Solafskærmede ruder

Deltag i årets største Glasevent
Hvordan udvikler branchen moderne arkitektoniske glasløsninger til
den almindelige boligejer?
Hvilke innovative glasprodukter er på makedet og hvor skal de anvendes?
Hvilke spektakulære glaskonstruktioner bygges her og nu?
Hvad giver den nyeste glasforskning af muligheder til fremtidens byggeri?
Disse spørgsmål og meget mere får vi svar på den 4. marts i Næstved,
på årets største glasbrancheevent, Glasdag 2015.
Førende producenter, arkitekter, entreprenører og forskere fra ind- og
udland, sætter fokus på innovation og glas i byggeriet.
Sted: Niels Juel Pedersen A/S, Transportbuen 13, 4700 Næstved
Pris for medlemmer af Glarmesterlauget og Glasindustrien: Kr. 600
Pris for ikke medlemmer: Kr. 800
Tilmelding senest 23. februar : [email protected]
Glasdag 2015
- Glasinnovationer og løsninger til boligejerne
Program/
Kl. 9.15
Kl. 9.45
Kl. 10.00
Kl. 10.45
Kl. 11.30
Kl. 11.45
Kl. 12.15
Kl. 13.45
Kl. 14.30
Kl. 14.50
Kl. 15.35
Kl. 15.45
Kl. 16.20
Registrering og kaffe
Velkommen / Dagens program
Saint Gobain R&D Nordic /ved Elin Søndergaard
Schüco Danmark /ved Peter Rasmussen
Pause –
Dow Corning /Mikkelsen Arkitekter /ved Mikkel Kragh og
Stig Mikkelsen
Frokost og netværk/Rundvisning på virksomheden
m3 Arkitekter /ved Morten Dalsgaard
Kaffe og kage
Skandinaviska Glassystem /ved Claus Hansen
Pause
Robert Nijsse, Delft Tekniske Universitet, ABT
Tak for i dag
Programinformation
Elin Søndergaard
Elin Søndergaard – Forskningschef, Saint Gobain R&D Nordic
Elin Søndergaard vil i sit indlæg tale om de produkter der egner sig til det private boligmarked, et særligt emne vil blandt
andet være lyd.
”Der sælges alt for mange almindelige ruder i forhold til de mange superprodukter der findes i dag, og den
almindelige boligejer går simpelthen glip af den merværdi som udviklingen inden for glasprodukter har skabt.
Det skal der rettes op på.” mener Elin Søndergaard, som vil inspirere og klæde deltagerne på med viden, indsigt og
de rette argumenter.
Peter Rasmussen, landechef, Schüco Danmark
Schüco alufacadesystemer er meget anvendt i Danmark og er derfor et system som glasbranchens entreprenører
anvender til både store og små projekter. Peter Rasmussen, landechef i Danmark tager et kritisk blik på montageproblematikker ved overgange mellem tag og facade samt korrekt montage af døre og vinduer. Peter Rasmussen vil også
præsentere trends og produktnyheder.
Peter Rasmussen
Mikkel Kragh, Facade- og designchef PhD, Dow Corning
Stig Mikkelsen, Dir. arkitekt maa, Mikkelsen Arkitekter
Mikkelsen Arkitekter har i samarbejde med Dow Corning og det tyske firma OKALUX udviklet et helt nyt designkoncept
baseret på ny high performance facadeteknologi der både sikrer gode dagslysforhold og en maksimal udnyttelse af det
byggede areal.
Producent og arkitekt har fra skitsestadiet samarbejdet om integreret æstetik, funktionskrav, og bygbarhed. Resultatet
er en højtydende facadeløsning med høj grad af integration og enkel indbygning. I indlægget præsenteres de teknologiske løsninger. Producent og arkitekt diskuterer forudsætningerne for projektet og værdien af samarbejdet i de tidlige
projekteringsfaser.
Morten Dalsgaard, arkitekt maa, m3 Arkitekter
Morten Dalsgaard fra m3 Arkitekter, vil sætte fokus på potentialet for renoveringer med glas i de private boliger. Mere
dagslys ind i boligerne kan løfte komforten og udnyttelsen af kvadratmeterarealet væsentligt. Mange gange er det nødvendigt med specialtilpassede løsninger, dels på grund af den eksisterende arkitektur, og dels fordi alle boligejere ofte
har særlige ønsker.
Morten Dalsgaard
“Det gode samarbejde mellem arkitekt og glarmester kommer typisk på banen i de specielle løsninger, hvor der
ikke findes eller anvendes standardprodukter.” fortæller Morten Dalsgaard. ”Det er også i sådanne sager, at
håndværket kommer til sin ret. Her deler arkitekten og glarmesteren et interessefelt som sagtens kan udvikles”.
m3 arkitekter har mange års erfaring med renoveringer og tilbygninger til de private. Ud over renoveringsopgaver på de
udvendige rammer, har m3 arkitekter også designet en lang række interiørløsninger med glas. Morten Dalsgaard deler
ud af sine erfaringer med den private bygherre, samarbejdet med håndværkeren og ikke mindst nogle super flotte og
spændende glasløsninger.
Claus Hansen, teknisk projektchef, Skandinaviska Glassystem
Skandinaviska Glassystem arbejder dels med store modulfacader, og med det, de selv kalder ”små diamanter”. I Danmark har SGS i de senere år gennemført store modulære projekter som Bella Sky Hotel, Aller Huset og Dansk Industri,
og i 2013 begyndte de at arbejde på Bestseller i Århus.
Mikkel Kragh
De ”små diamanter”SGS har arbejdet med i den samme periode, er for eksempel Søfartsmuseet i Helsingør, Jorcks
Passage, Nørreport Station og Kerteminde Golfklub. Claus Hansen vil fortælle om de ovennævnte projekter og vise
hvordan SGS arbejder på tegnestuen, på fabrikken i Lysekil og på byggepladsen.
Robert Nijsse, professor ved Det Tekniske Universitet i Delft, ingeniør og partner i ABT.
Vi afslutter Glasdagen med et inspirerende indlæg fra den internationale glasverden. Hvis man ikke ved hvor fantastisk et
materiale glas er, så ved man det efter et indlæg af professor og ingeniør, Roberts Nijsse.
Når det kommer til innovative glasløsninger kan man ikke finde en større ekspert end Robert Nijsse også kendt som Mr.
Glass. I de projekter som ingeniør- og rådgivningsfirmaet ABT i Holland arbejder med, har glasset fået en arkitektonisk nøglerolle i byggeprojektet, ofte som et bærende element, særligt bearbejdet og formet.
Robert Nijsse underviser og forsker sideløbende arbejdet i ABT, som professor ved det Tekniske Universitet i Delft. I øjeblikket arbejder han på et særligt forskningsprojekt om fuldglassøjler. Robert vil fortælle om nogle af de nyeste spektakulære glasprojekter og sin seneste glasforskning, hvor han tager udvalgte modeller med.
Robert Nijsse
Robert Nijsse er en meget dygtig formidler med stærke holdninger til glasdesign, teknologi, håndværk og ikke mindst
anvendelsen og mulighederne med glas.