Læs artiklen her

Årsberetning Tange-Bjerringbro Jagtforening
2011
Formandens årsberetning 2011
Kære generalforsamling – VELKOMMEN
Medlemmer i TBJ og Danmarks Jægerforbund…
2011 var på mange områder et rigtigt godt år for Tange-Bjerringbro Jagtforening. Medlemstilgangen har
været støt stigende de seneste 4 år og det er kun få der forlader os. Søgningen til foreningens aktiviteter
har været rigtig flot. TBJ´s navn og aktiviteter bliver der lagt mærke til. I flere omgange har vi uopfordret
haft artikler og resultater i de lokale og regionale aviser. Det være sig om vores dygtige hundefører der har
markeret sig helt i toppen af dansk hundesport eller om foreningens udvikling, aktiviteter og kurser. Så der
er pæn interesse og bevågenhed, om det vi går og laver. Alt den gratis reklame og omtale er med til at gøde
jorden for en fortsat god udvikling, hvor medlemstilgangen år efter år er stigende.
Der er godt 90.000 medlemmer i Danmarks Jægerforbund, som gennem det seneste års tid har sat en
kampagne i gang for at tiltrække flere medlemmer til foreningen. Målet er 100.000 medlemmer – ikke et
uopnåeligt mål, men alligevel op ad bakke i en tid, hvor tilbuddene er mange og tiden til fritidsinteresser er
knap.
Men det er en klar forudsætning for, at fremtidens jagt er sikret – også for de næste generationer.
Sammenhold er styrke, så jo flere vi kan stå sammen om den fælles sag jagten – jo bedre. Og med godt
160.000 jagttegnsløsere, så er et mål på 100.000 medlemmer i DJ ikke umuligt.
Hvordan får vi skabt den fremgang – og ikke mindst hvordan fastholder vi de nuværende medlemmer? – og
der ser jeg fastholdelsen af nuværende medlemmer, som en vigtig opgave i foreningen. Det er godt med en
stor medlemstilgang, men, hvis netto tilgangen er i minus, så skal vi i højere grad kigge ind ad og stille os
selv det spørgsmål, hvorfor de forlader foreningen? Vi skal både have fokus på fastholdelse og hvervning.
Vores succes må ikke kun måles i antallet af medlemmer, men også gennem de medlemmer der vil
foreningen, der deltager i de aktiviteter vi tilbyder. Har vi ikke de tilbud der efterspørges, så må vi sammen
skabe mulighederne. Så kom endelig med forslag, hvis der mangler aktiviteter.
En væsentlig forudsætning for, at vi kan fastholde medlemmerne er: tilgængelighed og åbenhed. Det er
svært som ny jæger, at komme i en fasttømret forening med sin helt egen jargon, så derfor vil jeg opfordre
til imødekommenhed, når i møder vore nye medlemmer. Det er så vigtigt, at de føler sig velkommen – så
tag godt i mod dem og inddrag dem…
I TBJ har vi pt. 116 aktive medlemmer, hvor vi for bare tre – fire år siden havde 93 medlemmer. En markant
fremgang, så et eller andet må vi gøre rigtigt!
I Jagtkreds 2 Midt- og Vestjylland, har man også sat fokus på rekrutteringen af ”nyjægere” til foreningerne.
Det er ”nyjægerne” der skal overtage arvegodset, så det er vigtigt, at de fastholdes i foreningerne. JKF
Viborg har over det sidste par år arbejdet med den problematik. Herom kan JCH informere senere.
1
Årsberetning Tange-Bjerringbro Jagtforening
2011
Hundetræning i TBJ…
2011 slog alle rekorder på stort set alle fronter. I marts startede vi dressur for hvalpe/unghunde,
åbenklasse og udvidet apportering. Hen over sommeren fortsatte træningen med Vand og Slæb. Så blev
der holdt en lille sommerpause, og så startede efterårstræningen igen i midten af august måned.
31 hunde i alt, har gennem hele sæsonen trænet i klassen for hvalpe og unghunde, 11 hunde, har trænet i
åbenklasse og 7 hunde har trænet udvidet apportering.
