Arne Hansens foredrag her.

NOHR-­COHN KONFERENCE
19.05.2015
#073
FREMTIDENS LABORATORIE
INDRETNING OG DESIGN
OPLÆG VED ARNE HANSEN
CEO RH ARKITEKTER
NOHR-­COHN KONFERENCE
19.05.2015
01
BAGGRUND ARNE HANSEN
30 års erfaring med design af laboratorier og
produktionsfaciliteter for den farmaceutiske industri.
Arkitekt, CEO, stifter og med-indehaver af
RH ARKITEKTER AS.
NOHR-­COHN KONFERENCE
19.05.2015
02
BAGGRUND RH ARKITEKTER
Etableret 2001.
Ca 35 medarbejder.
90 % omsætning inden for den farmaceutiske
industri, universiteter og hospitaler.
RH ARKITEKTERS PRIMÆRE KUNDER:
NOVO NORDISK
NOVOZYMES
BYGNINGSSTYRELSEN
LUNDBECK
LEO PHARMA
DTU
PTU (POLIO-­TRAFIK OG ULYKKESSKADEDE)
DNU (DET NY UNIVERSITETSHOSPITAL ÅRHUS)
BAVARIAN NORDIC
BIOGEN
NOHR-­COHN KONFERENCE
19.05.2015
03
BAGGRUND RH DESIGN
Datterselskab der udvikler design som understøtter
arkitekturen i RH ARKITEKTER.
Fokus på funktionalitet, stilrent design
og godt arbejdsmiljø.
NOHR-­COHN KONFERENCE
19.05.2015
04
TRE TYPER LABORATORIER
01
FORSKNINGSLABORATORIER
· PRIVAT INDUSTRI, UNIVERSITETER OG HOSPITALER
02
PRODUKTIONSLABORATORIER
· ANALYSE- OG QC LABORATORIER I PRIVATE INDUSTRI
OG HOSPITALER
03
UNDERVISNINGSLABORATORIER
· GYMNASIER
· ERHVERVSFAGLIGE UDDANNELSER
· GRUNDUDDANNELSE PÅ UNIVERSITETER
NOHR-­COHN KONFERENCE
19.05.2015
05
FREMTIDENS LABORATORIE MÅL
SIKKERHED
· PERSON
· PRODUKT
ARBEJDSMILJØ
· TILFREDSE OG SUNDE MEDARBEJDERE
· MINIMERE SYGEFRAVÆR
EFFEKTIVITET
· MEST MULIG FORSKNING / PRODUKTION PR. INVESTERET KRONE
INNOVATION
· KONSTANT BEHOV FOR NYE IDEER OG PRODUKTER
· SKABE FYSISKE RAMMER DER FREMMER NYTÆNKNING
TIDSFAKTOREN
· FØRST PÅ MARKEDET MED NYE IDEER OG PRODUKTER
· HURTIG TILVEJEBRINGELSE AF FORSKNINGS-­OG
PRODUKTIONFACILITETER
FLEXIBILITET
· HURTIG OMSTILLING TIL NYE FORSØG
· KONVERTERE KONTOR TIL LAB / LAB TIL KONTOR
NOHR-­COHN KONFERENCE
19.05.2015
06
FREMTIDENS
LABORATORIE UDVIKLING
FAGLIGT > TVÆRFAGLIGT
MACRO > MICRO
SPECIALLAB > GENERISK LAB
BYGNINGSDEL > SYSTEMDESIGN
RUM > MØBEL
MANUELT > AUTOMATISK
NOHR-­COHN KONFERENCE
19.05.2015
07
FAGLIGT > TVÆRFAGLIGT
HOVEDPUNKTER FRA UNILAB
ARBEJDSPLADSEN
konfigureres fleksibelt tilpasset den enkelte
bruger – Plug and Play.
FORSKERMILJØ
Nøgleordet for indretning af fremtidens forskermiljø er mellemrummet, der hvor fagspecialer mødes, og ny viden opstår, der hvor forskere og studerende mødes på tværs af
fag og position. Mellemrum skaber ikke afstand, men forener.
ARENAEN
er det centrale sted i laboratorieenheden, der
hvor ny viden opstår. Den kan hurtigt indrettes
og ombygges til nye tværfaglige projekter
med møbelsytemer, specielt udstyr,
mødepladser m.m.
