nedelja pri nas - Župnija Ljubljana Dravlje

SVETE MAŠE OD 27.6. DO 3.7.
torek, 16. avgust
nedelja, 21. avgust
Rokova nedelja s tradicionalnim rokovim
sejmom.
od ponedeljka 22. do sobote 27. avgusta
Oratorij 2016: Zdaj gre zares! Prijave do 5.
avgusta.
Ponedeljek, 27. 6., Ema (Hema) Krška, kneginja
7.30
v zahvalo
19.00 +
Jelka JAKŠIČ
+
Boštjan KNAFELJC
+
Anita PIRC, 7. dan
Torek, 28. 6., Irenej (Hotimir) Loyolski, škof, mučenec
7.30
za telesno in duševno zdravje Vidka FILIPIČA
19.00 +
Franc PODVERŠNIK, 30. dan
++
Fani in Vinko JAVORŠEK
za srečno nosečnost in porod
Četrtek, 30. 6., Prvi mučenci rimske Cerkve
7.30
po namenu
19.00 +
Anton ZORE, 30. dan
+
Milka SUHADOLNIK
Petek, 1. 7., Oliver Plunkett, škof in mučenec
7.30
po namenu
19.00 +
Janez GRDADOLNIK, 30. dan
V tem času bodo vsa obestila objavljena na
župnijski spletni strani www.zupnija-dravlje.si. Če
imate možnost vabljeni k spremljanju.
Sobota, 2. 7., Ptujskogorska Mati Božja
7.30
+
Anica STARMAN
19.00 +
Roman BENGEZ, obl.
++
Stanko in Ema HORVATIN, Ignac in Zora
VUČKO ter Franc GUNČAR
ŽUPNIJSKA PISARNA
TOREK: 8:30-10:00 • SREDA: 17:00-18:30
PETEK:15:30-17:00 • NEDELJA: DOPOLDAN
PISARNA JE ODPRTA TUDI VSAK DAN TAKOJ PO MAŠI.
V NUJNIH PRIMERIH SE OGLASITE V ŽUPNIŠČU.
SVETE MAŠE
DELAVNIKI: 7:30, 19:00 • NEDELJA: 6:30, 8:30, 10:00, 11:30 IN 19:00
DOMU STAREJŠIH OBČANOV: NEDELJA OB 11:00
13. NEDELJA MED LETOM
Sreda, 29. 6., Peter in Pavel, apostola
8.30
po namenu
17.00
v zahvalo za šolsko leto
19.00 ++
za pokojne pevce MePZ Dravlje
++
Otilija in Janez HAUPTMAN
Naslednja številka Nedelje pri nas izide v nedeljo,
4. septembra.
ŽUPNIJSKI URAD LJUBLJANA DRAVLJE
P. MIRAN ŽVANUT DJ, ŽUPNIK
VODNIKOVA 279, 1000 LJUBLJANA
01/583 00 30, 01/583 00 32
[email protected] • www.zupnija-dravlje.si
TEDENSKA OZNANILA
ŽUPNIJE LJUBLJANA DRAVLJE
LETNIK XXXX
26. ROŽNIK 2016
ŠTEVILKA 43
Nedelja, 3. 7., 14. NEDELJA MED LETOM – NEDELJA
SLOVENCEV PO SVETU
6.30
+
Anica KRZNAR
8.30
za župljane
+
starši REPULUS
++
starši ŽABJEK in starši VERBIČ
10.00 +
Mojca BELEC
++
Monika PAPEŽ, starši PEKOLJ in družina
ŽUŽEK
11.00
maša v Domu starejših
11.30 ++
družina SEMIČ
19.00
za združitev
NEDELJA PRI NAS
Na praznik sv. Roka bodo sv. maše ob: 6:00
(Šentvid), 7:00 (Ježica), 8:00 (Črnuče), 9:00
(Koseze), 10:00 (Podutik in Dravlje) in 19:00, ko
bomo obiskali tudi Rokovo znamenje na Celovški
cesti.
»Ko so potovali, mu je med potjo nekdo
rekel: ‘Za teboj bom hodil, kamor koli
pojdeš.’« (Lk 9,57)
Jezusova pot v Jeruzalem, kjer so bo
zaključila pot odrešenja, je težka pot, ki
ni za vsakega, ki reče, da mu bo sledil.
