Aktuellt - Västanfors Båtklubb

1(1)
Välkomna till medlemsbrev 6/ 2015
Styrelsen fortsätter med att nå ut med
information till sina medlemmar via e-post.
Många medlemmar hör av sig och ställer sig
positiva till att få information via e-post. Bra att
tänka på om ni byter e-postadress,
telefonnummer eller adress, att skicka ändringen
till [email protected]
Årsmötet på folketshus B-sal den 8/2 deltog
29 medlemmar. Punkt
12 gällande
momsbeskattning på avgifter och förslag på
höjning av båtplatsavgifter återremitterades
till styrelsen. Nytt årsmöte måste hållas
angående dessa frågor. Tid för detta
återkommer styrelsen med.
Intresseanmälan för Västanfors båtklubbs bussresa till båtmässan i Älvsjö.
Först till kvarn gäller!!
Vi planerar att åka lördagen den 7 mars 2015
Avresa från Norberg 08:00
Från Fagersta
08:15
Hemresa från Älvsjö 17:00
Resan kostar 245 kr. Bokning av platser görs via mail till
[email protected] och är bindande. Uppge namn och antal
personer som ska med och märk anmälan med båtmässan 2015. Om bussen blir
fullbokad meddelas det via mail och på hemsidan.
Anmälan gör senast 19/2 till [email protected]klubb.se Betalning görs
via bankgiro när man får besked om resan blir av. Entrébiljett till mässan får
var och en betala på plats.
Vid för få anmälningar ställs resan in!
Styrelsen för VBK
__________________________________________________________
Västanfors Båtklubb
Udden
Båthamnsvägen
737 30 FAGERSTA
0223 – 130 00
Org. nr: 87 90 00 - 4116
Bankgiro: 5680-5864