Kallelse till gemensamt Cross och Endurosektionsmöte

Kallelse till gemensamt Cross och Endurosektionsmöte
3 december mellan 18.30-21.00 i Åkersberga bibliotek.
Kom och var med och påverka. mvh Sektionsansvariga
1. Träningsläger 2015
2. Cross/Enduro skola 2015
3. Enduro/cross träningar 2015
4. Skall klubben ordna tävlingar 2015
5 Medverkan externa aktiviteter 2015 ex kanalens dag, skolor m.m
6. Kioskrutiner
7. Öppningsrutiner
8. Arbetsdagar
9. Sponsring
10.Info om föredrag i mental träning
11. Övrig