Hen over sommeren har 8 hunde trænet Vand og Slæb, så vore instruktører - Lone, Christian, Thomas, Uffe
og Peder har gjort et kæmpe stykke arbejde onsdag efter onsdag med hundetræning. Resultaterne taler for
sig selv. Antallet af deltagende hunde er steget støt og roligt gennem de sidste to – tre år. Mange nye
hundeførere er kommet til, men lige så mange vender tilbage år efter år og træner på de forskellige hold.
Denne markante fremgang, er jeg ret sikker på, skal forklares med instruktørernes store motivation, viden
og interesse for hundearbejdet. Alle – nye som gamle hundefører - får en masse med fra træningen. Men
mindst lige så vigtigt – så skaber instruktørerne en god stemning, det er rart at komme her og man føler sig
velkommen i hyggelige rammer. Den tilgang til tingene skal vi være stolte af.
Ud over vores traditionelle hundetræning ved Enggården, har TBJ også udlånt instruktører til
korthårsklubbens schweisstræning, som blev afholdt i Ulvedal Plantage ved Karup. Peder, Christian,
Thomas, Rolf og Uffe, har brugt rigtigt mange timer med planlægning og træning for at hjælpe nye hunde
og hundefører i gang med sporarbejdet. Og anstrengelserne bar også frugt. Som "rosinen i pølseenden" gik
Morten Kjær Andersen og hans korthårede hønsehund det sidste spor af 8 ved den anerkendte
3timer/400m schweissprøve den 14. maj i Ulvedal Plantage. Det skulle ca. 10 min. senere vise sig, at
ventetiden havde været det hele værd.
I dommer Kim Staahls kritik fremgik det tydeligt, at Morten og "Laika" havde udvist sikkert og flot
sporarbejde, og det rakte til en flot 1. præmie og med "Laikas" unge alder på kun 11 måneder, så tog den
også den fornemme titel - "Prøvens bedste Hund" - til stor overraskelse for Morten.
Morten har trænet schweiss i Korthår Klubbens regi, hvor TBJ´s kasserer Uffe Søndergaard og
hundeinstruktør Christian Christiansen har været trænere for hele korthårs holdet. Ikke mindre end seks 1.
præmieringer ud af otte siger lidt om et meget højt niveau, som ikke mindst skyldes Uffe og Christians store
erfaring og motivation til hele holdet...
Fire andre TBJ hunde gjorde sig også bemærket med flotte præmieringer - Thomas Hørup med KH "Nala" 1.
præmie, Carsten Jensen med KH "Utaka" 1. præmie, Jens Kristiansen med KH ”Demba” 1. præmie, og Uffe
Søndergaard med KH "Caca" også med 1. præmie.
I sensommeren og efteråret var der rig mulighed for at få hunden i god form inden efterårsmarkprøverne
tog sin start. Erik Andersen havde gjort et stort stykke arbejde og skaffet masser træningsareal omkring
Vinderslev, Kjellerup, Levring og i de store roemarker på Risbak.
Christian Christiansen koordinerede træningen for de 8 hundefører, så der blev trænet når vind og vejr var
til det. Og når træningen var slut var der også tid til en hyggelig snak om markprøver og hunde. Stor tak til
Erik og Christian for et flot stykke arbejde…
2
Årsberetning Tange-Bjerringbro Jagtforening
2011
Dressurafslutning og Åbent Hus…
Traditionen tro blev forårets hundetræning afsluttet den 29. maj med Åbent Hus og prøver på de enkelte
dressurhold. Det er andet år i træk vi afholder åbent hus sammen med de afsluttende dressurprøver. I år
havde vi vejret lidt i mod os, men trods regn og rusk blev det alligevel en vellykket dag med en del
besøgende. I år havde vi fået lidt andre aktiviteter ind i arrangementet – bla. bueskydning, hvor et par
buejægere viste deres udstyr frem, og alle fik lejlighed til at prøve kræfter med bueskydning. Det var der
rigtig mange som prøvede. Et par ponyryttere lagde også vejen forbi, så de mindste kunne fornøje sig med
en ridetur. Det var klart en succes blandt børnene. Jagtsti var der stor interesse omkring – ikke mindst fordi
hovedpræmien var et jagttegnskursus med alt betalt. Den heldige vinder blev Mikkel Søndergaard, som pt.
er i fuldt gang med at tage jagttegn ved TBJ.
