OZNANILA

MAŠNI NAMENI
Ned. 4. adventna nedelja
20.12. Vincencij Romano, duhovnik
7.30
9.00
za farane
+ Marija Kermelj, obl.
Pon.
Peter Kanizij, duh., c. uč.
21.12.
18.00
++ Marija in Jakob Oblak
16.00
9.00
Na Godešiču: +Andi Starman
ter ++ starši Anica in Ciril
+ Janez Šilar, God. 66a
++ Starši Križaj in brat Milan,
Godešič 131
++Katarina in Franc ter sin
Ludvik Avguštin, God. 34
++ Anton in Pavlina Biček
za farane
++ starši Plešnar
++ Frančiška in Janez Alič,
God. 35
+ Marjan Kavčič, God. 10
Ned. Sveta Družina
27.12. Janez, apostol, evangelist
7.30
9.00
za farane
+ Ana Časni, obletna
Pon.
Nedolžni otroci, mučenci
28.12.
18.00
+ Jože Križaj, obletna
Tor.
Tomaž Becket, škof, muč.
29.12.
18.00
+ Vida Bergant, 30. dan
Sre.
Feliks I., papež
30.12.
7.30
+ Janez Igličar, obletna
Čet. 2. sveti večer
31.12. Silvester (Silvo), papež
18.00
Tor.
Frančiška Cabrini, redovnica
22.12.
Sre.
Janez Kancij, duhovnik
23.12.
Čet. 1. sveti večer
24.12. Adam in Eva
Pet. BOŽIČ – Gospodovo
25.12. rojstvo
Sob. Štefan, diakon, prvi
26.12. mučenec
18.00
18.00
19.00
24.00
7.30
9.00
7.30
Pet.
1.1.
Marija, sveta Božja Mati
(prvi petek)
7.30
9.00
++ Marija in Matija
Bunderšek in brat Stane ter
Anton in Marija Krajnik
Za farane
+ Janez Avguštin, Godešič
Sob.
2.1.
Bazilij Veliki, škof, c. u.
(prva sobota)
18.00
+ Frančiška Jenko, Reteče 54
7.30
9.00
za farane
++ Matic Prašnikar, obletna,
in Ana Križaj
Ned.
3.1.
2. nedelja po božiču
Presveto Jezusovo ime
Oznanila v elektronski obliki so dosegljiva tudi na spletni strani: http://users.volja.net/oratorij05/oznanila/oznanila.pdf
ŽUPNIJSKI URAD RETEČE, Reteče 28, 4220 Škofja Loka
- GSM: 031 318 563, - fax.: (04) 513 80 01
- e-pošta: [email protected], - davčna št.: 78095832
- TRR: 24200-9004256565 (Raiffeisen banka);
URADNE URE:
- po sv. mašah, v ponedeljek od 8.00
do 9.00 in v petek od 17.00 do 18.00
V župnišču vedno dobrodošli tudi
izven uradnih ur.
OZNANILA
Št. 25 / 2015
ŽUPNIJE
4. adventna nedelja, Božič, Sv. Družina
Od 20. 12. 2015 do 3. 1. 2016
BESEDA O BESEDI
4. adventna nedelja
(Lk 1,39–45)
POSLUŠATI V VERI
Pozdrava Zdrava Marija ni izrekel
človek, ampak je prvi del molitve, ki jo
kristjani
velikokrat
ponavljamo
–
pomislimo samo na rožni venec – izrekel
ga je angel pri oznanjenju: »Zdrava,
milosti polna, Gospod je s teboj« (Lk
1,28). Tem sledijo Elizabetine besede, ki
jih beremo v evangeliju 4. advente
nedelje: »Blagoslovljena ti med ženami in
blagoslovljen sad tvojega telesa!« (Lk
1,42). Kot razlago temu pozdravu
dodajamo še besedo Jezus ter se
priporočamo z molitvijo Sveta Marija. V
kratkih besedah te molitve so zbrani
poglavitni nazivi Device Marije, ki jo v
adventnem času še posebej častimo, ker
je svetu rodila Odrešenika.
Elizabetinemu blagrovanju Marije,
ki je verovala in zato postala Božja mati,
se pridružuje še blagor, ki ga je neka
žena v množici izrekla Jezusu: »Blagor
telesu, ki te je nosilo!« (Lk 11,27), on pa
ji je odvrnil z blagrom, ki velja Mariji in
vsem nam: »Še bolj pa blagor tistim, ki
Božjo besedo poslušajo in se po njej
ravnajo« (Lk 11,28). Večna Beseda je
Božji Sin, ki ga Marija prinese na svet.
Marija je zato podoba Cerkve in vsakega
kristjana: v veri posluša Božjo besedo, jo
sprejme in njeno telo jo »upodobi«. V
veri se popolnoma podari Besedi, da bi se
ta lahko utelesila, in tako iz Besede
naredi Podobo, ki postane vidna. Ko se
bližamo prazniku Kristusovega rojstva,
prosimo Gospoda, da bi tudi mi po zgledu
Marije, ki je verovala (Lk 1,45), v veri
poslušali Božjo besedo in jo na priprošnjo
Božje Matere upodobili v svojem življenju.