LABORATORIEENHEDEN
er organiseret rundt om arenaen, og indeholder
laboratorier med basisinstallationer,
hjælpelaboratorier, apparatrum, kontorer,
studieog skrivepladser og rum til fordybelse.
NOHR-­COHN KONFERENCE
19.05.2015
07
FAGLIGT > TVÆRFAGLIGT
HOVEDPUNKTER FRA UNILAB
FORSKNINGSCENTERET
består af en række laboratorieenheder. Det er transparent og imødekommende med optimalt overblik over igangværende projekter.
Mellemrummet mellem enhederne rummer de nære sociale rum og
den nære natur.
FORSKERBYEN
består af en række universitetscentre. Mellemrummet mellem centrene
indeholder de store fælles sociale mødesteder, naturen og byen.
NOHR-­COHN KONFERENCE
19.05.2015
08
MACRO > MICRO
I dag sker det meste af den medicinske produktion
på fabrikker i stor skala.
I fremtiden vil mange medikamenter blive
specialdesignet til den enkelte patient.
Specialdesignet medicin kan produceres i laboratorie-­
eller mini pilot skala.
Kræver højere GMP klassifikation af laboratorier, end det
vi typisk designer i dag.
Kræver en indretning der muliggør hurtig omstilling fra
et produkt til et andet.
NOHR-­COHN KONFERENCE
19.05.2015
09
SPECIAL LAB > GENERISK LAB
Tidligere indredede vi laboratorier til den individuelle bruger, men inden byggesagen var
slut kom andre brugere ind med andre behov. Derfor mere generiske
løsninger.
NOHR-­COHN KONFERENCE
19.05.2015
09
SPECIAL LAB > GENERISK LAB
STANDARD ANALYSE- / BIOLOGILAB
Tidligere indredede vi laboratorier til den individuelle bruger, men inden byggesagen var
slut kom andre brugere ind med andre behov. Derfor mere generiske
løsninger.
NOHR-­COHN KONFERENCE
19.05.2015
09
SPECIAL LAB > GENERISK LAB
STANDARD KEMILAB
Tidligere indredede vi laboratorier til den individuelle bruger, men inden byggesagen var
slut kom andre brugere ind med andre behov. Derfor mere generiske
løsninger.
NOHR-­COHN KONFERENCE
19.05.2015
09
SPECIAL LAB > GENERISK LAB
STANDARD KONTOR
Tidligere indredede vi laboratorier til den individuelle bruger, men inden byggesagen var
slut kom andre brugere ind med andre behov. Derfor mere generiske
løsninger.
NOHR-­COHN KONFERENCE
19.05.2015
09
SPECIAL LAB > GENERISK LAB
NOHR-­COHN KONFERENCE
19.05.2015
10
BYGNINGSDEL > SYSTEMDESIGN
Vores projekter er led i en udviklingsproces – fra design
af enkeltkomponenter til design af sammenhængende
systemer.
Derfor fokuserer vi på at udvikle systemer og metoder
til Modular Building Design.
RESULTAT:
· Større produktsikkerhed
· Løsninger kan optimeres fra byggesag til byggesag
· Bedre arbejdsmiljø ved produktion på fabrik end på
byggepladsen
· Hurtigere montage og byggetid
· Bedre kontrollerede og miljørigtige løsninger
· Større konkurrence med lavere pris til følge
NOHR-­COHN KONFERENCE
19.05.2015
10
BYGNINGSDEL > SYSTEMDESIGN
VISIONLAB
NOHR-­COHN KONFERENCE
19.05.2015
10
BYGNINGSDEL > SYSTEMDESIGN
VISIONLAB
NOHR-­COHN KONFERENCE
19.05.2015
10
BYGNINGSDEL > SYSTEMDESIGN
VISIONLAB
NOHR-­COHN KONFERENCE
19.05.2015
10
BYGNINGSDEL > SYSTEMDESIGN
MODULAB
Novo Nordisk – Bygning B7, Måløv
analyselaboratorier.
NOHR-­COHN KONFERENCE
19.05.2015
10
BYGNINGSDEL > SYSTEMDESIGN
EXTEND
Installationssystem, der integrerer lys, sprinklere,
PIR-­følere, ABA og nødbrusere.