Trods det første års store succes med åbent hus, må vi dog erkende, at nyhedseffekten er aftagende, så vi
har i bestyrelsen besluttet, at springe åbent hus arrangementet over et år eller to. Vi bliver nødt til, at holde
det store arbejde med planlægning og forberedelse op i mod fortjenesten. Men vi vil om et år eller to prøve
igen med nye aktiviteter og måske i en helt anden form.
Til de afsluttende prøver var der i år en pæn tilslutning på hvalpe og unghundeholdet, hvor ni hunde
stillede op til prøve. Kun to ud af otte hunde stillede op til de afsluttende prøver for åben klasse hunde. Til
den afsluttende prøve i udvidet apportering var der seks hunde der aflagde prøve.
Hvalpe og unghunde resultater:
Lukas Nielsen
Ruhåret Hønsehund
Ea
81 point, 2. pr. + pokal
Casper Andersen
Ruhåret Hønsehund
Apollo
80 point, 2. præmie
Thorkild Iversen
Labrador retriever
Maxi
73 point, 3. præmie
Morten K. Andersen
Korthåret Hønsehund
Laika
65 point
Jacob Sørensen
Labrador retriever
Charlie
65 point
Linda Rasmussen
Labrador retriever
Leika
63 point, TBJ´s Flidspokal
Arne Søndergaard
Korthåret hønsehund
Aske
53 point
Jens Thinghus
Korthåret hønsehund
Emzo
50 point
Mette Pedersen
Schæfer
Darco
45 point
3
Årsberetning Tange-Bjerringbro Jagtforening
2011
Åbenklasse resultater:
Jens Kristiansen
Korthåret hønsehund
Ponta
92 point, 1. pr. + pokal
Rolf Mikkelsen
Korthåret hønsehund
Mons
91 point, 1. præmie
Udvidet apportering resultater:
Merethe Pabst
Labrador retriever
Viva
232 point + pokal
Erling Rasmussen
Ruhåret hønsehund
Sille
230 point
Thomas Hørup
Korthåret hønsehund
Nala
230 point
Peder Pedersen
Ruhåret hønsehund
Aks
223 point
Kim Vinning Laursen
Labrador retriever
Zorba
218 point
Jens Emil Sørensen
Langhåret hønsehund
Mille
208 point
For at bestå skal hunden opnå mindst 164 point, og alle emner skal være hjembragt.
Vand og Slæb træning…
Hen over sommeren blev der trænet Vand og Slæb på terrænerne ved Uffe Søndergaard i Højbjerg Huse.
Peder Pedersen, Thomas Hørup, Christian Christiansen og Uffe Søndergaard har meget kompetent styret
træningen og det viste resultaterne også til den afsluttende lokale prøve. 8 hundeførere og deres hunde
har trænet flittigt op til den lokale prøve, hvor følgende resultater blev opnået:
Morten Bertelsen
Korthåret Hønsehund
"Eito"
Ej bestået
Lukas Nielsen
Ruhåret Hønsehund
"Ea"
10 - 5 - 7 ej bestået
Jacob Sørensen
Labrador retriever
"Charlie"
10 - 7 - 5 ej bestået
Morten Søndergaard
Korthåret Hønsehund
"Kiki"
8 - 8 - 10 bestået
Robert Thrane
Gl. Dansk Hønsehund
"Assi"
10 - 9 - 10 bestået
Erling Rasmussen
Ruhåret Hønsehund
"Cille"
10 - 9 - 10 bestået
Peder Kristensen
Ruhåret Hønsehund
"Niki"
10 - 10 - 10 bestået
Villy Kristensen
Ruhåret Hønsehund
"Paw"
10 - 10 - 10 best. + pokal
4
Årsberetning Tange-Bjerringbro Jagtforening
2011
Skydning i TBJ…
Tirsdag den 3. maj var godt 30 riffelskytter på skydebanen i Vindum Bakker for at få indskudt riflen og
afprøve formen inden bukkejagten.