Ni časa za odlašanje ali polovičarstvo.
Nenavezanost na stvari v službi Božjega
kraljestva ne velja samo za duhovnike,
ki bodo v teh dneh posvečeni, ampak
za vsakega kristjana. Naš končni cilj so
nebesa in potem ima vse svoj smisel,
tudi odpoved in žrtve!
SPREJEM FATIMSKE MARIJE ROMARICE
1. JULIJ 2016 OD 13:30 DO 16:00
NA TRGU SV. ROKA V DRAVLJAH
PROGRAM sprejema Fatimske Marije Romarice
Daljno pripravo na sprejem Fatimske Marije
Romarice smo v Dravljah že imeli skozi ves mesec
maj, ko smo brali šmarnice o Fatimski Mariji.
◆ Kombi z Marijo Romarico se bo ustavil na
začetku drevoreda, vzporedno z Rokovo cerkvijo,
kjer ga pričakajo štirje možje, ki bodo kip prevzeli
in ga prenesli na trg sv. Roka, na za to pripravljen
prostor;
V bližnjih dneh priprave na sprejem Fatimske
Marije Romarice pa smo povabljeni, da se na
dogodek pripravimo z molitvijo, postom in
dobrimi deli. V molitvi se izročajmo Mariji, da nas
sprejme v svoje materinsko varstvo in nas vse vodi
k svojemu sinu Jezusu. Potrudimo se, da bomo v
tem letu usmiljenja še posebej prosili za vztrajnost
pri spolnjevanju Jezusove zapovedi ljubezni do
Boga in do bližnjega, da bomo spolnjevali Božje
in cerkvene zapovedi ter se ravnali po nauku
cerkvenega učiteljstva pod vodstvom Petrovega
naslednika.
◆ Ob 13.30 se zberemo pred cerkvijo na trgu sv.
Roka, kamor nas bo vabilo pritrkovanje draveljskih
zvonov;
◆ Na trgu sv. Roka bomo opravili pozdravne
molitve in srečanje z Marijo Romarico nadaljevali
v novi cerkvi;
◆ V cerkvi sledi namestitev kipa pred oltar, blagoslov,
petje Fatimske pesmi in drugih Marijinih pesmi,
pozdravi vernikov, izpostavitev Najsvetejšega,
litanije Matere Božje in posvetilna molitev.
◆ V času do sv. maše bo priložnost, da v tišini
Marijo pozdravimo osebno, se ji posvetimo z
osebno posvetilno molitvijo, z dotikom roke, s
poklekom ali priklonom.
◆ Ob 14.30 bo sv. maša;
◆ Po sv. maši molitev rožnega venca, petje
Marijinih pesmi in še priložnost, da Marijo osebno
pozdravimo.
◆ Ob kipu bo nameščena posebna »škatlica« v
katero boste lahko oddali svoje prošnje, za katere
želite, da jih Marija vzame s seboj v Fatimo.
◆ Ob 15.45 bodo nosilci kipa, skupaj z duhovnikom
in ministranti kip pospremili do kombija, s katerim
se bo kip Marije Romarice odpeljal v župnijo Ježica.
POLETJE 2016 V DRAVLJAH
od 27. junija do 24. septembra
Delavniške sv. maše v stari rokovi cerkvi (7:30 in
19:00).
sreda, 29. junija
Na praznik apostolov sv. Petra in Pavla bodo sv.
maše po prazničnem razporedu: 8:30, 17:00 in
19:00.
petek, 1. julij
Obisk kipa Fatimske Marije Romarice od 13:30
do 16:00.
nedelja, 24. julij
Na Krištofovo nedeljo bo po vseh mašah
blagoslov avtomobilov in nabirka za MIVO.
sobota, 30. julij
Na predvečer godu sv. Ignacija Lojolskega
ustanovitelja Družbe Jezusove bo ob 19:00
slovesna sv. maša, ki jo bo daroval p. Alojzij Cvikl
mariborski nadškof metropolit.
ponedeljek, 15. avgust
Na praznik Marijinega vnebovzetja – Veliki
šmaren bodo sv. maše ob: 8:30, 10:00, 17:00
(romarski shod) in 19:00.