Ko je Elizabeta slišala Marijin pozdrav, je dete
v njenem telesu poskočilo; in Elizabeta je bila
napolnjena s Svetim Duhom in je z
močnim glasom vzkliknila: »Blagoslovljêna ti
med ženami in blagoslovljèn sad
tvojega telesa! In od kod meni to,
da pride k meni mati mojega Gospoda?
(Lk 1,41–43)
BESEDA O BESEDI
Nedelja Sv. Družine
(Lk 2,41–52)
PRVENSTVO BOŽJIH NAČRTOV
Ko sta Jožef in Marija našla dvanajstletnega Jezusa v templju sredi učenih pismoukov in ko je
slišala njegov odgovor, je Marija v trenutku dojela: Jezus se ni izgubil, ampak jo je namenoma
zapustil! Verjetno je pričakovala normalno reakcijo izgubljenega otroka: da se bo močno razveselil
svoje matere, da ji bo pohitel v objem, se ji celo opravičil, a ni dočakala ničesar od tega. Jezus ji
je celo nekako karajoče dejal: »Kako da sta me iskala? Mar nista vedela, da moram biti v tem, kar
je mojega očeta?« (Lk 2,49). Marijo je ta odgovor globoko presunil.
»Mar nista vedela!?« Kakor da bi Jezus hotel reči: »Saj bi vendar morala vedeti, da je vse, kar
delam, v skladu z voljo mojega Očeta, ki je v nebesih!« Kjer pa kliče nebeški Oče, ni nobenega
»zakaj«, tedaj morajo odpasti vsi, še tako nežni oziri in svete človeške vezi, tedaj morajo biti
žrtvovane vse želje človeškega srca! Kljub vsej pripravljenosti izpolniti Božje načrte Marija tedaj
svojega otroka resnično ni več razumela. Vendar zato ni nastopala jezno, užaljeno, ni hotela izsiliti
svoje volje, ampak se je znova uklonila Božji volji. Jezusovo skrivnostno ravnanje je zaklenila v
svoje srce. Evangelist poudarja: »Njegova mati je vse, kar se je zgodilo, shranila v svojem srcu«
(Lk 2,51). Šele pozneje se ji bodo ta dejanja razjasnila in jih bo lahko razumela, v tem trenutku je
morala dogajanje sprejeti in nanj odgovoriti s svojo vero.
Še večkrat bo Marija morala boleče spoznati, da so Božji načrti vedno prvi in da se mora ona
vedno znova umikati v ozadje. Tako je bilo v Kani Galilejski, ko je Jezus izustil zagonetno besedo:
»Kaj je meni in tebi, žena?!« (Jn 2,4). Ali kasneje, ko je ob nekem svojem obisku v času
Jezusovega učenja morala iz njegovih ust slišati trpko besedo, ki je zvenela kakor odpoved njej:
»Kdo je moja mati in kdo so moji bratje!?
OBISK FATIMSKE MATERE BOŽJE IN PRVE SOBOTE
Bližamo se stoletnici fatimskih dogodkov. Nanjo nas je med drugimi opozoril tudi zaslužni
papež Benedikt XVI., ko je ob obisku Fatime v maju 2010 izjavil: »Naj sedem let, ki nas loči od
stoletnice prikazovanj naše Gospe, pomaga do zmage njenega brezmadežnega Srca.«
Devica Marija se je v Fatimi na Portugalskem trem pastirčkom prikazovala od 13. maja do 13.
oktobra 1917, eno leto prej pa so pastirčki doživeli prikazovanja angela. Pristnost fatimskih
sporočil je potrdil nadaljnji tok zgodovine. Marijin klic k pokori in molitvi rožnega venca je vedno
znova aktualen. Mnogi romajo k Mariji v Fatimo in tam molijo. Fatimsko svetišče pa kip Marije
Romarice pošilja tudi po svetu. Slovenijo je obiskal leta 1997 in na kratko tudi 2008. V pripravi na
stoletnico fatimskih dogodkov so naši škofje zaprosili fatimsko svetišče, da bi milostni kip ponovno
obiskal Slovenijo. Tako bo kip fatimske Marije Romarice priromal v Slovenijo od 13. maja do 13.
oktobra 2016, našo župnijo pa bo obiskal 23. maja od 17. do 19. ure.
Škofje nas vabijo, da se po vzoru naših prednikov na ta obisk pripravimo s prvosobotno
pobožnostjo in zavzeto molitvijo rožnega venca. Ta priprava se lepo ujema tudi z našo pripravo na
posvetitev Jezusovemu in Marijinemu Srcu, ki bo 5. junija 2016.