Ved tildelingen af skydetider i 2011 blev vi ikke tildelt den ønskede skydetid pga. en opbrugt miljø og
støjkvote. Det betød at vi kun havde en hverdags eftermiddag og aften til indskydning og træning. Derfor
kunne vi pga. tidsmangel ikke gennemføre mærkeskydning som vi efterhånden har tradition for. Det var
selvfølgelig ærgerligt, da mange efterhånden kommer for at aflægge mærkeprøve.
Det forhold at vi ikke fik tildelt tilstrækkelig skydetid, vil vi selvfølgelig forsøge at sikre IKKE sker i 2012.
Derfor er der nedsat en brugergruppe af repræsentanter fra de foreninger der benytter banen. Det vil
fortsat være JKF der sammen med brugergruppen koordinerer ansøgning ved forsvaret.
De endelige skydetider for indeværende år, er pt. ikke tildelt, men vi har bedt om en hel lørdag, en
hverdagseftermiddag og -aften, og en lørdag forbeholdt riffelkursus til nyjægere. Det dækker helt det
behov vi har i TBJ, så mon ikke det lykkes. Så snart datoerne er godkendt bliver de annonceret på
hjemmesiden og i ”Jæger”
Jagtfeltskydning i Ulfborg…
Søndag den 1. maj havde vi tre hold af i alt 15 riffelskytter til jagtfeltskydning i Ulfborg. Det er efterhånden
blevet et sandt tilløbsstykke og succes. De sidste år har vi kun haft to hold tilmeldt, men i år lykkes det at få
endnu et hold med.
Jeg plejer selv at deltage med resultater i den skrappe ende af pointskalaen, men i år havde jeg fået lovligt
forfald pga. sygdom. Og netop i år følte jeg mig på en eller anden måde lidt heldig - jeg slap for en ren
ydmygelse, for selv min kone Pia var mesterligt skydende i et felt med rigtigt skrappe skytter.
Resultater fra jagtfeltskydning: (der kan maksimalt opnås 480 point)
Hold I
Karsten Buchholdt (holdleder)
404 point - Nr. 1
Ole Dahlgaard
276 point
Ejvind Holm
385 point
Lars Peitersen
254 point
Claus-Jørgen K. Andreasen
300 point
5
Årsberetning Tange-Bjerringbro Jagtforening
2011
Hold II
Pia Klitgaard Andreasen (holdleder)
395 point - Nr. 3
Anni Bovin
387 point
Karin Lieder
226 point
Ove Jensen
397 point - Nr. 2
Kim Johnsen
355 point
Flemming Overby (holdleder)
306 point
Tonny Hoberg
256 point
Claus Holm
374 point
Jens Mæng
284 point
Bjarne Jacobsen
270 point
Hold III
Vi har i 2011 ikke afviklet skydetræning med haglbøssen. Det er ikke en forglemmelse, men mere en
konstatering af, at søgningen de forrige år var meget beskeden og på den baggrund besluttede vi ikke at
gennemføre skydetræning. Tidligere har vi haft træning ved DJ´s skydetrailer – enten i den gamle losseplads
i Fårup eller oppe ved Uffe i Højbjerg.
Vi vil selvfølgelig meget gerne tilbyde denne aktivitet, hvad jeg også synes vi som jagtforening har en
forpligtigelse til så alle er bedst rustet, når jagtsæsonen starter, men det skal altså stå mål med
anstrengelserne og søgningen. Derfor vil jeg gerne høre jeres mening til problemstillingen, som jeg gerne vil
debattere under eventuelle spørgsmål til beretningen. Er der evt. en der kan lægge terræn til en
træningsdag eller to, hvor vi lejer skydetrailer eller kastemaskine? En anden mulighed er at leje os ind på en
flugtskydningsbane – men lad mig høre jeres mening.
