Skorstens katalog

PRODUKTGuide
Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene
Velkommen til
GRAMETA
GRAMETA’s historie rækker helt tilbage til 1904
hvor virksomheden etablerede sig indenfor tra­
ditionelt blikkenslagerhåndværk. I 1955 overtog
Niels Graversen virksomheden og udviklede den
fra at være en håndværksvirksomhed til at være
en moderne industriel fabrik med blandt andet
produktion af røgrør, stålskorstene og ventilations­
udstyr. I 1990 blev GRAMETA etableret som et
selvstændigt aktieselskab for at varetage salg og
produktion af pejserør, røgrør og stålskorstene.
I dag fremstår GRAMETA som et moderne han­
delshus, der udover pejserør og røgrør, markeds­
fører et stort program af tekniske kugleventiler fra
den Italienske producent EFFEBI. De anerkendte
ventiler er udført i messing eller rustfrit stål og an­
vendes i såvel VVS installationer som industrielle
sammenhænge.
På skorstenssiden samarbejder GRAMETA med
BOFILL, der er en stor spansk producent af skor­
stens- og aftræksløsninger. BOFILL råder over en
moderne og automatiseret fabrik med et avan­
ceret produktionsudstyr der sikrer en ensartet og
høj kvalitet. BOFILL er tillige kendt som en af de
førende producenter af kvalitetsskorstene med
eksport til hele verden.
Bofills kvalitetssikringssystem er certificeret
iht. ISO 9001.2000.
Certifikatnummer: 0099/CPD/A71/001,
0099/CPD/A71/002, 0099/CPD/A71/004.
Grameta A/S og Bofill dækker enhver skorstens­
løsning, og yder 10 års garanti mod gennem­
tæring såfremt produktet er installeret og
anvendt forskrift­mæssigt korrekt.
ProduktGuide
Velkommen til
2
Grameta
Trygt og sikkert med
4
Bofill stålskorstene
6Tekniske
data
9Produktoversigt
Tegning
10Produktsortiment
Sektionsskorstene
Dimensionering
26
Anlæg under 120 KW
Trygt og sikkert med Bofill stålskorstene
Ved valget af skorsten er der en række forhold
som grundigt skal vurderes forud for installa­
tionen, for at sikre skorstenen på en betryggende
måde kan transportere røggasserne bort fra ild­
stedet. Herudover er der en række lovkrav som
skal opfyldes i forbindelse med montering af en
skorsten, herunder afstande til brandbart mate­
riale, CE mærkning mv.
I denne brochure er der udover produktinforma­
tioner samlet en række vejledninger og installa­
tionstips som kan være nyttige i forbindelse med
valg af skorsten.
Dimensionering
27
Anlæg over 120 KW
28
Angivelse af længder
på mellemstykker
29
Hvordan læses
CE mærkningen
30
Gode råd
og vejledninger
Afprøvet og certificeret i henhold
til DS/EN 1859 & DS/EN 1856-1.
4
Produktguide | Sektionsskorsten
Anvendelsesområder
Bofill-30, Røggastemperatur op til 200 gr. C:
 Traditionelle kedler
 Kondenserende kedler
 Lavtemperatur kedler
Bofill-50, Røggastemperatur op til 400 gr. C:
 Ovenstående samt fastbrændsel og
brænde­ovne.
 Biobrændsel
Installationstilbehør
Bofill programmet er et gennemtænkt system
der omfatter et bredt program af tilbehør, såsom
isolerede etagegennemføringer, taginddækninger
og undertagsinddækninger uden brug af bly, lov­
befalede tagtrin, vægbeslag, konsoller mv.
Overflader
Standard leveres skorstene med en poleret
rustfri overflade udvendig, men kan også leveres
færdig­lakeret i en matsort. Indvendig er overflad­
en 100% blank og jævn for sikre en perfekt bort­
ledning af røggasserne.
Konstruktion
Bofills sektionsskorstene er opbygget af 2 metal­
lisk uafhængige koncentriske rør, hvilket bevirker
at der ikke forekommer varmebroer, og at rørene
kan ekspandere frit i forhold til hinanden.
Rørene er både indvendig og udvendig udført i
rustfrit stål længdesvejst ved lasersvejsning.
Rørene isoleres og adskilles af Rockwool’s gran­
ulat og fikseres i enderne af kraftige styreskiver
udført i Rockwool.
Samlinger
Alle skorstenssektioner og formstykker leveres
med nippel og muffe ender som nemt samles ved
hjælp af Bofills universelle Easy-lock der både har
snaplås og skruesamling.
Røgens retning er tydeligt markeret på indersiden
af alle sektioner med en rød pil.
10 års garanti
Grameta A/S yder 10 års garanti mod gennem­
tæring såfremt produktet er installeret og anvendt
forskriftmæssigt korrekt. (Se evt. salgs- og leve­
rings­­betingelser).
Produktguide | Sektionsskorsten
5
Dobbelvægget isoleret
sektionsskorstene
Tekniske Data
Bofills sektionsskorstene er opbygget af 2 metallisk uafhængige koncentriske rør, hvilket bevirker at der
ikke forekommer varmebroer, og at rørene kan ekspandere frit i forhold til hinanden. Det indvendig og
udvendig rør er udført i rustfrit stål og lasersvejst.
Rørene isoleres og adskilles af Isoleringsgranulat og fikseres i enderne af kraftige styreskiver udført i
Rockwool.
Skorstensdimensioner:
Bofill 30
Indvendig diameter:
80 - 100 - 125 - 150 - 175 - 200 - 250 - 300
Udvendig diameter:
140 - 185 - 210 - 235 - 260 - 310 - 360
Afprøvet og certificeret i henhold
til EN 1856-1.
Bofill 50
Indvendig diameter:
T400 N1 D Vm L50040-G50:
CE mærkning:
T200 P1 W V2 L50040 O (50):
Monteret med kondenspakning.
Uden kondenspakning.