Designet af RH DESIGN for Flos.
NOHR-­COHN KONFERENCE
19.05.2015
11
RUM > MØBEL
Et analyse laboratorie for Novozymes i Kina, var tænkt som mange små rum med hver sin
funktion. Opgaven var: Flest mulig analyser igennem pr dag.
N
C
2/9N
R
2
ANALYSIS
SERVICE
FLUID
SAMPLE
NOVOZYMES TE
FLOW 1-1
RH ARKITEKTERAS
VESTERBROGADE 74, 4 / 1620 KØBENHAVN V / DA
T: +45 33 280 280 / [email protected] / WWW.RH-A
NOHR-­COHN KONFERENCE
19.05.2015
11
RUM > MØBEL
3/9
NOVOZYMES TE
FLOW
SAMPLES LOG
RH ARKITEKTERAS
VESTERBROGADE 74, 4 / 1620 KØBENHAVN V / D
T: +45 33 280 280 / [email protected] / WWW.RH-
NOHR-­COHN KONFERENCE
19.05.2015
11
RUM > MØBEL
4/9
NOVOZYMES TE
FLOW
SERVICE
RH ARKITEKTERAS
VESTERBROGADE 74, 4 / 1620 KØBENHAVN V / D
T: +45 33 280 280 / [email protected] / WWW.RH-
NOHR-­COHN KONFERENCE
19.05.2015
11
RUM > MØBEL
5/9
NOVOZYMES TE
FLOW
SERVIC
RH ARKITEKTERAS
VESTERBROGADE 74, 4 / 1620 KØBENHAVN V / D
T: +45 33 280 280 / [email protected] / WWW.RH-
NOHR-­COHN KONFERENCE
19.05.2015
11
RUM > MØBEL
6/9
FLUID
SAMPLE
NOVOZYMES TE
FLOW
MODU
RH ARKITEKTERAS
VESTERBROGADE 74, 4 / 1620 KØBENHAVN V / D
T: +45 33 280 280 / [email protected] / WWW.RH-
NOHR-­COHN KONFERENCE
19.05.2015
11
RUM > MØBEL
WEIGHT
WEIGHT
SAMPLE
NOVOZYM
F
RH ARKITEKTERAS
VESTERBROGADE 74, 4 / 1620 K
T: +45 33 280 280 / [email protected]
NOHR-­COHN KONFERENCE
19.05.2015
11
RUM > MØBEL
MIXING
MIXING
SAMPLE
FLUID
NOVOZY
RH ARKITEKTERAS
VESTERBROGADE 74, 4 / 1620 K
T: +45 33 280 280 / [email protected]
NOHR-­COHN KONFERENCE
19.05.2015
11
RUM > MØBEL
SHAKING
SHAKING
NOVOZY
S
RH ARKITEKTERAS
VESTERBROGADE 74, 4 / 1620 K
T: +45 33 280 280 / [email protected]
NOHR-­COHN KONFERENCE
19.05.2015
11
RUM > MØBEL
SEGREGATION
SEGREGATION
NOVOZY
SEGR
RH ARKITEKTERAS
VESTERBROGADE 74, 4 / 1620 K
T: +45 33 280 280 / [email protected]
NOHR-­COHN KONFERENCE
19.05.2015
11
RUM > MØBEL
ANALYSIS
ANALYSIS
NOVOZY
A
RH ARKITEKTERAS
VESTERBROGADE 74, 4 / 1620 K
T: +45 33 280 280 / [email protected]
NOHR-­COHN KONFERENCE
19.05.2015
11
RUM > MØBEL
WASH AND WASTE
WASH AND WASTE
NOVOZYM
F
WASH AN
RH ARKITEKTERAS
VESTERBROGADE 74, 4 / 1620 K
T: +45 33 280 280 / [email protected]
NOHR-­COHN KONFERENCE
19.05.2015
11
RUM > MØBEL
13/9
NOVOZYMES TE
FLOW 10
WASH AND WA
RH ARKITEKTERAS
VESTERBROGADE 74, 4 / 1620 KØBENHAVN V / DA
T: +45 33 280 280 / [email protected] / WWW.RH-A
NOHR-­COHN KONFERENCE
19.05.2015
11
RUM > MØBEL
Novozymes, TEDA, Kina -­analyselaboratorier
NOHR-­COHN KONFERENCE
19.05.2015
12
MANUELT > AUTOMATISK
PACTA
Flere og flere analyser og processer automatiseres.