6
Årsberetning Tange-Bjerringbro Jagtforening
2011
Bukkepral…
Mandag den 16. maj tog vi hul på den fjerde sæson med "bukkepral" i vores lille hyggelige klubhus ved
Enggården, som i 2011 satte rekord med 26 jægere til morgenkaffe, rundstykker og "bukkekage".
Så det er efterhånden blevet en fast tradition vi ser frem til med glæde, og så er det jo ingen sag at
arrangerer bukkepral, når opbakningen er SÅ stor. Tak for det...
Nyjæger" og nyt medlem i TBJ Malene Thomsen, havde lavet to flotte "Bukkekager" som smagte himmelsk.
Tak for det Malene...
"Nyjæger" og nyt medlem i TBJ, Nikolaos havde været med undertegnede på bukkejagt. Der blev ikke skudt
en buk, men Nikolaos havde trods alt haft en god oplevelse med masser af andet vildt, ræv, fasaner, harer
og tre rådyr. Bukken havde ikke lyst til at deltage i løjerne...
Jagttegnkursus og ”Nyjægere”…
Det er nu tredje år vi udbyder jagttegnkursus, og søgningen har været helt på højde med sidste år, hvor vi
havde fuldt hold med 12 kursister. I år er vi endt med et hold på 10 kursister, som er en meget passende
holdstørrelse til lokalet her. Men efterspørgslen har været overvældende. Så sent som kort før jul var der
endnu en ung mand jeg måtte sige nej til – der var vi ca. halvt igennem kurset.
Helt op til kursusstart har efterspørgslen været stor. Samme dag som vi skulle starte meldte endnu en
kursist sig, og efter to undervisningsaftener kom endnu en.
Den megen omtale i aviserne har uden tvivl været en medvirkende årsag til den store søgning. I flere
omgange har TBJ været omtalt i de lokale og regionale aviser – som tidligere omtalt, enten med artikler om
foreningen eller med resultater som vore medlemmer har opnået, og en bedre reklame kan man ikke ønske
sig.
Vi har efterhånden fået etableret et rigtigt godt og solidt samarbejde med Bøssemageren, som stiller
lokaler til rådighed for undervisningen. Det sætter vi meget stor pris på. Det er en helt unik mulighed for, at
skabe de helt rigtige rammer for en god undervisning.
Sidste års jagttegns hold er jo for længst blevet flyvefærdige jægere, og langt de fleste har da også været på
jagt gennem TBJ, hvor de har været inviteret på jagter ved nogle af foreningens medlemmer. Uffe har haft
flere nyjægere med på drivjagt, Christian har haft en nyjæger med på bukkejagt, og jeg selv har haft flere
nyjægere med på ande- og bukkejagt, også hvor vi var heldige at nedlægge en fin buk. To nyjægere har
været på ”nyjæger jagter” i Viborg Kommune, hvor Morten Andersen var ”Mentor” for David og Birger
Schou var ”Mentor” for Nikolaos. Vi har også haft 5 nyjægere af sted til en dissideret ”nyjæger jagt” på
forsvarets terræn i Finderup, hvor mange andre nyjægere var samlet sammen med deres jagttegnslærer fra
hele Viborg Kommune. Denne jagt har været omtalt i seneste nummer af jæger.
Stor tak til de som har haft nyjægere med på jagt, og ikke mindst – tak til Morten Andersen og Birger Schou
som var mentorer ved nyjægerjagterne i Viborg Kommune.
Dette engagement er meget vigtigt, hvis vi skal fastholde nyjægerne i foreningen. Derfor vil jeg også gerne
opfordre til, at vi inviterer vores nye jægere og nye medlemmer på jagt, hvis man har en ledig gæsteplads.
Det er med til at skabe det nødvendige netværk, som er så vigtig når man som som nyjæger står og ikke
7
Årsberetning Tange-Bjerringbro Jagtforening
2011
rigtig ved hvordan man kommer i gang. Jo før vi kan præge dem jo bedre jægere bliver de. Inddrag dem –
tag dem med. Det vil også være en oplevelse for jer.
