Pj-valtakirjan anomuskaavake

PARTIOJOHTAJAVALTAKIRJAN HAKEMUSLOMAKE
Hakijan tiedot
Sukunimi
Etunimet (puhuttelunimi alleviivattuna)
Syntymäaika
Lähiosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Lippukunta
Piiri
Jäsennumero
Partiolupaus annettu, vuosi
Partiojohtaja-peruskoulutus
suoritettu, vuosi
Tietojen julkistaminen
 Annan luvan nimeni ja lippukuntani nimen julkaisemiseen piirin lehdessä
 Annan luvan nimeni ja lippukuntani nimen julkaisemiseen piirin www-sivuilla
Olen sisäistänyt partioliikkeen arvopohjan, joka on kuvattu partiolupauksessa:
Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani, omaa maatani ja maailmaa,
toteuttaa partioihanteita ja olla avuksi toisille.
Sitoudun noudattamaan partiotoiminnassa annettuja sääntöjä ja määräyksiä.
Pyydän, että minut valtuutetaan toimimaan partiojohtajana.
Paikka ja aika
Hakijan allekirjoitus
Liitä hakemukseen yksi valokuva (passikuva tai vastaava) valtakirjaa varten
Lippukunnanjohtaja
Puollan partiojohtajavaltakirjan myöntämistä
Paikka ja aika
Valtakirjan myöntäminen
Allekirjoitus ja nimenselvennys
 valtakirja myönnetty
 valtakirja peruutettu
Paikka ja aika
Myöntäjä
Koulutuksen varmennus
Valtakirjan tunnistetiedot
Valtakirjan numero
Piirin numerointi
SP-PJVKH1208.2