100-125-150-175-200-250-300
Udvendig diameter:
210-235-260-310-310-360-410
Materialer:
Indvendig rør:
Pladetykkelse:
Udvendig rør:
Pladetykkelse:
Rustfrit stål: AISI 316L
0,4 mm
Rustfrit stål: AISI 304
0,4 mm
Isolering: Isoleringsgranulat, densitet 125 kg/m3,
styreskiver 175 kg/m3.
Samlinger: Nippel/muffe enderne samlet med
Bofill Easy-lock.
6
Produktguide | Sektionsskorsten
Bemærk!
Såfremt Bofill 30 monteres som T400 skorsten,
skal den del af skorstenen der ikke er placeret i
det rum hvori ildstedet er opstillet, monteres i en
ventileret skakt jf. Bygningsreglementet, BR10.
Produkterne Isoleringsbøsning samt Damp­
spærremembran må kun anvendes sammen
med sort-lakerede skorstene.
Certifikation:
Marca N de AENOR,
CE n° 009/CDP/A71/002
Ved dimensioner fra Ø-300 til Ø-700 mm,
kontakt Grameta A/S på telefon +45 7026 7188
for yderligere information.
Styre- og
fikseringsskive
udført med
isoleringsmateriale,
densitet 175 kg/m3
Isoleringsmateriale,
densitet 125 kg/m3
Forstærket
nippelende
med indkravning der
sikrer en 100%
fast fiksering
mellem inderog yderrør
Indvendigt
rør i syrefast
rustfrit stål
(AISI 316L)
Udvendigt
rør i rustfrit
stål (AISI 304)
Produktguide | Sektionsskorsten
7
8
Produktguide | Sektionsskorsten
ProduktOVERSIGT
Skorstenshætter
Se side 23
Lige Rør sektioner
Se side 10
Taginddækninger
Se side 20
Undertagsinddækning Se side 19
Styrebeslag Se side 19
Trækstabilisator Se side 14
Etagebæring Se side 18
Isoleringsbøsning Se side 19
Teleskopiske gulvog vægkonsoller
Se side 17
Dampspærremembran Se side 19
Bøjninger
Se side 12
Bøjninger
Se side 12
Rør sektion med målestuds
Se side 14
Vægbeslag
Se side 16
TS
Te
l
Se ekt
Se esk
sid ion
sid
o
e1
e 1 pis
kr
3 90˚
1
ør
T Sektion 45˚
Se side 13
T Sektion med renseklap
Se side 13
Py
Se rom
sid et
e 1 er
4
/T
er
Kondensaftap
Se side 15
se
mo
Ly
d
Se dæ
sid mp
e 1 er
1
se
me
kt
kt
te
rs
ek
ion
st
a
Se rtk
sid
o
e 1 bli
ng
5
ion
tio
n
Produktguide | Sektionsskorsten
9
Dobbelvægget isoleret
sektionsskorstene
Produktsortiment
Rør Sektioner
30 mm isolering
Indvendig/udvendig skorstensdiameter i mm.
Længde
VVS. nr.
80/140
1000/935
500/435
330/265
318007.
318005.
318003.
080
080
080
50 mm isolering
VVS. nr.
1000/935
500/435
330/265
318107.
318105.
318103.
100
100
100
125
125
125
150
150
150
200
200
200
250
250
250
Indvendig/udvendig skorstensdiameter i mm.
265
435
Lige rørsektion, i standard længde 1000, 500 og 330 mm, med effektive
byggelængde på hhv. 935, 435 og 265 mm. Leveres inklusiv Easy-lock
spændebånd. Kondenspakning kan eftermonteres.
10
175
175
175
100/210 125/235 150/260 175/310 200/310 250/360 300/410
200
250
175
300
125
150
100
200
250
300
175
125
150
100
200
250
125
300
175
150
100
935
Længde
100/160 125/185 150/210 175/235 200/260 250/310 300/360
Produktguide | Sektionsskorsten
300
300
300
Lyddæmper sektion
30 mm isolering
VVS. nr.
125/185 150/210 175/235 200/260 250/310 300/360
125
150
175
200
250
300
935
318029.
Modvirker at støj fra kedlen forplanter sig til skorstenssystemet.
Leveres inklusiv Easy-lock spændebånd. Kondenspakning kan eftermonteres.
Teleskopisk Rørsektion, lang
30 mm isolering
Indvendig/udvendig skorstensdiameter i mm.
80/140
318015.
080
100/160 125/185 150/210 175/235 200/260 250/310 300/360
100
125
150
175
200
250
300
Min. 560
Max. 950
VVS. nr.
Anvendes mellem to faste punkter, eksempelvis kedel og skorstenssektion.
Skal monteres med samme afstandskrav til brandbart materiale som røgrør (300 mm).
Effektiv byggelængde fra 560 til 950 mm.
Leveres inklusiv Easy-lock spændebånd. Kondenspakning kan eftermonteres.
Teleskopisk Rørsektion, kort
30 mm isolering
Indvendig/udvendig skorstensdiameter i mm.
VVS. nr.
80/140
318013.
080
100
100/210
125/235
150/260
125
150
100/160 125/185 150/210 175/235 200/260 250/310 300/360
200
250
300
100
175/310 200/310
175
200
250/360
250
300/410
300
Max. 490
175
Min. 320
318113
150
Indvendig/udvendig skorstensdiameter i mm.
50 mm isolering
VVS. nr.
125
Anvendes mellem to faste punkter, eksempelvis kedel og skorstenssektion.
Skal monteres med samme afstandskrav til brandbart materiale som røgrør (300 mm).
Effektiv byggelængde fra 320 til 490 mm.
Leveres inklusiv Easy-lock spændebånd. Kondenspakning kan eftermonteres.
ved dimensioner
fra 300 til 700 mm
Ved dimensioner fra ø-300 til ø-700 mm, kontakt Grameta A/S
på telefon +45 7026 7188 for yderligere information.
www.grameta.dk
Produktguide | Sektionsskorsten
11
Bøjning 15°
30 mm isolering
Indvendig/udvendig skorstensdiameter i mm.
VVS. nr.
80/140
318025.