Fra foreningens side vil vi sammen med JKF sørge for, at der bliver oprettet en portal eller samlet
fortegnelse med nyjægernes kontaktoplysninger. Det vil som nyjæger være helt frivilligt, om man ønsker at
stå på den liste. Listen eller portalen vil være tilgængelig på foreningens hjemmeside lige så snart vi kan få
den oprettet.
Hjemmesiden…
I starten af efteråret fik vi en ny hjemmeside, dels for at lette det store arbejde med at holde den
opdateret, men i lige så høj grad for at gøre den mere brugervenlig. Om man skal tage det store
besøgsantal til indtægt for større brugervenlighed ved jeg ikke, men det overstiger langt hvad vi havde
forventet.
Hjemmesiden har ca. 4-500 sidebesøg om ugen, og vores domæne besøges gennemsnitligt 1500 gange om
måneden. Den har ca. 100-200 Google søgninger om måneden. Den har haft besøg så langt væk som fra
USA, Canada, Tyskland, England og Østrig, så TBJ er kendt vidt omkring…
Hjemmesiden vil løbende blive optimeret, så brugervenligheden er i top. Har I gode ideer eller tips til
hjemmesiden, så kom frem med dem, så vi kan få gjort den endnu bedre.
Brug også vores mailservice, så du kan få TBJ´s nyhedsbrev på mail to-tre gange om året. Pt. er der 58
tilmeldt, men der er plads til endnu flere. Husk også, at give besked, hvis du får ny mailadresse.
Vildtkamera og Fælder…
Vi har nu haft vores udlejnings-vildtkamera i knap et års tid, og det har været ude og fotografere hos
medlemmerne i alt 10 uger. Der var lidt opstartsproblemer, som vel må gå ind under ”fejl 40”, men herefter
har det kørt uden de store problemer. Sådan er det vel, med alt ny teknik – vi skal lige lære det…
Det er Karsten Buchholdt der administrerer ordningen, og han har stillet alt sin ekspertise til rådighed på
det tekniske område, men også hvis man havde mistanke om, at der luskede en mårhund rundt i
skovbrynet, så er han altid parat med hjælp til opsætning mv. Tak for det Karsten.
Karsten opfordrer i øvrigt til, at det netop nu er en god tid at leje kameraet på, da vildtet søger til
foderpladserne – det giver øgede chancer for gode observationer. Så det var måske en god idé allerede at
booke det nu. Karsten er klar til at tage mod bestilling…
Med hensyn til ”fældeservice”, som Karsten også administrerer, så har ræve-/mårhundefælden været
udlånt uafbrudt de sidste 6 måneder. Dog kun til 3 forskellige brugere, men det er dog positivt, at der nu er
kommet fokus på muligheden for at låne en fælde. Skulle det vise sig, at behovet er større, så finder vi en
løsning på det.
8
Årsberetning Tange-Bjerringbro Jagtforening
2011
Flotte resultater i 2011…
2011 bød også på flotte resultater på flere fronter.
Med udgangspunkt fra TBJ´s klubhus i Bjerringbro, hvor der fra morgenstunden var kaffe og rundstykker til
alle deltagere, blev der den 8. april taget hul på TBJ´s Forårsmarkprøve.
Vind var der nok af - i rigelige mængder strøg en lun forårskulling over terrænerne omkring Vejrumbro,
men det skulle vise ikke at give hundene de store problemer.
Fire engelske og syv kontinentale hunde var tilmeldt prøven. Med en enkelt undtagelse, kom alle hunde
kom for fugl.
Bedste engelske hund blev Gunner Jensen med sin Irsk setter "Eddie"
"Prøvens bedste Hund" blev Thomas Hørup med Korthåret hønsehund "Nala"
Stor tak til terrænleder Erik Petersen for en meget veltilrettelagt prøve.
Den 19. april blev Erik Petersen med sin GS Åens Mads prøvens bedste hund ved Pointer Klubbens
anerkendte apporteringsprøve på Djursland – vandt tillige klubbens uofficielle mesterskab i tidsapportering.
