Författarna till Skön litteratur, Annika Löthagen och Jessica Staaf

Författarna till Skön litteratur, Annika Löthagen och
Jessica Staaf, erbjuder workshops och föreläsningar.
Genom att arbeta medvetet kring skönlitterära texter och faktatexter
når vi många av kursplanernas mål. Vi kan öka måluppfyllelsen och höja
resultaten i undervisningen. Detta gäller inte endast i svenskämnena utan det går
igen i skolans samtliga ämnen.
Författarna till Skön litteratur, Annika Löthagen och Jessica Staaf, erbjuder
workshops och föreläsningar kring hur man kan arbeta språkutvecklande utifrån
skönlitteratur. De kan skräddarsy föreläsning/workshop utifrån olika behov, beroende
på fokus och målgrupp.
För pedagoger i skolår F-9 skulle tänkbara "rubriker" kunna vara: texter och
skrivande i olika genrer, att väcka elevers språklust, ämnesövergripande
undervisning utifrån skönlitteratur eller språkutveckling utifrån skönlitteratur.
För förvaltnings- skolledare /projektledare kan författarna ge föreläsningar om
Läskampanjens kommunövergripande arbete i Botkyrka.
Till samtliga rubriker kopplas aktuella läro-och kursplaner och forskning
inom läs- och skrivområdet.
Kostnad varierar utifrån uppdragets utformning och om resor tillkommer.
Är ni intresserade kontakta oss gärna!
Annika Löthagen och Jessica Staaf nås på följande mailadresser:
[email protected] [email protected]
Det går också bra att ringa till författarna på Läskampanjen,
Botkyrka kommun 08 53061287