Tekninen esite

GB0654
11,13
Orion-PTV-Sirius
LØV-R
Aktiivinen tuloilmalaite
• Ainutlaatuinen säätöpeltitoiminto
• Laaja toiminta-alue
• Räätälöity VIP-X-ohjausjärjestelmä
• Belimon MP-väylä
• MOD-väylä
• LONWORKS
TROX Auranor Norge AS
PO Box 100
NO-2712 Brandbu
Puhelin: +47 61 31 35 00
Faksi: +47 61 31 35 10
Sähköposti: [email protected]
www.trox.no
Orion-PTV-Sirius
Besllingskode Orion-Opus-PTV Sirius-side 3
TILAUSKOODI, ilmanhajotin – Orion-PTV-Sirius
KÄYTTÖKOHDE
Orion-PTV-Sirius on IMS-toiminnolla varustettu tuloilmalaite,
jota käytetään tarpeenmukaiseen ilmanvaihtoon. Sen avulla ilmavirtaukset voidaan määrittää vaatimusten mukaisesti. Orion-PTV on suurkapasiteettinen järjestelmä, jonka induktio-ominaisuudet ovat erinomaiset ja
joka soveltuu suurillekin ilmamäärille.
Orion-PTV-Sirius
Tuote:
Moduulikao:
TOIMINTA
0
200
0
SL = erityispinnoite
TA = A-reuna
DC = Dampa-kiinnin
DG = DG-reuna
DS = DS-reuna
EK 24 = E-reuna, T24
EK 15 = E-reuna, T15
Orion-PTV-Sirius -yksikössä on IMS-ohjaus, jolla ilmamäärä voidaan
säätää tarpeen mukaiseksi. Säätöpeltiratkaisu kuristaa paineen suurilla
ilmamäärillä ja pitää äänitason alhaisena. Tämä saattaa vähentää lisäsäätöpeltien ja äänenvaimenninten tarvetta ilmanvaihtojärjestelmässä.
Orion-PTV-Sirius -yksikkö on osa IMS-järjestelmän VIP-X-ohjausjärjestelmää, ja se on saatavana myös pistokkein kytkettävällä Winsta-johdotusjärjestelmällä varustettuna. Hajottimen etuosaan voidaan integroida
liikkeentunnistin. Orion-PTV-Sirius -yksikön mukana voidaan myös
toimittaa Belimo MP-, LON- tai MOD-väylä, jolloin se voidaan kytkeä
suoraan taloautomaatiojärjestelmään.
Toiminta-alueen poikkeama 10–20 %, Vnom:±25 %
20–40%: Vnom <±10 %
40–100 %: Vnom <±4 %
Jos T-haaraa käytetään, suojaetäisyydeksi suositellaan vähintään 5 x
ØD, jotta mittatarkkuus voidaan taata.
Mitat:
Ø200
Ø250
Ø315
Ø400
B = liikeanturi
Liitännät 1 ja 7
Esimerkki:
Orion-PTV-Sirius-TA-B-200/0
Selitys:
Orion-PTV-Sirius-tuloilmahajon, sopiva A-profiilin kaojärjestelmään,
liikeanturi hajomen etuosassa, kohdistusuloke Ø200.
TILAUSKOODI, Sirius
RAKENNE
Orion-PTV-Sirius on kattava mittaus- ja ohjausyksikkö, jossa
ilmanvaihtojärjestelmien ilmamäärät voidaan asettaa halutulle tasolle.
Paine-ero mitataan mittalaitteella ja siihen integroiduilla mittapuikoilla.
Siriuksessa on Belimon LHV-D3-IMS-ohjain.
Lars Dulsrud
Ohjaimen tiedot on annettu jäljempänä olevassa
taulukossa. Täydet
tekniset tiedot voi ladata osoitteesta www.belimo.eu. Monenlaisiin kattojärjestelmiin soveltuvassa Orion-PTV-yksikössä on irrotettava, edestä ja
sivuista rei'itetty etupaneeli.
Toimilaite Käyttöjännite
Virrankulutus Tehontarve TA
Sirius - 125 -1
Tuote:
Mitat:
125 = Ø125-Ø200
160 = Ø160-Ø250
200 = Ø200-Ø315
250 = Ø250-Ø400
LHV-D3-MP/MOD/LON
AC 24 V 50/60 Hz, DC 24 V
2,5 W
4,5 VA (enint. 8 A @5 ms)
Liitäntä:
1 = Winstan jakokotelo Sirius
VIP-X-ohjaimeen, jossa MP-väylä
2 = Winstan nelinapainen liitin, jossa MP-väylä
3 = MP-väylä ilman liitintä
4 = LON-väylä ilman liitintä
5 = MOD-väylä ilman liitintä
6 = Erillislaite, jossa muuntaja huoneohjainta varten
7 = Erillislaite, jossa muuntaja
PIR-kytkintä/jännitteetöntä kytkintä varten
Esimerkki:
Sirius-125-1
Selitys:
Sirius, tulo Ø125 ja lähtö Ø200, Winstan jakokotelo Sirius,
yhteensopiva MP-väylällä varustetun VIP-X-ohjaimen kanssa.
Taulukko 1: Tekniset tiedot, Belimon IMS-ohjain
MATERIAALIT JA PINNOITUS
Sirius on valmistettu sinkkipinnoitetusta teräksestä. Mittayksikkö on
alumiinia ja letkut ja nipat ovat muovia.
Säätöpellissä on käytetty polyesterimateriaalia, ja liitosholkissa on
EPDM-kumitiiviste.
2
Orion-PTV-Sirius
MITAT JA PAINO, Orion-PTV-Sirius
PIKAVALINTA, Orion-PTV-Sirius
Mitat D DA B
H
L
L1 Paino, Paino, Sirius
l/s (auki)
Sirius ja venttiili
30dB(A)
35dB(A)
[kg]
[kg]
66
79
125-200124
202
325
175
645
386
8
12
98
115
160-250
159252360
210645
402
9
13
122
143
200-315
1
99317400
240645
435
10,5
14,5
166
199
250-400 249402450290645 392 12
16
l/s (75Pa)
Taulukko 3
30dB(A)
35dB(A)
65
93
115
122
142
152
194
Sirius koko
25dB(A)
12555
160
83
200
104
250
138
Sirius koko
25dB(A)
12546
160
65
200
105
250
106
Taulukko 2: Pikavalinta, Orion-PTV-Sirius
l / s
Sirius koko
Minimi ilmamäärä
Maksimi ilmamäärä
125
26
265
160
43
434
200
70
700
250
106
1060
Taulukko 3: Ilmämäärien minimi ja maksimimäärät vaihtuville ilmamäärille.
Tarkemmat ääni- ja painetasot valintaläyrästöistä.
15.04.13
Besllingskode Orion-Opus-PTV Sirius-side 3
TILAUSKOODI, Orion-PTV-Sirius
Orion-PTV-Sirius
R
TA
B
200
Kuva 1: Mitat, Orion-PTV-Sirius
0
SK
Tuote:
Suutinasetukset, etuosa
R=pyörivä
1 = 1-tie
2A = 2-tie 180°
2B = 2-tie 90°
Moduulikao:
TA = A-reuna
DC = Dampa-kiinnin
DG = DG-reuna
DS = DS-reuna
EK 24 = E-reuna, T24
EK 15 = E-reuna, T15
B = liikeanturi
Liitännät 1 ja 7
SL = erityispinnoite
Mitat:
Ø200
Ø250
Ø315
Ø400
SK - 125 - 1
Tuote :
SK = Sirius
Tulo – lähtö
125 = Ø125-Ø200
160 = Ø160-Ø250
200 = Ø200-Ø315
250 = Ø250-Ø400
Liitäntä:
1 = Winstan jakokotelo Sirius,
MP-väylällä varusteu VIP-X-ohjain
2 = Winstan nelinapainen liin, jossa MP-väylä
3 = MP-väylä ilman liintä
4 = LON-väylä ilman liintä
5 = MOD-väylä ilman liintä
6 = Erillislaite, jossa muuntaja huoneohjainta varten
7 = Erillislaite, jossa muuntaja
PIR-kytkintä/jännieetöntä kytkintä varten
Esimerkki:
Orion-PTV-Sirius-TA-B-200-SK-125-1/0
Selitys:
Orion-PTV-Sirius-tuloilmahajon, sopiva A-profiiliin, liikeanturi hajomen etuosassa, kohdistusuloke Ø200,
Sirius-kotelon tulo Ø125 ja lähtö Ø200, Winstan Sirius-jakokotelo, yhteensopiva MP-väylällä varustetun VIP-X-ohjaimen kanssa.
3
Orion-PTV-Sirius
AKUSTISET TIEDOT
Kaavioissa on yhteenveto hajottimen A-painotetusta äänitehotasosta,
LWA. Taulukossa 5 sivulla 5 annetuilla korjauskertoimilla lasketaan tuotettu äänitehotaso kyseisillä taajuuksilla, LW = LWA + KO. Jos huoneen
äänenvaimennus vastaa Sabinen kaavalla lukua 10 m², äänenpainetaso on 4 dB tuotettua äänitehotasoa pienempi.
Esimerkki:
Sirius 160, jossa Orion-PTV-tuloilmalaite, haluttu tilavuusvirta 90 l/s.
Kaaviosta 2 käy ilmi, että LWA = 27 dB (A), kun säätöpelti on auki ja
painehäviö on 45 Pa. Tarkoitus on löytää seuraavat tiedot:
a) Tuotettu äänitehotaso taajuudella 250 Hz.
b) A-painotettu kokonaisäänenpainetaso ilmanhajottimesta toimistossa, jonka huonevaimennus on 4 dB.
c) A-painotettu äänenpainetaso toimistossa, jonka kokonaispainehäviö on 75 Pa, eli 27 Pa:n kuristus säätöpellillä.
a) Korjauskerroin 250 Hz:lle on -2 dB. Tällöin taajuudella 250
Hz tuotettu ääniteho on: LW = LWA + KO = 27 + (-2) = 25 dB
b) Kun huoneen vaimennusta vastaava luku on 4 dB, A-painotettu äänenpainetaso on: 27 - 4 = 23 dB(A)
c) Kun kaaviossa seurataan virran 90 l/s viivaa arvoon 75 Pa
asti, saadaan lukema 28 dB(A) = 1 dB:n lisäys säätöpelti auki.
Tällöin A-painotettu äänenpainetaso on: 23 + 1 = 24 dB(A)
LASKENTAKAAVIO
Kaavio 1, Orion-PTV-Sirius Ø125
Kaavio 2, Orion-PTV-Sirius Ø160
Kaavio 3, Orion-PTV-Sirius Ø200
Kaavio 4, Orion-PTV-Sirius Ø250
4
4
Orion-PTV-Sirius
KO [dB]
Painehäviö (auki) Painehäviö (kuristettu) Sirius, mitat 63 125 250 500 1k
2k 4k
8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
125 5
0
0
-2
-6
-13
-13
-10
2
-7
-7
-11
-9
-9
-5
-6
160
6
-1
-2
-2
-4
-15
-14
-10
3
-6
-7
-10
-7
-7
-8
-7
200 6
-1
-3
-3
-4
-13
-14
-10
4
-3
-4
-3
-5
-11
-9
-9
250
7
3
-1
-2
-5
-14
-14
-10
3
-3
-6
-9
-8
-8
-6
-5
Taulukko 4: Korjauskerroin, Orion-PTV-Sirius
HEITTOPITUUS
VIRTAUSKUVIO
Kaavio 5, Orion-PTV-Sirius – heittopituus
Kuva 2: Virtauskuvio, Orion-PTV
Sirius Vaimennus [dB] Mitat
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
1252310141612111215
160 17 7 101310111317
200
15511119101213
250 146129 9111114
Taulukko 5: Staattinen äänenvaimennus, Orion-PTV-Sirius
Kaavio 6, Sirius, painehäviö säätöpelti suljettuna
5
5
Orion-PTV-Sirius
ASENNUS
Orion-PTV-hajotin voidaan asentaa monenlaisiin modulaarisiin kattojärjestelmiin sekä kiinteisiin kattoihin. Sirius kiinnitetään tukikannattimen takaosaan kierretangolla tai muilla kannattimilla (kuva 4). Järjestelmän mittatarkkuuden varmistamiseksi on tärkeää asentaa yksiköt
oikean välimatkan päähän toisistaan kuvassa 5 osoitetulla tavalla.
A-reuna
A-kant
Dampa Clip-In
Dampa-kiinnitin
Dg-kant
DG-reuna
KÄYTTÖÖNOTTO
Orion-PTV-Sirius otetaan käyttöön VIP-X-ohjausjärjestelmän kautta,
jossa voidaan määrittää arvioidut ilmamäärät ja tarvitut säätöparametrit. Jos Orion-PTV-Sirius -yksikköä käytetään ilman VIP-X-järjestelmää,
käyttöönotto voidaan tehdä Belimon PC-Toolin tai ZTH-GEN:n kautta.
HUOLTO
Erityisiä huoltovaatimuksia ei ole.
YMPÄRISTÖ
DS-reuna
Ds-kant
Tuoteselosteisiin liittyvissä tiedusteluissa voi kääntyä myyntitiimimme
puoleen tai hakea tietoa verkkosivuiltamme osoitteesta www.trox.no.
E-reuna
E-kant
T24/T15
Kiinteä
katto
Fast himling
Kuva 3: Asennus
Kuva 5: Asennus
Orion-PTV-Sirius -yksikön on kehittänyt ja valmistanut:
Yritys varaa oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta.
Pääkonttori:
TROX Auranor Norge AS, PO Box 100, NO-2712 Brandbu
Puhelin: +47 61 31 35 00 Faksi: +47 61 31 35 10 www.trox.no
6
6
6
www.dmt.no
Kuva 4: Asennus