa Joelsson
tfn 0455-580 52 eller 0702-469 438. Ingen föranmälan!
Bibeläventyr
Torsdag 11 oktober kl 19.00 - Bibeläventyret
fortsätter med Nya Testamentet i församlingshemmet med Åsa Carlsson och Johanna Fagerberg.
Dukat bord
Dukat bord med kroppkakor lördag 10 november kl. 13.00
Välkommen på gemenskap med dukat bord, andlig spis
får vi genom andakt av Leif Gustavsson.
Priserna för kroppkakorna är 10 kr/st, 5 kr för dricka och
25 kr för kaffe inkl. kaka. Behållningen från dagen går till
Kyrkans Internationella Arbete. Anmälan senast 4/11 till
Ulla 51345 eller Sofia 0708-760272, 512 18
Tisdagstäffen
Tisdagsträffarna fortsätter under hösten en gång i månaden
(sept, okt och nov), med sång, musik och gemensam
andakt. Exakta datum är ej bestämt ännu. Håll utkik i
predikoturerna och på hemsidan. www.jamjopastorat.se
Torhamns kyrkliga arbetskrets
samlas följande tisdagar kl 13.30 i Torhamns
församlingshem: 25 september, 16 oktober, 6 november.
Fredagen den 16 november håller Arbetskretsen sin
årliga försäljning kl 18.30.
Vävcafé
Under hösten anordnar Siv och Ingegerd vävcafé i
Torhamns församlingshem.
Är du intresserad eller vill veta mer ring Ingegerd tfn
0455-513 07.
Barnverksamheten
VUXEN-BARN GRUPPER
För barn som är 0-5år tillsammans med någon vuxen.
Vi samtalar kring frågor som rör oss alla och våra barn.
Sång och andaktsstund. Ibland något enklare pyssel
och mycket lek. Fika 20 kr/vuxen 10 kr/barn.
Start v.36. Ingen anmälan.
Jämjö församlingshem
Tisdagar 9.00-11.30
Ledare: Lotta tfn: 0709-896808
Ramdala församlingshem
Onsdagar 9.00-11.30
Ledare: Isabelle tfn: 0709-896812
Sturkö församlingshem
Fredagar 9.30-12.00
Ledare: Ida tfn: 0709-896806
FÖR BARN SOM ÄR 4-5 ÅR
FÖDDA 2007-2008
KYRKIS
Jämjö församlingshem
MIXGRUPP
Fågelmara Missionskyrka
Tisdagar 15.15-17.15
Ledare: Ulrika och Janne
Anmälan till Ida tfn: 0709-896806
KOMPISGRUPP
Ramdala församlingshem
Tisdagar 14.00-16.00
Ledare: Isabelle
Anmälan till Isabelle tfn: 0709-896812
BARNTIMMAN
Ramdala församlingshem
Tisdagar 8.30-10.30
Ledare: Isabelle och Ann
Anmälan till Isabelle tfn: 0709-896812
BARNTIMMAN
Torhamn församlingshem
Fredagar 8.30-10.30
Ledare: Ann & Isabelle
Anmälan till Ann tfn: 0709-896809
FÖR BARN SOM ÄR 6-8 ÅR
FÖRSKOLEKLASS, ÅRSKURS 1 OCH 2
KOMPISGRUPP
Torhamn församlingshem
Måndagar 13.30-15.30
Ledare: Ann & Ulrika
Anmälan till Ann tfn: 0709-896809
Tisdagar 15.15-17.15
Ledare: Ulrika och Janne
Anmälan till Ida tfn: 0709-896806
Onsdagar 13.30-15.30
Ledare: Ida
Anmälan till Ida tfn: 0709-896806
KOMPISGRUPP
Jämjö församlingshem
Onsdagar 13.30-15.30
Ledare: Lena G och Lotta
Anmälan till Lotta tfn: 0709-896808
FÖR BARN SOM ÄR 9-12 ÅR
FÖR DIG I ÅRSKURS 3-6
JUNIORER
Torhamn församlingshem
Måndagar 16.00-18.00
Ledare: Ann & Ulrika
Anmälan till Ann tfn: 0709-896809
JUNIORER
Jämjö församlingshem
Tisdagar 15.30-17.30
Ledare: Ann & Lotta
Anmälan till Lotta tfn: 0709-896808
JUNIORER
Ramdala församlingshem
Torsdagar 14.30-16.30
Ledare: Isabelle
Anmälan till Isabelle tfn: 0709-896812
JUNIORER
Sturkö församlingshem
Onsdagar 16.00-18.00
Ledare: Ida
Anmälan till Ida tfn: 0709-896806
Jämjös största barnkalas
FÖR UNGDOMAR...
Går du i årskurs 7-9... SE HIT!
År du intresserad av att vara hjälpledare i någon
av våra grupper? Ring eller sms:a oss!
Se ledare i de olika grupperna.
Lördagen 22 september kl 14.00 Jämjö kyrkskola.
Mr Goran berättar och underhåller, aktiviteter och fika.
Samarr: JKS
Alla hjärtligt välkomna!
Musikverksamheten
KOMPISGRUPP
Sturkö församlingshem
Måndagar 06.30-17.30
Ledare: Lotta & Isabelle
För mer info ring till Lotta tfn: 0709-896808
MIXGRUPP
Fågelmara Missionskyrka
BABYRYTMIK
Jämjö församlingshem
Måndagar kl.10.00-11.00
För barn 0-1 år. Vi sjunger och spelar tillsammans.
