dorte mandrup arkitekterer igen i år nomineret med to

dorte mandrup arkitekter er igen i år nomineret med to projekter til
kampen
om
titlen
“verdens
bedste
byggeri”
ved
World Architecture Festival i barcelona 3-5 nov. 2010
munkegårdsskolen nomineret i kategorien “new and old”
Det eksisterende byggeri er tegnet Arne Jacobsen
i 1950’erne, blev fredet i 1995 og er udpeget til at
være et af Arne Jacobsens hovedværker. Opgavens udfordring lå i dels nænsomt at restaurere
skolen og dels en omstrukturering af faciliteter,
samt at imødekomme ønsket om at kunne gennemføre tværfaglige undervisningsforløb og
give mulighed for at differentiere undervisningen. Den nye tilbygning er af fredningsmæssige årsager placeret under den eksisterende
skolegård. Dagslyset etableres via 4 store lys
gårde udformet som krystallignende åbninger.
fotograf: adam mørk. for yderligere information / illustrationer kontakt venligst: [email protected]
dorte mandrup arkitekter
p r e s s e m e d d e l e l s e
2 4
a u g
2 0 1 0
dorte mandrup arkitekter er igen i år nomineret med to projekter til
kampen
om titlen “verdens bedste byggeri” ved
World Architecture Festival i barcelona 3-5 nov. 2010
herstedlund
fælleshus
nomineret i kategorien completed
buildings “civic and community”
Med sine 408 m2 danner Herstedlund Fælleshus
rammerne om fællesaktiviteter for den nye boligbebyggelse Herstedlund.
Fælleshuset kan anvendes af f lere uafhængige
brugere på samme tid, og vil blive et lokalt brugerdrevet kulturhus, der skaber rum for alle
typer af mindre kulturbegivenheder i bredeste
forstand. Samtidigt kan det være det uforpligtende hænge ud sted i bebyggelsen for både børn
og voksne i alle aldersgrupper.
Fælleshuset skal være et multihus der kan tages
i anvendelse gennem alle døgnets timer, til undervisning, dans, sport og teatertræning, til aerobics- og jogaholdet, til fællesgrill, foredrag og
bridgeturnering, børneteater og bryllup. De enkelte rum er derfor disponeret således at de kan
anvendes i sammenhæng, men også uafhængigt
af hinanden.
Projektet er udført som lavenergi.
dorte mandrup arkitekter ApS
Adresse
:
Telefon
:
E-mail
:
Web
:
Nørrebrogade 66 D 1.sal
2200 København N
+45 3393 7350
[email protected]
www.dortemandrup.dk
Kontaktperson
Direkte telefon
E-mail
Anne Carlsen Dam
+45 6023 4040
[email protected]
:
:
:
fotograf: adam mørk. for yderligere information / illustrationer kontakt venligst: [email protected]
dorte mandrup arkitekter
p r e s s e m e d d e l e l s e
2 4
a u g
2 0 1 0