TALARE - Business Sweden

TALARE
Anders Sonesson, VD, Diasend AB (FMR Aidera AB)
Diasend utvecklar och marknadsför kommunikationstjänster inom
hälsovården i ett försök att förbättra livskvalitén för diabetespatienter.
Företaget är etablerat i Europa, Kanada, Australien, Nya Zeeland och USA,
som är en de viktigaste marknaderna inom diabetesvård.
Förutom ett kontinuerligt utvecklat system, navigerade Diasend
framgångsrikt FDA-processen samt viktig reglering av patientsekretess för
att lyckas i USA. Bolaget fortsätter att vara framgångsrikt genom ett
amerikanskt kontor, strategiska partnerskap och med några av landets
främsta kliniker som kunder.
Peter Allard, VD, Camp Scandinavia AB
CAMP är en producent av ortopediska produkter. Camp Scandinavia AB
grundades 1954 som ett familjeägt företag med licens från Camp
International. Bolaget köptes av Bertil Allard, tidigare VD för bolaget, och
Camp Scandinavia är i dag helägt av Peter Allard. Camp Scandinavia
består av två divisioner. Den traditionella skandinaviska delen distribuerar
ortopediska produkter genom lokala dotterbolag. Den andra delen består
av varumärket Allard Internationals innovativa och unika produkter.
Sedan 2006 har företaget varit etablerat i USA genom sitt dotterbolag Allard USA. På denna
korta tid har företaget vuxit från 1 till 35 anställda. Resan har varit lärorik. Peter har bl.a. fått
värdefull kunskap om landets komplexa och föränderliga ersättningssystem.
Under de senaste sju åren har Camp Scandinavia gått från enbart ett skandinaviskt företag
med export, till en internationell koncern med direkt distribution i USA och Storbritannien samt
tillverkning i fyra olika länder. Företagets omsättning har samtidigt gått från 100 miljoner kronor
till 250 miljoner kronor och antalet anställda från 50 till nästan 200.
Tom Sundelin, VD, Holsun Medical AB och internationell konsult
Tom Sundelin har innehaft flertalet roller som fört honom till den
amerikanska marknaden, bland annat som försäljningschef för Aerocrine,
Stille Surgical och som VD för Quickels Systems. Varje företag hade unikt
innovativa produkter och han stod därmed alltid inför olika utmaningar.
Genom sitt arbete inom affärsutveckling, reglerings- och
ersättningsproblematik, lärde sig Tom på vilka sätt den amerikanska
marknaden skiljde sig mot den europeiska. Han är nu aktiv i att stödja
andra svenska medicintekniska företag i deras globala expansion och har också delat med sig
av sina lärdomar till MBA-studenter i Bio entreprenörskap vid Karolinska Institutet.
Phil Thompson, projektledare, Business Sweden
Phil arbetar på Business Sweden’s Chicagokontor där han är
affärsområdesansvarig för Healthcare & Life Sciences. Under sina sex år
med Business Sweden, har Phil arbetat med mer än 200 svenska företag
inom allt från marknadsanalysprojekt till lokal operativ support.
I USA har Business Sweden kontor i Chicago, New York och San
Francisco, med ungefär hälften svenskar och hälften amerikaner bland de
anställda.
Business Swedens syfte är att förbättra bilden av och öka medvetenheten om Sverige som en
attraktiv, innovativ och konkurrenskraftig affärspartner. Med kontor i 57 länder och i alla
regioner i Sverige, kan Business Sweden identifiera internationella affärsmöjligheter för
svenska företag, etablera kontakter med potentiella investerare och bygga upp värdefull
kunskap om exportmarknaderna.
Elisa Maldonado-Holmertz, Vice President Business Development, Emergo Group
Elisa har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med multinationella
läkemedelsbolag, inom bland annat reglerings- och ersättningsrådgivning,
CRO, pharma och nystartade medicintekniska företag. Under dessa år har
hon även haft möjlighet att bo i USA, Belgien, Sverige och Kina. Hon har
haft ett flertal roller inom affärsutveckling, klinisk forskning, ersättning och
förvaltning. På så vis har hon byggt upp en betydande erfarenhet av att
assistera medicintekniska företag med att utveckla effektiva strategier inom
dessa områden.
Emergo Group hjälper företag in på de största och snabbast växande medicintekniska
marknaderna världen över. Genom sina lokala kontor kan Emergo assistera medicintekniska
företag med registrering av medicinsk utrustning och IVD, compliance, lokal representation,
kvalificering av distributörer samt kliniska prövningar.
Timothy L. Andersson, Principal, Miller Canfield
Tim hanterar affärstransaktioner gällande företag och värdepapper,
inklusive fusioner och förvärv samt bolagsfinans. Ofta på en internationell
arena. Han representerar utländska företag som gör affärer i USA, och
amerikanska företag som gör affärer utomlands. Han råder även klienter i
frågor som rör exportkontroll.
Miller Canfield grundades redan 1852 i USA, och var den första juristfirman
i Michigan att expandera internationellt genom att öppna kontor i Kanada,
Mexiko, Polen och Kina. Genom sin globala närvaro hjälper Miller Canfield sina kunder att
uppfylla sina affärsmål var de än befinner sig i världen.