Välkommen till BRF Stengodset 6

Välkommen till BRF Stengodset 6
Du har just blivit lycklig ägare till en bostadsrätt. Vi hoppas att du ska trivas lika bra
som vi andra i huset!
Bråvallagatan är en charmfull och lite bortglömd tvärgata till Rörstrandsgatan.
Vår fastighet byggdes redan på 1920-talet och här finns sex våningar med totalt
29 lägenheter - alla är ettor.
Nuvarande ordförande i föreningen heter Göran Oettinger. Kontaktuppgifter till honom
och de andra i styrelsen hittar du på anslagstavlan i entrén. Tveka inte att kontakta
någon av oss om du har några frågor eller funderingar.
Lite historia om stadsdelen
Namnet Bråvallagatan hör till kategorin ”fosterländska och historiska namn”. Bråvalla
hed var den plats där, enligt den fornnordiska mytologin, slaget mellan den danske
kungen Harald Hildetand och sveakonungen Sigurd Ring utkämpades.
Birkastan är ett informellt område i Vasastan och ingår i Norrmalms stadsdelsområde.
Birkastan brukar avgränsas av S:t Eriksgatan i öst, Karlbergsvägen i norr och
Rörstrandsgatan i syd.
Det var Birkagatan som kom att ge namn åt Birkastan. Området, som från början var
bergiga utmarker till Rörstrandsgård, fick sin stadsplan år 1886. Bebyggelsen är
huvudsakligen uppförd omkring sekelskiftet 1900.
Kritiken i den samtida pressen mot Birkastan var rätt hård. En artikel i Dagens Nyheter i
september 1909 talar om att ”... gatorna erbjuda samma trista anblick som husen som
kanta dem - de synes halvfärdiga ut, anlagda, som det synes, utan all tanke på
snygghet och bekvämlighet”.
Idag, mer än ett sekel senare, är Birkastan en av de mest populära stadsdelarna i
Stockholms innerstad.
Bra kommunikationer
Närmsta T-banestation är St Eriksplan där tre gröna linjer passerar. Över St Eriksbron når
man Fridhemsplans T-banestation med ytterligare en linje (blå). Busskommunikationerna från St Eriksplan är många, se sl.se för mer info. Pendeltågen
stannar vid Karlbergs station som ligger 5 minuters promenad från Bråvallagatan 3. Ett
par minuter längre bort finns också Karlbergs Slott med fina strövområden, utmärkt
preparerade motionsspår, tennisbanor och bad.
Nyttjanderätt
I en bostadsrättsförening ägs fastigheten av föreningen, som till medlemmarna upplåter
nyttjanderätt till lägenheterna. Medlemmen äger alltså inte en del av huset, utan det är
föreningen som äger fastigheten och medlemskapet ger rätt till en bostad. 2011-02-07
Yttre och inre underhåll
Vi skiljer på yttre och inre underhåll. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för det inre
underhållet som vanligen omfattar själva lägenheten (t.ex. målning, tapetsering och
underhåll av köksutrustning). Det yttre underhållet ansvarar föreningen för (t.ex. fasad,
stamledningar, trapphus och gemensamma utrymmen). För mer detaljerad information
hänvisar vi till föreningens stadgar som du hittar på vår hemsida. Om du vill göra
förändringar på fast installation i lägenheten (t.ex. elsystem, ventilation, vatten/avlopp,
väggar m.m.) så krävs ett godkännande från föreningens styrelse.
Renovering
För renovering behövs ett tillägg som refererar till stadgarna där det står att man
behöver styrelsens tillåtelse för att genomföra väsentliga förändringar på lägenheterna.
Exempel på sådana förändringar är att ta ner väggar, flytta kök m.m.
Hemförsäkring med bostadsrättstillägg
Tänk på att det åligger varje bostadsrättsinnehavare att teckna och vidmakthålla en
hemförsäkring med en tilläggsförsäkring för bostadsrätt, allt enligt föreningens stadgar §
28. På grund av tidigare vattenskador har styrelsen beslutat att alla nyinflyttade ska
lämna in en kopia på sitt försäkringsbrev.
Besök vår hemsida
På föreningens hemsida samlar vi bland annat ritningar, stadgar och årsredovisningar
m.m. En del av hemsidan är lösenordsskyddad, där finns bland annat styrelseprotokoll
som du kan ta del av.