Devica Marija se je sestri Luciji prikazala tudi 10. decembra 1925 v samostanu Pontevedra in
jo povabila k obhajanju prvih sobot na fatimski način, kar pomeni, da:
1. Opravimo dobro spoved, ki jo lahko opravimo tudi že prej;
2. Prejmemo zadostilno sv. obhajilo, ki je osrednje dejanje pri opravljanju prvih sobot;
3. Zmolimo en del rožnega venca;
4. Petnajst minut delamo družbo Marijinemu brezmadežnemu Srcu s premišljevanjem ene
ali več skrivnosti rožnega venca – molimo in premišljujemo lahko tudi doma.
Kdor ljubi Jezusa in Marijo, se prvosobotne pobožnosti ne bo udeležil samo petkrat, ampak
mu bo postala življenjsko pravilo in priložnost za izkazovanje ljubezni do Jezusa, Device Marije in
vseh ljudi. Naš cilj je hoja za Kristusom, kakor jo uči evangelij. S pomočjo obhajanja prvih sobot
pa nam Devica Marija pri tem pomaga.
Obvestila
• Spoved je čas obnovljenega zaupanja v Božje usmiljenje in čas sprave z bližnjimi. Ne
hodite k sv. obhajilu brez sprave z Bogom in bližnjimi. Možnost za sv. spoved pred
božičnimi prazniki bo v nedeljo, 20. decembra, pri obeh mašah, pa bo tudi v
ponedeljek, 21. decembra od 16. do 18. ure, v torek, 22. decembra, od 17. do 18. ure
in sredo, 23. decembra, od 16. do 18. ure. Možnost je tudi v Škofji Loki in še kje.
• Obhajilo bolnih in starejših – Pred božičnimi prazniki bom bolne in starejše
obiskoval po domovih v torek, 22. decembra, dopoldne od 8. ure dalje.
• Sveti večer – V četrtek, 24. decembra, je prvi sveti večer molitve, blagoslova in
kajenja naših domov. Otroška božična sv. maša bo zvečer ob 19. uri.
• Božič, praznik rojstva našega Gospoda Jezusa Odrešenika: prva sveta maša bo ob
polnoči, druga in tretja kakor ob nedeljah.
• Sveti Štefan, drugi dan božičnega praznika: blagoslov vode in soli bo pri obeh svetih
mašah. Blagoslov konj pri Kurovtu v Gorenji vasi bo ob 11. uri.
• God farnega zavetnika sv. apostola Janeza Evangelista bomo praznovali v nedeljo,
27. decembra, hkrati s praznikom Svete Družine. Pri obeh svetih mašah bo ofer za
potrebe župnije.
• Maša za žrtve povojnih pobojev v Matjaževi jami – Ob godu nedolžnih otrok bo
v nedeljo, 27. decembra, ob 15. uri maša za žrtve povojnih pobojev v Matjaževi jami v
Pevnem. Somaševanje duhovnikov dekanije Škofja Loka bo vodil starološki župnik dr.
Alojz Snoj. Pel bo mešani pevski zbor sv. Urh iz Smlednika. V primeru slabega vremena
bo maša v cerkvi sv. Uršule v Pevnem.
• Na silvestrovo s hvaležnostjo Bogu in bližnjim končujemo civilno leto, obenem je
drugi sveti večer. Sv. maša bo ob 18. uri.
• Novo leto, praznik Božje matere Marije, dan miru – Z vero v Božjo tolažilno
bližino in z upanjem, da dobro zmaguje nad hudim vstopimo v čas, ki ga bomo
zaznamovali s številko 2016. Sveti maši bosta ob 7.30 in ob 9. uri.
• Prva sobota v januarju – S prvo soboto v januarju bo začeli tudi prvosobotno
pobožnost na fatimski način (glej zgoraj) kot pripravo na obisk fatimske Matere Božje
in posvetitev Jezusovemu in Marijinemu Srcu. Zato lepo vabljeni pol ure pred sv. mašo
k molitvi rožnega venca. Petnajst minutno premišljevanje ene ali več skrivnosti rožnega
venca pa opravimo doma.
• Mašni nameni za februar – Mašne namene, ki bodo opravljeni v mesecu februarju,
bom začel sprejemati 1. januarja 2016.
• Mohorjeva zbirka – Tisti, ki ste naročili Mohorjeve knjige, jih dobite v župnišču.
Prednaročilo za leto 2017 ostane do konca februarja 46,00 EUR.
• Trikraljevska akcija - Potekala bo v soboto, 9. januarja 2015. Sprejmite mlade, ki
vam bodo prinašali novoletni blagoslov.
• Ofer na Godešiču – Ob sv. Miklavžu, zavetniku godeške cerkve, ste darovali 559 EUR
za potrebe godeške cerkve. Hvala za dar in Bog vam povrni!
• Darovi za obnovo cerkve – Starman d.o.o. iz Komende (donacija ob jubileju 25 let).
Bog povrni! Priporočamo se za darove. Lahko jih nakazujete tudi na TRR 242009004256565, Raiffeisen bank.