Informationsmöte_20120701 - Billa

Informationsmöte om
fiberbredband i Billa/Hemmesjö
Församlingshemmet, Billa, 2012-07-01 kl.14:00
1. Beredningsgruppen hälsar välkommen
2. Fibertekniken och bredbandsföreningar
3. Exempel på kostnader
4. Intresseläget
5. Hur går vi vidare?
Wexnet visar vägen till
framtidens kommunikation
Wexnet
• En del av Växjö och Alvesta Energi
• Samarbete med övriga kommuner i regionen
• Fiber i 15 år
• Öppet nät med valmöjligheter
• Tätort och landsbygd
Vad är det för märkvärdigt
med en fibertråd?
• Jämförelse med den överföringskapacitet som fiberoptiska
kablar kan erbjuda förbleknar alla andra alternativ.
• En enda optisk fiber, tunn som ett hårstrå, kan idag överföra
bortåt 3200 miljarder bitar per sekund, motsvarande mer än 50
miljoner vanliga modem eller mer än 5 miljoner ADSLanslutningar.
• Det ger, redan med dagens teknik, en i praktiken obegränsad
kapacitet.
Källa: IT-kommissionen
Bredband via teleledning
•
•
•
•
•
•
Ledningar av koppar
Känslig för åsknedslag
I princip ingen nyproduktion
Eftersatt underhåll på landsbygden
Kapacitet beroende av avstånd och kvalité
Max 24 Mbps ner och 1Mbps upp, i praktiken betydligt
lägre hastighet
Trådlöst bredband
• Teoretisk maxhastighet 7,2Mbps, i praktiken under 2,5Mbps
• Häromkring ofta runt 0,5-1Mbps
• Varierande täckning, ofta ej möjligt med Turbo-3G
•
•
•
•
Teoretisk maxhastighet 50-150Mbps
Stora investeringskostnader
Kräver hög täthet av master
Ej realistiskt på landsbygden pga låg kundtäthet
Bredband via fiber
•
Standardiserad överföring och beprövad teknik
•
Extremt höga hastigheter utan förluster
•
Ingen begränsning i fibern
•
Fiberkabeln grävs ner och ligger skyddad för
yttre påverkan
•
Fiber leder inte elektricitet, skyddad för åska
•
Framtidssäker investering som ökar värdet på
fastigheten och för bygden
Öppet nät
Internet, telefoni, TV, colocation, lagring, applikationer, backup, virtuell server,
projektplats online, installationshjälp, distansarbete, larm, styr –och reglerfunktioner
Tjänsteleverantörer
Internet
• Bahnhof
• Bixia
• Bredband2
• Vökby
• Net at Once
• Tele2
• Telia
• AllTele
• Connect2IP
• T3
• Universal telecom
• Cellip
Telefoni
• Vökby
• AllTele
• VoiceTech
• T3
• Cellip
• Net at Once
TV
• Canal Digital
• Viasat
Exempel på tjänster
Hastigheter 4-1000Mbit/s
Priser från 39kr/mån
Även HD-TV
Priser 0-75kr/mån
Priser från 35kr/mån
Nätavgift oberoende av antal tjänster 150kr/mån
Ekonomi jmf fiber v/s ADSL
•
Traditionell telefoni med nummerpresentation och ADSL 24Mbit/s utan
samtalskostnader
524 kr
•
Fiberabonnemang med telefoni och
100/10Mbit/s
224 kr
24Mbit/s
ADSL
Mobilt Bredband
Fiber 100Mbit/s
Fiber 10Mbps
Telefoni fast
165
165
0
0
Telefoni samtal
250
250
100
100
Totalt telefoni
415
415
100
100
Nätavgift Wexnet
0
0
150
150
Föreningen
0
0
25
25
Bredband
359
199
75
40
Totalt bredband
359
199
250
215
TV
230
230
230
230
1004 kr
844 kr
580kr
545kr
12048 kr
10128 kr
6960kr
6540 kr
Totalt per månad
Totalt per år
Källa: www.blendafiber.se
Anpassad
1000 Mbit/s
Fiber
Framtidens
kommunikationsväg
Bidrag för bredbandsutbyggnad
Stödbelopp och finansiering - gäller för Kronobergs län.
• Privat medfinansiering lägst 20 000 kronor per
hushåll/enhet.
• Över 20 000 kronor per hushåll upp till 100 % finansiering
(projektstöd 75 %, annat offentligt stöd 25 %).
Exempel på kostnader
Blendafiber (www.blendafiber.se)
• 81 anslutna, kalkyl 2 400 000 kr, egen insats från början
30 000 kr. När förväntade bidrag har erhållits slutar det
antagligen på 20 000 kr i egen insats.
Wembonet (www.wembo.net)
• 84 anslutna, kalkyl 3 661 000 kr, egen insats från
början 30 000 kr, erhållna bidrag 1 784 000 kr. Tycks
sluta på ca 23 000 kr i egen insats.