Æblet falder sjældent lang fra stammen og det gælder også for de to korthårede hønsehunde og kuldsøskende - Lystlunds Æ-Sidan og Lystlunds Æ-Caca som har næse for sporarbejde.
Ved den anerkendte schweissprøve i Skive Jagtforening den 12. juni opnåede Christian Christiansen med sin
korthårede hønsehund Lystlunds Æ-Sidan, en 1. præmie på 3timer/400m schweissprøve.
Ligeledes opnåede Uffe Søndergaard med sin korthårede hønsehund Lystlunds Æ-Caca en 1. præmie på 20
timer/400 m. schweissprøve.
Midt i juni måned bestod Robert Thrane med sin Gammel Dansk Hønsehund "Assi" Slæb og
Apporteringsprøve med 10-10-10 hvilket er max. Prøven blev afviklet helt i Tønder - så er det rart at komme
hjem med "fuldt hus"...
Midt i juni måned bestod Erling Rasmussen og hans ruhårede hønsehund "Sille" den
udvidede apporteringsprøve ved Egeris med 202 point. Prøven blev aflagt med RÆV/KANIN.
Da sommeren gik på hæld gjorde Morten Kjær Andersen og hans korthårede hønsehund "Laika" sig igen
bemærket. Nu på udstilling, hvor "Laika" blev pokalvinder med bedømmelsen "Very Good"
Sidst Morten og "Laika" fik en flot placering var på korthårsklubbens anerkendte schweissprøve i maj, hvor
de også blev pokalvindere - så de har åbenbart fået "smag" for pokaler.
9
Årsberetning Tange-Bjerringbro Jagtforening
2011
Den 4. november blev der afholdt efterårsmarkprøve i åbenklasse ved Åbenrå. Der deltog i alt 12 hunde og
der blev uddelt fire 1. præmier.
Thomas Hørup med sin korthårede hønsehund ”Midtals Nala” var blandt de fire som kom hjem fra det
sønderjyske med en 1. præmie, men ”Midtals Nala” var vel også lidt på hjemmebane. Thomas og ”Nala” er
nu klar til nye udfordringer i Vinderklasse og fuldbrugsprøve…
Peder Pedersen og hans ruhårede hønsehund "Aks" har opnået flotte resultater på schweissprøver rundt
om i landet. Men den 8. september kunne Peder og "Aks" smykke sig med endnu en titel.
1. pr. på 40timer/1000meter schweissprøve. Det er noget af en bedrift, som kun få opnår. Det betyder
også, at parret nu kan smykke sig med den flotte titel "Dansk Sporchampion" i Dansk Ruhår Klub.
2011 blev også et rigtigt godt år for ”Thornvig´s Janka” – en godt 2 årig weimaraner ejet af Karen Sylvest.
Karen og Janka har på forårsmarkprøve opnået, to 1. præmier i åbenklasse, den 5. juni bestået DJ´s
apporteringsprøve i Fårup, og den 18. juni bestået DJ´s Vand og Slæb prøve i Terkelsbøl, så nu er Karen og
Janka klar til nye udfordringer i Vinderklasse...
På den Fynske fuldbrugsprøve den 18. september opnåede Uffe Søndergaard med sin KH ”Rie von der
Jydebek” en 1. pr. og 3. plads og kvalificerede sig dermed til fuldbrugsmesterskabet i Skive den 14. oktober.
Her blev Uffe og "Rie" placeret som 4. vinder med 241 point.
Som det ligger i ordet "fuldbrugsprøve" så er det en omfattende prøve, hvor der stilles store krav til hund
og fører. Her afprøves hunden i alle tænkelige jagtrelaterede situationer:
Markarbejde: søg, fart og stil, stand og rejsning, ro i opflugt og skud, apportering.
Vandarbejde: vandpassion, lydighed og dirigering, apportering.
Skovarbejde: skovsøg med kontakt til føreren, ro på post, fri ved fod, aflægning, schweiss, ræveslæb og
apportering.