Udfordring: Der er ikke sammenhæng mellem udstyret
og den arbejdsprocessen omkring udstyret.
Resultat: Udstyr placeres i særskilte arbejdsrum, tager
meget plads, giver dårligt arbejdsmiljø og kan indeholde
mange brandfarlige enheder.
NOHR-­COHN KONFERENCE
19.05.2015
12
MANUELT > AUTOMATISK
PACTA
Eksempel på et design af operationsmodul for Liquid
Cromatografi Systemer (HPLC, UPLC, UHPLC, FPLC)
NOHR-­COHN KONFERENCE
19.05.2015
12
MANUELT > AUTOMATISK
PACTA
·
·
·
·
Reduceret pladsforbrug
Minimeret luftskifte
Forbedret ergonomi
Forbedret personsikkerhed
NOHR-­COHN KONFERENCE
19.05.2015
12
MANUELT > AUTOMATISK
PACTA
Producent: Pacta Lab / Design: RH DESIGN
NOHR-­COHN KONFERENCE
19.05.2015
13
FREMTIDENS LABORATORIE MÅL
– UDVIKLING
SIKKERHED
· MANUELT > AUTOMATISK
· FARLIGT UDSTYR ISOLERES
ARBEJDSMILJØ
· MANUELT > AUTOMATISK
· RUM > MØBEL
· STØJENDE OG LUGTENDE UDSTYR ISOLERES
EFFEKTIVITET
· MANUELT > AUTOMATISK
· RUM > MØBEL
· SPECIAL LAB > GENERISK LAB
· MACRO > MICRO
INNOVATION
· FAGLIGT > TVÆRFAGLIGT
TIDSFAKTOREN
· BYGNINGSDEL > SYSTEMDESIGN
· SPECIALLAB > GENERISK LAB
· MACRO > MICRO
FLEXIBILITET
· RUM > MØBEL
· MACRO > MICRO
· SPECIALLAB > GENERISK LAB
NOHR-­COHN KONFERENCE
19.05.2015
14
EN VISION
KONTOR = LAB
En traditionel indretning af f.eks et analyselaboratorium,
med skrivepladser, stillerum, møderum m.m. på den
ene side af en gang, og laboratorier og apparatrum på
den anden side.
NOHR-­COHN KONFERENCE
19.05.2015
14
EN VISION
KONTOR = LAB
Erfaringer fra vores sidste projekter siger, at man på
kontorsiden åbner op til større sammenhængende
områder, med mere funktionsbaserede arbejdspladser.
NOHR-­COHN KONFERENCE
19.05.2015
14
EN VISION
KONTOR = LAB
Erfaringen er også, at man begynder at tage udstyr med
ind på kontoret - f.eks. mikroskoper. Da vi nu har udviklet
moduler til at “pakke udstyr ind i, som HPLC’er m.m.
kunne man så forestille sig, at de også kom ind
på kontoret - eller at kontorpladsen flytter
ind i laboratoriet?
NOHR-­COHN KONFERENCE
19.05.2015
14
EN VISION
KONTOR = LAB
Med øget automatisering behøver udstyr måske
ikke at stå tæt ved kontorpladsen hvor resultater
aflæses, men kan placeres i en kælder, centralt i
en dyb bygning eller i Indien?
NOHR-­COHN KONFERENCE
19.05.2015
Kan vi tænke fremtidens laboratorium, på samme måde som vi i dag tænker kontordomiciler? Store åbne og fleksible løsninger, hvor læring på tværs af faggrænser er i højsæde,
hvor mange forsøg og test udføres digitalt eller på specialiserede fabrikker?
NOHR-­COHN KONFERENCE
19.05.2015
HVAD TROR DU FREMTIDEN BRINGER?
GIV DIN MENING TIL KENDE NU ELLER PÅ:
[email protected] / +4526280282
OPLÆG VED ARNE HANSEN
CEO RH ARKITEKTER