Ansøgningsskema til praktik i Forsvaret

Ansøgningsskema til militærpraktik
UU Frederikshavn har fået tildelt nogle drenge/pigepladser i militæret.
Du skal ikke vælge, hvilket værn du vil prøve – eller hvilken kaserne du vil være på.
Du bedes udfylde nedenstående skema for at komme i betragtning, og aflevere det til din
kontakt-/klasselærer eller UU Vejleder på skolen senest 5 uger før praktikken.
Ja
Jeg har læst link: ERHVERVSPRAKTIK I FORSVARET og er indforstået med
betingelserne. Jeg har fuld førlighed – (fysiske skader, allergi m.m.
udelukker praktik i forsvaret).
http://viewer.zmags.com/publication/f85ec62a#/f85ec62a/1
Hvis jeg ikke kan komme i praktik hos militæret i den uge jeg har ønsket, er
jeg interesseret i at komme på venteliste i samme uge.
Skriv her din begrundelse for at komme i militærpraktik:
Brug evt. bagsiden af papiret til at skrive på.
Skole:
Cpr.nr.
Elevens fulde navn:
Forælder fulde navn:
Elevens adresse, postnr. og by:
Forældres telefonnummer:
Elevens mail:
Forældres mail:
Elevunderskrift:
Forældreunderskrift:
Nej