Föreläsningar på Vara folkhögskola våren 2014

Föreläsningar på Vara folkhögskola våren 2014
22/1
Fm.
Mordet i Klippan
Matilda Ljungkvist
Em.
En sund själ i en sund kropp
Margaretha K Lundh
26/2
Fm.
”Minnet har nio döttrar” – en vandring i minnets
labyrinter med Evert Taube som guide
En musikalisk föreläsning om Evert Taubes liv
Jacob Knevel
Em.
Romerna
Henrik Dammberg
26/3
Fm.
Drottning Helvigs hemligheter
Anja Praesto
Em.
Sekter
Susanne Kihlgren
23/4
Fm.
Svenska kvinnliga författare
Tommy Karlsson- Ravström
Em.
Att döma av utseendet
Om kroppsideal, normer, fördomar och stereotyper
Tomas Olausson
21/5
Vårens resa
Tiderna är som vanligt.
10.00
Kaffe
10.30
Föreläsning
12.00
Lunch
13.00
Föreläsning
14.30
Avslutning
Kostnad
Kaffe 20 kronor
Lunch 70 kronor
Föreläsningarna är kostnadsfria.
Välkommen till vårens program.
Vara folkhögskola
Tel. 0512-579 70