Mål A
080
100/160 125/185 150/210 175/235 200/260 250/310 300/360
100
167
50 mm isolering
VVS. nr.
318125.
Mål A
125
131
150
138
175
145
200
156
250
164
300
168
Indvendig/udvendig skorstensdiameter i mm.
100/210 125/235 150/260 175/310 200/310 250/360
175
200
100
125
150
250
150
164
164
168
144
156
300/410
300
172
Bøjninger anvendes eksempelvis hvor skorstenen skal ”trækkes” uden om spær eller anden
forhindring. Trækning af skorstenen bør aftales med byggemyndighederne og/eller med den
lokale skorstensfejermester. En skorsten med knæk skal forsvarligt understøttes og styres.
(Se tillige side 30).
Leveres inklusiv Easy-lock spændebånd. Kondenspakning kan eftermonteres.
Bøjning 30°
30 mm isolering
Indvendig/udvendig skorstensdiameter i mm.
VVS. nr.
80/140
318023.
Mål A
080
161
50 mm isolering
VVS. nr.
318123.
Mål A
100/160 125/185 150/210 175/235 200/260 250/310 300/360
100
161
125
160
150
169
175
175
200
184
250
195
300
201
Indvendig/udvendig skorstensdiameter i mm.
100/210 125/235 150/260 175/310 200/310 250/360 300/410
200
175
100
250
150
300
125
195
195
201
175
184
216
180
Bøjninger anvendes eksempelvis hvor skorstenen skal ”trækkes” uden om spær eller anden
forhindring. Trækning af skorstenen bør aftales med byggemyndighederne og/eller med den
lokale skorstensfejermester. En skorsten med knæk skal forsvarligt understøttes og styres.
(Se tillige side 30).
Leveres inklusiv Easy-lock spændebånd. Kondenspakning kan eftermonteres.
Bøjning 45°
Indvendig/udvendig skorstensdiameter i mm.
30 mm isolering
VVS. nr.
80/140
318022.
Mål A
080
160
50 mm isolering
VVS. nr.
318122.
Mål A
100/160 125/185 150/210 175/235 200/260 250/310 300/360
100
167
125
176
150
185
175
194
200
202
250
214
300
236
Indvendig/udvendig skorstensdiameter i mm.
100/210 125/235 150/260 175/310 200/310 250/360
200
250
100
175
150
125
214
214
197
236
190
182
300/410
300
260
Bøjninger anvendes eksempelvis hvor skorstenen skal ”trækkes” uden om spær eller anden
forhindring. Trækning af skorstenen bør aftales med byggemyndighederne og/eller med den
lokale skorstensfejermester. En skorsten med knæk skal forsvarligt understøttes og styres.
(Se tillige side 30).
Leveres inklusiv Easy-lock spændebånd. Kondenspakning kan eftermonteres.
12
Produktguide | Sektionsskorsten
T sektion 90° MED SODSKÅL
30 mm isolering
Indvendig/udvendig skorstensdiameter i mm.
VVS. nr.
80/140
318033.
Mål A
Mål B
080
295
180
50 mm isolering
VVS. nr.
318133.
Mål A
Mål B
100/160 125/185 150/210 175/235 200/260 250/310 300/360
100
315
155
125
340
167
150
365
180
175
390
192
200
415
205
250
465
230
300
515
255
Leveres inkl. sodskål.
Indvendig/udvendig skorstensdiameter i mm.
100/210 125/235 150/260 175/310 200/310 250/360 300/410
300
125
100
250
150
175
200
415
535
350
535
515
465
465
290
205
255
200
230
180
230
T-sektioner anvendes ved vandret tilslutning af ildsted.
Leveres inklusiv sodskål med 3/4” RG nippel for kondensaftap og Easy-lock spændebånd.
Kondenspakning kan eftermonteres.
T sektion 45° MED SODSKÅL
Indvendig/udvendig skorstensdiameter i mm.
30 mm isolering
VVS. nr.
80/140
318034.
Mål A
Mål B
Mål C
080
345
298
226
318134.
Mål A
Mål B
Mål C
100
365
316
247
125
410
345
264
150
445
375
289
175
480
398
307
200
515
425
328
250
585
478
371
300
655
531
413
Leveres inkl. sodskål.
Indvendig/udvendig skorstensdiameter i mm.
50 mm isolering
VVS. nr.
100/160 125/185 150/210 175/235 200/260 250/310 300/360
100/210
100
360
300
210
125/235 150/260
150
125
515
415
425
380
328
270
175/310
175
585
478
371
200/310 250/360 300/410
200
250
300
585
655
700
478
531
590
371
413
495
T-sektion 45° giver en strømningsteknisk bedre konstruktion i forbindelse med tilslutning af
skorsten, der ikke står lige over ildstedet. Skorstenen skal forsvarligt understøttes og styres.
Leveres inklusiv Sodskål med 3/4” RG nippel for kondensaftap og Easy-lock spændebånd.
Kondenspakning kan eftermonteres.
T sektion 90° med renselåge
Indvendig/udvendig skorstensdiameter i mm.
30 mm isolering
VVS. nr.
80/140
318019.
080
100
125
150
175
200
250
300
Mål A
295
316
340
365
390
415
465
515
Mål B
180
155
167
180
192
205
230
255
50 mm isolering
VVS. nr.
318119.
Mål A
Mål B
100/210
100
350
180
100/160 125/185 150/210 175/235 200/260 250/310 300/360
Indvendig/udvendig skorstensdiameter i mm.
125/235
125
375
200
150/260 175/310 200/310 250/360 300/410
200
300
150
175
250
515
610
415
465
465
230
255
315
205
230
Anvendes såfremt skorstenens frie højde over tag vanskeliggør fejning fra top, monteres
lige under eller over tagfladen med fri og uhindret adgang for skorstensfejeren.
Leveres inklusiv Renselåge og 2 stk. Easy-lock spændebånd. Kondenspakning kan efter­
monteres.
Produktguide | Sektionsskorsten
13
Rør sektion med Ø 10 mm målestuds
30 mm isolering
Indvendig/udvendig skorstensdiameter i mm.
VVS. nr.
80/140
318045.
080
100/160 125/185 150/210 175/235 200/260 250/310 300/360
100
50 mm isolering
VVS. nr.
318145.
125
150
175
200
250
300
Indvendig/udvendig skorstensdiameter i mm.
100/210 125/235 150/260 175/310 200/310 250/360 300/410
200
250
300
150
175
125
100
415
Anvendes til tryk- og temperaturmåling af røggassen.
Leveres inklusiv Easy-lock spændebånd. Kondenspakning kan eftermonteres.
Pyrometer / Termometersektion
30 mm isolering
VVS. nr.
318046.
Indvendig/udvendig skorstensdiameter i mm.
125/185 150/210 175/235 200/260 250/310 300/360
125
150
50 isolering
VVS. nr.
318146.
175
200
250
300
Indvendig/udvendig skorstensdiameter i mm.
100/210
100
125/235 150/260 175/310 200/310 250/360 300/410
150
175
200
250
300
125
415
Rørsektion med fastmonteret termometer og inspektionslem, måleområde fra 0°C til 600°C.
Leveres inklusiv Easy-lock spændebånd. Kondenspakning kan eftermonteres.
Trækstabilisator
30 mm isolering
Indvendig/udvendig skorstensdiameter i mm.
VVS. nr.
125/185 150/210 175/235 200/260 250/310 300/360
318065.
50 mm isolering
VVS. nr.
318165.
125
150
175
200
250
300
Indvendig/udvendig skorstensdiameter i mm.
100/210 125/235 150/260 175/310 200/310 250/360 300/410
100
200
175
250
300
150
125
259
Anvendes hvor skorstenstræk ønskes reduceret eller stabiliseret,
som følge af stor højde på skorstenen eller høj røggastemperatur.
Leveres inklusiv Easy-lock spændebånd. Kondenspakning kan eftermonteres.
14
Produktguide | Sektionsskorsten
Kondenspakning
30 mm isolering
Indvendig/udvendig skorstensdiameter i mm.
VVS. nr.
80/140
318080.
080
50 mm isolering
VVS. nr.
318080*.
100/160 125/185 150/210 175/235 200/260 250/310 300/360
100
125
150
175
200
250
300
Indvendig/udvendig skorstensdiameter i mm.
100/210 125/235 150/260 175/310 200/310 250/360
150
250
125
175
200
100
300/410
300
Løs kondenspakning til eftermontering i skorstenssektioner,
ved brug på kondenserende kedler.
Sodskål med Kondensaftap
Indvendig/udvendig skorstensdiameter i mm.
30 mm isolering
VVS. nr.
80/140
318035.
080
100/160 125/185 150/210 175/235 200/260 250/310 300/360
100
50 mm isolering
VVS. nr.
318135.
125
150
175
200
250
300
Indvendig/udvendig skorstensdiameter i mm.
100/210 125/235 150/260 175/310 200/310 250/360 300/410
125
150
175
200
250
300
100
Standard med 3/4” RG nippel for kondensafløb.
Leveres inklusiv Easy-lock spændebånd. Kondenspakning kan eftermonteres.
Medleveres altid i forbindelse med T-sektioner.
Fodpladesektion med kondensaftap
30 mm isolering
Indvendig/udvendig skorstensdiameter i mm.
VVS. nr.
80/140
318047.
Mål A
080
220
100/160 125/185 150/210 175/235 200/260 250/310 300/360
100
240
50 mm isolering
VVS. nr.
318147.
Mål A
125
265
150
290
175
316
200
340
250
390
300
440
Indvendig/udvendig skorstensdiameter i mm.
100/210 125/235 150/260 175/310 200/310 250/360
200
175
150
250
125
100
390
340
440
260
390
310
300/410
300
535
Anvendes såfremt skorstenen ønskes placeret direkte på gulv. Leveres standard med
3/4”RG nippel for kondensafløb, Easy-lock spændebånd og mulighed for eftermontering af
kondenspakning. Bemærk! Der skal efterfølgende monteres en T-sektion med renselåge.
Startkobling / Afdækningsring
30 mm isolering
Indvendig/udvendig skorstensdiameter i mm.
VVS. nr.
80/140
318091.
Ø
080
140
50 mm isolering
VVS. nr.
318191.
Ø
100/160 125/185 150/210 175/235 200/260 250/310 300/360
100
160
125
185
150
210
175
235
200
260
250
310
300
360
Indvendig/udvendig skorstensdiameter i mm.
100/210 125/235 150/260 175/310 200/310 250/360
200
150
250
125
175
100
235
260
360
310
260
210
300/410
300
410
Produktguide | Sektionsskorsten
15
Startkobling / Forbindelsesring
30-50 mm isolering
Indvendig/udvendig skorstensdiameter i mm.
VVS. nr.
80
100
125
150
175
200
250
300
318061.
Ø
080
80
100
100
125
125
150
150
175
175
200
200
250
250
300
300
Teleskopisk vægbeslag, kort
Indvendig/udvendig skorstensdiameter i mm.
30 mm isolering
VVS. nr.
80/140
318040.
Mål A
Mål B
D Min.
D Max.
140
97
205
105
158
100/160 125/185 150/210 175/235 200/260 250/310 300/360
160
102
235
115
169
50 mm isolering
VVS. nr.
318040.
Mål A
Mål B
D Min.
D Max.
185
122
250
127
181
210
137
265
140
194
235
147
300
152
206
260
160
325
165
219
310
186
375
190
244
360
207
425
215
269
Indvendig/udvendig skorstensdiameter i mm.
100/210 125/235 150/260 175/310 200/310 250/360
310
100
125
310
260
360
375
275
300
375
325
425
186
135
150
186
160
207
120
165
130
152
140
190
219
175
185
206
194
244
300/410
300
450
220
200
260
Vægbeslag anvendes som støtte for skorstenen, hvor denne går langs en
væg eller loft. Skorstenen skal støttes for hver 4 m ved lodrette sektioner
og 1,5 m ved vandrette sektioner.
Afstanden fra væg til bagkant rør kan justeres fra 35 til 88 mm.
Vægbeslaget kan anvendes såvel horisontalt som vertikalt.
Teleskopisk vægbeslag, lang
30 mm isolering
Indvendig/udvendig skorstensdiameter i mm.
VVS. nr.
80/140
318041.
Mål A
Mål B
140
140
179
100/160 125/185 150/210 175/235 200/260 250/310 300/360
160
160
199
50 mm isolering
VVS. nr.
318041.
Mål A
Mål B
185
185
225
210
210
249
235
235
273
260
260
299
Indvendig/udvendig skorstensdiameter i mm.
100/210 125/235 150/260 175/310 200/310 250/360
260
310
360
100
125
310
360
235
260
235
310
310
400
200
230
299
239
239
Vægbeslag anvendes som støtte for skorstenen, hvor denne går langs en
væg eller loft. Skorstenen skal støttes for hver 4 m ved lodrette sektioner
og 1,5 m ved vandrette sektioner.
Afstanden fra væg til bagkant rør kan justeres fra 354 til 554 mm.
Vægbeslaget kan anvendes såvel horisontalt som vertikalt.
16
310
310
239
Produktguide | Sektionsskorsten
300/410
300
410
420
360
360
400
Teleskopisk Gulvkonsol
Indvendig/udvendig skorstensdiameter i mm.
30 mm isolering
VVS. nr.
80/140
318037.
Mål A
080
221
100/160 125/185 150/210 175/235 200/260 250/310 300/360
100
240
50 mm isolering
VVS. nr.
318137.
Mål A
125
265
150
290
175
315
200
337
250
390
300
440
Indvendig/udvendig skorstensdiameter i mm.
100/210 125/235 150/260 175/310 200/310 250/360 300/410
150
125
300
175
200
250
100
390
390
337
460
305
440
330
Gulvkonsol anvendes hvor skorstenen placeres frit på gulv.
Højden kan justeres fra 280 til 500 mm. Leveres inklusiv Easy-lock spændebånd.
Kondenspakning kan eftermonteres.
Teleskopisk Vægkonsol, kort
Indvendig/udvendig skorstensdiameter i mm.
30 mm isolering
VVS. nr.
80/140
318038.
Mål A
Mål B
080
171
235
50 mm isolering
VVS. nr.
318138.
Mål A
Mål B
100/160 125/185 150/210 175/235 200/260 250/310 300/360
100
190
289
125
215
290
150
240
315
175
265
345
200
290
370
250
340
535
300
390
600
Indvendig/udvendig skorstensdiameter i mm.
100/210
100
210
230
125/235 150/260
150
125
290
250
370
300
175/310
175
340
535
200/310 250/360 300/410
200
250
300
340
390
430
650
535
600
Vægkonsollen anvendes ved skorstenens fod for aflastning og styring af skorstenen.
Afstanden fra væg til bagkant rør kan justeres fra 15 til 68 mm.
Leveres inklusiv Easy-lock spændebånd. Kondenspakning kan eftermonteres.
Der anvendes en vægkonsol for hver 10 m lodret skorsten eller efter en bøjning
eller T-stykke.
Teleskopisk Vægkonsol, lang
30 mm isolering
Indvendig/udvendig skorstensdiameter i mm.
VVS. nr.
80/140
318050.
Mål A
Mål B
080
100
550
50 mm isolering
VVS. nr.
318150.
Mål A
Mål B
100/160 125/185 150/210 175/235 200/260 250/310 300/360
100
100
540
125
100
525
150
100
501
175
200
634
200
200
605
250
200
550
300
200
516
Indvendig/udvendig skorstensdiameter i mm.
100/210
100
85
440
125/235 150/260
150
125
100
100
605
505
175/310
175
200
550
200/310 250/360 300/410
200
300
250
200
250
200
635
550
516
Vægkonsollen anvendes ved skorstenens fod for aflastning og styring af skorstenen.
Afstanden fra væg til bagkant rør kan justeres: se skema.
Leveres inklusiv Easy-lock spændebånd. Kondenspakning kan eftermonteres.
Der anvendes en vægkonsol for hver 10 m lodret skorsten eller efter en bøjning
eller T-stykke.
Produktguide | Sektionsskorsten
17
Etagebæring
30 mm isolering
Indvendig/udvendig skorstensdiameter i mm.
VVS. nr.
80/140
318159.
Mål A
140
320
100/160 125/185 150/210 175/235 200/260 250/310 300/360
160
340
50 mm isolering
VVS. nr.
318159.
Mål A
185
365
210
390
235
415
260
440
310
490
360
540
Indvendig/udvendig skorstensdiameter i mm.
100/210 125/235 150/260 175/310 200/310 250/360 300/410
410
260
310
310
360
235
210
520
390
415
370
440
490
350
Etagebæringen anvendes for aflastning og styring af skorstenen.
Loftkrave, 0 - 10°
30 mm isolering
Indvendig/udvendig skorstensdiameter i mm.
VVS. nr.
80/140
318082.
140
100/160 125/185 150/210 175/235 200/260 250/310 300/360
160
50 mm isolering
VVS. nr.
318082.
185
210
235
260
310
360
Indvendig/udvendig skorstensdiameter i mm.
100/210 125/235 150/260 175/310 200/310 250/360 300/410
310
360
260
310
235
410
210
120,0
Loftkraven anvendes som dækning af spalten omkring skorstenen, hvor denne føres
gennem etageadskillelse eller tagflade. Loftkrave kan ligeledes anvendes som inddækning
omkring skorstenssektioner, der føres vandret gennem ydervæg.
Leveres inklusiv silikoneliste.
LoftkravE 2 delt, 10 - 35°
30 mm isolering
Indvendig/udvendig skorstensdiameter i mm.
VVS. nr.
80/140
318083.
140
100/160 125/185 150/210 175/235 200/260 250/310 300/360
160
50 mm isolering
VVS. nr.
318083.
185
210
235
260
310
360
Indvendig/udvendig skorstensdiameter i mm.
100/210 125/235 150/260 175/310 200/310 250/360
310
360
260
310
235
210
300/410
410
120,0
Loftkraven anvendes som dækning af spalten omkring skorstenen, hvor denne føres
gennem skrå etageadskillelse eller tagflade. Består af 2 U-formede dele, der hver for sig
monteres mod skorstenen.
Leveres inklusiv silikoneliste.
LoftkravE 2 delt, 35 - 45°
30 mm isolering
Indvendig/udvendig skorstensdiameter i mm.
VVS. nr.
80/140
318084.
140
100/160 125/185 150/210 175/235 200/260 250/310 300/360
160
50 mm isolering
VVS. nr.
318084.
185
210
235
260
310
360
Indvendig/udvendig skorstensdiameter i mm.
100/210 125/235 150/260 175/310 200/310 250/360 300/410
260
310
310
360
210
235
410
120,0
Loftkraven anvendes som dækning af spalten omkring skorstenen, hvor denne føres
gennem skrå etageadskillelse eller tagflade. Består af 2 U-formede dele, der hver for sig
monteres mod skorstenen.
Leveres inklusiv silikoneliste.
18
Produktguide | Sektionsskorsten
Isoleringsbøsning
30 mm isolering
VVS. nr.
80/140
318092.
140
50 mm isolering
VVS. nr.
318092.
50
Indvendig/udvendig skorstensdiameter i mm.
100/160 125/185 150/210 175/235 200/260 250/310 300/360
160
185
210
235
260
310
360
Indvendig/udvendig skorstensdiameter i mm.
100/210 125/235
210
235
150/260
175/310 200/310 250/360 300/410
310
360
410
310
260
Anvendes sammen med dampspærremembran hvor gennembrydning af etageadskillelse
eller klimaskærm skal være lufttætte iht. BR10. Se mere information på side 31.
Bemærk! Løsningen må kun anvendes sammen med sort-lakerede skorstene.
Dampspærremembran
Indvendig/udvendig skorstensdiameter i mm.
30 mm isolering
VVS. nr.
80/140
318094.
140
100/160 125/185 150/210 175/235 200/260 250/310
200
50 mm isolering
VVS. nr.
318094.
200
200
250
250
315
Indvendig/udvendig skorstensdiameter i mm.
100/210
210
125/235
235
150/260
260
175/310
310
200/310 250/360 300/410
360
310
410
Anvendes sammen med isoleringsbøsning hvor gennembrydning af etageadskillelse
eller klimaskærm skal være lufttætte iht. BR10. Se mere information på side 31.
Bemærk! Løsningen må kun anvendes sammen med sort­lakerede skorstene.
Styrebeslag for spær
Indvendig/udvendig skorstensdiameter i mm.
30 mm isolering
VVS. nr.
80/140
318071.
140
100/160 125/185 150/210 175/235 200/260 250/310 300/360
160
50 mm isolering
VVS. nr.
318071*.
185
210
235
260
310
360
Indvendig/udvendig skorstensdiameter i mm.
100/210 125/235 150/260 175/310 200/310 250/360
360
310
235
260
310
210
300/410
410
Styrebeslaget fastgøres til spærkonstruktionen for at støtte skorstenen
og aflaste taginddækningen.
Undertagsinddækning
Indvendig/udvendig skorstensdiameter i mm.
30 mm isolering
VVS. nr.
80/140
318057.
400
50 mm isolering
125/185 150/210 175/235 200/260 250/310
400
400
400
400
400
Indvendig/udvendig skorstensdiameter i mm.
VVS. nr.
100/210
318057.
400
125/235
400
150/260
400
175/310
400
200/310
400
Anvendes til at lede vand og evt. fygesne fra undertaget
uden om skorstenen.
Produktguide | Sektionsskorsten
19
Taginddækning
(for bølgeeternit eller tegltag. Blyfrit materiale)
30-50 mm isolering
Udvendig skorstensdiameter i mm.
Grader
Farve
VVS. nr.
140
160
185
210
235
260
310
360
5-35˚
5-35˚
5-35˚
30-45˚
30-45˚
30-45˚
45-65˚
45-65˚
45-65˚
Sort
Rød
Grå
Sort
Rød
Grå
Sort
Rød
Grå
318066.
318066.
318066.
318067.
318067.
318067.
318068.
318068.
318068.
140
141
142
140
141
142
140
141
142
160
161
162
160
161
162
160
161
162
185
186
187
185
186
187
185
186
187
210
211
212
210
211
212
210
211
212
235
236
237
235
236
237
235
236
237
260
261
262
260
261
262
260
261
262
310
311
312
310
311
312
310
311
312
360
361
362
360
361
362
360
361
362
410
410
411
412
410
411
412
410
411
412
Taginddækningen består af selve inddækningen udført i formbart blyfrit materiale og med en
konisk zinkkrave, inddækningen er på undersiden forsynet med Butyl klæbebånd til tætning mod
tagmaterialet. Herudover medfølger en løs zinkkrave og en tube tætningsmasse for tilspænding
og tætning omkring skorstenen. Inddækningen kan leveres i flg. tre farver: Sort, grå og rød.
Med hensyn opmåling af taghældning, se side 31.
Kegle og krave leveres som standard blanke, men kan leveres sort­lakeret.
Taginddækning for rygning
(for bølgeeternit eller tegltag. Specialfremstilles efter tagets hældning)
30-50 mm isolering
Udvendig skorstensdiameter i mm.
Farve
VVS. nr.
140
160
185
210
235
260
310
360
Sort
Rød
Grå
318069.
318069.
318069.
140
141
142
160
161
162
185
186
187
210
211
212
235
236
237
260
261
262
310
311
312
360
361
362
410
410
411
412
Kegle og krave leveres som standard blanke, men kan leveres sort-lakeret.
Taginddækning for rygning
(for tagpap eller skifertag. Specialfremstilles efter tagets hældning)
30-50 mm isolering
Udvendig skorstensdiameter i mm.
VVS. nr.
140
160
185
210
235
260
310
360
318099.
140
160
185
210
235
260
310
360
Kegle og krave leveres som standard blanke, men kan leveres sort-lakeret.
20
Produktguide | Sektionsskorsten
410
410
Taginddækning
(for tagpap eller skifertag)
30-50 mm isolering
Udvendig skorstensdiameter i mm.
Grader
VVS. nr.
140
160
185
210
235
260
310
360
0-5˚
5-35˚
35-45˚
45-65˚
318095.
318096.
318097.
318098.
140
140
140
140
160
160
160
160
185
185
185
185
210
210
210
210
235
235
235
235
260
260
260
260
310
310
310
310
360
360
360
360
410
410
410
410
410
Taginddækningen består af en galvaniseret plade med en konisk krave. Herudover medfølger
en løs krave og en tube tætningsmasse for tilspænding og tætning omkring skorstenen.
Med hensyn opmåling af taghældning, se side 31.
Inddækningen leveres som standard blanke, men kan leveres sort-lakeret.
Spændebånd
Indvendig/udvendig skorstensdiameter i mm.
30 mm isolering
VVS. nr.
80/140
318086.
140
318086.
160
185
210
235
260
310
Indvendig/udvendig skorstensdiameter i mm.
50 mm isolering
VVS. nr.
100/160 125/185 150/210 175/235 200/260 250/310
100/210
210
125/235 150/260
235
260
175/310
310
200/310
310
250/360 300/410
410
360
Spændebånd, Easy-lock leveres både med skrue og snaplås funktion.
Forstærket spændebånd
30 mm isolering
Indvendig/udvendig skorstensdiameter i mm.
VVS. nr.
80/140
100/160
125/185
150/210
175/235
200/260
250/310
300/360
318087.
140
160
185
210
235
260
310
360
Indvendig/udvendig skorstensdiameter i mm.
50 mm isolering
VVS. nr.
318087.
100/210
210
125/235 150/260
260
235
175/310
310
200/310
310
250/360
360
300/410
410
Med anvendelse af et forstærket spændebånd på den sidste samling under tagfladen øges
skorstenens stabilitet og højden over tag kan forøges uden brug af bardun­sæt eller støtte­
beslag. Et forstærket spændebånd kan ligeledes anvendes på samlinger under og over tag hvor
der er særlig risiko for hård vindbelastning eller hvis skorstenshøjden er over 1,5 m over tag.
Bemærk! Såfremt skorstenens frie højde over tag vanskeliggør fejning fra top skal der monteres
T-sektion med renselåge over tag.
Produktguide | Sektionsskorsten
21
BardunSÆT
Indvendig/udvendig skorstensdiameter i mm.
30 mm isolering
VVS. nr.
318072.
80/140
140
100/160 125/185 150/210 175/235 200/260 250/310 300/360
160
185
210
235
260
310
360
50 mm isolering
VVS. nr.
318072.
Indvendig/udvendig skorstensdiameter i mm.
100/210 125/235 150/260 175/310 200/310 250/360
210
310
235
260
360
310
300/410
410
Bardunsæt anvendes hvor skorstenens fri højde over tag er mere end 1,5 meter.
Leveres inklusiv Bardun-spændebånd, 10 meter Wire, 3 stk. Bardunstrammere
og diverse befæstelse.
Bemærk! Såfremt skorstenens frie højde over tag vanskeliggør fejning fra top skal
der monteres T-sektion med renselåge over tag.
Støttebeslag
Indvendig/udvendig skorstensdiameter i mm.
30 mm isolering
VVS. nr.
80/140
318093.
140
100/160 125/185 150/210 175/235 200/260 250/310 300/360
160
50 mm isolering
VVS. nr.
318093.
185
210
235
260
310
Indvendig/udvendig skorstensdiameter i mm.
100/210 125/235 150/260 175/310 200/310 250/360 300/410
410
360
310
310
260
235
210
Støttebeslag anvendes hvor skorstenens fri højde over tag er mere end 1,5 meter.
Leveres inklusiv bespændingsdel til skorsten, samt fastgørelse mod tagkonstruktion,
3/4” mellemrør medfølger ikke.
Bemærk! Såfremt skorstenens frie højde over tag vanskeliggør fejning fra top skal der
monteres T-sektion med renselåge over tag.
Tagtrin for tagpap, eternit eller skifer
Farve
VVS. nr.
Sort
Teglrød
317780100
317780108
Såfremt skorstenen skal renses fra top, skal der på tage med hældning,
monteres tagtrin således adgangen til skorstenen er sikker.
Leveres inklusiv skruer til montage.
22
360
Produktguide | Sektionsskorsten
RR, 3/4" galv.
Tagtrin med 2 bøjler for tegltag
Farve
VVS. nr.
Sort
Teglrød
317780210
317780218
Såfremt skorstenen skal renses fra top, skal der på tage med hældning,
monteres tagtrin således adgangen til skorstenen er sikker.
Leveres inklusiv skruer til montage.
Skorstenshætte
30 mm isolering
Indvendig/udvendig skorstensdiameter i mm.
VVS. nr.
80/140
318073.
Mål A
Mål B
080
245
180
100/160 125/185 150/210 175/235 200/260 250/310 300/360
100
300
205
50 mm isolering
VVS. nr.
318173.
Mål A
Mål B
125
300
205
150
300
205
175
350
235
200
400
250
250
500
270
300
600
290
Indvendig/udvendig skorstensdiameter i mm.
100/210 125/235
125
100
300
220
220
190
150/260 175/310 200/310 250/360
150
175
200
250
400
500
500
600
250
270
270
290
300/410
300
650
330
Standard skorstenshætte. Fungerer samtidig som topafslutning på skorstenssektion.
Leveres inklusiv Easy-lock spændebånd.
Skorstenshætte med net
30 mm isolering
Indvendig/udvendig skorstensdiameter i mm.
VVS. nr.
80/140
318075.
Mål A
Mål B
080
245
180
50 mm isolering
VVS. nr.
