Välkommen till den första träningen i Sverige för att leda och

Välkommen till handledarutbildning (Facilitator Training) 17-19 feb
för symposiet Medskapa Framtiden (Awakening the Dreamer)!
Nästa handledarutbildning i Sverige för att leda och underlätta symposiet Medskapa framtiden – En ny dröm om jorden
(Awakening the Dreamer – Changing the Dream) äger rum
17-19 februari på den helt nystartade ekogården/kurscentret
Ecotopia (www.ecotopia) strax norr om Tomelilla i Skåne.
Kursen leds av Vivian Dittmar från Be The Change i
Tyskland samt Niklas och Maria-Conchita Högberg från
Medskaparinitiativet, på lättförståelig engelska och svenska.
Det blir en ”inre och yttre resa” med målet att stärka dig i ditt engagemang för symposiets
syfte – att frambringa en miljömässigt hållbar, socialt rättvis och andligt meningsfull mänsklig närvaro på jorden. Kursen blir användbar hur du än väljer att engagera dig vidare: Som
symposieledare, värd, arrangör eller i andra roller. Den äger rum vid en avgörande tidpunkt
för mänskligheten, då vi har skaffat den teknologi, kunskap och förståelse som behövs för att
ändra kurs. Utmaningen nu är att skapa den kollektiva viljan (se www.fouryearsgo.org).
Vår tid tillsammans fokuserar på vårt förhållande till symposiets budskap och vad det innebär
i våra liv – det ger dig möjlighet att fördjupa dig i ett förhållningssätt för att vägleda andra.
Kursen handlar inte så mycket om vad man gör för att leda symposiet som vem man är som
”utrymme” för symposiet att hända. Dvs, primärt fokus är inte på tekniska detaljer vad gäller
presentationsteknik eller evenemangsproduktion – vissa har redan dessa färdigheter, andra
kan förvärva dem genom fortlöpande träning i Pachamamas program (www.pachamama.org,
www.awakeningthedreamer.org) och några kan välja att vara en del av rörelsen på andra sätt.
Kursen innehåller bl a en genomgång av symposiets olika delar,
av praktiska verktyg för att leda och underlätta processen, samt
av empowerment-pedagogiken som ger deltagarna kraft att engagera sig som medskapare. Målet är att du efter kursen ”äger”
materialet så att du kan anpassa det och generera innehållet med
tydlighet, integritet och förtroende (för dig själv, materialet och
sammanhanget). Vi hittar också stöd i den extraordinära globala
”community” som växer runt denna rörelse. Som deltagare blir
du introducerad till Pachamamas ”Facilitator Community” med över 3000 handledare/
facilitatorer organiserade regionalt för att stärka dig i att presentera symposier och vara
förändringsagent som medskapare av en hållbar, rättvis och meningsfull framtid.
Några citat från de senaste deltagarna
"Känslan av sammanhang och gemenskap i vår grupp stärktes oerhört genom att arbetet i
kursen gick så djupt. Jag har hittat en otrolig gemenskap med verklig mening som jag nu är
en del av (fast egentligen fann den mig!). " – JT
"Det var en enastående upplevelse. Människor kom samman på ett innerligt sätt, kring ett
gemensamt syfte ... Tränarna var oerhört professionella, en bra blandning av personlighet,
stil, kunskap och energi." – DK (professionell coach)
"En utmanande, informativ och inspirerande erfarenhet… Jag blev stärkt i själen av att se en
sådan kraft av positiv energi som är verksam i vår värld." – PC
”En djupgående, läkande och stärkande upplevelse som förändrade mitt liv… Jag kände att
jag var kapabel att själv leda symposier och göra verklig skillnad i världen.” – NH
Bokning, kursavgift och möjligheter till reducerat pris
I kursavgiften ingår 2,5 dagars kurs, arbetsmaterial samt vegetarisk kost och enkel logi i
sovsal. Den som önskar högre boendestandard kan boka in sig på det närbelägna vandrarhemmet Skåne Tranås (0417-20330, www.skanetranas.com, [email protected]).
Vid betalning av anmälningsavgift (550 kr) senast 5 dec 2011, samt full betalning senast 5 jan
2012, är avgiften 1 950 kr. Därefter 2 150 kr. Senaste datum för inbetalningar är 15 jan för
anmälningsavgift och 1 feb för fullbetalning. Moms tillkommer för företag och motsvarande.
Anmälan är bindande. Vid avbokning senast 1,5 månader i förväg återbetalas hela avgiften
minus anmälningsavgift, 2 veckor = halva avgiften, vid sjukintyg hela avgiften.
För den som verkligen inte har råd med hela beloppet men har en passion för att fortsätta
generera arbetet, har vi budgeterat för ett litet antal platser till reducerat pris, 1 550 kr. Vi har
främst budgeterat för att täcka kostnader, men när det finns tillräckligt med anmälningar för
att täcka kostnaderna kan vi kanske erbjuda en eller flera platser till ytterligare reducerat pris.
Ekogården Ecotopia Österlen (fd Futura Ekogård)
Ecotopia (www.ecotopia.se) genomsyras av ett kretsloppstänkande med permakultur. Den
öppnas officiellt i slutet av april 2012 – vår kurs blir alltså en ”smygpremiär”. Förutom kursoch konferensverksamhet i ljusa och luftiga utrymmen strävar gården efter att bli
självförsörjande på ekologiska råvaror med ca 600 m² grönsaksodlingar.
Datum, tider, grundkrav och uppföljning
Utbildningen börjar kl 16 fredagen den 17 februari och avslutas runt kl 16 söndagen 19
februari. Enda grundkravet är att du har deltagit i minst ett symposium. Feedback från andra
som tagit del i flera symposier, är att det har varit en ovärderlig repetition inför utbildningen.
Avsikten är att erbjuda möjlighet till träningstillfällen efter utbildningen. Deltagarna kan
medskapa dessa möten så att de kan göra skillnad på bästa sätt. Dessutom finns det möjlighet
att medverka i fördjupningsprogram i övriga Europa, info om detta skickas separat.
Ytterligare förberedande material och logistiska detaljer kommer att skickas till dig under
veckorna fram till utbildningen.
Resor
Ecotopia ligger intill väg 19 mellan Tomelilla och Brösarp (regionbuss 4 Ystad-Kristianstad,
hpl Mariavalls Kloster). Tågförbindelse till Tomelilla, boka tidigt för bra pris! Vid behov
söker vi arrangera samåkning från olika delar av landet, kontakta oss om du kan erbjuda en
plats i din bil eller om du önskar åka med någon. Ytterligare info skickas ut närmare inpå. För
frågor om utbildningen, kontakta Niklas Högberg, [email protected], 070-7544840.
Vi ser väldigt mycket fram emot att träffa dig på Ecotopia och att välkomna dig till den
globala och regionala gemenskapen av symposieledare/facilitators.
Varma hälsningar/ Niklas & Maria-Conchita Högberg
I samarbete med: