Continental Maatalousrenkaat Tekninen käsikirja

Tekninen käsikirja
Maatalousrenkaat
2014/ 2015
agricultural
tyres
Sisältö
Continental, Continental AG:n lisensoima tavaramerkki.
yleistä
yleistä
Sisältö
Yleisiä tietoja
Johdanto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rengasmerkinnät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
5–7
Renkaan typologia ja vyörenkaiden pääasialliset käyttökohteet
8–9
Rengaskokojen ja profiilien yleiskatsaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 – 19
Vyörengas
Tämän julkaisun sisältö on tarkoitettu vain tiedoksi eikä sen tietojen noudattamisesta oteta vastuuta. MITAS a.s. ei
anna mitään takuita tämän julkaisun sisältämien tietojen tarkkuudesta, luotettavuudesta tai ajantasaisuudesta. MITAS
a.s. voi omalla päätöksellään korjata tässä esitettyjä tietoja milloin tahansa ilman edeltävää ilmoitusta. MITAS a.s.:n
tuotteitaan kohtaa koskevia velvoitteita ja vastuita säätelevät yksinomaan sopimukset, joiden perusteella ne myydään.
Jollei muuta sovita kirjallisesti, tähän sisältyvät tiedot eivät muodostu osaksi näitä sopimuksia. Tämä julkaisu ei sisällä
mitään takuuta tai sovittua laatua koskien MIATS as:n tuotteita tai takuita myytävyydestä, sopivuudesta tiettyyn
tarkoitukseen tai loukkaamattomuudesta. MITAS a.s. voi tehdä muutoksia kuvattuihin tuotteisiin tai palveluihin milloin
tahansa ilman edeltävää ilmoitusta.
Julkaisu toimitetaan sellaisenaan (as is). Lain sallimassa laajuudessa MITAS a.s. ei anna mitään takuita, suoria tai
­epäsuoria, eikä ota vastuita tämän julkaisun sisällön käytön suhteen. MITAS a.s. ei ole vastuussa mistään tämän julkaisun tietojen käytöstä aiheutuneista suorista, epäsuorista, johdannaisista tai seurannaisista vahingoista. Tässä julkaisussa olevat tiedot eivät ole tarkoitettu tiedottamaan tuotteiden saatavuudesta missään päin maailmaa.
traktori
Silent Speed Tyre
Super Volume Tyre 65-sarjan leveät renkaat 70-sarjan leveät renkaat 70-sarjan leveät renkaat 85-sarjan vakiorenkaat puimuri
Leikkuupuimurin ajorenkaat Leikkuupuimurin ajorenkaat Leikkuupuimurin ohjauspään renkaat
IMPImplement-vyörenkaat
Monikäyttöiset vyörenkaat MPT
SilentSpeedTyre (SST) . . SuperVolumeTyre (SVT) . .
AC 65 . . . . . . . . . . . . . . . . HC 70 . . . . . . . . . . . . . . . AC 70 G . . . . . . . . . . . . . . AC 85 . . . . . . . . . . . . . . . . SVT CHO UUSI! . . . . . . . SVT and AC 70 H/G/N . . . SVT, AC 70 G, AC 65 . . . . All-Ground, Multi-Service . AC70G, Agro-Trailer . . . . . .
20 – 23
24 – 29
30 –35
36 – 41
42 – 47
48 – 55
56 – 59
60 – 65
66 – 69
70 – 71
72 –77
traktori
Ristikudosrenkaat
AS-Farmer . . . . . . . . . . . Ohjauspään renkaat T 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . IMP Implement ristikudosrenkaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MPT Monikäyttöiset ristikudosrenkaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Puutarhatraktorin renkaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Työntökärryn renkaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 – 83
84 – 85
86 – 91
92– 93
94 – 95
96 – 97
Ristikudosrenkaat
käyttöohjeet Käyttöohjeet traktoreiden renkaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 – 99
Käyttöohjeet IMP / MPT-renkaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 – 101
vanteet
Vanteet ja varusteet, venttiilit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 –112
palvelumerkit ja logot, joita tässä julkaisussa on näkyvissä, ovat MITAS a.s.:n ja/tai sen kumppaneiden omaisuutta.
teknologia Sovellusteknologia
­Mitään tässä julkaisussa ei voida käsittää antavan lisenssiä tai oikeuksia näihin tavaramerkkeihin. Tavaramerkkien
Huolto ja kunnossapito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113
Renkaiden täyttäminen vedellä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 – 115
Muuntotaulukko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 –119
Tässä julkaisussa näkyvä Continental-tavaramerkki ja logo ovat lisensoitu Continental AG:ltä. Kaikki muut tavaramerkit,
käyttö on kiellettyä ilman MITAS a.s.:n nimenomaista kirjallista suostumusta.
Kaikki tekstit, kuvat, kaaviot ja muut julkaisun materiaalit ovat MITAS a.s.:n tekijänoikeuksien ja muiden immateriaalioikeuksien alaisia. MITAS a.s. omistaa tekijänoikeudet tämän julkaisun materiaalien valitsemiseen, koordinoimiseen ja
järjestelemiseen. Näitä materiaaleja ei saa muokata tai kopioida kaupalliseen käyttöön tai jakeluun.
osoitteet
Myyntiorganisaatiot eri puolilla maailmaa . . . . . . . . . . . . . . . 122 – 123
Tekijänoikeudet © 2013 MITAS a.s. Kaikki oikeudet pidätetään.
2
agricultural
tyres
3
Yleistietoja
Renkaita ja varusteita koskevat laajat tekniset tiedot ja muut tiedot seuraavilla sivuilla
on koottu vastaamaan mahdollisimman
tarkkaan ja täydellisesti kehityksen nykyistä
tilaa.
Rengasmerkinnät
Tuotevalikoimamme muutosten johdosta
tässä oppaassa mainitut rengaskoot eivät
ole aina samoja kuin saatavilla oleva valikoimamme.
Renkaan kuormituskapasiteetin esittämiseen numerokoodimerkintänä käytetään
kantavuusluokkaa (LI). Kantavuuden lisäksi
käytetään nopeussymbolia (SS) määritettäessä renkaiden nopeusluokka, katso
seuraava taulukko.
Tarkempia tietoja voi tiedustella osoitteesta:
Vastaava maatalousrenkaiden määritelmä
on esitetty EU-direktiivissä nro 106*.
MITAS a.s.
Svehlova 1900/3
106 00 Praha 10, Tšekin tasavalta
Varoitus
Seuraavia ohjeita on noudatettava, jotta
ajoneuvon turvallisuus voidaan taata.
Tämä koskee ennen kaikkea rengaspaineita
koskevia ohjeita. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa rengasvaurion,
4
joka saattaa aiheuttaa renkaan rikkoutumisen
tietyissä olosuhteissa.
Renkaan räjähtäminen voi aiheuttaa liikenneonnettomuuksia, joista aiheutuu omaisuusvahinkoja ja/tai henkilövahinkoja.
agricultural
tyres
LI kg
61 257
62 265
63 272
64 280
65 290
66 300
67 307
68 315
69 325
70 335
71 345
72 355
73 365
74 375
75 387
76 400
77 412
78 425
79 437
80 450
81 462
82 475
83 487
84 500
85 515
86 530
87 545
88 560
89 580
90 600
91 615
92 630
93 650
94 670
95 690
LIkg
96 710
97 730
98 750
99 775
100 800
101 825
102 850
103 875
104 900
105 925
106 950
107 975
108 1000
109 1030
110 1060
111 1090
112 1120
113 1150
114 1180
115 1215
116 1250
117 1285
118 1320
119 1360
120 1400
121 1450
122 1500
123 1550
124 1600
125 1650
126 1700
127 1750
128 1800
129 1850
130 1900
Kooditon maksimikuormituskapasiteetti ja rengaspainetiedot arvoina lbs (1 lb
= 0,454 kg) ja PSI (1 PSI = 0,069 bar) on
merkitty myös monikäyttörenkaisiin (MPT).
Nämä spesifikaatiot muodostavat osan määrityksiä US Safety Regulation FMVSS 119**
(Yhdysvaltain turvallisuusmääräykset).
MPT-renkaat myöskin noudattavat nykyisiä
rengasmelua koskevia EU-direktiivin vaatimuksia (2001/43/EY)
* ECE = TALOUSKOMISSIO
EUROOPPA, Geneve
**FMVSS = Federal Motor Vehicle Safety Standards (USA)
Kantavuusluokka (LI)
Myyntiorganisaatioidemme osoitteet ovat
sivuilla 122/123.
yleistä
Johdanto
LIkg
131 1950
132 2000
133 2060
134 2120
135 2180
136 2240
137 2300
138 2360
139 2430
140 2500
141 2575
142 2650
143 2725
144 2800
145 2900
146 3000
147 3075
148 3150
149 3250
150 3350
151 3450
152 3550
153 3650
154 3750
155 3875
156 4000
157 4125
158 4250
159 4375
160 4500
161 4625
162 4750
163 4875
164 5000
165 5150
LIkg
166 5300
167 5450
168 5600
169 5800
170 6000
171 6150
172 6300
173 6500
174 6700
175 6900
176 7100
177 7300
178 7500
179 7750
180 8000
181 8250
182 8500
183 8750
184 9000
185 9250
186 9500
187 9750
18810000
18910300
19010600
19110900
19211200
19311500
19411800
19512150
19612500
19712850
19813200
19913600
20014000
Nopeussymboli (SS)
SS
A 1
A 2
A 3
A 4
A 5
A 6
A 7
A 8
B
C
D
E
F
G
J
K
L
M
N
Nopeus
km/h
5
10
15
20
25
30
35
40
50
60
65
70
80
90
100
110
120
130
140
5
Rengasmerkinnät
yleistä
Rengasmerkinnät
(katso myös ETRTO - European Tyre and Rim Technical Organisation)
Rengas
D Ulkohalkaisija: Paineistetun renkaan halkaisija
pintakuvion uloimmalta pinnalta.
W
W Osan leveys: Paineistetun renkaan sivupintojen
ulkopuolen välinen suora etäisyys pois lukien
merkintöjen (tekstit), koristeiden tai suojanauhojen tai ripojen aiheuttamat kohoumat.
H
G
D
Ø
Rengasmerkintöjen pohjapiirrustus, traktorin vyörengas 380/85 R28 (14.9 R28) 133A8 AC 85
H Osan korkeus: puolet kokonaishalkaisijan ja
vanteen nimellishalkaisijan välisestä erotuksesta.
R Staattinen kuormitussäde: vanteen keskikohdan ja päällystetyn pinnan välinen etäisyys.
F
R
Vanne
F Vanteen leveys: Lineaarinen etäisyys vanteen
laippojen välillä.
G Vanteen laipan korkeus
Ø Vanteen nimellishalkaisija
Rengasmerkintöjen pohjapiirrustus, IMP-rengas 15.5/80 - 24,145 A6 , 157 A6
•
, 12 PR
A
S-Farmer
Rengasmerkintöjen selitykset
Renkaan Renkaan
H:WRenkaanVanteen halk.Rengasryhmä TL2)PR3)LI4)SS5)
ulkohalk. nimellinen leveyssuhde malli1) (sovellus)
tuumina mm tai tuuma%
tuumina
380
/85
R
28
AS
TL
133
A8
650
/65
R
38
AS
TL
154
D
12.4
R
24
AS 119 A8
12.4
–
38
AS
12 PR
7.50
–
18
AS Front
8 PR
15.5
/ 80
–
24
Implement
12 PR
18
x
7.00
–
8
Puutarhatraktori
4 PR
445
/65
R
22.5
MPT
TL
160
G
= vyörengas
R
– = ristikudos
2)
TL = sisärenkaaton TT = vaatii sisärenkaan
katso myös taulukko sivulla 5
1)
6
3)
4)
5)
PR = vyölukema (ilmaisee koodimerkittyjen renkaiden kuormituskapasiteetin)
LI = kantavuusluokka
SS = nopeussymboli
Rengasmerkintöjen pohjapiirrustus, MPT-rengas 445/65R22.5 MPT
agricultural
tyres
160G
AC 70 +
7
Rengastypologia
Uusissa SST SilentSpeed-renkaissa
yhdistyy 65-sarjan ensiluokkaiset peltoominaisuudet ja erinomainen ajomukavuus. SST-renkaililla ajettaessa kuljettajan
hytin melutaso pienenee minimiin. SVT
SuperVolumeTyre on kehitetty ensisijaisesti tehokkaille, yli 180 hv koneille.
Renkaan erittäin suuri ilmatila varmistaa
maaperän varovaisen käsittelyn työsken-
neltäessä raskailla kuormilla. Traktoreihin,
joiden teho on enintään 200 hv, premiumvyörenkaiden Continental-valikoimassa
on tarjolla kolme yleiskäyttörengasta.
Uusi leikkuupuimurin rengas SVT CHO on
erinomainen valinta suurille leikkuupuimureille. SVT CHO-renkaat pystyvät kantamaan maksimikuorman ja silti olemaan
hellävarainen maaperälle ja tarjoamaan
enemmän mukavuutta tieajossa. 85-sarjan
vakiovyörenkaat AC 85 soveltuvat erinomaisesti lukuisiin käyttökohteisiin pellolla
ja maantiellä. HC 70 on uusi 70-sarjan
leveä rengas joka tarjoaa suuremman
kuormituskapasiteetin kuin normaalisti on
saatavilla 70-sarjan segmentissä. Tästä
syystä se on hellävarainen maaperälle ja
pystyy kantamaan erittäin painavia kuor-
mia. AC 65 on leveä rengas, jossa on 65 %
muotosuhde ja se on erinomainen valinta
tässä traktorisegmentissä, jossa tärkeää on varovainen maanpinnan käsittely
ja kyky kuljettaa raskaita kuormia, sekä
vetoteho ja soveltuvuus ruohokentille.
AC 70G on Continental-tuotevalikoiman
tunnustusta saavuttanut rengas ruohokentille.
yleistä
Pääkäyttökohteet – vyörenkaat
Pääkäyttökohteet
agricultural
tyres
SilentSpeedTyre
SST
SuperVolumeTyre SuperVolumeTyre
SVT
SVT CHO
UUSI!
Tuotekuvaus sivulla
202456
Rengastyyppi
hv Ajonopeus
SilentSpeed
< 200
70 km/h*
SuperVolumeTyre
> 180
70 km/h*
Puimuri
–
50 km/h
Suorituskyky maantiellä, kuljetuksissa +++++
+++++
Peltotyöt
SuperVolumeTyre
AC 65
HC 70
AC 70 G
AC 85
AC 70 H/G/N
60 66364248
Puimuri
–
50 km/h
Leveä rengas
< 200
70 km/h*
Leveä rengas
< 180
65 km/h
Leveä rengas
< 180
50 km/h
Vakio
< 180
50 km/h
+++ ++++++++++ +++
+++
+++++++++
›
Maanmuokkaus, kyntäminen++++
(suuri vääntö)
›
Kylvöalustojen valmistelu
++++
+++++ ++++
++++++++
(suuret kuormat)
Nurmikentät
+++++
++++ +++ +++ +++
+++++++++++++
Riviviljelmien muokkaus
++++
+++
+++
++++ ++++ ++++ +++ +++
+
Sadonkorjuu
+++++
+++++
++++
+ ++ ++++++
+++++
Viininviljely ja hedelmien kasvatus+++
+++
+++
+++
* katso sivu 98
+++++ = erinomainen ++++ = erittäin hyvä
8
+++ = hyvä
++ = soveltuu
+ = soveltuu rajoitetussa määrin
9
Mittojen ja profiilien yleiskatsaus
T
T
SS
SV
T
SV
AC
AC
C
70
H
AC
AC
T
SS
T
SV
T
SV
AC
AC
C
70
H
AC
AC
C
285/80 R 16 MPT 126 G
65
46
44
540/65 R 24
140 D (143 A8)
32
32
540/65 R 24
146 D (149 A8)
32
425/55 R 17 MPT 134 G
44
280/85 R 28
118 A8 (115 B)
50
325/70 R 18 MPT 125 G
44
320/85 R 28
124 A8 (121 B)
50
365/70 R 18 MPT 132 G
44
340/85 R 28
127 A8 (124 B)
50
275/80 R 20 MPT 131 G
44
380/70 R 28
127 D (130 A8)
38
280/85 R 20
117 D (120 A8)
50
380/85 R 28
133 A8 (130 B)
335/80 R 20 MPT 134 G
44
420/70 R 28
133 A8 (130 B)
375/70 R 20 MPT 136 G
44
420/70 R 28
133 D (136 A8)
405/70 R 20 MPT 136 G
112 A8 (109 B)
46
38
44
420/85 R 28
139 A8 (136 B)
32
440/65 R 28
131 D (134 A8)
425/75 R 20 MPT 148 G
44
440/70 R 28 IND
152 A8 (149 B)
445/65 R 22.5 MPT 160 G
AC 70+
44
480/65 R 28
136 D (139 A8)
50
480/70 R 28
140 D (143 A8)
280/85 R 24
125 D (128 A8)
115 A8 (112 B)
46
32
38
320/70 R 24
116 D (119 A8)
38
540/65 R 28
142 D (145 A8)
122 A8 (119 B)
50
600/65 R 28
147 D (150 A8)
340/85 R 24
125 A8 (122 B)
50
600/65 R 28 154 D (157 A8) 360/70 R 24
122 D (125 A8)
125 A8 (122 B)
380/70 R 24
125 D (128 A8)
380/85 R 24
131 A8 (128 B)
50
32
320/85 R 24
380/70 R 24
50
420/65 R 20
38
600/70 R 28 157 D (160 A8) 46
380/85 R 30
135 A8 (132 B)
38
420/70 R 30
134 D (137 A8)
32/26
32
26
26
50
38
50
420/85 R 30
140 A8 (137 B)
50
405/70 R 24 MPT 149 G
44
460/85 R 30
145 A8 (142 B)
50
420/70 R 24
130 A8 (127 B)
46
480/70 R 30
141 A8 (141 B)
420/70 R 24
130 D (133 A8)
38
480/70 R 30
141 D (144 A8)
420/85 R 24
137 A8 (134 B)
50
540/65 R 30
150 D (153 A8)
440/65 R 24
128 D (131 A8)
149 D (152 A8)
445/70 R 24 MPT 151 G
46
38
34/26
32
600/65 R 30
46
600/70 R 30 152 D (155 A8) 26
32
710/55 R 30 159 D (162 A8) 26
46
710/60 R 30 162 D (165 A8) 26
38
750/55 R 30 162 D (165 A8) 26
480/65 R 24
133 D (136 A8)
480/70 R 24
138 A8 (135 B)
480/70 R 24
138 D (141 A8)
yleistä
H
H
70
495/70 R 24 MPT 155 G
70
44
85
C
265/70 R 16 MPT 114 G
65
Sivu
70
Rengaskoko Huoltokuvaus
70
Sivu
85
Rengaskoko Huoltokuvaus
320/65 R 16
34
Sisärenkaaton, voidaan käyttää sisärenkaan kanssa
Sisärenkaaton, voidaan käyttää sisärenkaan kanssa
10
G
H
H
G
O
O
Traktoreiden ja leikkuupuimureiden renkaat
agricultural
tyres
11
Mittojen ja profiilien yleiskatsaus
650/75 R 32
172 A8 (169 B)
62
520/85 R 38
155 A8 (152 B)
173 A8 (170 B)
62
540/65 R 38
147 D (150 A8)
AC 70 G
62
580/70 R 38
155 D (158 A8)
52
34
40
800/65 R 32
167 A8 (164 B)
62
600/65 R 38
153 D (156 A8)
800/65 R 32
172 A8 (169 B)
62
650/65 R 38
157 D (160 A8)
800/65 R 32
178 A8 (175 B)
AC 70 N
62
650/75 R 38 169 D (172 A8) 28
28
34/22
28/34/22
800/70 R 32 (CHO)
175 A8 (172 B) 64/58
650/85 R 38 173 D (176 A8) 900/60 R 32 (CHO)
176 A8 (173 B) 26/58
710/70 R 38
900/70 R 32 CHO
182 A8 (179 B) 58
800/70 R 38 (CHO)
178 D (181 A8) 900/70 R 32 188 A8 (185 B) 64/58
900/60 R 38 172 D (175 A8) 1050/50 R 32178 A8 (178 B) 26
900/60 R 38 CHO
178 D (181 A8) 58
380/85 R 34
146 A8 (146 B)
52
480/80 R 42
151 A8 (151 B)
52
420/85 R 34
142 A8 (139 B)
52
520/85 R 42 162 A8 (159 B)
52
420/85 R 34
147 A8 (147 B)
52
650/65 R 42
165 D (168 A8)
460/85 R 34
147 A8 (144 B)
52
650/75 R 42 165 D (168 A8) 28
480/70 R 34
143 A8 (140 B)
46
680/80 R 42 CHO
180 D (183 A8) 58
480/70 R 34
143 D (146 A8)
40
710/70 R 42 173 D (176 A8) 28
520/70 R 34
148 A8 (145 B)
46
710/75 R 42 175 D (178 A8) 28
520/70 R 34
148 D (151 A8)
40
380/90 R 46
149 A8 (146 B)
52
540/65 R 34
145 D (148 A8)
34
380/90 R 46
159 A8 (156 B)
54
600/65 R 34
151 D (154 A8)
166 D (169 A8)
44/28
28/58
28
34/22
34
480/80 R 46
158 A8 (158 B)
52
650/65 R 34 161 D (164 A8) 28
520/85 R 46
158 A8 (155 B)
52
13.6 R 36
127 A8 (124 B)
AC 90
52
380/90 R 50
151 A8 (151 B)
52
340/85 R 38
133 A8 (130 B)
52
380/90 R 50
160 A8 (160 B)
54
340/85 R 38
148 A8 (145 B)
54
480/80 R 50
159 A8 (159 B)
52
380/80 R 38
142 A8 (142 B)
52
420/85 R 38
144 A8 (141 B)
52
460/85 R 38
149 A8 (146 B)
52
40
46
480/70 R 38
145 D (148 A8)
520/70 R 38
150 A8 (147 B)
yleistä
O
T
C
T
SS
SV
T
SV
AC
AC
C
70
H
AC
AC
T
SS
T
SV
T
SV
65
40
680/85 R 32
680/85 R 32 (CHO) 178 A8 (175 B)
H
H
150 D (153 A8)
70
520/70 R 38
70
62
85
C
Sivu
AC
AC
C
70
H
AC
AC
Rengaskoko Huoltokuvaus
65
167 A8 (164 B)
AC 75 G
Sivu
70
650/75 R 32
70
Huoltokuvaus
85
Rengaskoko
G
H
H
G
O
Traktoreiden ja leikkuupuimureiden renkaat (jatkuu)
Sisärenkaaton, voidaan käyttää sisärenkaan kanssa
Sisärenkaaton, voidaan käyttää sisärenkaan kanssa
12
agricultural
tyres
13
Mittojen ja profiilien yleiskatsaus
Puimureiden ohjauspää ja
IMP-renkaat (vyörenkaat)
G
70
AC
ul
M
Al
l-
65
SV
AC
T
70
AC
ti-
MPT
265/70 R 16 MPT
114 G
74
285/84 R 16 MPT
126 G
74
70
425/55 R 17 MPT
134 G
460/70 R 24 IMP
151 A8
68
163 A8
325/70 R 18 MPT
125 G
74
355/60 R 18 MPT
142 J
500/70 R 24 IMP
155 A8
164 A8
365/70 R 18 MPT
132 G
74
500/85 R 24 IMP
158 A8
171 A8
275/80 R 20 MPT
131 G
74
335/80 R 20 MPT
134 G
74
500/80 R 28 IMP
•
164 A8
176 A8
375/70 R 20 MPT
136 G
74
405/70 R 20 MPT
136 G
74
600/65 R 28 IMP
156 A8
168 A8
425/75 R 20 MPT
148 G
74
440/50 R 17 IMP
135 D
135 D
500/50 R 17 IMP
•
149 D
149 D
•
70
•
•
•
•
68
•
164 A8
176 A8
540/65 R 30 IMP
156 A8
168 A8
620/70 R 30 IMP
166 A8
178 A8
500/85 R 34 IMP
•
166 D
178 D
•
68
68
68
68
500/85 R 30 IMP
•
•
68
68
yleistä
Ag
ro
-T
ra
ile
Se
rv
i
d
ro
un
IMP
G
Rengaskoko
HuoltokuvausSivu
G
Rengaskoko
HuoltokuvausSivu
Sisärenkaaton, voidaan käyttää sisärenkaan kanssa
14
r
ce
MPT-renkaat (vyörenkaat)
74
74
445/65 R 22.5 MPT
160 G
74
AC 70 +
405/70 R 24 MPT
149 G
76
445/70 R 24 MPT
151 G
76
495/70 R 24 MPT
155 G
76
Sisärenkaaton, voidaan käyttää sisärenkaan kanssa
68
vetävä pää
vapaasti pyörivä
agricultural
tyres
15
Mittojen ja profiilien yleiskatsaus
Traktorin ristikudosrenkaat
ohjaavaan päähän
RengaskokoPR
84
7.5 L - 15
6
80
6.50 - 16
8
80
7.50 - 16
8
8.3 - 24
6
80
T
AS
-
Sivu
9
Rengaskoko
PR
Sivu
4.00 – 16
4
4.50 – 16
4
84
5.00 – 16
4
84
6.00 – 16
6
84
6.50 – 16
6
84
7.50 – 16
6
84
9.5 - 24
8
7.50 – 16
8
84
11.2 - 24
8
80
12.4 - 24
8
14.9 - 24
8
Sisärenkaan tyyppi
14.9/80 - 24
yleistä
C
Fa
rm
er
A
S
Fa
rm
er
A
Fa
rm
er
Traktorin ristikudosrenkaat
80
80
80
80
12
80
80
8.3 - 28
8
11.2 - 28
8
12.4 - 28
6
9.5 - 30
6
16.9 - 30
8
82
8.3 - 32
6
82
80
80
82
6
82
9.5 - 32
12.4 - 32
6
82
16.9 - 34
8
82
18.4 - 34
8
8.3 - 36
82
4
82
9.5 - 36
6
82
9.5 - 36
10
82
9.5 - 42
10
82
Sisärenkaan tyyppi
Sisärenkaaton, voidaan käyttää sisärenkaan kanssa
16
agricultural
tyres
17
7.00 - 12
8.00 - 12
10.0/75 - 12
11.0/65 - 12
28x9.00 - 15
240/70 - 15
10.0/75 - 15.3
11.5/80 - 15.3
4.00 - 16
6.00 - 16
230/70 - 16
270/75 - 16
15.0/55 - 17
500/40 - 17
320/80 - 18
360/80 - 20
400/70 - 20
15.5/80 - 24
15.5/80 - 24
16.5/85 - 24
9
15
M
30
AC
3
B
3
M
yleistä
W
Fa
rm
er
A
er
-F
AW
55
T
IMP
11x7 - 4
4.00 - 8
ar
m
/2
A
Sp S-F
ec ar
. m
Huoltokuvaus Sivu
AS
-
Rengaskoko
Fa
rm
er
er
IMP / MPT -renkaat (ristikudos)
T
Fa rac
rm tio
er n-
Mittojen ja profiilien yleiskatsaus
88
4 PR
2 PR
4 PR
6 PR
6 PR
6 PR
8 PR
6 PR
115 A 8 (8 PR)
8 PR
10 PR
8 PR, 12 PR
10 PR
2 PR
6PR
106 A 8 (10 PR)
119 A 8
101 A 8 (6 PR)
114 A 8
10 PR
12 PR
127 A 8 (10 PR)
140 A 8
126 A 8 (10 PR)
139 A 8
128 A 8 (8 PR)
141 A 8
142 A 8 (14 PR)
154 A 6
145 A 6 (12 PR)
157 A 8
152 A 6 (16 PR)
164 A 6
153 A 6 (14 PR)
165 A 6
88
88
88
88
88
88
94
94
•
88
88
88
88
•
88
•
88
88
•
88
•
90
•
90
•
90
•
90
•
90
•
90
MPT
275/80-18 MPT
10.5-18 MPT
275/80-20 MPT
10.5-20 MPT
335/80-20 MPT
12.5-20 MPT
365/80-20 MPT
14.5-20 MPT
126 E ( 10 PR)
•
123 E (8 PR)
129 E (10 PR)
132 E (10 PR)
92
•
92
•
Sisärenkaaton, voidaan käyttää sisärenkaan kanssa
Sisärenkaan tyyppi
18
92
92
•
vetävä pää
vapaasti pyörivä
agricultural
tyres
19
SilentSpeedTyre (SST)
kW
hv
3 Suoritusteho maantiellä
Taloudellisuus*
Vetoteho
Ajomukavuus
88 110 132 162 191 >220
120 150 180 220 260 >300
Ääntävaimentavat vyörenkaat nopeaan,
miellyttävään ja ällistyttävän hiljaiseen
­tiellä ajoon
qÄänenvaimennus jopa 6 dB(A) hytissä maksimoi keskittymisen ja minimoi
Soveltuvuus
nurmimaille
Ajovakaus
*Perustuu: vierinvastukseen, kulumiskestävyyteen, vetotehoon ja varovaiseen maaperän käsittelyyn
Vakio
Varovainen
maaperän
käsittely
stressiä.
qUusi runkorakenne varmistaa kustannustehokkuuden pienentyneellä
vierinvastuksella, renkaiden pitkällä käyttöiällä ja kestämällä kovaa käyttöä.
SST
Kuljetuskyky
qKorkeampi tuottavuus saavutetaan 65-sarjan profiilin ja rungon erinomaisten ominaisuuksien ansiosta
Kuormankantokyky
Kulumiskestävyys
qKorkein mahdollinen jatkuva nopeus jopa 70 km/h.
77.0
65 % leveä rengas, markkinoiden vakio
76.0
SilentSpeedTyre SST -vetorengas
estää ns. huminaefektin ilmenemisen. SST pienentää kuljettajan hytin
­melutasoa 3 – 6 dB(A) verrattuna
perinteisiin taka-akselin renkaisiin.
SST
75.0
74.0
melutaso dB(A)
SST
66
90
SST traktoreille
[Leveä rengas, jossa 65 % poikkileikkaussuhde, hyväksytty jopa 70 km/h nopeuksille]
Poikkeuksellisen hiljainen,
erittäin miellyttävä ajaa, korkea
kuormankantokyky ja erinomainen vetoteho pellolla tekevät
tästä esimerkillisen renkaan
äärimmäisen vaativaan käyttöön.
44
60
SilentSpeedTyre (SST)
SST-renkaiden soveltuvuus pellolla ja maantiellä
Suoritusteho pellolla 7
22
30
- 3 – - 6 db(A)
73.0
72.0
71.0
70.0
69.0
40
42
44
46
48
50
52
54
nopeus km/h
20
20
21
SilentSpeedTyre (SST)
Tekniset tiedot
Kuormituskapasiteetit
Rengaskoko
Sallitut
Leveys
Ulko
StaattinenVierintämatka Speed
Huoltokuvaus
vanteet* halkaisijasäde
radius
index
LI/SS (mm)(mm)(mm)(mm)(SRI)
600/65 R 38
W 18 L591
153 D (156 A8)
DW 18 L
591
1746
782
5215
825
W 16 L
571
Renkaan kuormituskapasiteetti (kg) rengaspaineella (bar)
Nopeus
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
2,0
2,4
3,0 (km/h)
W 18 L6231822 8105420 875
DW 20 B
643
650/65 R 42
165 D (168 A8)
W 18 L6161930 8705790 925
DW 20 B
636
3050
3355
3650
3205
3525
3835
3340
3675
4000
3510
3860
4200
4275 4695 51105475
3450
3790
4125
3625
3980
4330
3780
4150
4500
3970
4360
4745
4830
5310
5775
6190
3310 3615 3940 42504765 5150
31253475 3795 4140 44655005 5410
28753260362539604315462552205600
30153425380541604530489054805925
3145367541704635506555155950667572107725
65
50
40
30
10
65
50
40
30
10
SST traktoreille
650/65 R 38
157 D (160 A8)
2795
2640
2935
2425
2755
3060
2545
2890
3210
2655 310035203910
3155
2985
3315
2740
3110
3455
2880
3270
3630
3000
3505
3980
4420
SST
65
50
40
30
10
* Kysy valmistajalta tietoja muista sallittuista vanteista
Kuormitusarvot, jotka on annettu 0,4 bar ja 0,6 bar paineille 40 km/h nopeudella, ovat ainoastaan kaksinja kolminkertaisten kuormitusarvojen laskemista varten.
Kaikki kuormitusarvot ovat ilmoitetuille maksiminopeuksille matalilla vääntötehoilla.
30 km/h (40 km/h asti) kuormitusarvot koskevat myös alhaisen nopeuden, suuren väännön peltotyötä.
Kyntämiseen yhden pyöräparin renkailla kyntövaossa vaaditaan 0,8 bar minimitäyttöpaine.
Kun ajetaan vain maantiellä 65/50/40/30 km/h nopeudella painetta on nostettava 0,4 bar.
Maksimitäyttöpainetta ei saa koskaan ylittää.
Kaikki kuormitus-painearvot koskevat rinteitä enintään kulmassa 20%.
Kun työskennellään rinteissä, joissa kulman kaltevuus on suurempi kuin 20%, ota yhteys Mitas-edustajaan.
22
agricultural
tyres
23
SuperVolumeTyre (SVT)
SVT-renkaiden soveltuvuus pellolla ja maantiellä
[hyväksytty nopeuksille enintään 50 tai 70 km/h]
Suoritusteho pellolla 7
3 Suoritusteho maantiellä
Taloudellisuus*
SVT-renkaat tarjoavat pellolla
maksimaalisen suoritustehon
korkeimmalla kuormituskapasiteetilla ja alhaisella rengaspaineella – maantiellä ne tarjoavat
ajovakautta ja huomattavan
paljon kuljetuskapasiteettia.
Vetoteho
Ajomukavuus
Soveltuvuus
nurmimaille
Ajovakaus
SVT
*Perustuu: vierinvastukseen, kulumiskestävyyteen, vetotehoon ja varovaiseen maaperän käsittelyyn
Vakio
Varovainen
maaperän
käsittely
44
60
66
90
88 110 132 162 191 >220
120 150 180 220 260 >300
SuperVolumeTyre (SVT)
tehokkaille koneille, maksimaalinen
kuormankantokyky ja erinomainen
ajomukavuus
qKehitetty tehokkaille traktoreille (> 180 hv) sekä puimureille
qErittäin suuri ilmatilavuus takaa varovaisen maaperän käsittelyn joka
yhdistettynä mahdollisimman alhaisiin rengaspaineisiin varmistaa
suuremman sadon
Kuljetuskyky
qVoimakas vetoteho renkaan suuren kosketuspinta-alan ansiosta sekä
Kuormankantokyky
Kulumiskestävyys
erinomainen kulutuskestävyys ja kuljetusnopeus jopa 70 km/h tekevät
SVT-renkaista erittäin taloudelliset
SVT
Vakio
24
24
22
30
SVT traktoreille
kW
hv
SVT
Erittäin suuri ilmatilavuus merkitsee
suurinta mahdollista kuormankantokykyä­
ja samalla pienintä mahdollista rengaspainetta – suojelee maaperää, jopa
raskaimmilla koneilla ajettaessa.
25
SuperVolumeTyre (SVT)
Tekniset tiedot
Kuormituskapasiteetit
Rengaskoko
Sallitut
Leveys
Ulko
StaattinenVierintämatka Speed
Huoltokuvaus vanteet* halkaisijasäde
radius
index
LI/SS (mm)(mm)(mm)(mm)(SRI)
540/65 R 28
W 16 L
540
W 18 L
560
1414
627
4210
675
142 D (145 A8)
W 15 L
540
600/65 R 28
W 18 L606
1494
6644444 700
DW 20 B
626
154 D (157 A8)
Renkaan kuormituskapasiteetti (kg) rengaspaineella (bar)
Nopeus
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
2,0
2,4
2,8 (km/h)
2210
2385
2530
2650
65
2110
2320
2505
2655
2785
50
1960
2200
2420
2615
2770
2900
40
2060
2315
2540
2745
2910
3050
30
2165
2505
2815
3095
3340
3545
3710
3975
10
2605
2815
2995
3150
3490 3750
65
2490
2737
2955
3145
3310
3665 3940
50
2310
2595
2855
3080
3280
3450
3820 4125
40
2425
2725
2995
3235
3445
3625
4010 4315
30
2555
2955
3320
3650
3940
4195
4410
4885
5250 5625 10
2900317533803550 39004125 65
2730 3045333535503730 40954330 50
2505 2850 3175348037003875 42704500 40
2630 2990 3335365538854085 44854745 30
2730 3200 3640 4060445047304970 54605775 6190 10
2280246526052725 30803350 65
2180 2395258527352860 32353520 50
2020 2270 2495269528553000 33753650 40
2125 2385 2620283030003135 35453855 30
2235 2585 2905 3190345036503815 43154690 5025 10
2985
3270
3430
3550
65
2815
3135
3435
3605
3730
50
2575
2935
3270
3585
3755
3875
40
2705
3080
3435
3765
3945
4085
30
2810
3295
3750
4180
4580
4805
4970
5325
10
2805306533653650 40454375 65
2655 2945322035303835 42504595 50
2440 2765 3075336036804000 44304750 40
2560 2905 3230352538654200 46555030 30
2670 3115 3540 3930429547105110 46656125 6565 10
3035
3315
3605
3875
4385
4750
65
2870
3185
3480
3785
4070
4605
4990
50
2635 2990 3325363039454250 48005150
40
2770 3140 3490381541454455 50405465
30
2885 3370 3825 4250464550455425 61356650 7125 10
3060334036754000 44004750 65
2890 3210351038604200 46204990 50
2655 3015 3350366040254375 48205150 40
2790 3165 3515384542254600 50605465 30
2905 3395 3855 4280468051455600 61606650 7125 10
4180
4575
5010
5450
5965
6300
50
3815 4235 4590502555056000 65556900 40
4085 4530 4915538058956420 70157385 30
4235 4700 5095558061156600 72757660 25
4695 5210 5650618067757380 80608485
20
4960 5505 5970653571607800 8520897010350 10
4250
4650
5020
5450
5950
6500
50
3890 4315 4670511055156000 65357100 40
4165 4615 5000546559006420 69957595 30
4320 4790 5185567061206660 72557880 25
4790 5305 5745628567857380 80408735
20
5060 5610 6070664071707800 8495923010650 10
5045
5515
5955
6500
7055
7500
50
4200 4655 5045551559556500 70557500 40
4495 4985 5395590063706955 75508025 30
4665 5170 5595612066107215 78308325 25
5170 5730 6200678573207995 86809225 20
5465 6055 6555717077408450 9175975011250 10
600/70 R 28 W 18 L
627
1574
6964660 725
DW 20 B
647
157 D (160 A8)
W 16 L
548
540/65 R 30
W 18 L
558
1487
668
4435
700
150 D (153 A8)
W 15 L
540
600/70 R 30
W 18 L625
1595
7004700 750
152
D
(155
A8)
DW
20 B
645
710/55 R 30
159 D (162 A8)
DW 23 B
6901500 6744475 725
710/60 R 30
162 D (165 A8)
DW 23 B
7081646 7304870 750
750/55 R 30
162 D (165 A8)
DW 23 B
7201584 7124725 750
800/70 R 32
175 A8 (172 B)
DW
25 B
762 1932
8455630 875
DW 27 B
784 900/60 R 32
DW 27 B
857 1905 8505700 925
176 A8 (173 B)
DW 30 B
890 1050/50 R 32
36.00 VA
10151890 8555640 875
178 A8 (178 B)
SVT traktoreille
SVT
* Kysy valmistajalta tietoja muista sallittuista vanteista
26
agricultural
tyres
27
SuperVolumeTyre (SVT)
Tekniset tiedot
Kuormituskapasiteetit
Rengaskoko
Sallitut
Leveys
Ulko
StaattinenVierintämatka Speed
Huoltokuvaus vanteet* halkaisijasäde
radius
index
LI/SS (mm)(mm)(mm)(mm)(SRI)
Renkaan kuormituskapasiteetti (kg) rengaspaineella (bar)
Nopeus
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
2,0
2,4
2,8 (km/h)
3215
3475
3690
3875
4305
4625
65
3070
3375
3645
3875
4070
4520
4855
50
2850
3205
3520
3800
4040
4250
4710
5000
40
2995
3365
3695
3995
4245
4455
4950
5320
30
3150
3645
4095
4500
4860
5165
5425
6025
6475
6940 10
3380
3655
3905
4125
65
3230
3550
3835
4100
4330
50
3000
3370
3705
4000
4275
4500
40
3150
3540
3890
4200
4490
4745
30
3315
3835
4310
4735
5115
5465
5775
6190
10
3990 4375 4645 4875 5425 5800
65
37604190 4590 4880 5120 5695 6090
50
3445 39204370 4790 5085 5300 5940 6300
40
3620 41204590 5030 5340 5605 6235 6670
30
3760 4405 5015 5585 6125 6505 6825 7590 8120 8700
10
4465
4895
5195
5450
6075
6500
65
4210
4690
5140
5455
5725
6375
6825
50
3855
4390
4890
5360
5690
6000
6650
7100
40
4050
4610
5135
5630
5975
6270
6985
7475
30
4210 4930 5610 6250 6855 7275 7630 8500 9100 9750
10
4305
4720
5030
5300
65
4055
4520
4955
5280
5565
50
3715
4230
4715
5170
5510
5800
40
3905
4445
4950
5425
5785
6095
30
4055
4750
5410
6025
6605
7045
7420
7950
10
5190 5690 6070 6400 7035 7500
65
48905450 5975 6375 6720 7390 7875
50
4480 51005685 6230 6650 7000 7705 8250
40
4705 53605970 6545 6980 7360 8090 8625
30
4890 5730 6525 7270 7965 8500 8960 9850 10500 11250
10
4875 5325 5825 6300
65
46105120 5595 6115 6615
50
4235 48055340 5835 6375 6900
40
4450 50505605 6125 6695 7245
30
4635 5415 6145 6825 7460 8155 8820 9450
10
4875 5325 5825 6300 6985 7500
65
46105120 5595 6115 6615 7335 7875
50
4235 48055340 5835 6375 6900 7650 8250
40
4450 50505605 6125 6695 7245 8035 8625
30
4635 5415 6145 6825 7460 8155 8820 9780 10500 11250
10
4175 4575 4885 5150
65
39354380 4805 5125 5410
50
3605 41004570 5010 5345 5600
40
3785 43054800 5260 5615 5925
30
3935 4605 5245 5845 6405 6835 7210 7725
10
4500 4935 5285 5600 6100 6500
65
42454725 5180 5550 5880 6405 6825
50
3885 44254930 5405 5790 6150 6680 7100
40
4080 46455180 5675 6080 6440 7015 7475
30
4240 4970 5655 6305 6910 7400 7840 8540 9100 9750
10
4785 5245 5640 6000 6480 6900
65
45105025 5510 5925 6300 6805 7245
50
4130 47005240 5745 6175 6500 7095 7500
40
4340 49405505 6030 6490 6900 7450 7935
30
4510 5280 6010 6700 7345 7900 8400 9070 9660 10350
10
650/65 R 38
W 18 L
645 1828 8105445 875
157 D (160 A8)
DW 20 B
660
DW 21 B
667 650/75 R 38
DW 20 B
657
1944
872
5795
925
169 D (172 A8)
DW 23 B
687
DW 23 B
720 650/85 R 38
DW 20 B
688
2070
920
6130
975
173 D (176 A8)
DW 21 B
699
710/70 R 38
DW 23 B
7361958 8705780 925
166 D (169 A8)
800/70 R 38
178 D (181 A8)
DW 25 B765 2052911
6090975
DW 27 B
787
900/60 R 38
172 D (175 A8)
DW 27 B870
DW 30 B
900
2060918
6115975
900/60 R 38
178 D (181 A8)
DW 27 B870
DW 30 B
900
2060918
6115975
DW 21 B
650 650/75 R 42 DW 20 B
640
2035
905
6090
975
165 D (168 A8)
DW 23 B
670
710/70 R 42
DW 23 B731 2070935
6150975
173 D (176 A8)
DW 25 B
751
710/75 R 42
175 D (178 A8)
DW 23 B751 2171 97164601025
DW 25 B
771
SVT traktoreille
650/65 R 34
W 18 L
654
1719
7695116 825
161
D
(164
A8)
DW
20
B
664
SVT
* Kysy valmistajalta tietoja muista sallittuista vanteista
Kuormitusarvot, jotka on annettu 0,4 bar ja 0,6 bar paineille 40 km/h nopeudella, ovat ainoastaan kaksinja kolminkertaisten kuormitusarvojen laskemista varten.
Kyntämiseen yhden pyöräparin renkailla kyntövaossa vaaditaan 0,8 bar minimitäyttöpaine.
Kaikki kuormitusarvot ovat ilmoitetuille maksiminopeuksille matalilla vääntötehoilla.
Maksimitäyttöpainetta ei saa koskaan ylittää.
Kun ajetaan vain maantiellä 65/50/40/30 km/h nopeudella painetta on nostettava 0,4 bar.
30 km/h (40 km/h asti) kuormitusarvot koskevat myös alhaisen nopeuden, suuren väännön peltotyötä.
28
agricultural
tyres
29
65-sarjan leveät renkaat – AC 65
AC 65-renkaiden soveltuvuus pellolla ja maantiellä
[leveä rengas 65% muotosuhteella hyväksytty nopeuksille 70 km/h asti]
Suoritusteho pellolla 7
3 Suoritusteho maantiellä
Taloudellisuus*
Korkea kuormituskapasiteetti
sekä erinomainen kulutuskestävyys tekevät AC 65-sarjan renkaista erittäin taloudellisen vaihtoehdon moneen eri käyttöön
sekä pellolla että maantiellä.
Vetoteho
Ajomukavuus
Soveltuvuus
nurmimaille
*Perustuu: vierinvastukseen, kulumiskestävyyteen, vetotehoon ja varovaiseen maaperän käsittelyyn
Ajovakaus
AC 65
Kuljetuskyky
Kuormankantokyky
66
90
88 110 132 162 191 >220
120 150 180 220 260 >300
AC 65
Leveä rengas moneen eri käyttöön ja
tarjoaa tehokasta työskentelyä sekä
pellolla että maantiellä
qErittäin hellävarainen maaperälle ja ruohomaille, renkaan poikkeuksellisen
Kulumiskestävyys
qErittäin miellyttävä maantieajossa jopa 70 km/h nopeuteen asti
qKorkea kuljetuskapasiteetti renkaan suuren ilmatilan ansiosta
qÄärimmäisen taloudellinen johtuen hyvistä pito-ominaisuuksista ja
hyvästä kulutuskestävyydestä
AC 65
Vakiorengas
30
30
44
60
korkean kuormankantokyvyn ja suuren jalanjäljen johdosta
Vakio
Varovainen
maaperän
käsittely
22
30
AC 65 traktoreille
kW
hv
Leveä rengas AC65
Suuri kosketuspinta-ala maata
vasten mahdollistaa maaperän
varovaisen käsittelyn jopa
raskailla koneilla
31
65-sarjan leveät renkaat – AC 65
Tekniset tiedot
Kuormituskapasiteetit
Rengaskoko
Sallitut
Leveys
Ulko
StaattinenVierintämatka Speed
Huoltokuvaus vanteet* halkaisijasäde
radius
index
LI/SS (mm)(mm)(mm)(mm)(SRI)
320/65 R 16 W 10316
W 9 310844373
2497390
117 D (120 A8)
W 11
326
Renkaan kuormituskapasiteetti (kg) rengaspaineella (bar)
Nopeus
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
2,0
2,4
3,0 (km/h)
440/65 R 24
W 14 L445
W 13 4351196 5433585 575
128 D (131 A8)
W 12
425
480/65 R 24
W 15 L473
133 D (136 A8)
W 14 L
463
1256
570
3764
600
W 13
453
540/65 R 24
W 16 L523
140 D (143 A8)
W 18 L
543
1317
590
3922
625
W 15 L
513
540/65 R 24
W 16 L523
146
D (149 A8)
W 18 L
543
1317
590
3922
625
W 15 L
513
440/65 R 28
W 14 L447
W 13 4371292 5943896 625
131 D (134 A8)
W 12
427
480/65 R 28
W 15 L475
136 D (139 A8)
W 14 L
465
1355
616
4064
650
W 13
455
540/65 R 28
W 16 L530
142 D (145 A8)
W 18 L
550
1410
624
4145
675
W 15 L
520
600/65 R 28
W 18 L590
147 D (150 A8)
DW 18 L
590
1485
661
4411
700
W 16 L
570
715
800
890
975
1135 1285 65
655
750
840
935
1025
2295 1350 50
585
685
780
880
975
1060
1245 1400 40
615
715
820
920
1020
1120
1305 1480 30
625 750 875 1000112512451365 15901800 1930 10
1225
1355
1500
1650
65
1145
1285
1420
1575
1735
50
1045
1195
1340
1480
1645
1800
40
1095
1255
1410
1555
1725
1900
30
1130
1335
1530
1715
1895
2100
2310
2475
10
1400
1530
1670
1800
65
1325
1470
1610
1750
1890
50
1215
1380
1535
1675
1830
1950
40
1280
1450
1610
1760
1920
2070
30
1330
1555
1765
1960
2145
2335
2520
2700
10
1605
1755
1910
2060
65
1515
1685
1840
2005
2165
50
1395
1580
1755
1920
2090
2240
40
1465
1660
1845
2015
2195
2370
30
1525
1780
2020
2245
2455
2675
2885
3090
10
1930
2110
2310
2500
65
1825
2025
2215
2425
2625
50
1675
1900
2115
2310
2525
2725
40
1760
1995
2220
2425
2655
2875
30
1835
2140
2430
2700
2950
3230
3500
3750
10
1930
2110
2310
2500
2780
3000
65
1825
2025
2215
2425
2625
2915
3150
50
1675
1900
2115
2310
2525
2740
3040
3250
40
1760 1995 2220242526552875 31953450
30
1835 2140 2430 2700295032303500 38904200 4500 10
1505
1645
1800
1950
65
1425
1580
1725
1890
2050
50
1305
1485
1650
1800
1970
2120
40
1375
1560
1730
1890
2070
2245
30
1430
1670
1895
2110
2305
2520
2730
2925
10
1720
1880
2060
2240
65
1625
1805
1975
2165
2350
50
1495
1695
1885
2060
2260
2430
40
1570
1780
1980
2160
2370
2575
30
1635
1910
2165
2410
2630
2885
3135
3360
10
2065
2255
2455
2650
65
1950
2165
2365
2580
2785
50
1790
2035
2260
2470
2690
2900
40
1880
2135
2375
2595
2825
3050
30
1960
2290
2600
2890
3155
3440
3710
3975
10
2430
2660
2875
3075
65
2300
2555
2790
3020
3230
50
2110
2395
2665
2910
3145
3350
40
2220
2515
2795
3055
3305
3535
30
2310
2700
3065
3405
3720
4025
4305
4615
10
AC 65 traktoreille
420/65 R 20
W 13415
W 12 4051050 4693146 500
125 D (128 A8)
W 11
395
AC 65
* Kysy valmistajalta tietoja muista sallittuista vanteista
32
agricultural
tyres
33
65-sarjan leveät renkaat – AC 65
Tekniset tiedot
Kuormituskapasiteetit
Rengaskoko
Sallitut
Leveys
Ulko
StaattinenVierintämatka Speed
Huoltokuvaus vanteet* halkaisijasäde
radius
index
LI/SS (mm)(mm)(mm)(mm)(SRI)
540/65 R 30
W 16 L526
150 D (153 A8)
W 18 L
546
1485
664
4419
700
W 15 L
516
Renkaan kuormituskapasiteetti (kg) rengaspaineella (bar)
Nopeus
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
2,0
2,4
3,0 (km/h)
540/65 R 34
W 16 L526
145 D (148 A8)
W 18 L
546
1580
709
4709
750
W 15 L
516
600/65 R 34
W 18 L592
151 D (154 A8)
DW 18 L
592
1648
737
4904
775
W 16 L
572
540/65 R 38
W 16 L517
147 D (150 A8)
W 18 L
537
1678
760
5023
800
W 15 L
507
600/65 R 38
W 18 L590
153 D (156 A8)
DW 18 L
590
1759
792
5251
825
W 16 L
570
650/65 R 38
157 D (160 A8)
W 18 L6181828 8105416 875
DW 20 B
638
DW 23 B
710/70 R 38 )
DW 25 B
166 D (169 A8
650/65 R 42
165 D (168 A8)
7081925 8575716 925
728
DW 20 B6411936 8605798 925
DW 18 L
621
2130
2325
2545
2725
3080
3350
65
2010
2235
2440
2675
2860
3235
3520
50
1850
2100
2330
2545
2790
3000
3375
3650
40
1940 2205 2450267529303135 35453855
30
2020 2365 2680 2980325535653815 43154690 5025 10
2505
2740
3000
3250
65
2370
2630
2875
3150
3415
50
2175
2470
2745
3000
3285
3550
40
2285
2595
2880
3150
3450
3740
30
2380
2780
3160
3510
3835
4200
4550
4875
10
2255
2465
2690
2900
65
2130
2370
2590
2820
3045
50
1960
2225
2470
2700
2945
3150
40
2055
2335
2595
2835
3090
3335
30
2145
2505
2845
3160
3450
3765
4060
4350
10
2650
2900
3180
3450
65
2505
2785
3045
3335
3625
50
2300
2615
2905
3175
3480
3780
40
2420
2745
3050
3330
3655
3970
30
2520
2945
3340
3710
4055
4450
4830
5175
10
2380
2600
2845
3075
65
2250
2500
2730
2985
3230
50
2065
2345
2605
2850
3115
3350
40
2170
2465
2735
2990
3270
3535
30
2260
2640
3000
3330
3640
3980
4305
4615
10
2795
3050
3355
3650
65
2640
2935
3205
3525
3835
50
2425
2755
3060
3340
3675
4000
40
2545
2890
3210
3510
3860
4200
30
2655
3100
3520
3910
4275
4695
5110
5475
10
3155
3450
3790
4125
65
2985
3315
3625
3980
4330
50
2740
3110
3455
3780
4150
4500
40
2880
3270
3630
3970
4360
4745
30
3000
3505
3980
4420
4830
5310
5775
6190
10
3975
4345
4825
5300
65
3755
4175
4565
5065
5565
50
3445
3915
4350
4760
5280
5800
40
3620
4110
4570
5000
5550
6095
30
3765
4405
5005
5565
6085
6755
7420
7950
10
3310
3615
3940
4250
4765
5150
65
3125
3475
3795
4140
4465
5005
5410
50
2875
3260
3625
3960
4315
4625
5220
5600
40
3015
3425
3805
4160
4530
4890
5480
5925
30
3145 3675 4170 4635506555155950 66757210 7725 10
AC 65 traktoreille
600/65 R 30
W 18 L590
149 D (152 A8)
DW 18 L
590
1549
687
4591
725
W 16 L
570
AC 65
* Kysy valmistajalta tietoja muista sallittuista vanteista
Kuormitusarvot, jotka on annettu 0,4 bar ja 0,6 bar paineille 40 km/h nopeudella, ovat ainoastaan kaksinja kolminkertaisten kuormitusarvojen laskemista varten.
Kyntämiseen yhden pyöräparin renkailla kyntövaossa vaaditaan 0,8 bar minimitäyttöpaine.
Kaikki kuormitusarvot ovat ilmoitetuille maksiminopeuksille matalilla vääntötehoilla.
Maksimitäyttöpainetta ei saa koskaan ylittää.
Kun ajetaan vain maantiellä 65/50/40/30 km/h nopeudella painetta on nostettava 0,4 bar.
30 km/h (40 km/h asti) kuormitusarvot koskevat myös alhaisen nopeuden, suuren väännön peltotyötä.
34
agricultural
tyres
35
70-sarjan leveät renkaat – HC 70
HC 70-renkaiden soveltuvuus pellolla ja maantiellä
[Leveä rengas, hyväksytty jopa 65 km/h nopeuksille]
Suoritusteho pellolla 7
3 Suoritusteho maantiellä
Taloudellisuus*
Varovainen maaperän käsittely pelloilla ja ruohokentillä ­tehokas suorituskyky maantiellä
HC 70-renkaiden korkea kuormankantokyky on selkeä etu
kaikissa käyttökohteissa.
Vetoteho
Ajomukavuus
Soveltuvuus
nurmimaille
*Perustuu: vierinvastukseen, kulumiskestävyyteen, vetotehoon ja varovaiseen maaperän käsittelyyn
Ajovakaus
HC 70
Vakio
22
30
44
60
66
90
88 110 132 162 191 >220
120 150 180 220 260 >300
HC 70
Uusi yleisrengas 70-sarjan leveiden renkaiden­
segmenttiin, jolla on suurempi kuormankantokyky kuin perinteisellä 70-sarjalla
qAlhaiset käyttökustannukset pienemmän luiston ansiosta sekä varovainen
HC 70 traktoreille
kW
hv
maaperän käsittely korkean kuormankantokyvyn ansiosta
qMiellyttävä sekä turvallinen maantieajossa, renkaan leveiden olkapäiden
ansiosta
Varovainen
maaperän
käsittely
Kuljetuskyky
ja pyöristettyjen ripojen reunojen ansiosta
Kuormankantokyky
HC 70
36
36
qErityisen hellävarainen ruohokentillä ajettaessa pyöristettyjen olkapäiden
Kulumiskestävyys
Alhainen urasyvyys ja alhaiset
käyttökustannukset pienemmän­
rengaspaineen ja hyvän
­vetotehon ansiosta
Pienempi urasyvyys
0,3 bar vähennetyn­
­rengaspaineen ansiosta
0,3 bar
37
70-sarjan leveät renkaat – HC 70
Tekniset tiedot
Kuormituskapasiteetit
Rengaskoko
Sallitut
Leveys
Ulko
StaattinenVierintämatka Speed
Huoltokuvaus vanteet* halkaisijasäde
radius
index
LI/SS (mm)(mm)(mm)(mm)(SRI)
Renkaan kuormituskapasiteetti (kg) rengaspaineella (bar)
Nopeus
0,60,81,01,21,41,62,0(km/h)
65
1250
1140
1035
945
50
1315
1200
1085
990
890
40
1360
1250
1190
1035
930
820
30
1440
1315
1445
1085
975
860
10
1750
1875
1600
2170
1320
1190
1045
65
1500
1370
1235
1130
50
1575
1435
1295
1185
1065
40
1650
1500
1355
1235
1110
980
30
1725
1575
1420
1300
1170
1030
10
2100
2250
1915
1730
1580
1420
1250
65
1650
1495
1340
1225
50
1735
1570
1410
1290
1160
40
1800
1640
1470
1345
1210
1065
30
1900
1720
1545
1410
1270
1115
10
2310
2475
2095
1880
1720
1545
1360
65
1900
1735
1565
1430
50
1995
1820
1645
1505
1350
40
2060
1900
1715
1570
1410
1240
30
2185
1995
1800
1645
1480
1305
10
2660
2850
2425
2190
2005
1805
1585
65
2360
2145
1930
1765
50
2480
2250
2025
1850
1665
40
2575
2350
2110
1930
1735
1530
30
2715
2465
2220
2030
1825
1605
10
3305
3540
3000
2700
2470
2220
1955
65
1750
1600
1445
1320
50
1840
1675
1515
1385
1245
40
1900
1750
1580
1445
1300
1145
30
2015
1835
1660
1520
1365
1200
10
2450
2625
2335
2020
1850
1660
1465
65
2060
1870
1680
1535
50
2165
1965
1765
1615
1450
40
2240
2050
1840
1685
1515
1335
30
2370
2150
1935
1770
1590
1400
10
2885
3090
2620
2355
2150
1935
1705
65
2500
2285
2065
1890
50
2625
2395
2170
2980
1780
40
2725
2500
2260
2065
1860
1635
30
2875
2625
2375
2170
1950
1720
10
3500
3750
3195
2890
2645
2375
2090
2120
1930
1735
1590
65
2225
2025
1825
1670
1500
50
2110
1905
1740
1565
1375
40
2300
2220
2000
1825
1645
1445
30
2440
2700
2430
2225
2000
1760
10
2970
3180
65
2575
2355
2130
1950
50
2705
2470
2235
2045
1840
40
2800
2580
2335
2135
1920
1690
30
2960
2705
2450
2240
2015
1775
10
3605
3865
3295
2985
2725
2455
2160
W 10
W 11
W9
325
335
315
1115
491
3295
525
360/70 R 24
122 D (125 A8)
W 11
W 12
W 10
365
375
355
1142
508
3398
550
380/70 R 24
125 D (128 A8)
W 12
W 13
W 11
395
405
385
1191
533
3545
575
420/70 R 24
130 D (133 A8)
W 13
W 14 L
W 12
443
453
433
1245
552
3695
600
480/70 R 24
138 D (141 A8)
W 15 L
W 16 L
W 14 L
502
512
492
1320
574
3896
625
380/70 R 28
127 D (130 A8)
W 12
W 13
W 11
395
405
385
1292
576
3850
625
420/70 R 28
133 D (136 A8)
W 13
W 14 L
W 12
438
448
428
1350
610
4038
650
480/70 R 28
140 D (143 A8)
W 15 L
W 16 L
W 14 L
498
508
488
1422
630
4220
675
420/70 R 30
134 D (137 A8)
W 13
W 14 L
W 12
433
443
423
1392
622
4150
675
480/70 R 30
141 D (144 A8)
W 15 L
W 16 L
W 14 L
499
509
489
1474
655
4380
700
HC 70 traktoreille
320/70 R 24
116 D (119 A8)
HC 70
* Kysy valmistajalta tietoja muista sallittuista vanteista
38
agricultural
tyres
39
70-sarjan leveät renkaat – HC 70
Tekniset tiedot
Kuormituskapasiteetit
Rengaskoko
Sallitut
Leveys
Ulko
StaattinenVierintämatka Speed
Huoltokuvaus vanteet* halkaisijasäde
radius
index
LI/SS (mm)(mm)(mm)(mm)(SRI)
Renkaan kuormituskapasiteetti (kg) rengaspaineella (bar)
Nopeus
0,60,81,01,21,41,62,0(km/h)
65
2725
2495
2260
2065
50
2860
2620
2375
2170
1950
40
3000
2730
2475
2265
2035
1790
30
3135
2870
2600
2375
2135
1880
10
3815
4090
3490
3165
2895
2600
2290
65
3150
2850
2555
2335
50
3310
2995
2680
2450
2205
40
3450
3120
2795
2555
2300
2025
30
3625
3280
2935
2685
2415
2125
10
4410
4725
3990
3575
3270
2940
2590
65
2900
2645
2385
2180
50
3045
2775
2505
2290
2060
40
3150
2895
2615
2390
2150
1890
30
3335
3040
2745
2510
2255
1985
10
4060
4350
3700
3340
3055
2745
2420
65
3350
3020
2695
2460
50
3520
3170
2825
2585
2325
40
3650
3305
2950
2695
2525
2135
30
3855
3470
3095
2830
2545
2240
10
4690
5025
4225
3770
3445
3100
2730
65
3875
3530
3180
2910
50
4070
3705
3340
3055
2745
40
4250
3865
3480
3185
2865
2520
30
4455
4055
3655
3345
3005
2645
10
5425
5815
4940
4450
4070
3660
3225
W 15 L
W 16 L
W 14 L
494
504
484
1590
704
4710
750
520/70 R 34
148 D (151 A8)
W 16 L
W 18 L
W 15 L
539
559
529
1651
735
4905
775
480/70 R 38
145 D (148 A8)
W 15 L
W 16 L
W 14 L
496
506
486
1699
768
5082
800
520/70 R 38
150 D (153 A8)
W 16 L
W 18 L
W 15 L
536
556
524
1751
790
5232
825
580/70 R 38
155 D (158 A8)
W 18 L
596
1857
822
5500
875
HC 70 traktoreille
480/70 R 34
143 D (146 A8)
HC 70
* Kysy valmistajalta tietoja muista sallittuista vanteista
Kuormitusarvot, jotka on annettu 0,4 bar ja 0,6 bar paineille 40 km/h nopeudella, ovat ainoastaan kaksinja kolminkertaisten kuormitusarvojen laskemista varten.
Kaikki kuormitusarvot ovat ilmoitetuille maksiminopeuksille matalilla vääntötehoilla.
30 km/h (40 km/h asti) kuormitusarvot koskevat myös alhaisen nopeuden, suuren väännön peltotyötä.
Kyntämiseen yhden pyöräparin renkailla kyntövaossa vaaditaan 0,8 bar minimitäyttöpaine.
Kun ajetaan vain maantiellä 65/50/40/30 km/h nopeudella painetta on nostettava 0,4 bar.
Maksimitäyttöpainetta ei saa koskaan ylittää.
40
agricultural
tyres
41
70-sarjan leveät renkaat – AC 70 G
AC 70 G-renkaiden soveltuvuus pellolla ja maantiellä
[Leveät renkaat, joissa 70 % muotosuhde,
hyväksytty enintään 50 km/h nopeuksille
tai 90 km/h MPT-valikoimassa]
Suoritusteho pellolla 7
3 Suoritusteho maantiellä
Taloudellisuus*
AC 70 G-renkaan pintakuvio
tekee siitä ihanteellisen ruohokenttien käsittelyyn ja maantiekäyttöön.
* Perustuu: vierinvastukseen, kulumiskestävyyteen, vetotehoon ja varovaiseen maaperän käsittelyyn
Vetoteho
Ajovakaus
66
90
88 110 132 162 191 >220
120 150 180 220 260 >300
AC 70 G
Leveä ruohokenttien rengas, jolla
erityisen hyvät maantieominaisuudet
qSuuret, leveät rivat suojaavat maaperää ja kasveja
qVakaa, turvallinen ja miellyttävä maantieajossa leveän pintakumi-alueen ja
renkaan pinnan keskeltä päällekkäin olevien ripojen ansiosta
Vakio
Varovainen
maaperän
käsittely
Kuljetuskyky
qTaloudellinen hyvän kulumiskestävyyden johdosta
qMPT-sarjan renkaissa on erikoisrunkorakenne ja teräsvyöt, jotta niillä
pystytään ajamaan suuria nopeuksia (90 km/h)
Kuormankantokyky
AC 70 G
44
60
Ajomukavuus
Soveltuvuus
nurmimaille
AC 70 G
22
30
AC 70 G traktoreille
kW
hv
Kulumiskestävyys
Suuret, leveät ripa-alueet
tarjoavat äänettömämpää ajoa
maantiellä ja maaperälle hellävaraisempaa käsittelyä ajettaessa
ruohokentillä.
Perinteinen
rengasprofiili
AC 70 G:n pintakuvio
42
42
43
70-sarjan leveät renkaat – AC 70 G
Tekniset tiedot
Kuormituskapasiteetit
Rengaskoko
Sallitut
Leveys
Ulko
StaattinenVierintämatka Speed
Huoltokuvaus vanteet* halkaisijasäde
radius
index
LI/SS (mm)(mm)(mm)(mm)(SRI)
Renkaan kuormituskapasiteetti (kg) rengaspaineella (bar)
Nopeus
0,60,81,01,21,41,62,02,53,03,54,04,56,0
(km/h)
460510570630740880
1030
118090
490560620680800960
1120
128065
510 570 640 700 830100011601320 50
460520590650720850
1020
1190
136040
430500570640710780930
1110
1300
148030
610 720 820 920103011301330160018602120
10
570 650 720 790 93011101280145017002)
90
620 700 780 860101012001390157018402)
65
640 720 800 880104012401430162019002)
50
580660740820910
1070
1270
1470
1670
19502)
40
540630720810900990
1170
1380
1600
1810
21202)
30
770 9001030116012901420168019902300261030602)
10
780 880 98010801280155018302120 90
850 960107011701390168019902300 65
880 990110012101430174020502370 50
790 9001020113012401470178021002440 40
740 860 9801110123013501600194022902650 30
1060124014101590177019402300279032903820
10
660 740 820 9001060126014601650 90
710 800 890 9801150137015801790 65
740 830 92010101200141016301850 50
660 760 850 95010401230146016801900 40
620 720 820 930103011301340157018202060 30
890104011801330148016301920227026202970
10
790 890 98010801280152017602000 90
860 960107011701380165019102170 65
880 990110012101440170019702240 50
790 9101020113012501470175020202300 40
740 860 9901110123013601600190022002500 30
1060124014201600177019502300273031703600
10
600 670 750 820 970116013401510169019503)
90
3)
650 730 810 890106012501450164018302120 65
670 760 840 9201090129015001690189021803)
50
600 690 780 860 9501120133015401730194022403)
40
3)
560 660 750 840 9401030122014401670189021102440 30
810 94010801210135014801750208024002720304035103)
10
810 920102011201330159018702120 90
880 990111012201440173020102300 65
9101030114012501480178020802380 50
820 9401050117012901520182021302440 40
760 89010201150127014001650199023202650 30
1100128014601650183020102380287033403820
10
860 9701080118014001630185020502240 90
93010501170128015201770200022202430 65
96010901210133015701820207023002510 50
870 99011101240136016101870212023602580 40
810 940108012101350148017502040231025602800 30
11601360155017401940213025202930332036904030
10
9701090121013401580182020402240 90
10501190132014501710197022102430 65
10901220136015001770204022802510 50
98011201260140015401820209023502580 40
910106012101370152016701970227025502800 30
1310153017501970219024002840327036704030
10
112012601400154018102150249028203150 90
121013601510167019702340270030603420 65
125014101560172020302410279031603530 50
1120128014401610177020902480286032403620 40
10501220140015701740192022702690311035303940 30
15101760201022602510276032703880448050805670
10
12701430158017402060241027503075339036904500 90
13701550172018902235261529853340367540004885 65
14201600177019502305270030803445379541305040 50
128014601640182020052365277031653540390042405175 40
1190139015801780198021752575301534403845423546105625 30
1710200022802570285031353705434049505540610066408100 10
285/80 R 16 MPT
126 G
10
9
308866370
2540
298
425/55 R 17 MPT
13 428884399
2642
134
G
10321
325/70
R 18 MPT
11 331918421
2765
125 G
9
311
11365
365/70
R 18 MPT
12 375978449
2947
132 G
10
355
275/80 R 20 MPT
9
131 G
274966446
2890
335/80 R 20 MPT113201048 4853168
134 G
10
310
11390
375/70
R 20 MPT
12 4001034 4713107
136 G
10
380
405/70 R 20 MPT11405
1065 4853225
136 G
13
425
425/75 R 20 MPT13441
1148 5213440
148 G
11
421
445/65 R 22.5 MPT1)
160 G
14450
1172 5363525
13440
* Kysy valmistajalta tietoja muista sallittuista vanteista
1)
Pintakuvio AC 70+
44
2)
agricultural
tyres
4,25 barissa
3)
AC 70 G traktoreille
8261
265/70
R 16 MPT
9 271775354
2333
114 G
7
251
AC 70 G
4,75 barissa
45
70-sarjan leveät renkaat – AC 70 G
Tekniset tiedot
Kuormituskapasiteetit
Rengaskoko
Sallitut
Leveys
Ulko
StaattinenVierintämatka Speed
Huoltokuvaus vanteet* halkaisijasäde
radius
index
LI/SS
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(SRI)
380/70 R 24
W 12385
W 133951190 5403524575
125 A8 (122 B)
W 11
375
Renkaan kuormituskapasiteetti (kg) rengaspaineella (bar)
Nopeus
0,60,81,01,21,41,62,02,53,03,54,04,56,0
(km/h)
1205
1310
1400
1500 50
12051325144015401650
40
115012901420154016501770
30
1400
1570
1725
1870
2005
2145
2475
10
1050118013201450171020302340265029503250
90
1140129014301570186022002540287032003530 65
1180133014701620192022702620296033003640 50
10601210136015101670197023302690304033903740 40
99011501320148016501810214025302920331036904060 30
142016601900213023702610308036504210476053105850
10
1410
1525
1640
1750 50
14051550168018001900
40
134015051660180019302035
30
1630 1830 2015 2185 2310 2470 2850
10
12201370152016701980244029303450 90
13201490165018202150265031803740 65
13701540171018802220274032903860 50
123014001580175019302280281033703970 40
1140133015201710190020902480305036704310 30
1650192021902470274030203560440052806210
10
1735
1880
2015
2180 50
17301905206522152360
40
165018552040221523752525
30
2005 2250 2480 2690 2885 3070 3540
10
14401620180019802340284032503875 90
15601760195021502540308036304210 65
16201810202022202620318037504340 50
145016601860207022802690326038504460 40
1350157018002020225024702920355041904850 30
1940227025902920324035604210511060306980
10
1510
1640
1760
1900 50
15101660180519302060
40
144016151780193020702205
30
1750 1965 2160 2345 2515 2680 3090
10
1550 1700 1890 2240 2630 3050 32501)
50
150017001885208024602920339035501)
40
160018202020223026303120363038001)
30
225025502820312036904360506053251)
10
1915
2075
2230
2360 50
19152105228524502575
40
182520502255244526202755
30
2215 2490 2740 2970 3185 3350 3865
10
2035
2205
2365
2500 50
20302235242526002725
40
193521702390259527802915
30
2350 2640 2905 3150 3380 3545 4090
10
2295
2490
2670
2900 50
22902525274029353150
40
218524552700293031403370
30
2655 2985 3285 3560 3820 4095 4725
10
2420
2625
2815
3075 50
24202660288530953350
40
230525902850309033153585
30
2800 3145 3460 3755 4025 4355 5025
10
W 13435
445/70 R 24
W 14 L
445
1248
561
3708
151 G W 12
425
R 24
480/70
138
A8 (135 B)
W 15 L483
W 16 L
493
1313
W 14 L
473
582
3908
625
W 15 L493
495/70 R 24 MPT
W 16 L
503
1313
582
3908
155 G W 14 L
483
420/70 R 28
133 A8 (130 B)
W 13425
W 14 L
435
1348
W 12
415
604
4027
440/70 R 28 IND
152 A8 (149 B)
W 13 435
W 14 L
445
1348
W 15 455
604
4027
650
W 15 L485
480/70 R 30
W 16 L
495
1462
653
4345
700
141 A8 (138 B)
W 14 L
475
480/70 R 34
W 15 L486
W 16 L
496
1580
716
4711
750
143 A8 (140 B)
W 14 L
476
W 16 L539
520/70 R 34
W 18 L
559
1649
740
4930
775
148 A8 (145 B)
W 15 L
529
520/70 R 38
150 A8 (147 B)
W 16 L530
W 18 L
550
1747
W 15 L
520
782
5230
825
AC 70 G traktoreille
405/70 R 24 MPT
13 419 1166 5413530
149 G
W 13435
420/70 R 24
W 14 L
445
1248
561
3708
600
130 A8 (127 B)
W 12
425
AC 70 G
3,2 barissa
* Kysy valmistajalta tietoja muista sallittuista vanteista
1)
Kuormitusarvot, jotka on annettu 0,4 bar ja 0,6 bar paineille 40 km/h nopeudella, ovat ainoastaan kaksinja kolminkertaisten kuormitusarvojen laskemista varten.
Kyntämiseen yhden pyöräparin renkailla kyntövaossa vaaditaan 0,8 bar minimitäyttöpaine.
Kaikki kuormitusarvot ovat ilmoitetuille maksiminopeuksille matalilla vääntötehoilla.
Maksimitäyttöpainetta ei saa koskaan ylittää.
Kun ajetaan vain maantiellä 65/50/40/30 km/h nopeudella painetta on nostettava 0,4 bar.
30 km/h (40 km/h asti) kuormitusarvot koskevat myös alhaisen nopeuden, suuren väännön peltotyötä.
46
agricultural
tyres
47
85-sarjan leveät renkaat – AC 85
AC85-renkaiden soveltuvuus pellolla ja maantiellä
[Vakiorengas, jossa 85 % muotosuhde,
hyväksytty 50 km/h nopeuksiin asti]
Suoritusteho pellolla 7
3 Suoritusteho maantiellä
Taloudellisuus*
Pellolla, ruohokentillä ja maantiellä – AC 85 takaa korkean
suorituskyvyn ja täyttää lukuisien eri laitteiden ja käyttöjen
vaatimukset
* Perustuu: vierinvastukseen, kulumiskestävyyteen, vetotehoon ja varovaiseen maaperän käsittelyyn
Vetoteho
66
90
88 110 132 162 191 >220
120 150 180 220 260 >300
AC 85
Nykyaikainen 85-sarjan yleisrengas
kaikkiin käyttökohteisiin
qVyörengas jossa tasapainotetut ominaisuudet lukuisiin käyttökohteisiin
Soveltuvuus
nurmimaille
pellolla ja maantiellä
AC 85
Ajovakaus
Vakio
qSuurempi pintakosketusala tekee renkaista erittäin sopivan
ruohoalueiden käsittelyyn
Kuljetuskyky
Kuormankantokyky
48
48
44
60
Ajomukavuus
Varovainen
maaperän
käsittely
AC 85
22
30
AC 85 traktoreille
kW
hv
Kulumiskestävyys
qPitkä käyttöikä kulutusta kestävän pintaseoksen ansiosta
Ristikudosrengas
Vyörengas
Vyörenkaiden vetoteho on parempi
ja maaperän suojaaminen tehokkaampaa kuin ristikudosrenkailla
suuremman, suorakulmaisen
­pintakosketusalansa ansiosta.
49
85-sarjan leveät renkaat – AC 85
Tekniset tiedot
Kuormituskapasiteetit
Rengaskoko
Sallitut
Leveys
Ulko
StaattinenVierintämatka Speed
Huoltokuvaus vanteet* halkaisijasäde
radius
index
LI/SS (mm)(mm)(mm)(mm)(SRI)
280/85 R 20
W 10299
112 A8 (109 B)
981444
2934475
W
9289
11.2 R 20
280/85 R 24
W 10296
115 A8 (112 B)
1090 4973267 525
W
9286
11.2 R 24
320/85 R 24
W 11343
122 A8 (119 B)
W 10
333
1158
530
3484
550
12.4 R 24
W 9
323
340/85 R 24
W 123721189 5363552 575
125 A8 (122 B)
W
11362
13.6 R 24
380/85 R 24
W 12402
131 A8 (128 B)
W 13
412
1258
563
3745
600
14.9 R 24
W 11
392
420/85 R 24
W 15475
137 A8 (134 B)
W 14
465
1320
591
3930
625
16.9 R 24
W 13
455
280/85 R 28
W 10298
118 A8 (115 B)
1190 5513582 575
W
9288
11.2 R 28
320/85 R 28
W 11329
124 A8 (121 B)
W 10
319
1259
578
3793
600
12.4 R 28
W 9
309
340/85 R 28
W 12367
127 A8 (124 B)
1299 5873885 625
W 11357
13.6 R 28
Renkaan kuormituskapasiteetti (kg) rengaspaineella (bar)
Nopeus
(km/h)
0,60,81,01,21,41,62,02,4 3,0
820
890
955
1030 50
820900980
1050
1120
40
780 880 970105011251200
30
950107011751275136514551680
10
890
970
1040
1120
50
890 980107011401215
40
850 9601050114012201300
30
1030116012801390149015801825
10
1100
1190
1275
1360
50
10951205130514001500
40
104511751290140015001605
30
1270142515701700182519502250
10
1205
1305
1400
1500
50
12051325143515401650
40
114512901420153516501765
30
1395156517201870200521452475
10
1430
1555
1665
1800
50
14301575171018301950
40
136515301685183019602090
30
1660186020502220238025352925
10
1680
1820
1950
2120
50
16751845200021452300
40
159517951970214022952460
30
1940217523952600279029903450
10
965
1045
1125
1215
50
9651060115012351320
40
92010301135123013201410
30
1120125513801495160517151980
10
1180
1280
1370
1450
50
11801295140515101600
40
112512601385150516151710
30
1365153016851830196020802400
10
1295
1400
1505
1600
50
12951425154016551750
40
123013801520165017701875
30
1500168018502005215022752625
10
1535
1665
1785
1900
50
15351690183019652060
40
146016401800196021002205
30
1775199521952380255026803090
10
1790
1945
2085
2240
50
17901970213522902430
40
170519152110229024502600
30
2070232525602780298031603645
10
1585
1720
1845
2000
50
15851740189020252180
40
151016951865202021702335
30
1835206022652460263528353270
10
1850
2005
2150
2300
50
18452030220523652500
40
176019752175236025302675
30
2140240026402865307532503750
10
2130
2310
2480
2650
50
21302340254027202900
40
203022802510272029103100
30
2460276030403300354037704350
10
380/85 R 28
133 A8 (130 B)
14.9 R 28
420/85 R 28
139 A8 (136 B)
16.9 R 28
380/85 R 30
135 A8 (132 B)
14.9 R 30
420/85 R 30
140 A8 (137 B)
16.9 R 30
460/85 R 30
145 A8 (142 B)
18.4 R 30
W 12401
W 13
411
1362
W 11
391
W 15459
W 14
449
1431
W 13
439
W 12398
W 13
408
1427
W 11
388
W 15472
W 14
462
1478
W 13
452
W 16516
W 15
506
1546
W 14
496
608
4050
650
641
4262
675
641
4255
675
666
4414
700
697
4618
725
AC 85 traktoreille
AC 85
* Kysy valmistajalta tietoja muista sallittuista vanteista
50
agricultural
tyres
51
85-sarjan leveät renkaat – AC 85
Tekniset tiedot
Kuormituskapasiteetit
Rengaskoko
Sallitut
Leveys
Ulko
StaattinenVierintämatka Speed
Huoltokuvaus vanteet* halkaisijasäde
radius
index
LI/SS (mm)(mm)(mm)(mm)(SRI)
380/85 R 34
W 12401
146 A8 (146 B)
W 13
411
1538
699
4577
725
14.9 R 34
W 11
391
420/85 R 34
W 15471
142 A8 (139 B)
W 14
461
1598
724
4761
750
16.9 R 34
W 13
451
420/85 R 34
W 15469
147 A8 (147 B)
W 14
459
1593
722
4755
750
16.9 R 34
W 13
449
460/85 R 34
W 16518
147 A8 (144 B)
W 15
508
1676
756
4982
775
18.4 R 34
W 14
498
13.6 R 36 1)
W 123601499 6924492 725
127 A8 (124 B)
W 11
350
340/85 R 38
W 123651562 7194685 750
133 A8 (130 B)
W 11355
13.6 R 38
Renkaan kuormituskapasiteetti (kg) rengaspaineella (bar)
Nopeus
0,60,81,01,21,41,62,02,4 3,0
(km/h)
185020052150229025353000
50
1680185020052150229025353000
40
16001800198021452300245027103210
30
194521852405261027952970329539004500 10
1960
2125
2280
2430
50
19552155233525052650
40
186520952305250026802835
30
2265254528003035325534453975
10
215523352505265029053075 50
1955215523352505265029053075 40
18652095230525002680283531103290 30
226525452800303532553445377540004350 10
2250244526202800
50
22502475268528803075
40
214524052650287530803290
30
2605292532203490374540004615
10
1160
1300
1450
1600
50
11101270143015901750
40
102011901360153017001870
30
1240145016601860207022802630
10
1505
1635
1750
1900
50
15001655179519252060
40
143016051770192020602205
30
1740195521502335250026803090
10
172018802090230025052650 50
1545172018802090230025052650 40
14551655184020102235246026802835 30
177020102235244027152990325534453900 10
2070
2240
2400
2575
50
20652270246526402800
40
196522102430263528303000
30
2390268529553205343536404200
10
2370
2575
2760
3000
50
23702605283030303250
40
225525352790303032453480
30
2745308033903680394542254875
10
2865
3105
3330
3550
50
28603150341536603875
40
272530603370365539204145
30
3310372040904440476050405815
10
2565280531253450 50
23052565280531253450 40
217024652745300033453690 30
2840323035903925437548305175 10
300032553490371041104375
50
2995330035753840407545204750
40
28603205353038254100436048355085
30
347038954285465049905300587561757125 10
190020752310254027853000
50
1875208522802535279030603250
40
17652010223524402715298532752480
30
231526252920319525503905428545504875 10
268529353245355039604250 50
2410268529353245355039604250 40
22702580287031403470380042404550 30
276031353485381542154615554559506300 10
3135
3400
3645
3875
50
31303445373540054250
40
278533503685400042904550
30
3625407044804855521055256375
10
2180 23852640290032153450 50
1960 218023852640290032153450 40
18452095 233025502825310534403690 30
24152745 3050333537004060450548305175 10
2800 30603405375041054375 50
2515 280030603405375041054375 40
23702695 299532753645383043954680 30
31003525 3920428547655010575061256565 10
380/80 R 38
W 12380
142 A8 (142 B)
W 11
370
1590
730
4790
14.9 R 38
W 13
390
420/85 R 38
W 15469
144 A8 (141 B)
W 14
459
1696
772
5088
16.9 R 38
W 13
449
460/85 R 38
W 16508
149 A8 (146 B)
W 15
498
1768
805
5280
18.4 R 38
W 14
488
520/85 R 38
W 165451857 8275515
155 A8 (152 B)
W 18565
20.8 R 38
480/80 R 42
W 16513
151 A8 (151 B)
W 15
503
1850
835
5540
18.4 R 42
W 14
495
520/85 R 42
W 16537
162 A8 (159 B)
1966 8965878
W 18557
20.8 R 42
380/90 R 46
W 12392
149 A8 (146 B)
W 13
402
1844
846
5542
14.9 R 46
W 11
382
480/80 R 46
W 16507
158 A8 (158 B)
W 15
497
1960
896
5886
18.4 R 46
W 14
487
520/85 R 46
W 16542
158 A8 (155 B)
2058 9256131
W 18562
20.8 R 46
380/90 R 50
W 12
380
151 A8 (151 B)
W 13
3901949 8885850
14.9 R 50
W 11370
480/80 R 50
W 16
495
159 A8 (159 B)W 15
4852065 9456210
W 14475
* Kysy valmistajalta tietoja muista sallittuista vanteista
52
1)
750
800
825
875
875
925
875
925
975
925
975
AC 85 traktoreille
AC 85
Pintakuvio AC 90
agricultural
tyres
53
85-sarjan vakiorenkaat – AC 85 – painavat kuormat
Tekniset tiedot
Kuormituskapasiteetit
Rengaskoko Pintakuvio
Sallitut
Leveys
Ulko
StaattinenVierintämatka Speed
Huoltokuvaus vanteet* halkaisijasäde
radius
index
LI/SS (mm)(mm)(mm) (mm) (SRI)
Renkaan kuormituskapasiteetti (kg) rengaspaineella (bar)
Nopeus
1,21,62,02,42,83,23,64,04,4(km/h)
190020302180 2385257027402900 50
1795206022302360 2620282530103150 40
1920220523852525 2800302532253370 30
2205253527452905 3220347537053875 20
2515288531203305 36653955421544104650 10
2695309033453540 3930424045204725498010 cycl
254027853000 3255352537654000
50
2280279030603250 3580287041354375
40
2440298532752480 3830414544254680
30
2805343037654000 4405476050905380
20
3195390542854550 50105420579061256420 10
3425418545904875 5370581062056565688010 cycl
290032153450 3730402542904500 50
2385290032153450 3730402542904500 40
2550310534403690 3990430545904815 30
2930356539554245 4590495052755535 20
3335406045054830 52205635600563006620 10
3575435048255175 5595604064356750709510 cycl
W 11355 1562719 4685 750
W 12365
380/90 R 46
W 12392
159 A8 (156 B)
AC 85W 13
402 1844 846
5542 875
(Korvaa 14.9 R 46)W 11
382
380/90 R 50
W 12380
160 A8 (160 B)
AC 85W 13
390 1949 888
5850 925
W 11
370
AC 85 – painavat kuormat
340/85 R 38
148 A8 (145 B)
AC 85 (Korvaa 13.6 R 38)
AC 85
* Kysy valmistajalta tietoja muista sallittuista vanteista
Kuormitusarvot, jotka on annettu 0,4 bar ja 0,6 bar paineille 40 km/h nopeudella, ovat ainoastaan kaksinja kolminkertaisten kuormitusarvojen laskemista varten.
Kaikki kuormitusarvot ovat ilmoitetuille maksiminopeuksille matalilla vääntötehoilla.
30 km/h (40 km/h asti) kuormitusarvot koskevat myös alhaisen nopeuden, suuren väännön peltotyötä.
Kyntämiseen yhden pyöräparin renkailla kyntövaossa vaaditaan 0,8 bar minimitäyttöpaine.
Kun ajetaan vain maantiellä 65/50/40/30 km/h nopeudella painetta on nostettava 0,4 bar.
Maksimitäyttöpainetta ei saa koskaan ylittää.
54
agricultural
tyres
55
Leikkuupuimurin renkaat SVT CHO
[SVT CHO hyväksytty nopeudelle enintään 50 km/h]
Liikkuvuuden lisääntyminen
Sadonkorjuuajan pidentyminen pienentämällä rengaspainetta
Renkaan ensiluokkaiset ominaisuudet maaperän varovaisessa
käsittelyssä pidentävät sadonkorjuuaikaa, sillä SVT CHO toimii
erinomaisesti jopa kosteissa tai
märissä olosuhteissa – saadaksesi parhaimman tuoton
sadostasi!
SVT CHO
UUSI! SVT CHO
Hellävaraisin rengas maaperälle, joka
pidentää sadonkorjuun ajanjaksoa.
q
Leikkuupuimurin rengas, jolla korkein mahdollinen maksimaalinen
jaksotettu akselikuormakapasiteetti
q
Äärimmäisen matala rengaspaine ja enemmän maksimikuormituskapasiteettia samalla kertaa, esim. 1,6 bar verrattuna vakiorenkaiden 3,0 bariin
kuorman ollessa 10 710 kg
q
Suurempi jalanjälki kuin leikkuupuimureiden vakiorenkailla takaa
varovaisen­maaperän käsittelyn ja pidentää sadonkorjuun ajanjaksoa
q
Kompaktin, kapean rakenteensa
ansiosta se täyttää kaikki laissa
määritellyt vaatimukset (rajoitettu
koneen leveys)
SVT
ei
hyväksyttävä
hyväksyttävä
kuiva
kostea
märkä
Maaperän kunto
Sadonkorjuun aikaikkuna
SVT CHO
56
Leikkuupuimuri SVT CHO
SVT CHO -renkaiden soveltuvuus sadonkorjuuaikaan
57
Leikkuupuimurin renkaat SVT CHO
Tekniset tiedot
Kuormituskapasiteetit
Rengaskoko
Pintakuvio Sallitut
Leveys
Ulko
Staattinen Vierintämatka Speed
Huoltokuvaus vanteet* halkaisijasäde
radius
index
LI/SS (mm)(mm)(mm) (mm) (SRI)
Renkaan kuormituskapasiteetti (kg) rengaspaineella (bar)
Nopeus
0,60,81,01,21,41,62,02,42,83,24,0(km/h)
50
6900
6435
6000
5515
5000
4635
4230
3865
40
7500
7070
6500
6060
5450
5090
4645
4245
3915
30
8025
7565
6955
6485
5830
5445
4970
4540
4190
3775
25
8235
7850
7215
6725
6050
5650
5155
4710
4345
3915
20
9225
8695
7995
7450
6705
6260
5715
5220
4815
4340
10 CHO ##
9810 10905 11700 12725 13500
9165
8365
7640
7045
6350
50
6300
5965
5450
5010
4575
4180
40
6900
6555
6000
5505
5025
4590
4235
30
7385
7015
6420
5895
5380
4915
4530
4085
25
7660
7275
6600
6115
5580
5095
4700
4235
20
8485
8060
7380
6775
6180
5650
5210
4695
10 CHO ##
9915 10800 11800 12500
9045
8265
7625
50
6500
5950
5300
5020
4650
4250
40
7100
6535
5800
5515
5110
4670
4315
30
7595
6995
6205
5900
5465
5000
4615
4165
25
7880
7255
6440
6120
5670
5185
4790
4320
20
8735
8040
7135
6785
6285
5745
5305
4790
10 CHO ##
9925 10440 11765 12780
9195
8410
7765
50
7750
7215
6700
6060
5530
5055
40
8500
7925
7300
6660
6080
5555
5120
30
9095
8480
7810
7125
6505
5945
5480
4940
25
9435
8800
8105
7395
6750
6165
5685
5125
20
9750 10455
8980
8195
7475
6830
6300
5675
10 CHO ##
9995 10940 11990 13140 14270 15300
9220
65
7500
7035
6500
6115
5690
5190
40
8250
7705
7100
6695
6230
5685
5100
30
8625
8090
7475
7030
6545
5970
5360
4705
25
8990
8335
7705
7245
6745
6150
5520
4850
20
9225
8655
7995
7520
7000
6385
5730
5035
10 CHO ##
9345 10245 11005 11700 12665 13500
8385
65
7500
6985
6300
5825
5325
4875
40
8250
7650
6900
6380
5835
5340
4805
30
8625
8035
7245
6700
6125
5605
5050
4450
25
8990
8280
7465
6905
6315
5780
5200
4585
20
9225
8590
7750
7165
6555
5995
5400
4775
10 CHO ##
9590 10485 11340 12575 13500
8775
7900
65
8000
7490
6900
6415
5800
5390
4920
4495
4540
40
8750
8200
7555
7025
6350
5900
5385
4720
4765
4295
30
9200
8615
7935
7375
6670
6200
5660
4920
4425
25
9480
8875
8175
7600
6875
6385
5830
5170
4910
4595
20
9840
9210
8485
7895
7135
6630
6055
5325
5100
10 CHO ##
9705 10440 11550 12420 13480 14400
8860
8095
7465
AC 70 G
DW 20 B
DW 21 B
DW 23 B
663
673
693
1960
858
5865
925
800/70 R 32 CHO
175 A8 (172 B)
SVT
DW 25 B
DW 27 B
748
768
1932
845
5630
925
900/60 R 32 CHO
176 A8 (173 B)
SVT
DW 27 B
DW 30 B
835
865
1927
851
5700
925
900/70 R 32 CHO
182 A8 (179 B)
SVT
DW 25 B
DW 30 B
881
911
2061
904
6075
975
800/70 R 38 CHO
178 D (181 A8)
SVT
DW 25 B
DW 27 B
766
786
2042
916
6090
975
900/60 R 38 CHO
178 D (181 A8)
SVT
DW 27 B
DW 30 B
860
890
2060
918
6115
975
680/80 R 42 CHO °
SVT
180 D (183 A8)
DW 21 B
DW 23 B
DW 20 B
660
680
650
2160
965
6400
1025
° laskennallinen
##
Leikkuupuimuri
CHO
tractor SVTSVT
CHO
680/85 R 32 CHO
178 A8 (175 B)
SVT CHO
* Kysy valmistajalta tietoja muista sallittuista vanteista
Kyntämiseen yhden pyöräparin renkailla kyntövaossa vaaditaan 0,8 bar minimitäyttöpaine.
Syklisen käytön CHO-sovellusten kuormituspainetiedot pätevät matalan väännön kuljetusoperaatioissa, joissa maksiminopeus
on 10 km/h ja maksimimatka on 800 metriä ennen kuorman purkamista ja paluuta tyhjänä.
Kun ajetaan vain maantiellä 50/40/30 km/h nopeudella painetta on nostettava 0,4 bar.
Huomaa: “Syklinen käyttö” tarkoittaa tilannetta jossa leikkuupuimuri kulkee täyden viljasäiliön kanssa kunnes se tyhjennetään.
Maksimitäyttöpainetta ei saa koskaan ylittää.
Kuormitusarvot, jotka on annettu 0,4 bar ja 0,6 bar paineille 40 km/h nopeudella, ovat ainoastaan kaksin-
Kaikki kuormitus-painearvot koskevat rinteitä enintään kulmassa 20%.
Kun työskennellään rinteissä, joissa kulman kaltevuus on suurempi kuin 20%, ota yhteys Mitas-edustajaan.
ja kolminkertaisten kuormitusarvojen laskemista varten.
Kaikki kuormitusarvot ovat ilmoitetuille maksiminopeuksille matalilla vääntötehoilla.
30 km/h (40 km/h asti) kuormitusarvot koskevat myös alhaisen nopeuden, suuren väännön peltotyötä.
58
agricultural
tyres
59
AC 70 H/G/N
SuperVolumeTyre (SVT)
Taloudelliset renkaat maaperän varovaiseen käsittelyyn leikkuupuimureille
Leikkuupuimurirenkaat verrattuna vakiorenkaisiin
[AC70H/G/N, SVT hyväksytty nopeuksille 50 km/h asti]
Erittäin leveät renkaat jakavat
koneen painon laajemmalle
alueelle. Sen ansiosta kasvien
juuristot pysyvät lähes vahingoittumattomina.
1,61,6
1,41,4
1,21,2
1,01,0
0,80,8
0,60,6
(Lukemat bareissa)
Vakiorenkaat
0,80,8
0,60,6
0,40,4
0,70,7
0,50,5
0,30,3
(Figures in bar)
Leikkuupuimurirenkaat:
AC 70 H/G/N, SVT
leikkuupuimuri
Leikkuupuimurirenkaat – AC 70 H/G/N ja SVT
qLeikkuupuimurirenkaat, joilla suuri kuormankantokyky ja alhainen
rengaspaine
qMaaperään kohdistuu minimaalinen kuorma leveän ja tasaisen maahan
kohdistuvan paineen ansiosta
qAlhainen tärinä maantiellä hyvän vaimennuskyvyn ansiosta
qErittäin taloudellinen hyvän kulumiskestävyyden ansiosta pellolla ja
maantiekäytössä
SVT
60
(harvester)
AC 70 H
61
Leikkuupuimurirenkaat – AC 70 H/G/N ja SVT
Tekniset tiedot
Kuormituskapasiteetit
Rengaskoko Pintakuvio
Sallitut
Leveys
Ulko
Staattinen Vierintämatka Speed
Huoltokuvaus vanteet* halkaisijasäde
radius
index
LI/SS (mm)(mm)(mm) (mm) (SRI)
Renkaan kuormituskapasiteetti (kg) rengaspaineella (bar)
Nopeus
0,60,81,01,21,41,62,02,42,83,24,0(km/h)
320035003835416045655000 50
3245351538504215450050205450 40
31253470376041204510489553705835 30
32453600390042704680507555706050 25
35953990432547355185562561706705 20
38004215457050055480594565257085761080001)10
46755190562561556745731580308725937098451) 10 cycl ##
320035003835416045655000 50
3245351538504215450050205450 40
31253470376041204510489553705835 30
32453600390042704680507555706050 25
35953990432547355185562561706705 20
38004215457050055480594565257085761080001)10
46755190562561556745731580308725937098451) 10 cycl ##
32003500383541604565500053305800 50
324535153850421545005020545058556300 40
3125347037604120451048955370583562656740 30
3245360039004270468050755570605065006995 25
3595399043254735518556256170670572007750 20
38004215457050055480594565257085761081909235 10
10080
11365
10 cycl ##
467551905625615567457315803087259370
386542304635502555156000
50
3915424546455090552060606500 40
37754190454049755445591064856955 30
39154345471051555650613067257215 25
43404815522057156260679074507995 20
45855090552060406620717578758450919096551)10
5645626567907435814588359695
10400
11310
118851) 10 cycl ##
3900
4270
4610
5000
50
39504285469050655450 40
381042304585502054205830 30
395543854755520556256050 25
438048605270577062306705 20
46305140557061006585708576308185 10
10075
10 cycl ##
5700632568557505810587209390
390042704610500053105800 50
3950428546905065545058356300 40
38104230458550205420583062456745 30
39554385475552055625605064756995
25
43804860527057706230670571757750 20
46305140557061006585708575858190896094001)10
5700632568557505810587209335
10085
11025
115701) 10 cycl ##
39004270461050005310580062706900 50
395042854690506554505835630068907500 40
3810423045855020542058306245674573758025 30
3955438547555205562560506475699576508325 25
4380486052705770623067057175775084759225 20
4630514055706100658570857585819089609750
10820 10
10085
11025
12000
13320
10 cycl ##
5700632568557505810587209335
1)
3,1 barissa
AC 70 H
DW 20 B650
17957905255825
DW 21 B
660
650/75 R 32
167 A8 (164 B)
AC 75 G
DW 20 B635 17987825245825
DW 21 B
645
650/75 R 32
172 A8 (169 B)
AC 70 G
DW 20 B650 17957905255825
DW 21 B
660
680/85 R 32
173 A8 (170 B)
AC 70 G
DW 20 B
662
DW 21 B
672
1950
852
5865
925
DW 23 B
692
800/65 R 32
167 A8 (164 B)
AC 70 H
DW 25 B795 18208305430875
DW 27 B
815
800/65 R 32
172 A8 (169 B)
AC 70 H
DW 25 B795 18208305430875
DW 27 B
815
800/65 R 32
178 A8 (175 B)
AC 70 N
DW 25 B743 18358375500875
DW 27 B
763
* Kysy valmistajalta tietoja muista sallittuista vanteista
62
agricultural
tyres
AC 70 G
AC 70 N
leikkuupuimuri
650/75 R 32
167 A8 (164 B)
AC 70 H
63
Leikkuupuimurirenkaat – AC 70 H/G/N ja SVT
Tekniset tiedot
Kuormituskapasiteetit
Rengaskoko Pintakuvio
Sallitut
Leveys
Ulko
Staattinen Vierintämatka Speed
Huoltokuvaus vanteet* halkaisijasäde
radius
index
LI/SS (mm)(mm)(mm) (mm) (SRI)
Renkaan kuormituskapasiteetti (kg) rengaspaineella (bar)
Nopeus
0,60,81,01,21,41,62,02,42,83,24,0(km/h)
418045755010546059656300 50
4235459050255505600065556900 40
40854530491553805895642070157385 30
42354700509555806115660072757660 25
46955210565061806775738080608485 20
49605505597065357160780085208970
10350 10
10485
11040
11730
10 cycl ##
610567757345804088109600
425046505020546059506500 50
4315467051105515600065357100 40
41654615500054655900642069957595 30
43204790518556706120666072557880 25
47905305574562856785738080408735 20
50605610607066407170780084959230
10650 10
623069057475817588259600
10460
11360
12070
10 cycl ##
46605055553060606700721577508415 9250 50
46155120555560806660730079258500925010000 40
49405480594565057125781084809095989510700 30
51255685616567507395810588009435
1026511100 25
5675630068307475819589809750
10455
1137512300 20
600066607220790586609490
10305
11050
1202513000
14585 10
7385 8195 8885 97251065511680126851360014800 1600017950
10 cycl ##
504555155955650070557500 50
4655504555155955650070557500 40
44954985539559006370695575508025 30
46655170559561206610721578308325 25
51705730620067857320799586809225 20
54656055655571707740845091759750
11250 10
67257450807088259525
10400
11290
12000
12750
10 cycl ##
DW 25 B762 19328455630875
DW 27 B
784
SVT 900/60 R 32
176 A8 (173 B)
DW 27 B857
19058505700925
DW 30 B
890
900/70 R 32
188 A8 (185 B)
SVT DW 27 B895
20508966050975
DW 30 B
925
1050/50 R 32
178 A8 (178 B)
SVT 36.00 VA
1015
18908455640875
* Kysy valmistajalta tietoja muista sallittuista vanteista
##
leikkuupuimuri
800/70 R 32
SVT
175 A8 (172 B)
SVT
harv.
Syklisen käytön CHO-sovellusten kuormituspainetiedot pätevät matalan väännön kuljetusoperaatioissa, joissa maksiminopeus
on 10 km/h ja maksimimatka on 800 metriä ennen kuorman purkamista ja paluuta tyhjänä.
Huomaa: “Syklinen käyttö” tarkoittaa tilannetta jossa leikkuupuimuri kulkee täyden viljasäiliön kanssa kunnes se tyhjennetään.
Kuormitusarvot, jotka on annettu 0,4 bar ja 0,6 bar paineille 40 km/h nopeudella, ovat ainoastaan kaksinja kolminkertaisten kuormitusarvojen laskemista varten.
Kaikki kuormitusarvot ovat ilmoitetuille maksiminopeuksille matalilla vääntötehoilla.
30 km/h (40 km/h asti) kuormitusarvot koskevat myös alhaisen nopeuden, suuren väännön peltotyötä.
Kyntämiseen yhden pyöräparin renkailla kyntövaossa vaaditaan 0,8 bar minimitäyttöpaine.
Kun ajetaan vain maantiellä 50/40/30 km/h nopeudella painetta on nostettava 0,4 bar.
Maksimitäyttöpainetta ei saa koskaan ylittää.
Kaikki kuormitus-painearvot koskevat rinteitä enintään kulmassa 20%.
Kun työskennellään rinteissä, joissa kulman kaltevuus on suurempi kuin 20%, ota yhteys Mitas-edustajaan.
64
agricultural
tyres
65
SuperVolumeTyre (SVT)
SuperVolumeTyre (SVT),
AC 65 ja AC 70 G
Leikkuupuimurin ohjauspään renkaat
Erityisesti suunniteltu käytettäväksi leikkuupuimurien ohjauspäässä. Renkaat
tarjoavat erittäin suuren ilmatilan ja sen seurauksena korkean kuormankantokyvyn
kompaktissa koossa. Erikoinen pintakuvio jossa on sileät alueet ripojen välissä
sekä teräsvyöt rungossa tekevät renkaista erittäin kestävät vaurioita kohtaan.
Laaja kosketuspinta-ala suojaa maaperää vahingoilta.
leikkuupuimuri
Leikkuupuimurinrenkaat – Ohjaavaan päähän
AC 65
AC 70 G
66
67
Leikkuupuimurinrenkaat – Ohjaavaan päähän
Kuormituskapasiteetit
AC 70 G
Rengaskoko
Pintakuvio Sallitut vanteet*
Sisärengas Leveys
Ulko Staattinen Vierintämatka
ja
halkaisija
s äde
venttiili
(TL-venttiili)
(mm)
(mm)
(mm)
460/70 R 24 IMP AC 70 G
W 15 L
W 16 L TL –
W 14 L
455 5523690
•
465
1236
5283620
445
W 16 L
496
5913919
TL– 4861313 5733908
W 15 L
•
500/70 R 24 IMP AC 70 G
W 16 L
S 18.4(15)-26 T
TL
W 15 L
47 GW S
•
500/85 R 24 IMP SVT
•
528
6504325
5181458 6214237
•
•
W 16 L
S 18.4(15)-26 T
517
6634440
500/80 R 28 IMP SVT
TL
1495
W 15 L
47 GW S
507
6354355
W 18 L
590
•
S 18.4(15)-26 T
6614411
600/65 R 28 IMP AC 65DW 18 L TL
590 1485
47 GW S5706404340
W 16 L W 16 L
S 18.4(15)-26 T
500/85 R 30 IMP SVT
TL
W 15 L
47 GW S
W 16 L
540/65 R 30 IMP AC 65
W 18 L TL –
W 15 L
•
527
7114750
1605
517
6804669
526
664 •
4420
546
1485
6484365
516
W 18 L
620/70 R 30 IMP SVTDW 20 B TL –
DW 21 B
625
645
1595
655
500/85 R 34 IMP° SVT
° laskennallinen
68
700 •
4870
6804770
•
W 16 L
503
7555050
TL– 4931705 7455000
W 15 L
•
•
•
•
•
151 A8
163 A8
135015401735 2120245527903110345040
190521752450 2995346539404395487540
155 A8
164 A8
1685
2170
1925
2480
2165
2790
2645
3410
3065
3950
3480
4490
3875
5000
1795
2600
2050
2970
2310
3340
2820
4085
3270
4730
3715
5375
4250
40
6150 40
1940
2755
2215
3150
2495
3540
3050
4330
3530
5015
4015
5700
4480
6360
2170
3040
2480
3475
2790
3910
3410
4775
4000
5600
2110
2995
2410
3425
2715
3855
3315
4710
3840
5455
4365
6200
1900
2660
2170
3040
2445
3420
2985
4180
3460
4840
4000
5600
2490
3525
2850
4030
3205
4535
3560
5035
3915
5540
4535
6415
5300 40
7500 40
2555
3620
2875
4070
3195
4525
3515
4975
4070
5760
4630
6550
5300 40
7500 40
158 A8
171 A8
164 A8
176 A8
156 A8
168 A8
164 A8
176 A8
156 A8
168 A8
•
166
178
166
178
* Kysy valmistajalta tietoja muista sallittuista vanteista
AC 65
LI/SS
Renkaan kuormituskapasiteetti (kg) rengaspaineella (bar)
PR
Nopeus
0,81,01,2 1,62,02,42,83,23,6 5,0
(km/h)
•
•
SVT
A8
A8
A8
A8
•
•
•
•
•
•
•
•
40
40
leikkuupuimuri
Tekniset tiedot leikkuupuimurin ohjauspään renkaat
5000 40
7100 40
40
40
5000 40
7100 40
40
40
Kun nämä renkaat asennetaan traktorin ohjaavaan päähän, renkaiden kuormituskapasiteetti on 80%
vapaasti pyörivien renkaiden kuormituskapasiteetista.
vetävä pää
vapaasti pyörivä
agricultural
tyres
69
Implement-vyörenkaat (IMP)
Implement-vyörenkaat (IMP)
Pintakuviot ja suositellut
käyttökohteet
Multi-Service
Nopeasti vedettäviin, itsekuormaaviin
rehusäiliöihin ja perävaunuihin maksiminopeudella 65 km/h. Suurempi kosketuspinta-ala, leveä pintamalli ja alhainen
rengaspaine suojaa sekä ruohomaata
että maaperää. Tasapainotetun pintakuviomuotoilun ansiosta rengas soveltuu
myös kunnallistekniikan ajoneuvoihin
(esim. jalkakäytävien puhdistamiseen)
ja pitkille ajomatkoille.
Vetävä vyörengas ruohomaille. Soveltuu
ihanteellisesti rinteillä työskentelyyn,
suojaa maaperää. Hyvin äänetön rengas
maantieajossa jopa 65 km/h nopeuksiin
asti. Hyvä kulumiskestävyys optimoidun
pintakuviomuotoilun ansiosta.
Tekniset tiedot IMP
Kuormituskapasiteetit
Rengaskoko
Pintakuvio Sallitut vanteet*
441
873393 2605
431
500/50 R 17 IMP
520
* Kysy valmistajalta tietoja muista sallittuista vanteista
70
Sisärengas Leveys
Ulko Staattinen Vierintämatka
ja
halkaisija
s äde
venttiili
(TL-venttiili)
(mm)
(mm)
(mm)
440/50 R 17 IMP
14.00 x17
–
(Korvaa 425/55 R 17) All-Ground 13.00 x17 TL Multi-Service 16.00 x17 TL
IMP -vyörenkaat
All-Ground
–
933
425
2800
LI/SS
Renkaan kuormituskapasiteetti (kg) rengaspaineella (bar)
PR
Nopeus
0,81,01,2 1,62,02,42,83,23,6 5,0
(km/h)
870
950
1075 1185 1295
135 D
1190 1315 1435
1420 1570 1715
149 D
1100
1500
1665
1985
1150
1740
1930
2305
1430
1940
2155
2570
1505
2275
2530
3015
1575
2145
2380
2840
1680
2540
2825
3365
1715
2330
2585
3085
1845
2785
3090
3685
2040
2775
3080
3670
2200
3330
3695
4405
218065
2965 40
3290 30
3925 10
2665 325065
4030 4420 40
4470 4910 30
5330 5850 10
Kun nämä renkaat asennetaan traktorin ohjaavaan päähän, renkaiden kuormituskapasiteetti on 80% vapaasti
pyörivien renkaiden kuormituskapasiteetista.
71
Monikäyttöiset vyörenkaat (MPT)
Pintakuviot ja suositellut
käyttökohteet
Agro-Trailer
Vyörengas maatalous- ja huoltoperävaunuihin, hyväksytty
maksiminopeuksille 100 km/h. Pintakuvion pituussuuntaiset
ja sivusuuntaiset muotoilut yhdistettynä pyöristettyihin olkapäihin varmistavat alhaisen vierinvastuksen. Täysteräsrakenne suojaa rengasta vaurioilta.
72
MPT-vyörenkaat
Monikäyttöiset vyörenkaat (MPT)
AC 70 G
Erikoisvetopyörä traktoreille, jonka pintakuvio soveltuu
erinomaisesti niittymailla ajamiseen maanpintarakennetta
vahingoittamatta. Erittäin äänetön maantiellä ajettaessa.­
Soveltuu hyvin myös peltokäyttöön. Voidaan käyttää
­monikäyttöajoneuvoissa (90 km/h), teleskooppikuormaimissa ja nelivetoisten traktoreiden etuakseleissa.
73
Monikäyttöiset vyörenkaat (MPT)
Rengaskoko
Pintakuvio Sallitut LI/SS
vanteet*
Kuormituskapasiteetit
Sisärengas Leveys
Ulko Staattinen Vierintämatka
ja
halkaisija
s äde
venttiili
(TL-venttiili)
(mm)
(mm)
(mm)
8(43 GS 16)** 261
265/70 R 16 MPTAC 70 G
9 TL 10.0/75-15.3 T
271
775
354
2333
114 G
7
47 GW S
251
(43 GS 16)**
10
308
285/80 R 16 MPTAC 70 G
TL 10.0/75-15.3 T
865392 2579
9
298
126
G
47 GW S
(43 GS 16)**
425/55 R 17 MPT
19.0/45-17 T
428
884
399
2642
AC 70 G
13.00 x 17 TL
134 G
505/50-17 T
431
873
393
2605
38 G 16 S
10
321
325/70 R 18 MPTAC 70 G
11 TL(43 GS 16)** 331 918 421 2765
125 G
9
311
(43 GS 16)**
10.5/80-18
355/60 R 18 MPTAgro-Trailer11 x 18
TL13.0/65-18 352 890 398 2650
142 J
355/60 -18 T
38 G16
11
365
365/70 R 18 MPTAC 70 G
12 TL(43 GS 16)** 375 978 449 2947
132 G
10
355
275/80 R 20 MPTAC 70 G
9
TL(43 GS 16)** 274 966 446 2890
131 G
335/80 R 20 MPT
11
320
AC 70 G
TL(43 GS 16)**
1048 485 3168
134 G
10
310
(43 GS 16)**
1116/70-20 390
375/70 R 20 MPTAC 70 G
12 TL 375/70-20 T
400
1034
471
3107
136 G
10
405/70-20 T
380
47 GW S
(43 GS 16)**
16/70-20
405/70 R 20 MPT
11
405
AC 70 G
TL 375/70-20 T
1065 485 3225
136 G
13
425
405/70-20 T
47 GW S
425/75 R 20 MPT
13
AC 70 G
TL(43 GS 16)** 4411148 521 3440
148 G
11
421
445/65 R 22.5 MPT
14
AC 70 +
TL(43 GS 16)** 4501172 536 3525
160 G 13
440
* Kysy valmistajalta tietoja muista sallittuista vanteista
74
** 50 GW vaihtoehtoisena venttiilinä
agricultural
AgroTrailer
Renkaan kuormituskapasiteetti (kg) rengaspaineella (bar) ei paripyöräasennuksessa
Nopeus
1,62,02,53,03,54,04,55,06,0(km/h)
630
740
880
1030
1180
90
680
800
960
1120
1280
65
790 93011101280145017001)
90
65
860101012001390157018401)
10801280155018302120 90
11701390168019902300 65
9001060126014601650 90
9801150137015801790 65
10301220146017001930217024102650 100
11201320158018402090235026102880 65
10801280152017602000 90
11701380165019102170 65
820 970116013401510169019502)90
8901060125014501640183021202)65
11201330159018702120 90
12201440173020102300 65
118014001630185020502240 90
128015201770200022202430 65
13401580182020402240 90
14501710197022102430 65
154018102150249028203150 90
167019702340270030603420 65
174020602410275030803390369039704500 90
189022352615298533403675400043104885 65
1)
tyres
AC 70 G
MPT-vyörenkaat
Tekniset tiedot MPT
4,25 barissa
2)
4,75 barissa
75
Monikäyttöiset vyörenkaat (MPT)
Tekniset tiedot MPT
Kuormituskapasiteetit
Rengaskoko
Pintakuvio Sallitut Sisärengas Leveys
Ulko Staattinen Vierintämatka
LI/SS
vanteet*
ja
halkaisija
s äde
venttiili
(TL-venttiili)
(mm)
(mm)
(mm)
13
419
405/70 R 24 MPTAC 70 G
12
TL(43 GS 16)** 409 1166 541 3530
149 G 11
399
Renkaan kuormituskapasiteetti (kg) rengaspaineella (bar) ei paripyöräasennuksessa
Nopeus
1,62,02,53,03,54,04,55,06,0(km/h)
1450171020302340265029503250 90
1570186022002540287032003530 65
(43 GS 16)**
W 1314.9-/16.9-24 435
445/70 R 24 MPT
AC 70 G W 14 L TL 420/70-24 T
445
151 G
W 12
480/70-24 T
425
47 GW S
(43 GS 16)**
W 15 L14.9-/16.9-24 493
495/70 R 24 MPT
AC 70 G W 16 LTL 420/70-24 T
503
155 G
W 14 L
480/70-24 T
483
47 GW S
* Kysy valmistajalta tietoja muista sallittuista vanteista
76
1313
561
582
3708
3908
16701980244029303450 90
18202150265031803740 65
MPT-vyörenkaat
1248
AC 70 G
19802340284032503875 90
21502540308036304210 65
** 50 GW vaihtoehtoisena venttiilinä
agricultural
tyres
77
Ristikudosrenkaat – AS-Farmer
AS-Farmer
AS-Farmer
Vankat ristikudosrenkaat traktoreille
qTodistetusti toimiva ristikudosrengas traktoreille
qMonikäyttöinen ja soveltuu erilaisiin maataloustoimintoihin,
qKorkeat rivat varmistavat hyvän vetotehon
qHyvä kestokyky pistoja ja viiltoja vastaan sekä hyvä kulumiskestävyys
78
ristikudos
erityisesti kuivalla maaperällä
79
Ristikudosrenkaat – AS-Farmer
Tekniset tiedot
Kuormituskapasiteetit
Rengaskoko
Sallitut Sisärengas Leveys
Ulko
Static VierintämatkaRadius
Huoltokuvaus
vanteet*
ja
halkaisija säde
index
venttiili
Ply Rating (PR)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
7.5 L - 15
6 LB
7.5-15/28x9.00-15 T
213
TT
762355 2275 345
38 G 11.5 S
97 A8 / 6 PR
5 1/ J
208
4.50 E
179
6.50 - 16
5.50 F
TL 6.00-/6.50-/7.00-16 T189
773360 2280 350
99 A8 / 8 PR
5.00 F
38 G 16 S
184
4.00 E
174
5.00 F
204
7.50 - 16
7.00-/9.00-16 T
8 PR
6.00 F
TL
214 808370 2430 375
5.50 F 38 G 16 S
209
8.3 - 24
8.3(8)-24 T
W 6
201 995470 2872 470
TT
6 PR
W7
211
47 GW S
Renkaan kuormituskapasiteetti (kg) rengaspaineella (bar)#
Nopeus##
1,01,41,61,71,82,12,42,83,13,43,7
(km/h)
37546550552054560566073040
41551556058060567073582030
48059064567069577084594520
50562568070573581589599510
38547051053054560065572077540
41550554556558564570077083030
47558062565067574080088095520
505610660690710780850935
101010
42050554556058063068074078583087530
505605650675695755815890940995
105020
545655705730755820880960
1020
1080
134010
440
550
625
30
530
660
730
20
570
720
790
10
570700765795830920
1005
111030
685840920955995
1100
1210
134520
745 915 99510351075119513101455 10
670
830
920
960
1000
1125
1250
30
800100011001150120013501500 20
870109011901250130014601625 10
885
1065
1155
1200
1245
1415
30
1060
1280
1385
1440
1490
1710
20
1240
1490
1615
1680
1740
1995
10
1200
1500
1650
1730
1800
30
1440
1800
1980
2070
2160
20
1560
1950
2150
2240
2340
10
960120013201380144016201800204022202400 30
1150144015801660173019402160245026652880 20
1250156017201790187021102340265028853120 10
49061067070072580086093599030
590730800840870950
1030
1120
119020
630790870910940
1030
1120
1215
129010
760 93010151055109512101320 30
915111512151265131014501585 20
990121013151370142015701715 10
890
1120
1230
1285
30
1070
1340
1480
1540
20
1160
1450
1600
1670
10
620
780
860
890
930
1035
30
750
930
1030
1070
1120
1240
20
810
1010
1110
1160
1210
1340
10
1600
2000
2200
2300
30
1920
2400
2640
2760
20
2080
2600
2860
2990
10
49061068071074083092030
590740810850880990
100020
640800880920960
1080
120010
640
800
875
915
950
1065
30
770
955
1050
1095
1140
1280
20
835
1035
1135
1185
1235
1385
10
950
1180
1300
1360
30
1140
1420
1560
1630
20
1230
1540
1690
1770
10
9.5 - 24
W 7
2311050
TT 9.5-/11.2(9/10)-24 T
495 3070 495
8 PR
W8
241
47 GW S
11.2 - 24
W 9
2741105 520 3300 515
TT 9.5-/11.2(9/10)-24 T
8 PR
W 10
284
47 GW S
W
9
295
12.4 - 24
11
TT 12.4-/13.6(11/12)-24 T315 1160 539 3473 540
8 PRW
47 GW S305
W 10
W 11
358
14.9-/16.9(13/14)-24 T378
14.9 W
- 24
1265
13
TT
8 PR
47 GW S368
W 12
W 11
358
14.9/80-24 T
14.9/80
- 24
13
TT
3781215
12 PRW
47 GW S368
W 12
8.3 - 28
W 6
8.3-/9.5(8/9)-28 T
2011095
TT
8 PR
W 7 47 GW S
211
11.2-/12.4/13.6-28 T
11.2 - 28
W 9
2741205
TT
284
8 PR
W 10
47 GW S
581 3795
590
565 3642 580
521 3221 520
567 3529 565
W 9
295
11.2-/12.4/13.6-28 T3151260
12.4 W
- 28
598 3750 590
11
TT
6 PR
47 GW S305
W 10
9.5 - 30
W 7
231
TT 270/80-32/9.5-30 T
6 PR
2411200 572 3540 570
W8
47 GW S
16.9 - 30
14.9-/16.9(13/14)-30 T
W 14 L
TT
8 PR
W 15 L
47 GW S
8.3(8)-32 T
8.3 - 32
W 6
TT
6 PR
W7
47 GW S
9.5-/11.2(9/10)-32 T
9.5 - 32
W 7
TT
6 PR
W8
47 GW S
W
9
12.4(11)-32 T
12.4 - 32
11
TT
6 PRW
W 10
47 GW S
80
4191485 685 4390 695
429
2011195
571 3543 570
211
2311250 597 3695 595
241
295
3151360 633 3975 640
305
* Kysy valmistajalta tietoja muista sallittuista vanteista
#
AS-Farmer-renkaan pintakuviosta eroava pintakuvio, ks. sivu 17
##
agricultural
tyres
ristikudos
2
AS-Farmer
Peltokäyttöön suurella ja jatkuvalla väännöllä käytetään kuormitusta nopeudelle 30 km/h
Nopeuden ollessa enintään 40 km/h, katso sivu 98
81
Ristikudosrenkaat – AS-Farmer
Tekniset tiedot
Kuormituskapasiteetit
Rengaskoko
Sallitut Sisärengas Leveys
Ulko
Static VierintämatkaRadius
Huoltokuvaus
vanteet*
ja
halkaisija säde
index
venttiili
Ply Rating (PR)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
16.9-/18.4(14/15)-34
T
16.9 - 34
W 14
419
TT
8 PR
W 15 L
4291585 724 4680 745
47 GW S
Renkaan kuormituskapasiteetti (kg) rengaspaineella (bar)#
Nopeus##
1,01,41,61,71,82,12,42,83,13,43,7
(km/h)
1690
2110
2320
2430
30
2030
2540
2790
2920
20
2200
2750
3020
3160
10
2120
2650
30
2540
3180
20
2760
3450
10
550
690
755
30
660
820
910
20
710
890
980
10
670
840
920
960
1000
1130
30
800
1000
1110
1160
1210
1360
20
870
1090
1200
1250
1310
1470
10
670 840 920 960100011301220134014301520 30
800100011101160121013601460161017151830 20
870109012001250131014701590174018601980 10
640 800 880 910 95010701190137015051640 30
760 95010501100115012901430164518051960 20
830103011401190124013901550178019552120 10
8.3-/9.5-36 T
9.5 - 36
W 7­
TT
6 PR
W8
47 GW S
8.3-/9.5-36
T
9.5 - 36
W 7­
TT
10 PR
W8
47 GW S
9.5-/11.2-42 T
9.5 - 42
W 7
TT
10 PR
W8
47 GW S
82
4571650 750 5003 770
467
2111300 622 3915 620
2311355
640 4000 645
241
2311355
640 4000 645
241
231
2411505 724 4595 720
* Kysy valmistajalta tietoja muista sallittuista vanteista
#
AS-Farmer-renkaan pintakuviosta eroava pintakuvio, ks. sivu 17
##
agricultural
tyres
ristikudos
16.9-/18.4(14/15)-34 T
18.4 - 34
W 15 L
TT
8 PR
W 16 L
47 GW S
8.3-/9.5-36
T
8.3 - 36
W 7
TT
4 PR
47 GW S
AS-Farmer
Peltokäyttöön suurella ja jatkuvalla väännöllä käytetään kuormitusta nopeudelle 30 km/h
Nopeuden ollessa enintään 40 km/h, katso sivu 98
83
Ohjauspään rengas – T9
Ohjauspään renkaat T9
Ohjauspään ristikudosrenkaat traktoreihin
T9
Vankat ohjauspään renkaat, ristikudosrakenq
teella
Ohjauspään renkaat
Moniripainen pintakuvio, jossa lyhyet, voimakkq
aat olkarivat
Varmaa urapitoa ja hyvät kiipeämisominaisuq
udet ohjattaessa ulos urasta
Tekniset tiedot
Kuormituskapasiteetit
Rengaskoko
Sallitut Sisärengas Leveys
Ulko
Staattinen
vanteet*
ja
halkaisija
säde
venttiili
(mm)
(mm)
(mm)
4.00 –16
3.00 D x 16
TT4.00/4.50-16 TAS
112630 302
AS-Front (T 9)
38 G 11.5/16
4.50 –16
3.00 D x 16
TT4.00/4.50-16 TAS
122655 308
AS-Front (T 9)
38 G 11.5/16
5.00 –16
3.50 D x 16
5.00/5.50-16
TAS
TT
140680 318
AS-Front (T 9)
4.00 E x 16 38 G 11.5/16
6.00 –16
4.00 E x 16
6.00/7.00-16
T
TT
165735 342
AS-Front (T 9)
4.50 E x 16 38 G 11.5/16
4.50
E
x
16
6.50 –16
6.00/7.00-16 T
5.00 E x 16
TT
355
AS-Front (T 9) 38 G 11.5/16175 760
5.50 E x 16
7.50 –16
7.00/8.00-16 T
5.50 F x 16
TT
376
AS-Front (T 9) 38 G 11.5/16205 805
PR
Renkaan kuormituskapasiteetti (kg) rengaspaineella (bar)
Nopeus: 30 km/h Etukuormaaja
10 km/h
1,0 1,52,0 2,3 2,52,8 3,13,3 3,43,7
kg/bar
4 160 200235 250 265280 295305 320
430/3,4
4 190 240285 305 325345 365
490/3,1
4 215 270320 345 370390
490/2,8
6 275 355420 450 480505 535560 1120/4,1
6 315 400475 510 545580 615 1230/3,9
6 385 500605 660 705745 1490/3,5
8 385 500605 660 705745 790815 840870 1740/4,6
* Kysy valmistajalta tietoja muista sallittuista vanteista
84
85
Implement-ristikudosrenkaat (IMP)
Traction Farmer
Implement-ristikudosrenkaat (IMP)
Pintakuviot ja suositellut käyttökohteet
M3
Ripakuvioinen rengas
vetoakseleihin. T 55/2 on
varustettu ripojen välissä
olevilla harjanteilla
niittokonekäyttöön.
M 159
Keskeltä jaettu vierivä pintakuvio, vapaasti pyöriviin
ja vetoakseleihin. Huoltoajoneuvoihin ja golfkenttien
traktoreille
86
Ripakuvioinen rengas
ajoakseleihin.
Kohojuovainen pintakuvio
ilman poikittaisia pintaelementtejä
IMP-ristikudos
AS-Farmer / T 55/2
AW-Farmer
Farmer AW
Hyvä vetopito
­vedettäviin laitteisiin
vierivän ripaprofiilin ja
vahvojen sivuripojen
ansiosta
87
Implement-ristikudosrenkaat (IMP)
Tekniset tiedot
Kuormituskapasiteetit
Rengaskoko Pintakuvio Sallitut Sisärengas Leveys
Ulko
Staattinen
Vierintämatka
vanteet*
ja
halkaisija
säde venttiili VapaastiVedossaVapaastiVedossa
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
(mm)
11x7-4 F
11x7-4
M3
6.00 x 4 TT
185
270
117
28 G 920 S
LI/SS
Renkaan kuormituskapasiteetti (kg) rengaspaineella (bar)
PR
T 55/2
Implement
AW-Farmer
4.25 x 12
AS-Farmer
TL
5 JA x 121)
spec.
5.00 x 12
AW-Farmer
TT
4.25 x 12
10.0/75-12
AW-Farmer
9.00 x 12
7.00 x 12
11.0/65-12
AS-Farmer
9.00 x 12
7.00 x 12
7.00-12
8.00-12
AS-Farmer
10.0/75-15.3 AW-Farmer 9.00 x 15.3*
M159
11.5/80-15.3 AS-Farmer 9.00 x 15.3*
AW-Farmer
Korvaa 11.5-15
4.00-16
Implement
6.00-16
Implement
230/70-16
Korvaa 9.0/70-16
270/75-16
Korvaa 10.0/75-16
15.0/55-17
Korvaa 15-17
15.0/55-17
Korvaa 15-17
AS-Farmer 3.00 D x 16 TL
AS-Farmer 4.00 E x 16 TT
AS-Farmer
AS-Farmer
7.00
W8
W7
9 x 16
W9
W8
TL
TL
Farmer AW 13.00 x 17 TL
TractionFarmer
13.00 x 17 TL
88
1,8
2,0
2,3
2,5
2,8
3,1
4 PR
190
250
290
320
340
370
400
420
3,4
3,9
AWFarmer
4,2
M 159
4,4
TractionFarmer
Nopeus
(km/h)
30
415
425
192
197
-
2 PR
120
155
181
195
667
687
308
316
2020
2070
6 PR
400
500
560
595
645
222
214
710
-
321
-
2102
6 PR
520
660
750
805
870
30
264
244
674
-
305
-
2013
6 PR
595
760
870
920
975
30
281
261
-
692
-
310
2125
8 PR
635
790
900
950
1020
1070
1120
1170
1270
38 G 16 S
264
764
786
343
353
2305
8 PR
10 PR
710
710
885
885
1000
1000
1060
1060
1140
1140
1190
1190
1260
1260
1330
1330
1460
38 G 16 S
290
845
-
372
-
2550
8 PR
10 PR
12 PR
930
930
930
1175
1175
1175
1320
1320
1320
1420
1420
1420
1520
1520
1520
1590
1590
1590
1675
1675
1675
1750
1750
1930
1930
7.00-12 T
38 G 16 S
4.00-16 T
4.50-16 T
38 G 16 S
6.00-16 T
6.50-16 T
7.00-16 T
38 G 16
9.0/70-16 T
10.0/75-16 T
38 G 16 S
9.0/70-16 T
10.0/75-16 T
38 G 16 S
15.0/55-17 T
(15-17 T)
38 G 16 S
15.0/55-17 T
(15-17 T)
38 G 16 S
* Kysy valmistajalta tietoja muista sallittuista vanteista
Vanne 5 JA x 12 käytettäväksi vain sisärenkaan kanssa
1)
1,5
ASFarmer
114
8.00-12 T
38 G 16 S
10.0/75-12 T
TT 11.0/65-12 T
38 G 16 S
10.0/75-12 T
TT 11.0/65-12 T
38 G 16 S
Korvaa 10-15
1,0
T 55/2
30
680
30
30
1550
30
30
2145
30
30
30
2145
114
-
628
-
296
1900
2 PR
210
260
164
-
735
-
345
2215
6 PR
385
470
535
570
620
650
685
600
690
730
765
790
810
830
860
915
935
950
40
-
770
-
335
325
460
240
650
500
860
650
980
710
1040
770
1080
825
1110
1150
1190
1250
1290
1330
1360
40
40
-
363
344
710
935
1010
1100
1180
262
-
811
•
•
2285
2252
2440
2378
•
•
106 A8
10 PR
119 A8
101 A8
6 PR
114 A8
•
•
30
850
-
371
-
2570
10 PR
1090
1460
1640
1750
1970
2120
367
-
858
-
373
2592
12 PR
1090
1460
1640
1750
1970
2120
vetävä pää
vapaasti pyörivä
30
40
367
•
IMP-ristikudos
4.00-8
3.50-8/­400x100
3.00 x D-8 TT 4.40-8/400x100
38 G 11.5 S
M3
30
2240
2360
30
Kun nämä renkaat asennetaan traktorin ohjaavaan päähän, renkaiden kuormituskapasiteetti on 80% vapaasti
pyörivien renkaiden kuormituskapasiteetista.
agricultural
tyres
89
Implement-ristikudosrenkaat (IMP)
Kuormituskapasiteetit
Rengaskoko Pintakuvio Sallitut Sisärengas Leveys
Ulko
Staattinen
vanteet*
ja
halkaisija
säde venttiili VapaastiVedossaVapaastiVedossa
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
12.5/80-18 T
443 •
320/80-18 AS-Farmer
9 x 181)
TL 14.5/80-18 T 308
1000
Korvaa 12.5/80-18
430
38 G 16 S
16/70;335/80-20
11 x 20
360
492 •
360/80-20 AS-Farmer
TL 375/405/70-20
1092
Korvaa 14.5/75-20
12 x 20
370
485
47 GW S
16/70;335/80-20
13 x 20
412
503 •
400/70-20 AS-Farmer
TL 375/405/70-20
1106
Korvaa 16/70-20
14 x 20
422
493
47 GW S
W 13
14.9-/16.9-24 T 376
586 •
15.5/80-24 AS-Farmer
W 14
TL (13/14-24 T)
387
1270
575
W 12
365
47 GW S
W 13
14.9-/16.9-24 T 376
586 •
15.5/80-24 AS-Farmer
W 14
TL (13/14-24 T)
387
1270
575
W 12
365
47 GW S
W 13
14.9-/16.9-24 T 413
590 •
16.5/85-24 AS-Farmer
W 15 L
TL (13/14-24 T)
435
1338
580
W 14 L
424
47 GW S
Vierintämatka
3205
3200
3337
3325
3841
3820
3841
3820
4032
4010
•
•
•
•
•
•
• vetävä pää
* Kysy valmistajalta tietoja muista sallittuista vanteista
1)
Vanne 9x18 ei sallittu malleissa 10 ja 12 PR vapaasti pyörivä
90
LI/SS
Renkaan kuormituskapasiteetti (kg) rengaspaineella (bar)
PR
(mm)
3025
3015
ASFarmer
126 A8
10 PR
139 A8
128 A8
8 PR
141 A8
142 A8
14 PR
154 A8
145 A6
12 PR
157 A6
152 A6
16 PR
164 A6
153 A6
14 PR
165 A6
•
•
•
•
•
•
3,4
3,9
4,2
4,4
Nopeus
(km/h)
40
1,0
900
1,5
1185
1,8
1330
2,0
1440
2,3
1500
2,5
1540
2,8
1570
3,1
1700
1290
1140
1700
1480
1900
1600
2060
1630
2145
1800
2200
2315
2430
1630
1190
2135
1565
2290
1750
2330
1890
2575
2110
2260
2455
2650
40
40
1700
1290
2235
1690
2500
1930
2710
2100
3020
2340
3230
2500
3490
2700
3750
2900
40
30
1830
1290
2405
1690
2750
1930
2980
2100
3320
2340
3550
2500
3840
2700
4125
2900
3160
3550
1830
1700
2405
2225
2750
2540
2980
2650
3320
2800
3550
2900
3840
3135
4125
3370
4350
3650
4875
2400
3150
3600
3750
3955
4090
4420
4750
5150
40
40
30
30
IMP-ristikudos
Tekniset tiedot
30
30
30
Kun nämä renkaat asennetaan traktorin ohjaavaan päähän, renkaiden kuormituskapasiteetti on 80% vapaasti
pyörivien renkaiden kuormituskapasiteetista.
agricultural
tyres
91
Monikäyttöiset ristikudosrenkaat (MPT)
Monikäyttöiset ristikudosrenkaat (MPT)
Pintakuviot ja suositellut käyttökohteet
AS-Farmer
Tekniset tiedot
MPT-ristikudosrenkaat
Ristikudosrengas, joka on tarkoitettu
monitoimikoneisiin, traktoreihin, kuormaajiin,­
kippiautoihin ja työmaiden haarukkatrukkeihin sekä maa- ja metsätalouden sekä
rakennustyömaiden­ käyttökohteisiin.
Kuormituskapasiteetit
RengaskokoPintakuvio
Sallitut vanteet*
Sisärengas Leveys
Ulko Staattinen Vierintämatka
ja
halkaisija
säde
venttiili (TL-venttiili)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
275/80-18 MPT AS-Farmer9 x 18 TL
10.5-18 MPT
10.5/80-18 T
13.0/65-18 T
278
900
422
2660
36 G 16
10.5-20 T
275/80-20 MPT AS-Farmer9 x 20 TL
38 G 161) 278 948444 2805
10.5-20 MPT
(43 GS16)2)
12.5/14.5-20 T
335/80-20 MPT
AS-Farmer 11 x 20
TL
38 G 161) 3401044 480 3055
12.5-20 MPT
11-20 SDC
(43 GS16)2)
12.5/14.5-20 T
365/80-20 MPT
AS-Farmer 11 x 20 ** TL
38 G 161) 3601092 503 3215
14.5-20 MPT
11-20 SDC
(43 GS16)2)
PR
LI
Renkaan kuormituskapasiteetti (kg) rengaspaineella (bar) ei paripyöräasennuksessa
SS
Nopeus
1,752,0 2,5 3,0 3,53,754,04,254,5(km/h)
10
126 E 960 10601250143016101700
70
8
123 E
1010
1110
1330
1550
70
10
129 E
1370
1510
1700
1850
70
10
132 E
1560
1730
2000
70
* Kysy valmistajalta tietoja muista sallittuista vanteista
** jos kuorma on suurempi kuin LI 132, tarkista vanteen kuormituskapasiteetti
1)
92
Venttiili 47GW valinnainen
2)
Venttiili 50GW valinnainen
93
Puutarhatraktoreiden renkaat
Suunniteltu erityisesti
puutarhatraktoreille,
suurille niittokoneille ja
huoltotraktoreille.
AC 30
T 55/2
Vankka pintakuvio
rakennustyömaiden
ajoneuvoihin.
Puutarhatraktoreiden renkaat
Pintakuviot ja suositellut käyttökohteet
IMP puutarhatraktoreille
B3
Ripakuvioinen rengas
ajoakseleihin. Koska on
varustettu ripojen v­ älissä
olevilla harjanteilla sopii
niittokoneisiin.
Tekniset tiedot
Dyn.
Rengaskoko Pintakuvio Sallitut Sisärengas Leveys
Ulko
Staattinen
Vierintämatka
vanteet*
ja
halkaisija
säde venttiili VapaastiVedossa VapaastiVedossa
(mm) (mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
6-6
6-6
T 55/24.00 E x 6 TT
145– 425 –192 –
41.5 G 70
B 3 5.375 I x 8
177
1345
18 x 7.00-8
450460 205210
TL
43 GS11.5
T 55/25.50 A x 8 178 1370
7.00 x12
23 x 8.50-12
B 37.00 I x12
TL43 GS11.5 214 575 – 260 – 1750
7 JA x12
7.00 I x15
234
– 710 – 3222160
28 x 9.00-15
AC 30
TT43 GS16
(6 1/2K x15)
229
7.5-15
240/70-15
7.00 I x15
B 3
TL 28 x 9.00-15 T
(6 1/2K x15)
(28 x 9.00-15)
38 G 11.5 S
* Kysy valmistajalta tietoja muista sallittuista vanteista
94
227
721 – 322 – 2135
232
LI/SS
PR
Renkaan kuormituskapasiteetti (kg) rengaspaineella (bar)
Nopeus: 25 km/h1)
2 PR
4 PR
4 PR
6 PR
0,60,70,80,91,01,51,752,02,252,4
85
90
95
100
110––––––
170185195210235280300325
–
–
–
250270295325350455490605695775
–
6 PR
395425455480510650710760815850
–
0,81,01,21,41,61,82,02,53,03,54,0
115 A 8
•
8 PR
450510580640710720770920
1020
1180
1215
1)
euraavat renkaan kuormituskapasiteetit koskevat muita maksiminopeuksia:
S
maks. 20 km/h
112% taulukon arvosta
maks. 30 km/h
93% taulukon arvosta
maks. 40 km/h
75% taulukon arvosta (vain ajettaessa käyttöpaikkaan)
•
vetävä pää
95
Työntökärryn renkaat
652
B 11
Hyväksi todetut pintakuviot useissa kokoluokissa ja kuormituskapasiteeteilla
kaikkiin varastojen ja tehtaiden kuljetuslaitteisiin.
Työntökärryjen renkaat
Pintakuviot ja suositellut käyttökohteet
IMP-työntökärryn
M 3 Rillen
Tekniset tiedot
Rengaskoko Pintakuvio PR Vanteet*
Sisärengas Kokoa Rengas Rengas
ja
normaaliarvo
Kuormitus paine
venttiili
Ulkohalk. Leveys kapasiteetti
mm
mmkg
bar
210 x 65
210 x 65M 3 Rillen2 1.50-3 TT
28 G 90
210 70 1002,5
260 x 85/3.00-4
260 x 85652 22.10-4TT38 G 90 260 95 2002,5
28 G 90
14 x 4 14 x 4
(4.00-6)
B 11 42.50 A x 6TT
90° 38 G
360
116
400
4,5
(350 x 100)
GV 38/11.5
16 x 4
400 x100
(4.00-8)
B 11 42.50 A x 8TT38 G 11.5 414 116 480 4,5
(400 x 100)
41.5 G 70
spesifikaation DIN 7809 mukaan
* Kysy valmistajalta tietoja muista sallittuista vanteista Maks. nopeus: 8 km/h
96
97
Traktorin renkaiden käyttöohjeet
Traktoreiden renkaita koskevat selitykset – taulukot sivuilla 20–69 ja 78-85.
Kuormituskapasiteetti ja nopeus.
Määritettäessä ajoneuvon tarvitsemaa
minimirengaskokoa, tulee aina käyttää perusteena ajoneuvon hyväksyttyä akselikuormaa ja sekä ajoneuvon rakenteen mukaista
maksimiajonopeutta. Nimelliskuormituskapasiteetti = 100 % kuorma, kuten kantavuusmerkinnässä (LI), katso sivu 5.
Kuormituskerroin on paripyörissä 1,76
verrattuna yhden renkaan sovelluksiin.
Rengaspaine Taulukoiden rengaspaineet
ovat minimirengaspaineita ja niitä tulee
käyttää vain ohjeellisina arvoina. Annettuja
maksimi-ilmanpaineita ei saa ylittää.
Kaikissa rengaspaineissa viitataan kylmään
renkaaseen, joka on seissyt ulkona useita
tunteja, ja jota ei ole altistettu voimakkaalle
auringonvalolle.
Kuormituskapasiteetin nousu tai lasku
Traktori
ristikudosrenkaat
W- tai W...L-vanteiden asemesta voidaan
käyttää samaa DW- tai DWW-vannekokoa,
jos laipan korkeus on sama. (Vanteiden
määritykset, katso sivu 102 ja eteenpäin)
Vierintämatka (referenssikuormalla ja rengaspaineella) on matka jonka rengas kulkee
yhden täyden kierroksen aikana. Mittaukset
on tehty ISO 11795-standardin mukaan.
Speed Radius Index (SRI) on parametri,
jota käytetään yksinomaan laskettaessa
traktoreiden teoreettista nopeutta. Missään
tapauksessa SRI:tä ei voida käyttää renkaan vierintämatkan mitallisena arvona.
käyttöohjeet
Traktoreiden paripyöräkokoonpanoissa
(maaperään kohdistuvan paineen minimoimiseksi) on sallittu minimirengaspaine
0,4 bar.
Staattinen säde on vanteen keskikohdan ja
päällystetyn pinnan välinen etäisyys mitattuna referenssikuormalla ja rengaspaineella
TraktoriOhjaus
renkaatvyörenkaat
DA8
KuormitusKuormitus Rengas Kuormitus Rengas Kuormitus Rengas
Nopeus
kapasiteetti kapasiteetti
paine kapasiteetti paine
kapasiteetti
paine
(km/h)
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
10/
(vain leikkuupuimurit)1)
10/
(vain etukuormaajat)
10
15
20
25
30
35
40
45
50
60
65
70
170
170
130
1702)
130
1502)125
150
150
125
1402)
125
2002)125
150
150
125
140 125
1502)125
134 134100 130100 143 100
123 123100 120100 135 100
118,5111 100 107 100 115 100
115 107100 100100 100 100
112103100 90 100 90 100
109,5100 100 80 100 80 100
107 96100 –
– –
–
105 91100 –
– –
–
101,5– – – – – –
100––– –– –
91––– –– –
2)
Käytettäessä syklisessä kuormausköytössä ja maks. nopeudella 10 km/h ja rinnekäytössä
maks. 11° (20 %) kaltevuudella olevassa rinteessä!
Vain renkaille, joissa on vähintään 6 PR.
1)
2)
98
agricultural
tyres
99
IMP / MPT-renkaiden käyttöohjeet
IMP = Implement-renkaat
MPT= Monikäyttöiset renkaat
tunteja, ja jota ei ole altistettu voimakkaalle
auringonvalolle.
Kuormituskapasiteetti ja nopeus.
Määritettäessä ajoneuvon tarvitsemaa
minimirengaskokoa, tulee aina käyttää perusteena ajoneuvon hyväksyttyä akselikuormaa ja sekä ajoneuvon rakenteen mukaista
maksimiajonopeutta. Nimelliskuormituskapasiteetti = 100 % kuorma, kuten kantavuusmerkinnässä (LI), katso sivu 5.
Staattinen säde on uudelle, maks. kuormituskapasiteetilla kuormitetulle renkaalle ja
vastaavia taulukoita vastaavilla rengaspaineilla.
Kuormituskerroin on paripyörissä 1,76 verrattuna yhden renkaan sovelluksiin.
Rengaspaine Taulukoiden rengaspaineet
ovat minimirengaspaineita ja niitä tulee
käyttää vain ohjeellisina arvoina. Annettuja
maksimi-ilmanpaineita ei saa ylittää.
Vierintäsäde vastaa maks. kuormituskapasiteettia (100 %), ja on täytetty vastaavaan
rengaspaineeseen kuten ko. taulukossa.
Vierintäsäde kasvaa maks. kuormituskapasiteetin ollessa 50 %:ssa noin 1 % vyörenkailla ja 1,8 % ristikudosrenkailla maataloustraktoreiden ajopyörissä.
Vanteet Vain tässä teknisessä ohjekirjassa
mainitut vanteet ovat hyväksytty asennettaviksi uusiin ajoneuvosarjoihin.
Kuormituskapasiteetit eri maksiminopeuksilla ja
erikoiskäytössä
Maksiminopeus
Hyväksytty kuormituskapasiteetti % nimellisestä
km/h
kuormituskapasiteetistä kantavuustaulukon
(määrittyy ajoneuvon mukaan viitenopeudessa
rakenteen mukaan)
E (70 km/h)
G (90 km/h)
J (100 km/h)
K (110 km/h)
120
––––
115
––––
110
–
–
– 100
105
–
–
– 100
100
–
– 100100
95
– –101 101
90
–100102 102
85
–103103103
80
–104104104
75
– 105,5105,5 105,5
70
100107107107
65
105 108,5108,5 108,5
60
110110110110
55
111111111111
50
112112112112
45
113113113113
115115115115
401)
119119119119
351)
125125125125
301)
1)
135135135135
25 1)
150150150150
20 1)
165165165165
15 Sovelluskohtainen rajoitettu nopeus
180180180180
101)
210210210210
51)
1)
250250250250
Paikallaan oleva 1)
Kaikissa rengaspaineissa viitataan kylmään
renkaaseen, joka on seissyt ulkona useita
Paripyörien kuormituskapasiteetti = 2 x yhden renkaan kuormituskapasiteetti.
käyttöohjeet
IMP/IMPT-renkaita koskevat selitykset (taulukot sivuilla 70–77 ja 86-93)
Muiden sovellusten osalta ota yhteyttä rengasvalmistajaan.
Kuormituskapasiteetin nousu tai lasku Implement-renkailla
joissa on LI-tunniste
Implement-renkaat joilla on LI-tunniste
sallitun renkaan kuormituskapasiteetin mukaan % tietystä kuormituskapasiteetista
suhteessa kantavuusindeksiin ja referenssinopeuteen
Nopeus
vapaasti pyörivä akseli
ajopyörän akseli •
(km/h)
A6A8A6A8
0
165165235235
10
129140129140
15
121133121133
20
114126114126
25
107119107119
30
01120112
35
9510595105
40
900900
45
–95– 95
50
–90– 90
•
•
vetopyörä
vapaasti pyörivä
sekakäyttö
Kun rengas on asennettu traktorin vetopyöräksi, renkaan kuormituskapasiteetti on 80 %
vapaasti pyörivien käyttökohteiden kuormituksista.
100
agricultural
tyres
101
Vanteet ja varusteet
Vanteet
Esimerkkejä vanteista
1. Tärkeitä vanteen osia
Vanteen laippa: renkaan jalka-alueen sivusuuntainen tuki
Vanteen laipan etäisyys: vanteen leveys
Vanteen jalkapohja: pohja, johon
renkaan jalka-alue on sovitettu
Vanteen sisäpuoli: vanteen sisempi puoli
Vanteen halkaisija: määritetty vanteen halkaisija laippa/jalka-alueen pohja
Vanteen humppi: vanteen jalka-alueen pohjan jatkuva kohoalue, joka mahdollistaa sisärenkaattoman renkaan jalka-alueen paremman asettumisen alhaisella paineella
Leveä vanne
W 12 x 24
W = (Wide)
Vanteen leveys tuumina
Yksiosainen vanne
Vanteen nimellishalkaisija tuumina
Leveä vanne ja 2. uoma
DW 14 x 26
DW = (double well)
Vanteen leveys tuumina
Yksiosainen vanne
Vanteen nimellishalkaisija tuumina
Erikoistapauksissa vannevalmistajan on
vahvistettava riittävä vanteen lujuus.
5.Pyörien sivuttainen ja todellinen
­pyöriminen (ilman renkaita)
Sekä nopeissa ajoneuvoissa että suurissa, raskaissa pyörissä on erityisen
tärkeää, että pyörät on keskitetty hyvin.
Semi-uomavanne: jaettu, pohja on
hieman syvempi (5° viisto jalka-alue)
(SDC rengasmääritelmä =
Semi Drop Centre)
esim. 11-20 SDC
15° uomavanne: yksiosainen,
syvempi uoma helpottaa renkaan
asentamista
(15° viisto jalka-alue)
(”x“ rengaskokomäärityksessä)
esim. 17,00 x 22,5
3.Levypyörä
6. Rengashalkaisijan d2 ja koon U
testaaminen
Levypyörä on yhdistävä elementti vanteen ja akselin keskiosan välillä. ­Kaikista
15° uomavanne
17.00 x 22.5
Vanteen leveys tuumina
Yksiosainen vanne
Vanteen nimellishalkaisija tuumina
4. Vanteen lujuus
2. Vanteiden päätyypit
Uomavanne: yksiosainen, syvempi uoma helpottaa renkaan asentamista
(5° viisto jalka-alue)
(“x” rengaskokomäärityksessä)
esim. 5.50 F x 16
9 x 18
Uomavanne
5.50 F x 16
Vanteen leveys tuumina
Laippatyyppi
Yksiosainen vanne
Vanteen nimellishalkaisija tuumina
Nopeammissa ajoneuvoissa tulee olla
mahdollisimman vähän säteittäistä tai
sivuttaista heittoa vanteen jalka-alueen/
istuimen/laipan molemmilla puolilla, jotta
saavutetaan hyvä, äänetön ajettavuus.
Nopeissa kaupallisissa ajoneuvoissa,
sekä kevyissä että raskaissa, erityisen
matalat säteittäisarvot saattavat olla
välttämättömiä ja nämä voivat olla huomattavasti alle määritettyjen maksimivakioarvojen.
Pallomittanauhan kalibrointiarvot.
vanteet
renkaan yhdistävien elementtien­
­mitoista – keskisylinteri, sylinterin
halkaisija, pulttiaukot ja vanneuoman syvyys (tai offset), jälkimmäisin on tärkeä
mitta renkaan esteettömään liikkeeseen
pyörän kaikissa asennoissa. (Vanteen
offset = 0, kun vanteen keskiosa ja
levypyörä ovat linjassa). Paripyöräasennuksissa vanteiden keskiosien välisen
etäisyyden on oltava kaksinkertainen
vanteen uoman syvyyteen nähden plus
kaksi kertaa levypyörän paksuus.
15° semi-uomavanne 11–20 SDC
Vanteen leveys tuumina
Moniosainen vanne
Vanteen nimellishalkaisija tuumina
SDC = (semi drop centre)
DIN: Deutsche Industrie-Norm
(Saksan teollisuusstandardi)
102
agricultural
tyres
103
Vanteet ja varusteet
W 6 – W 13
W 8 L – W 18 L
DIN 7823-standardin mukaiset leveät vanteet maataloustraktoreihin
Vanteen
ääriviiva
W 9
228,5 51,0
± 2,5
279,5
25,5 11,0
305,0 57,5
27,0
330,0
W 14 L
W 15 L
W 16 L
γ
6°
254,0
203,0 20,551,0
22,5
254,0
6,5
355,5 16,0
57,5
± 5,0
11,5
11,0
406,5
33,0
381,0
W 18 L
457,0
DW 10
254,0 15°
DW 11
279,5
DW 12
± 2,5 25,5
27,0
54,0
305,0
DW 13
330,0
DW 14 L
355,5
36,563,5
± 5,0
18,0
406,5 405,6
404,271270,0
18
462,0
460,62
1447,1
20
512,8
511,42
1606,7
24
614,4
613,02
1925,9
DW 15 L
26
665,2
663,82
2085,5
DW 16 L
2245,1
DW 18 L
457,0
14,5
DW 20 B
508,0
41,0
8,0
DW 21 B
533,5
50,595,5
584,0
± 6,5 29,0
21,0
-
15,0
635,0
28
716,0
714,62
381,0
30
766,8
765,42
2404,6
32
817,6
816,22
2564,2
34
868,4
867,02
2723,8
36
919,2
917,82
2883,4
DW 27 B
686,0
38
970,0
968,62
3043,0
DW 30 B
762,0
DW 23 B
DW 25 B
42
1071,6
1070,22
3362,2
46
1173,2
1171,82
3681,4
48
1224,0
1222,62
3841,0**
50
1274,8
1273,42
4000,6
* Mittauspallo 16 mm halk. ilman pyällystä.
104
r1r2r5
203,0
W 8 L
16
q
W 8
W 10 L
d1d2U
Ø
Ø
± 1,2
f
152,5
W 13
Koodi
Ø
e
178,0
22,510,014,523,5 44,5 9,5
W 11
Testirengas*
c
1,2 min.maks.min. min.maks. maks.maks.min.
poikkeama – 0,4
W 7
W 12
Vanne
b
Sallittu +
W 6
W 10
DW 10 – DW 30 B
a
Nimellinen
arvo
** ± 2,4
vanteet
DIN 7823-standardin mukaiset leveät vanteet maataloustraktoreihin
L-vanteiden laipan korkeus on vain 25,4 mm (L = matala) verrattuna vastaavien DW-vanteiden 28,6 mm
korkeuteen. Pyydettäessä viistotut vannereunat voidaan pyältää.
Etäisyys pyällyksen ja vanteen laipan välillä 9,5 ± 0,8 mm
ja pohjan siirtosäde min. 1,6 mm min.
Vannemittaukset, katso taulukko sivulla 105
agricultural
tyres
Pyällyssyvyys maks. 0,8 mm, projektio verrattuna pyältämättömään jalkapohjaan min. 0,2 mm.
Pyällysetäisyys 1,6 – 3,2 mm.
DW-B-vanteet korvaavat DW-A-vanteet ja niitä voidaan käyttää täysin keskenään sopivina
105
Vanteet ja varusteet
DIN 7818-standardin mukaiset uomavanteet kevyisiin tavaraliikenteen ja maatalouden ajoneuvoihin
Symmetrinen uomavanne
3,00 D – 5,50 F
Puutarhatraktoreiden ja implement-sovellusten vanteet
(myös DIN 7827)
Epäsymmetrinen uomavanne
5,50 F – 6,00 F
4.25 x 12 7.00 x 12 5 JA x 12
5.375 I 7.00 I
Testirengas (16 mm)
Vannekoko
d1d2
U
a
b
c
e
f
g
+1,2 Nimellinen Sallittu
arvo
poikk
min. min.
±1,2±1,5 – 0,4
eama
p
q
r1r2r3
min. maks.
r4
r5
r6
6.00–4
4.00 E-6
maks. min. maks.min.
3.00 D x 14 354,8 353,47 1110,5
14,2
17,828,7
31,8
17,512,2 +3,3
1812,4
13,08,1
0
3.00 D x 16
3.50 D x 16
88,9 15,7
34,0
34,9
405,6 404,271270,0
19,0
4.00 E x 16
101,6 19,9 35,014,2 8,6 38,0
4.50 E x 16
114,3
+4,1
23,4
22,0
39,719,812,4 0 18,0
13,6
4.00 E x 18 462,0 460,62 1447,1 101,6
1919,0
35,038,0
4.50 E x 20 512,8 511,42 1606,7 114,3
23,4
22,039,7
5.00 F x 16 405,6 404,27 1270,0
6,4
6,010
5.00 F x 18 462,0 460,62 1447,1 127,0
5.00 F x 20
512,8
511,42
1606,7
5.50 F x 15 380,2 378,97 1190,2
5.50 F x 16 405,6 404,27 1270,0
+2,3
22,212,9
23,927,614,525,454,015,6 9,7
0
139,7
5.50 F x 18
462,0
460,62
1447,1
5.50 F x 20
512,8
511,42
1606,7
6.00 F x 16
405,6
404,27
1270,0
152,4
28,6
1
+4,0
22,020,310,322,045,010,7 9,5 9,5 7
6 / K x 15 380,2 378,87 1190,2 165,1 19,6 11,0
0
2
106
agricultural
tyres
Testirengas (16 mm)
Vannekoko
d1
d2
U
a
b
c
e
f
p
q
r1r3
r4
r5
Nimellinen
Sallittu
arvo
poikk
±1,2 ±1,5 ±1,0
min. min. min. maks. maks.maks.maks.
eama
+1,5
4.25 x 12** 305,6 304,26 955,8 107,9 18,0 15
16,52720,04010,05,0 10 10
0
+5,5
7.00 x 12** 305,6 304,26 955,8 177,8 20,5 12
19,83130,06011,06,4 19 10*
0
5.375 I x 8 202,4 201,07 631,7 136,5
vanteet
3.00 D x 15 380,2 387,87 1190,2 76,2
katso kuvat
7.00 I x 15
380,2
378,87
1190,2
177,8
+1,5
304,0 302,67 950,9 127,0 15,8 1)9
17,81952,838 8,1 4,3 15 10
0
4.00 E - 6
5 JA x 12
katso kuvat
6.00 - 4
* jatkuvassa tuotannossa sallittu r5 = maks. 12 mm.
1)
+1,2 ­
– 0,4
** Vain maatalousrenkaiden vanteet
107
Vanteet ja varusteet
DIN 7826-standardin mukaiset Semi-uomavanteet (SDC) tavaraliikenteelle ja monikäyttöajoneuvoihin sekä maansiirtokoneisiin
Testirengas (16 mm)
Vannekoko d1
d2 U
a
b
c
e
f
p
q
r1r3
r4
r5
Nimellinen
Sallittu Nimellinen Sallittu
arvo
poikkarvo
poikk ±1,2 ±2,4
min. min. min. maks. maks.maks.maks.
eama
eama
9.00 x 15,3 388,3 386,98 1215,7
19,0 ±1,0
+5,525,0 34 50
0
9 x 18
462,0 460,82 1447,1 228,6
60
27,0
55
9 x 20512,8
511,42
1606,7
11 x 16
405,6 404,27 1270,0
25,4 +1,2 +4,0
-0,4 0 116,4 10
11 x 18462,0
460,82
1447,1
279,4
31,8
11 x 20
512,8 511,42 1606,7
12
61
19
Testirengas (16 mm)
Vannekokod1
d2
U
a
e f r3
r4
r5bcr1
Nimellinen
Sallittu
arvo
poikk
Ø
Ø ±1,2
min. min.maks.ca. ca. ±1,2 min.±2,5
eama
11-20 SDC
279,4
± 5
13
12-20 SDC 512,8 511,42 1606,7 304,8
5010 8 1025,41311
±6
13-20 SDC330,215
36.00 VA*
817,6 816,22 2564,2 914,4
± 6
59,7
11
8
18
10
43,2 24,6 22,9
* Tyre & Rim Associationin standardoinnin mukainen
vanteet
Uomavanteet standardin DIN 7827 mukaan Implement-,
MPT- ja Sand-renkaille
31
13.00 x 17
330,2
436,6 435,221367,3 19,0±1,830,0 65
16.00 x 17
406,4*
13 x 20
330,2
+5,5
0
14 x 20
512,8 511,42 1606,7 355,6 25,4 +1,2 31,8 90 128,0 20
-0,4
17 x 20
431,8*
* ± 4,7
108
agricultural
tyres
109
Vanteet ja varusteet
DIN 78022-standardin mukaiset 15° uomavanteet tavarankuljetusajoneuvoihin (maatalousajoneuvot, joissa koodi AG)
Mittaus
pallo
Venttiilit sisärenkaattomaan asennukseen
Venttiilin kuvaus
venttiili
DIN ETRTOTRA*
L
aukon halk.