Älmeboda fiber (www.almeboda.nu/fiber)
• Ca 170 anslutna. Egen insats slutar på ca 25 000 kr.
http://www.blendafiber.se/kalkyler/kostnadskalkyl.htm
Preliminär kostnadskalkyl baserad på aktuellt antal anslutningar
Kostnad
Insats
Möjliga bidrag
Att återbetala
Slutkostnad
Prisuppgifter:
Grävning
Plöjning
Väggenomgångar
Brunn, skarvar, matr.
Fiberblåsning
Fibersvetsning
Sjökabel
16/12-slang
48-fiber
24-fiber
12-fiber
2-fiber
Switch i hemmet
Samförläggningsbidrag
Möjliga bidrag:
Kanalisationsbidrag
Bankstiftelsen
EU-bidrag
Totalt:
1 av 1
Totalt
Per anslutnin
2 147 075
708 000
455 000
1 692 075
55,0
35,0
10 000,0
5 900,0
2,0
351,0
0,0
4,0
16,0
10,5
8,0
5,0
1 000,0
27,5
253 000
55 000
400 000
708 000
27 884
9 195
5 909
21 975
kr/meter
kr/meter
kr/styck
kr/styck
kr/meter
timmar
kr/meter
kr/meter
kr/meter
kr/meter
kr/meter
kr/meter
kr/styck
kr/meter
Förklaring:
Antal anslutningar
Kostnader - kanalisationsbidrag
Anmälda
77
Bidrag utöver kanalisationsbidrag
Osäkra
0
Bidrag inkomna i efterhand
Tackat nej
23
kronor
Att ansluta
77
Längduppgifter:
Grävning
Plöjning
Väggenomgångar
Brunn, skarvar, matr.
Fiberblåsning
Fibersvetsning
Sjökabel
16/12-slang
48-fiber
24-fiber
12-fiber
2-fiber
Switch i hemmet
Samförläggning EON
Kostnader:
Grävning
Plöjning
Väggenomgångar
Brunn, skarvar, matr.
Fiberblåsning
Fibersvetsning
Sjökabel
16/12-slang
48-fiber
24-fiber
12-fiber
2-fiber
Switch i hemmet
Återställning/övrigt
12 700
9 525
10
15
45 000
750
0
60 000
5 000
2 500
5 400
32 000
77
9 200
meter
meter
stycken
stycken
meter
timkostn
meter
meter
meter
meter
meter
meter
antal
meter
Totala kostnader:
Avgår ev bidrag:
Att betala:
Per anslutning:
100
698 500
333 375
100 000
88 500
90 000
263 250
0
240 000
80 000
26 250
43 200
160 000
77 000
200 000
2 400 075
708 000
1 692 075
21 975
2012-07-01 07:23
Antal Anmälda
Kostnad
20 000 kr
30 000 kr
40 000 kr
50 000 kr
21 av 55
Antal Ja
21
19
3
1
Anmälda Hushåll
Summa
Anmälningar
420 000 kr
570 000 kr
120 000 kr
50 000 kr
Uppskattad
Bidragsbehov
Totalkostnad
767 500 kr
1 187 500 kr
617 500 kr
1 187 500 kr
1 067 500 kr
1 187 500 kr
1 137 500 kr
1 187 500 kr
Den här tabellen visar hur många som har svarat ja på
respektive prisgrupp på den utskickade intresseanmälan
som vi gjort kring utbyggnaden av fiber i Billa & Hemmesjö.
Om du har frågor kan du nå oss alla på
[email protected]
Namn
Adress
Mattias Ek/Maria Heikkilä
Tomas o Lotta
Tomas Olsson
Carl Johansson
Helena Berensson, Göran Nilsson
andreas jonasson
Olov Carlsson
Lars o Kirsi Gustafsson
Ulla Stina Åhman
Åhman/Hansson t. v.
Erik Näsström
Hans Altbark
Jan-Erik och Bernt Svärd
Gösta Carlsson
Lars Jönsson
Anders och A-C Stille
Morgan Johansson
Mauri Taavo
Åke Jaktlund
Marie och Magnus Hjortstam
Bertil Johansson
Hemmesjö Fridhem
Hemmesjö Södregård
Billa Nygård 36043 Åryd
Hemmesjö Lunden
Billa Skogslund 36043 Åryd
billa nytorp 36043 åryd
Hemmesjö Tomasgård
Hemmesjö Prästgård
Billa Solsätra
Billa Södergård 2
Billa Södratorp 5
Billa Korpagård
Hemmesjö Mellangård
Billa Tegvalla
Billa Sjövalla
Billa Norregård
Billa Lidhem
Billa Södrehem
billa
Hemmesjö Amalienlund
Hemmesjö St Tomasgård