fast ejendom - Tvangsauktioner.dk

KURSUS
I
TVANGSAUKTIONER
over
fast ejendom
og med hovedvægt på områder, hvor der sædvanligvis opstår problemer.
Rekvirentsalær, administrationshonorar og honorar efter KL § 87, stk. 3.
-
Højt niveau -
Underviser: Tidligere dommer Lilian Hindborg
Målgruppe:
Advokater, der beskæftiger dig med tvangsauktioner og den meget erfarne advokatsekretær
og advokatfuldmægtige, der også beskæftiger sig med området. .
Indhold:
1. Panthaverregnskaber – herunder hvad der henholdsvis hører under rekvirentsalæret, og
hvad der særskilt kan honoreres som administrationssalær og salgsbestræbelser.
2. Hvad skal medtages i konkursregnskabet, og hvad skal medtages i panthaverregnskabet?
3. Panthaveregnskaber – forskydninger mellem 1. og ny auktion - hvad hvis ingen byder
på ny auktion?
4. Alternativt opråb – kapitalisering.
5. Tvister under auktionen – herunder afgørelser inden tvangsauktionen eller udskydelse til
efter tvangsauktionen.
6. Sikring af indtægter ved udlæg i leje og lejerkrav – frister. Afsluttede og verserende
huslejenævnssager.
7. Særlige auktionsvilkår.
8. Hvordan tilgodeser vi bedst klienten? Klientens kontrolmuligheder.
9. Hvordan undgås udsættelser og omberammelser.
10. Hvordan ser man hurtigt – ud over lejekontrakter o.lign. – at en servitut er farlig for klienten
at overtage, og der på denne baggrund skal begæres alternativ opråb.
11. Ny auktion – evt. krav om opdatering af bilag -.
12. Gennemgang af nyere afgørelser fra landsretterne. Der udleveres referater. De fleste er ikke
offentliggjorte afgørelser.
13. Rekvirentens prøvelse af krav - hvad bør man gøre?
14. Krav med fortrinsret – bud i størstebeløbet!
15. Auktionsskøde
16. Andre spørgsmål - herunder spørgsmål fra deltagerne.
Med lynets hast gennemgås en auktionssag fra begæringen indgives og til udstedelse af
auktionsskøde, således at der stoppes op, når der er noget, som der særligt skal iagttages og noget,
der er særligt vanskeligt og eksempler, hvor noget er gået helt galt.
Materiale:
Lilian Hindborg har udarbejdet materiale – specielt til dette kursus.
Efteruddannelse:
Kravene i henhold til bekg. nr. 1473/2007 og bekg. nr. 820/10 om efteruddannelse er opfyldt, og
vægten er 5 lektioner. Der udstedes bevis for deltagelse.
Hvor foregår kurserne:
I København hos Kromann/Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø
Hvornår:
Torsdag, den 12. juni 2014 fra kl. 9.30 til kl. 14.30
Vi starter med kaffe/te og rundstykker fra kl. 9.30, og kl. 9.45 starter undervisningen. Der er frokost
med drikkevarer kl. 12.00, og kurset slutter kl. 14.30, efter at vi har fået kaffe/te.
Tilmelding sendes til Lilian Hindborg, Sandagervej 28, 6300 Gråsten, (tlf. 21267311) eller e-mail:
[email protected] Betaling 3.500 kr. + moms 875 kr., i alt 4.375 kr., der betales ved tilmeldingen
på konto reg. nr. 8060 konto 0001217716 – Lilians Kurser ApS CVR nr. 35206809, der er udbyder
af kurset.
Navn og stilling på deltager bedes oplyst, idet deltagerliste og øvrig information udsendes inden
kurset. Der udstedes faktura.