Invitation - Næstved Roklub

Referat - bestyrelsesmøde 19.1.2015
ref. poul
Tilstede: Børge G. - Ole W. - Niels E. - Kasper H. - Simon H. - Poul M.
Fravær: Merete M.
Evaluering - generalforsamling:
Tilfredsstillende; man savnede måske en god debat
vedr. klubbens ve og vel.
Sandgravvej:
Tilkørsel til klubben 2015 besværliggøres grundet byggeri.
Kantine:
Forpagtning fortsættes af Carola i 2015; heri
er også Leschly Cup inkl.
Turnering
Som træner for herrer og damer er engageret Kasper Mogensen som i 2014.
Der tilmeldes et hold i serie 3.
JM-veteraner afholdes på ALTS anlæg 29-30-31 maj.
Leschly Cup - sandsynligvis uge 29.
Motionist
Træning for øvede forsøges afholdt uge 21 -22
(søndag eftermiddag - 2 x 3 timer)
Double-Trouble afholdes 3 gange - maj-juni-august
Medlemshvervning
Nybegyndere tilbydes træning uge 19-20-21-22(Hans Frantzen);
der sigtes mod 30 deltagere. Foldere er på vej til trykning.
Tilskud fra Idrætssamvirket - kr. 15.ooo = seniortennis =
pensionister, efterlønnere etc. (har ikke spillet før)
tirsdag-torsdag formiddag; træner Hans Frantzen
Køb af begynderketchere med henblik på videresalg.
Sponsor
Ideer og muligheder om fremtidige sponsorer blev diskuteret,
men desværre bliver der ikke en med-sponsor til Leschly-Cup 2015.
Kommunikation & Webside
Kasper Hald opdaterer hjemmeside.
Hus & Anlæg:
Køb af 6 borde + 24 stole til udskiftning af de udslidte.
Polstring af sofaer leveres til aktivitetsdag 11. april
Lamper (Hanne Eskesen) klargøres inden standerhejsning.
Næste møde: 2. marts hos Niels Elmegård kl. 18.30
21.01.2015 Poul