Fika till självkostnadspris. Max 12 barn med vuxen.
Denna grupp träffas 8 ggr. med start 17 sept
Ledare: Lena L och Ida
Anmälan v.35 till Lena Lilja 0702-635940
MUSIKLEKIS
Jämjö församlingshem
Måndagar 17.00-17.45 Barn födda 2007-2008
Med hjälp av barnets egen lek och spontanitet lär vi in
musikens grunder genom sång, spel, rytmträning, lyssnarövningar samt rörelse till musik. 8ggr. Max 10 barn
Start 17sept Ledare: Mats och Lena L
Anmälan till Mats v.35 tfn: 0702-630356
eller via e-post: [email protected]
BARNKÖR
Jämjö församlingshem
Torsdagar 17.00-17.45
Denna grupp är från förskoleklass-Åk.5.
Start 6 sept
Ledare: Mats & Göran
Anmälan till Mats v.35 tfn: 0702-630356
eller via e-post: [email protected]
UNGDOMSKÖR
Jämjö församlingshem
Onsdagar 15.30-16.15 från årskurs 6 Mellanmål serveras från kl.15.00 och kostar 10kr/ggr.
Med start 5 sept
Ledare: Mats & Göran.
Anmälan till Mats v.35 tfn: 0702-630356
eller via e-post: [email protected]
VUXENKÖRER
SJUNG MED GLÄDJE
Ramdala församlingshem
SOUND OF GOSPEL
Jämjö församlingshem
SALTA RÖSTER
Jämjö församlingshem
KÖRISMA
Ramdala församlingshem
Måndagar 14.00-15.30
En seniorkör för dig som är dagledig.
Tisdag 18.30-20.00
Damkör med en varierad repetoar.
Onsdagar 19.00-20.30
Gospelkör.
Torsdagar 18.30-20.00
4-stämmig blandad kör.
För mer info. om musikverksamheten kontakta Mats tfn:0702-630356
[email protected]
Här når du oss i Jämjö pastorat!
Kansli och administration
Jämjö pastorat
Torhamnsvägen 8 373 00 JÄMJÖ
Öppettider måndagar-fredagar 10.00-12.00E-post [email protected]
onsdagar 13.00-15.00
Växel/Kansliexpedition 0455-31 34 40
Fax 0455-500 45
Hemsida www.jamjopastorat.se
Kyrkoherde Patrik Magnusson 31 34 50
E-post [email protected]
Kyrkokamrer Martin Folkar 31 34 44
E-post [email protected]
Ekonomi ass Marita Sundholm 31 34 42
E-post [email protected]
Förvalt ass Eine Andersson 31 34 41
Begravn.verksamheten
E-post [email protected]
Förvalt ass Maria Fredriksson 31 34 53
KyrkobokföringE-post [email protected]
Präster
Jämjö Kyrkoherde Patrik Magnusson 31 34 50
K-opel/ Torhamn Komminister Leif Gustafsson 31 34 49
Ramdala Komminister Anne Gräns 31 34 57
Sturkö Komminister Thord Dahlberg 31 34 52
Mobil 070-263 03 50
Mobil 070-306 34 49
Mobil 070-263 02 95
Mobil 070-263 67 27
E-post [email protected]
E-post [email protected]
E-post [email protected]
E-post [email protected]
Mobil 070-263 03 56
Mobil 070-263 59 40
Mobil 070-989 68 11
E-post [email protected]
E-post [email protected]
E-post [email protected]
Musiker
Organist Mats Alexandersson 31 34 56
Kantor Lena Lilja Kantor Göran Nordenberg.
Församlingspedagoger och barn- och ungdomsledare
Församl ped Lena Gustafsson 411 71
Barnledare Lotta Larsson 31 34 48
Barnledare Maria Sjölund Tjänstledig
Barnledare Ann Nilsson 511 34
Barnledare Isabelle Schöld 411 71
Barnledare Ida Holgersson 424 20
Mobil 070-263 35 86
Mobil 070-989 68 08
Mobil Tjänstledig
Mobil 070-989 68 09
Mobil 070-989 68 12 Mobil 070-989 68 06
E-post [email protected]
E-post [email protected]
E-post Tjänstledig
E-post [email protected]
E-post [email protected]
E-post [email protected]
Kyrkvaktmästare Expedition och telefontider månd-fred 09.00-09.30
Jämjö Anders Olausson 509 10
Andreas Persson
“
K-opel Sigurd Axelsson 36 60 00
Jan Nilsson
”
Torhamn Stefan Bingström 515 08
Ramdala Henrik Persson 411 97
Sturkö Karl Gustav Pettersson
Ola Turesson
Mobil
Mobil
Mobil
Mobil
Mobil
Mobil
Mobil
Mobil
070-263 03 51
070-989 68 13
070-263 03 52
070-989 68 10
070-263 03 55
070-263 03 53
070-263 03 54
070-989 68 17
E-post [email protected]
E-post [email protected]
E-post [email protected]
E-post [email protected]
E-post [email protected]
E-post [email protected]
E-post [email protected]
E-post [email protected]
Församlingsvärdinnor
Jämjö/K-opel Gun-Britt Andersson 31 34 43
Torhamn/Jämjö Solveig Danielsson 511 34
Ramdala/Sturkö Anneli Andersson 411 71 / 424 20
Mobil 070-989 68 03
Mobil 070-363 04 52
Mobil 070-363 04 92
E-post [email protected]
E-post [email protected]
E-post [email protected]
Besök gärna vår hemsida: www.jamjopastorat.se
eller Facebook