Webbadress: stengodset6.se
Användarnamn: medlem
Lösenord: gällande portkod
Internet och tv
Vår fastighet är ansluten till Tele2:s nät. Det betyder att du kan få både internet och tv
från dem. Internet får du via ditt tv-uttag till självkostnadspris. Kontakta Tele2 och välj
mellan hastigheter upp till 150 Mbit/s. Det finns även möjlighet att välja till hemtelefoni
via bredbandsnätet.
När det gäller tv beställer du box och kanalpaket från Tele2. I hyran ingår grundutbudet
och två ”intressepaket”. Det finns möjlighet att välja fler kanaler till självkostnadspris.
Det är viktigt att det är du som står som ägare på tv-abonnemanget. Skulle den förra
ägaren ha lämnat kvar sin tv-box och du vill använda dig av den, måste ett
överlåtelseavtal skrivas på (kontakta Tele2 för mer info). Vi rekommenderar dock att
den gamla utrustningen returneras till Tele2 av den förre ägaren, och att du tecknar ett
helt nytt abonnemang och får en ny tv-box.
Beställ tv via webben: tele2.se/tv/kanalmeny-priser
Beställ internet via webben: tele2.se/bredband/via-tv-uttaget
Beställ internet och/eller tv via telefon: 0772-25 25 25
Ordningsregler
Några speciella ordningsregler har vi inte och har aldrig haft något behov av, men
följande kan vara väl värt att tänka på. Vi har alla olika vanor och tider, vissa jobbar
dagtid, någon kvällstid och andra jobbar natt. Detta är ett faktum som vi måste ta 201102-07 hänsyn till. Innan du klagar på din granne, fundera på om du kanske själv stör
någon genom hög musik på dagtid.
Tvättstugan
I tvättstugan finns två tvättmaskiner, en torktumlare och ett torkskåp. Vi har ”fri bokning”
men bokar endast en tvättid åt gången och den får vara max 4-timmar lång.
Observera att torkskåpet inte får användas på natten då ljudet kan uppfattas som
störande. Sist men inte minst ser vi till att lämna tvättstugan i samma skick som vi själva
vill finna den i.
Sopor
Grovsopor hämtas genom beställning och att man får kontakta styrelsen vid behov.
Grovsopor får inte förvaras i källaren eller i gångarna på vinden av brandsäkerhetsskäl.
Pappersinsamling finns på framsidan och närmaste återvinningsstationer finns listade på
Stockholms stads hemsida eller på ftiab.se.
Mässingskylt till din dörr
Namnskylt till dörren beställer du till självkostnadspris (ca 500 kr) inom 1 månad efter
inflyttning. Skyltarna är beställda hos Skyltdax AB.
Beställning:
Vid beställningen skickar beställaren ett mail till [email protected] med följande uppgifter:
- Brf Stengodset 6
- Namn Efternamn
- Text på skylten
Hissen
Visa hänsyn för våra äldre grannar och tryck alltid ner hissen efter användning.
I goda grannars lag
För att hålla kostnadena nere så mycket som möjligt hjälps vi åt med vissa uppgifter i
föreningen, exempelvis kan följande aktiviteter bli aktuella:
vindsröjning
klippning och vattning av gräsmattan och rabatter
höst- och vårstädning
snöskottning
mindre renoveringsarbeten
Att hjälpas åt är ett trevligt sätt att lära känna sina grannar. Vi brukar avsluta arbetet
med en välförtjänst öl, grillning på innergården eller en fika. Vi har även en gemensam
kräftskiva i augusti som brukar vara mycket uppskattad.
Glöm inte att fylla i bifogad checklista och lämna in till någon av oss i styrelsen.
Vi hoppas att du ska trivas i din nya lägenhet!
Med vänlig hälsning
Syrelsen, BRF Stengodset 6
Checklista
Lämna in checklistan till någon i styrelsen så snart som möjligt.
□ Ja, jag har beställt mässingsskylt
□ Ja, jag har en hemförsäkring med bostadstillägg, kopia bifogas
□ Ja, jag är intresserad av att vara med i styrelsen
Datum ………………………………………………………….....
Namn ……………………………………………..………………
Tel bostad …………………….…………………………………..
Tel dagtid …………………………………………………………
Tel mobil …………………………….…………………………….
E-mail ………………………………...…………………………….