En placering som nummer fire på en så svær prøve er rigtig rigtig flot...
Men her skulle det ikke slutte for Uffe og Rie…
På Danmarks Jægerforbunds Vinderklasse i Terkelsbøl den 7. oktober blev Uffe og ”Rie” placeret som 1.
vinder med HP CACIT og dermed kvalificeret til DM for stående Hunde.
Ved DM, som blev afholdt på jorderne omkring Dronninglund Slot, var Uffe og ”Rie” igen med helt i front.
I tredje slip kommer "Rie" for fugl. Efter et flot anlagt søg med høj fart, hvor hun har en ukrudtsbræmme på
sin venstre side i forhold til vinden, slår hun pludseligt op i vinden med stram stand. Hun står langt fra
dommeren, men holder flot sin stand til Uffe, skytter og dommer er på plads bag "Rie"
På kommando fra Uffe, rejser hun tre agerhøns. Promte sætter "Rie" sig på bagdelen og afventer roligt
ordre til apportering.
To skud lyder, kommando til apportering og snart efter stod Uffe med det synlige bevis på en perfekt
afviklet situation. Det rakte til en flot samlet placering som 5. vinder i et felt af rigtig dygtige hønsehunde.
10
Årsberetning Tange-Bjerringbro Jagtforening
2011
På meget kort tid har Uffe og ”Rie” opnået rigtigt mange flotte resultater, og som kronen på værket – den
eftertragtede titel ”Dansk Jagtchampion” 2011.
De resultater der her er nævnt, er dem jeg har fået indsendt til hjemmesiden. Der kan være andre der har
opnået flotte resultater som jeg ikke har fået tilsendt, og dermed ikke har kendskab til.
Lad os give alle en kæmpe hånd for de flotte resultater…
Det bringer mig frem til kåringen af årets hunde i TBJ
Der er i år ingen kåring i klassen for unghunde. Der er ikke modtaget bedømmelses- og pointskema i
klassen, så den kan af gode grunde ikke uddeles.
Men som I sikkert har gættet, så tildeles titlen ”Årets Åbenklasse Hund i TBJ” til en hundefører og hund som
har opnået flotte resultater på meget kort tid. Jeg nævner her de resultater der ligger til grund for
tildelingen:
-
Bestået den Fynske fuldbrugsprøve med 1. pr.
-
Bestået ræveslæb med maksimum point
-
Bestået apporteringsprøve
-
Bestået Vand og Slæb
-
1. vinder i Vinderklasse med HP CACIT og dermed kvalificeret til DM
-
1. præmie og 4. vinder ved Fuldbrugsmesterskabet FUME
-
5. vinder og Korthårs Klubbens ærespokal ved DM for stående hunde
-
Dansk Jagtchampion
Uffe Søndergaard og hans korthårede hønsehund ”Rie von Der Jydebek” med ikke mindre end 327 point.
Tillykke...
11
Årsberetning Tange-Bjerringbro Jagtforening
2011
Afslutning…
Her til sidst vil jeg rette en stor tak til alle vore sponsorer, stor tak til Enggården for lån af lokaler og tak til
Grundfos som har stillet terræn til rådighed for vores hundetræning.
Også tak til alle de som på den ene eller anden måde har givet en hånd med ved vores aktiviteter og
arrangementer – grille pølser, passe bål, spille på jagthorn, bage kage, rydde op, lave kaffe, gøre rent –
ingen nævnt, ingen glemt. Tusind tak for hjælpen.
Giv vores trænere og instruktører en kæmpehånd – de har gjort et fantastisk stykke arbejde. Tak for det.
Også tusind tak til jer medlemmer for jeres støtte og opbakning til foreningens aktiviteter gennem året –
uden jer var der ingen forening.
Afslutningsvis - tusind tak til bestyrelsen for rigtigt godt samarbejde. Håber vi får det lige så sjovt i det
kommende år – og ikke mindst, tak til de koner der har lagt hus til mange af vores møder, lavet kaffe og
vartet op – tak for det.
Tak for ordet.
Formand
Poul-Erik Klitgaard Andreasen
12