DIN 7780
Vannekoko
Testirengas (16 mm)
Vanneleveys Vannehalkaisija d2 U a ep2*q* f h
koodimääritelmä koodimääritelmä
±1,2
±4,7
min.
min. maks. min.
min.
15.5
393,71226,9
68
330,2
13.00
22.5 571,5
1785,4
70
19.5
495,31546,0
68
355,6
14.00
22.5
–
43 GS 11.5
49 GS 11.5
43 GS 16
V
V
V
V
2-03-9
2-03-1
2-03-2
2-03-3
–
TR 413
TR 414
TR 415
8,8
11,3
11,3
15,7
59,0
42,5
48,5
42,5
16.00
22.5 406,4
17.00
22.5 431,834 62 30 11
18.00
22.5
571,5
1785,4
457,2 70
20.00
22.5 508,0
24.00
22.5 609,6
V 4-02-1
Lisäosa
vesitäytölle
DIN 7757-standardin mukaiset venttiilivarusteet
Ehdottoman ilmatiivis venttiiliasennus on
taattu vain, kun venttiilin tulppa on ruuvattu kunnolla paikoilleen. Tämä toimii suojana
myös likaa vastaan. Pölytulpat (ilman tiivistettä) tarjoavat vain vähän suojaa.
50MSW
V 5-01-1
TR 618 A
Venttiilipohja
Monissa tapauksissa venttiilin pidennysosa
on välttämätön, jotta rengaspaine voidaan
tarkistaa käytön aikana ilman erikoistutkimuksia, pidennysosia tai varusteita.
16
vanteet
DIN 78026
* AG-vanteet: p2 = 82 mm ja q = 70 mm
DIN 7786
V 5-04-01
TR-J 650
Kulmaventtiili Venttiilin Venttiilin
runko runko
80 DS 80
20,5
V 5-10-1
SP 2
VenttiilipohjaVenttiilipohja
Kysy venttiilinvalmistajalta lisätietoja venttiilien pidennysosista.
Venttiililisäke 20:
Venttiileille joissa on normaalisylinteri.
* Tyre & Rim Association
110
agricultural
tyres
111
Vanteet ja varusteet
Sovellusteknologia – Huolto ja kunnossapito
Venttiilin kuvaus
venttiili
DIN ETRTOTRA*
L
aukon halk.
DIN 7774
38 G 11.5
38 G 16
V 2-01-1
V 2-01-2
TR 13
TR 15
11,5
16,0
35
35
Varastointi
Käyttämättömät renkaat on säilytettävä
viileässä, kuivassa, pimeässä ja kevyesti
tuuletetuissa tiloissa. Renkaat, joita ei ole
asennettu vanteisiin, on säilytettävä pystyasennossa. Vältä kosketusta polttoaineiden,
voiteluaineiden, liuottimien ja kemikaalien
kanssa.
28 G-90
28 G-90
V 6-01-1
–
–
–
–
–
28
38
DIN 7773
V 4-02-1
Lisäosa
vesitäytölle
47 GW
V 4-01-1
TR 218
VenttiilipohjaA
16
–
DIN 7786
V 5-04-01
TR-J 650
Kulmaventtiili Venttiilin
Venttiilin
runko runko
80 GD 80
–
SP 4000
VenttiilipohjaVenttiilipohja
Rengasta asennettaessa on noudatettava
erityistä varovaisuutta. Vain oikeankokoisia
ruosteettomia vanteita saa käyttää. Vanteiden on oltava ehjiä eikä niissä saa olla
merkkejä kulumisesta. Löysä laippapuoli on
tutkittava huolella.
Käytä uusissa renkaissa aina uusia kumisia
sisärenkaattomia venttiilejä ja tiivisteitä sisärenkaattomille metalliventtiileille tai uusia
sisärenkaita ja läppiä. Suurten renkaiden
osalta on erityisen tärkeää, että ne sopivat
vanteen laipalle mahdollisimman pienessä
rengaspaineessa.
Renkaat vanhenevat fyysisten ja kemiallisten prosessien myötä, mikä saattaa
heikentää niiden suoritustehoa. Pintakuvion
uudelleen urituksen saa tehdä vain pätevä
asiantuntija silloin, kun renkaan sivupinnassa on merkintä ”REGROOVABLE” tai
symboli Ω
Kun asennetaan maatalousrenkaita, niitä
ei saa täyttää yli 150 % maksimirengaspaineesta. Rengaspaine ei saa missään
olosuhteissa ylittää 2,5 bar.
Kun asennetaan MPT-renkaita, niitä ei
saa täyttää yli 150 % maksimirengaspaineesta. Rengaspaine ei saa missään
olosuhteissa ylittää 10,0 bar.
20,5
Ajoneuvon renkaiden ja vanteiden
huolto ja kunnossapito
Asiantuntijaa on aina pyydettävä tekemään
pätevä arviointi renkaista ja suorittamaan
tarvittavat korjaukset. Renkaiden ja ajoneuvon korkea laatu, joka saavutetaan edellä
mainituilla toimenpiteillä ja suositusten
noudattamisella, voidaan varmistaa vain
tarkistamalla säännöllisesti kaikki toimintaan vaikuttavat tekijät.
Renkaan asentaminen
DIN 7777
Helppo pääsy venttiileihin käsiksi on
varmistettava kaikkina aikoina, myöskin
silloin kun ne likaantuvat käytössä, jotta
rengaspaineet voidaan tarkistaa säännöllisesti.
teknologia
Venttiilit sisärenkaattomaan asennukseen
* Tire & Rim Association
112
agricultural
tyres
113
Renkaan täyttäminen vedellä tai pakkasnesteellä
Täyttötaulukko (yhdelle renkaalle)
Jotta varmistetaan ilmalla täytettyjä renkaita
vastaava joustavuus, vain 70–75 % renkaan
tilavuudesta saa täyttää. Tämä saadaan aikaan sillä, että venttiili pyöritetään korkeimpaan kohtaan ja rengas täytetään venttiilin
Määrä, kun noin 75 % täynnä
Määrä, kun noin 75 % täynnä
Määrä, kun noin 75 % täynnä
Rengaskoko
Ristikudos ja vyörengas
litraa (kg)
Rengaskoko
Ristikudos ja vyörengas litraa (kg)
Rengaskoko
Ristikudos ja vyörengas litraa (kg)
500/70 R24 IMP
500/85 R24 IMP
8.3–28
11.2–28
12.4–28
280/85 R28
320/85 R28
340/85 R28
380/70 R28
380/85 R28
420/70 R28
420/85 R28
440/65 R28
480/65 R28
480/70 R28
540/65 R28
600/65 R28
600/70 R28
9.5–30
16.9–30
380/85 R30
420/70 R30
420/85 R30
460/85 R30
480/70 R30
495/70 R30 MPT
500/85 R30 IMP
540/65 R30
600/65 R30
600/70 R30
620/70 R30 IMP
710/55 R30
710/60 R30
750/55 R30
8.3–32
9.5–32
12.4–32
650/75 R32
680/85 R32
800/65 R32
800/70 R32
900/60 R32
900/70 R32
1050/50 R32
16.9–34
380/85 R34
pintaan, kuten seuraavassa on kuvattu. Alla
oleva taulukko esittää täyttömäärät litroina
rengasta kohti. Kaikki pakkasnesteliuokset
on valmistettava etukäteen valmistajan
ohjeiden mukaisesti.
Täyttötoimenpide
Kun ajoneuvo on nostettu ylös, rengasta on
pyöritettävä siten, että venttiili on korkeimmassa asennossaan. Venttiilin asemesta
venttiilin karaan ruuvataan yhdistetty veden
täyttö- ja tyhjennysventtiili (katso kuva).
Tässä on sivussa aukko, josta ilma pääsee
poistumaan vettä lisättäessä. Rengas on
riittävän täynnä (70 %–75 %), kun vesi tulee
ulos aukosta.
Sekoitettu pakkasneste, joka on astiassa korkeammalla tasolla, voidaan lisätä
renkaaseen letkulla ja vedentäyttöventtiilillä.
Kun rengas täytetään puhtaalla vedellä,
vedentäyttöventtiilin letku voidaan liittää
vedensyöttöön.
Kun rengas on täytetty, alkuperäinen venttiili asennetaan takaisin ja rengas täytetään
takaisin normaaliin rengaspaineeseen.
Ilma – 25 %
Vesi – 75 %
“Hanauer Maus”
yhdistetty väline veden
täyttöön ja tyhjennykseen
114
“Waterboy”
yhdistetty väline veden
täyttöön ja tyhjennykseen
agricultural
tyres
7.5L–15
6.00–16
6.50–16
7.50–16
265/70 R16 MPT
285/80 R16 MPT
320/65 R16
15.0/55–17
425/55 R17 MPT
275/80–18 MPT
320/80–18
325/70R 18 MPT
365/70R 18 MPT
275/80–20
335/80–20 MPT
360/80–20
365/80–20 MPT
400/70–20
275/80 R20 MPT
280/85 R20
335/80 R20 MPT
375/70 R20 MPT
405/70 R20 MPT
420/65 R20
425/75 R20 MPT
445/65 R22.5 MPT
9.5–24
11.2–24
12.4–24
13.6–24
14.9/80–24
280/85 R24
320/70 R24
320/85 R24
340/85 R24
360/70 R24
380/70 R24
380/85 R24
405/70 R24 MPT
420/70 R24
420/85 R24
440/65 R24
445/70 R24 MPT
480/65 R24
480/70 R24
495/70 R24 MPT
35
30
35
40
45
60
65
77
95
60
95
82
105
75
105
135
135
150
65
65
105
120
140
145
150
170
65
75
110
120
150
85
100
115
140
125
145
185
155
200
240
185
205
210
225
240
245
310
55
90
125
100
130
160
165
205
200
250
200
250
260
315
400
490
70
240
220
225
270
340
275
280
390
330
430
490
495
520
550
500
60
80
140
700
950
900
1000
1030
1200
1280
265
240
420/85 R34
460/85 R34
480/70 R34
500/85 R34 IMP
520/70 R34
540/65 R34
600/65 R34
650/65 R34
9.5–36
12.4–36
13.6 R36
340/85 R38
380/80 R38
420/85 R38
460/85 R38
480/70 R38
520/70 R38
520/85 R38
540/65 R38
580/70 R38
600/65 R38
650/65 R38
650/75 R38
650/85 R38
710/70 R38
800/70 R38
900/60 R38
9.5–42
480/80 R42
520/85 R42
650/65 R42
650/75 R42
680/80 R42
710/70 R42
710/75 R42
380/90 R46
480/80 R46
520/85 R46
380/90 R50
480/80 R50
290
380
310
445
355
360
465
600
95
160
180
215
240
320
420
340
395
530
420
550
500
630
750
900
800
1100
1200
110
460
580
650
740
1020
880
950
330
500
620
360
550
teknologia
Sovellusteknologia – Renkaan täyttäminen vedellä
115
Muuntotaulukko
Muuntotaulukko
Vakiorenkaat
Leveäprofiiliset renkaat
Vakio
Tuuma
sama vanne
vanteen vaihto
Tuuma
6.00-16
6.5-16
7.50-16
230/70-16 AS-Farmer
265/70 R 16 MPT AC70G
270/75-16 AS-Farmer
320/65 R 16 AC65
7.50-16 AS-Farmer
10.5-18
7.50-20
10.5-20
10.5 R 20
11.2 R 20
275/80-20 MPT AS-Farmer
275/80 R 20 MPT AC70G
280/85 R 20 AC85
12.5-20
12.5 R 20
335/80-20 MPT AS-Farmer
335/80 R 20 MPT AC70G
275/80-18 MPT AS-Farmer
6.00-16
6.5-16
7.50-16
325/70 R 18 AC70G
325/70 R 18 AC70G
9.5-24
9.5-24 AS-Farmer
11.2 R 24
280/85 R 24 AC85
12.4 R 24
320/85 R 24 AC85
13.6 R 24
340/85 R 24 AC85
14.9 R 24
380/85 R 24 AC85
16.9 R 24
420/85 R 24 AC85
11.2 R 28
280/85 R 28 AC85
12.4 R 28
320/85 R 28 AC85
13.6 R 28
340/85 R 28 AC85
14.9 R 28
380/85 R 28 AC85
16.9 R 28
420/85 R 28 AC85
14.9 R 30
116
6.00-16 AS-Farmer
6.50-16 AS-Farmer
380/85 R 30 AC85
365/70 R 18 AC70G
365/70 R 18 MPT AC70G
8.3-24 AS-Farmer
375/70 R 20 MPT AC70G
405/70 R 20 MPT AC70G
420/65 R 20 AC65
9.5-24 AS-Farmer
335/80 R 20 MPT AC70G
375/70 R 20 MPT AC70G
405/70 R 20 MPT AC70G
420/65 R 20 AC65
365/80-20 AS-Farmer
320/70 R 24 HC70
360/70 R 24 HC70
405/70 R 24 AC70G
380/70 R 24 AC70G
380/70 R 24 HC70
440/65 R 24 AC65
420/70 R 24 AC70G
420/70 R 24 HC70
480/65 R 24 AC65
480/70 R 24 AC70G
480/70 R 24 HC70
540/65 R 24 AC65
11.2 R 24
12.4 R 24
280/85 R 28 AC85
380/70 R 28 HC70
440/65 R 28 AC65
420/70 R 28 AC70G
420/70 R 28 HC70
480/65 R 28 AC65
480/70 R 28 HC70
540/65 R 28 AC65/SVT
12.5-20
12.5 R 20
9.5-24
425/75 R 20 MPT AC70G
380/70 R 24 AC70G
380/70 R 24 HC70
420/65 R 20 AC65
420/70 R 24 AC70G
420/70 R 24 HC70
480/70 R 24 AC70G
480/70 R 24 HC70
540/65 R 24 AC65
10.5-18
7.50-20
10.5-20
10.5 R 20
11.2 R 20
8.3-32 AS-Farmer
13.6 R 24
9.5 32 Farmer AC
12.4-28 AS-Farmer
14.9 R 24
8.3-36 AS-Farmer
16.9 R 24
8.3-32 AS-Farmer
11.2 R 28
9.5-32 Farmer AC
12.4 R 28
8.3-36 AS-Farmer
13.6 R 28
9.5-36 AS-Farmer
12.4-32 AS-Farmer
14.9 R 28
16.9 R 28
420/85 R 28 AC85
480/70 R 28 HC70
540/65 R 28 AC65/SVT
420/70 R 30 HC70
agricultural
tyres
teknologia
Suuren tilavuuden renkaat/Maanmuokkausrenkaat
Vakio
Leveäprofiiliset renkaat
VyörenkaatRistikudosrenkaat
14.9 R 30
117
Muuntotaulukko
Muuntotaulukko (jatkuu)
Vakiorenkaat
Leveäprofiiliset renkaat
Vakio
Tuuma
sama vanne
vanteen vaihto
Tuuma
16.9 R 30
420/85 R 30 AC85
18.4 R 30
460/85 R 30 AC85
14.9 R 34
380/85 R 34 AC85
16.9 R 34
420/85 R 34 AC85
18.4 R 34
460/85 R 34 AC85
13.6 R 38
340/85 R 38 AC85
16.9 R 38
420/85 R 38 AC85
18.4 R 38
460/85 R 38 AC85
20.8 R 38
520/85 R 38 AC85
18.4 R 42
480/80 R 42 AC85
20.8 R 42
520/85 R 42 AC85
18.4 R 46
480/80 R 46 AC85
20.8 R 46
520/85 R 46 AC85
480/70 R 30 AC70G
480/70 R 30 HC70
540/65 R 30 AC65/SVT
600/65 R 30 AC65
710/55 R 30 SVT
600/65 R 28 AC65/SVT
600/70 R 28 SVT
460/85 R 30 AC85
600/65 R 30 AC65
710/55 R 30 SVT
600/70 R 30 SVT
710/60 R 30 SVT
750/55 R 30 SVT
480/70 R 34 AC70G
480/70 R 34 HC70
540/65 R 34 AC65
520/70 R 34 AC70G
520/70 R 34 HC70
600/65 R 34 AC65
380/80 R 38 AC85
16.9 R 30
12.4-38 AS-Farmer
18.4 R 30
9.5-42 AS-Farmer
14.9 R 34
16.9 R 34
18.4 R 34
460/85 R 30 AC85
480/70 R 38 HC70
540/65 R 38 AC65
520/70 R 38 AC70G
520/70 R 38 HC70
600/65 R 38 AC65
13.6 R 38
16.9 R 38
650/75 R 32 AC70H/G
650/65 R 34 SVT
800/65 R 32 AC70H/N
800/70 R 32 SVT
1050/50 R 32 SVT
520/85 R 38 AC85
580/70 R 38 HC70
650/65 R 38 AC65/SVT
800/70 R 32 SVT
650/75 R 38 SVT
710/70 R 38 AC65/SVT
900/60 R 32 SVT
520/85 R 42 AC85
650/65 R 42 AC65
680/85 R 32 AC70G
650/85 R 38 SVT
650/75 R 42 SVT
710/70 R 42 SVT
800/70 R 38 SVT
900/70 R 32 SVT
900/60 R 38 SVT
580/70 R 38 HC70
650/65 R 38 AC65/SVT
650/65 R 42 AC65
Tärkeää:
Ilmaistut muuntomahdollisuudet koskevat vain tiettyjä renkaita, joiden ulkohalkaisija on verrannollinen.
Vaihdettaessa renkaita rengaskerroinlaskelma ja renkaiden todellisten mittasuhteiden määrittäminen ennakolta ovat
periaatteessa välttämättömiä. Ota huomioon myös sallitut vannekoot teknisen ohjekirjamme tietojen mukaan.
118
340/85 R 38 AC85
12.4-36 AS-Farmer
agricultural
tyres
18.4 R 38
380/90 R 46 AC85
20.8 R 38
380/90 R 46 AC85
18.4 R 42
480/80 R 46 AC85
380/90 R 50 AC85
20.8 R 42
380/90 R 50 AC85
18.4 R 46
480/80 R 50 AC85
20.8 R 46
teknologia
Suuren tilavuuden renkaat/Maanmuokkausrenkaat
Vakio
Leveäprofiiliset renkaat
VyörenkaatRistikudosrenkaat
119
Muistiinpanot
120
agricultural
tyres
121
Myyntiorganisaatiot eri puolilla maailmaa
Euroopan myyntiorganisaatiot
D
Globaalit myyntiorganisaatiot
Yhdysvallat ja Kanada
DK
Mitas Tires North America, Inc. 7400 Carmel Executive Park, Suite 100
Charlotte NC 28226
USA
Mitas GmbH
Großer Kolonnenweg 23
Puhelin+49 511 936176-10
D-30163 Hannover
Faksi +49 511 936176-98
[email protected]
NL
B
LUX
Mitas Tyres B. V.
Jagersveld 24
Puhelin+31 413 225 220
NL-5405 BW Uden
Faksi +31 413 225 226
[email protected]
Keski- ja Etelä-Amerikka
MITAS a.s.
Svehlova 1900/3
Yhteyshenkilö:
CZ-106 00 Praha 10
Jiri Kotrc
A
Mitas GmbH
Gregor-Mendel-Strasse 8-12
Puhelin+43 2252 50 86 84
A-2514 Traiskirchen
Faksi +43 2252 50 86 84-50
[email protected]
Mitas, S. de R.L. de C.V.
Mitas GmbH
Station-Ost 9
Puhelin+41 41 210 82 00
CH-6023 Rothenburg
Faksi +41 41 210 82 01
[email protected]
CZ
MITAS a.s.
Svehlova 1900/3
CZ-106 00 Praha 10
Puhelin+420 267 111 595
[email protected]
Mitas Tyres S.L.U.
MITAS a.s.
Svehlova 1900/3
Yhteyshenkilö:
CZ-106 00 Praha 10
Josef Hrdina
Avda. de Somosierra, 12B 2° A Puhelin+34 91 490 44 80
E-28703 S.S. de los Reyes
Faksi +34 91 490 44 81
(Madrid)[email protected]
F
N
MITAS a.s.
Svehlova 1900/3
Yhteyshenkilö:
CZ-106 00 Praha 10
Otakar Korbel
S
MITAS a.s.
Sellukatu 5 D 23
Puhelin+358 3 345 0490
FIN-33400 Tampere
Faksi +358 3 345 0590
[email protected]
Puhelin +44 0 1553 817740
Faksi +44 0 1553 816531
[email protected]
Mitas S.r.l.
Via Vicolo del Caldo 20
210 47 Saronno (VA)
P.Iva 02835660123
Puhelin +39 02 96 70 12 11
Faksi +39 02 96 70 62 53
[email protected]
I
MITAS a.s.
Svehlova 1900/3
Yhteyshenkilö:
CZ-106 00 Praha 10
Vladimir Bartl
RUS
Mitas Ltd. Puhelin +420 267 111 550
Faksi +420 271 750 214
[email protected]
Puhelin +420 267 111 225
Faksi +420 271 750 214
[email protected]
osoitteet
Unit 6,
Bergen Way Business Park
North Lynn Industrial Estate
King’s Lynn GB-Norfolk PE30 2DD
Puhelin +420 267 111 535
Faksi +420 271 750 214
josef.hrdina[email protected]
Baltian maat, Balkanin maat, Unkari, Kreikka
IRL
Mitas Tyres Ltd.
Puhelin +52 449 153 23 50
Faksi +52 449 153 23 53
[email protected]
Puola, Valkovenäjä, Ukraina, Moldova, Slovakia, Kazakstan, Uzbekistan, Kirgistan,
Turkmenistan, Tajikistan, Mongolia, Kaliningrad
Mitas
8 rue Louis Neel
Puhelin+33 3 80 28 06 95
F-21000 Dijon
Faksi +33 3 80 28 06 99
[email protected]
FIN
Torre Plaza Bosques Desp. 502
Av. Universidad # 1001
Col. Bosques del Prado
C.P. 20127
Aguascalientes, Ags. Meksiko
Turkki, Arabitasavallat, Aasia, Australia, Uusi-Seelanti ja Afrikan valtiot
P
E
122
Puhelin +420 267 111 540
Faksi +420 271 750 214
[email protected]
Meksiko
CH
GB
Puhelin +1 704 542 3422
Faksi +1 704 542 3474
[email protected]
3rd Tverskaya Yamskaya 36/40, Puhelin+7 499 9787631
Off. 91
Faksi +7 499 9787631
125047 Moscow
[email protected]
agricultural
tyres
123
MITAS_06/2014 Tekniset muutokset, painovirheet ja virheet tekstissä tai kuvissa ovat mahdollisia.
© MITAS a.s.
www.mitas-tyres.com
Jakelija / asiakaspalvelu
Lisätietoja: www.mitas-tyres.com
Valmistanut ja suunnitellut