PROTECT - Processing AB

PROTECT
DIPHOTERINE ®
Ingår i Processings Protect serie för säkrare kemhantering,
arbetsmiljö och personsäkerhet.
Vår arbetsmiljö innehåller idag flertalet olika risker med hantering av kemikalier,
som när man minst anar det kan orsaka stor skada hos medarbetare.
Därför presenterar Processing idag en unik serie av produkter inom kemskydd.
• Säker arbetsmiljö
Diphoterine® är en unik spolvätska för första
hjälpen-bruk, som på ett snabbt och effektivt
sätt neutraliserar och späder ut både baser
och syror, så som natriumhypoklorit, saltsyra
och svavelsyra, som förekommer på de flesta
bad i Norden.
Ofta handlar det om några sekunder innan bestående skador uppstår. Att ta sig till en nöddusch och skölja bort aggressiva kemikalier
med vatten kan ta alldeles för lång tid. Vatten
har dessutom en begränsad förmåga att späda ut och saknar neutraliserande egenskaper
vilket gör att det krävs kontinuerlig sköljning
under en lång tid för att nå önskad effekt.
PROCESSING AB
Borgås Gårdsväg 9, 434 39 Kungsbacka
Tel: 0300-83 70 00 · www.processing.se
Diphoterine® är en godkänd ersättare till
ögon- och nöddusch enligt EN15154-3/4 och
rapport 2010:6 från arbetsmiljöverket.
En bältesburen behållare med Diphoterine®
ger en blixtsnabb och mycket effektiv första
hjälp. Diphoterine® finns i flera behovsanpassade förpackningar som kan bäras i hölster
och på så vis alltid finnas till hands.
Vi har även en större sprutflaska modell brandsläckare, för spolning av hela kroppen.
Spolvätskan har använts i mer än 25 år, är
giftfri, fosfatfri och kan användas i ögon, öron,
svalg och på hud. Effekterna är vetenskapligt och praktiskt belagda i Arbetsmiljöverkets
rapport 2010:6.
PROTECT
DIPHOTERINE ®
SIEW
SIEW är en bärbar ögondusch som innehåller 50 ml Diphoterine® och
som är avsedd för att skölja ögat inom 10 sekunder efter ett kemikaliestänk.
450 kr ex moms
MINI DAP
MINI DAP är en aerosolspray som innehåller 200 ml Diphoterine®.
Den är avsedd för att skölja bort kemikaliestänk på ansikte eller
arm inom 60 sekunder efter att en olycka har inträffat.
1175 kr ex moms
LPM
LPM är en portabel ögonskölj är en 500 ml förpackning som gör det
möjligt att skölja sina ögon inom den första minuten efter olyckstillfället.
1350 kr ex moms
DIPHOTERINE®-SKÖLJSTATION
Den väggfasta Diphoterine®-sköljstationen är avsedd för att skölja bort
kemikaliestänk från huden, särskilt från ansiktet och ögonen.
Den innehåller två 500 ml-flaskor med Diphoterine® (LPM) för ögonsköljning.
Den innehåller även en MINI DAP med 200 ml Diphoterine® för dekontaminering
av mindre stänk på huden (ansikte eller arm).
5900 kr ex moms
DAP
DAP är en fristående, bärbar dusch som innehåller 5 liter Diphoterine®.
Den är avsedd för att skölja bort kemikaliestänk från kroppen inom 60
sekunder efter att en olycka har inträffat.
12.190 kr ex moms
Priserna gäller under 2012 Exkl. moms.
PROCESSING AB
Borgås Gårdsväg 9, 434 39 Kungsbacka
Tel: 0300-83 70 00 · www.processing.se