318175.
Mål A
Mål B
100/160 125/185 150/210 175/235 200/260 250/310 300/360
100
300
205
125
300
205
150
300
205
175
350
235
200
350
250
250
500
270
300
600
290
Indvendig/udvendig skorstensdiameter i mm.
100/210 125/235 150/260 175/310 200/310 250/360 300/410
175
125
300
150
200
250
100
650
500
300
350
500
600
250
220
330
270
250
270
290
190
Som standard skorstenshætte, men med net der forhindrer indtrængen af fugle
og spredning af aske i forbindelse med eks. papirafbrænding. Leveres inklusiv
Easy-lock spændebånd.
Produktguide | Sektionsskorsten
23
Skorstenshætte mod vindnedslag
30 mm isolering
Indvendig/udvendig skorstensdiameter i mm.
VVS. nr.
80/140
318074.
Mål A
Mål B
080
240
185
100/160 125/185 150/210 175/235 200/260 250/310 300/360
100
260
200
50 mm isolering
VVS. nr.
318174.
Mål A
Mål B
125
280
200
150
305
235
175
335
245
200
355
260
250
440
280
300
500
305
Indvendig/udvendig skorstensdiameter i mm.
100/210 125/235 150/260 175/310 200/310 250/360 300/410
150
100
175
125
250
300
200
260
310
355
440
550
500
440
260
190
280
235
410
305
280
Som standard skorstenshætte, men med afskærmning som nedsætter riskoen
for vind­nedslag i skorstenen. Leveres inklusiv Easy-lock spændebånd.
Åben skorstenafslutning
Indvendig/udvendig skorstensdiameter i mm.
30 mm isolering
VVS. nr.
80/140
318044.
080
100/160 125/185 150/210 175/235 200/260 250/310 300/360
100
50 mm isolering
VVS. nr.
318144.
125
150
175
200
250
300
Indvendig/udvendig skorstensdiameter i mm.
100/210 125/235 150/260 175/310 200/310 250/360
125
150
175
200
250
100
300/410
300
Anvendes som topafslutning på skorstenssektion, hvor nedbør og vindnedslag accepteres.
Leveres inklusiv Easy-lock spændebånd.
24
Produktguide | Sektionsskorsten
Noter
Gratis dimensionering
Ved henvendelse til Grameta på telefon +45 7026 7188
laver vi på kort tid en skorstensberegning ud fra Deres oplysninger.
www.grameta.dk
Produktguide | Sektionsskorsten
25
DIMENSIONERING Anlæg under 120 kW
Ved brændselseffekt < 120 kW er røggashastigheden fastlagt
gennem krav til skorstenens lysningsareal iht. BR10.
Skorstenens lysningsareal skal svare til den indfyrede effekt.
Oliefyrede anlæg: Lysningsarealet bør være mindst 50 cm²
(diameter 80 mm). Fastbrændselsanlæg: Lysningsarealet bør
være mindst 175 cm² (diameter 150 mm). Mindre automatisk
fyrede fastbrændselskedler (pillefyr) kan dog sidestilles med
oliefyr. Ved fyring med gas henvises til Gasreglementes afsnit A.
For mere præcis dimensionering og beregning kontakt vores
tekniske afdeling eller brug beregningsprogrammet på www.
grameta.dk
Anbefalet skorstenslysning (indvendig diameter i mm) ved fastbrændsel
Anbefalet skorstenslysning (indvendig diameter i mm)
Fast brændsel
300
250
200
150
100
50
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
Indfyret effekt (kW)
Anbefalet skorstenslysning (indvendig diameter i mm) ved oliefyring
Anbefalet skorstenslysning (indvendig diameter i mm)
Olie/gas
300
250
200
150
100
50
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
Indfyret effekt (kW)
26
Produktguide | Sektionsskorsten
DIMENSIONERING Anlæg over 120 kW
Anbefalet skorstenslysning indvendig diameter i mm
Indvendig diameter i mm
Kw
5.000
Kcal./h.
4.300.000
4.000
3.440.000
600
3.000
2.580.000
500
450
2.000
1.720.000
400
1.000
860.000
350
300
500
430.000
250
200
175
120
0
10
20
30
40
50
60
103.000
70
Skorstenshøjde (m)
For mere præcis dimensionering og beregning kontakt vores tekniske afdeling
eller brug beregningsprogrammet på www.grameta.dk
Produktguide | Sektionsskorsten
27
Angivelse af længder på Mellemstykker
15º
Ø
80
125
150
175
200
250
300
V
1231
1164
1177
1190
1213
1230
1237
H
285
276
278
280
283
285
286
Ø
80
125
150
175
200
250
300
V
748
681
694
707
730
747
754
H
156
147
149
150
153
156
157
Ø
80
125
150
175
200
250
300
V
588
522
535
548
571
588
594
H
113
104
106
108
111
113
114
Ø
80
125
150
175
200
250
300
V
588
522
535
548
571
588
594
H
113
104
106
108
111
113
114
30º
Ø
80
125
150
175
200
250
300
V
1125
1119
1138
1154
1169
1191
1203
H
552
550
555
560
564
570
573
Ø
80
125
150
175
200
250
300
V
692
686
705
721
736
758
770
H
302
300
305
310
314
320
323
Ø
80
125
150
175
200
250
300
V
549
573
562
578
593
615
627
H
219
218
223
227
231
237
240
Ø
80
125
150
175
200
250
300
V
315
309
328
344
359
381
393
H
84
83
88
92
96
102
105
45º
Ø
80
125
150
175
200
250
300
28
V
951
991
1002
1020
1036
1070
1111
H
781
798
802
810
817
830
847
Produktguide | Sektionsskorsten
Ø
80
125
150
175
200
250
300
V
597
638
648
666
683
716
757
H
427
444
449
456
463
477
494
Ø
80
125
150
175
200
250
300
V
480
521
231
550
566
599
641
H
311
328
332
340
346
360
377
Ø
80
125
150
175
200
250
300
V
289
330
341
359
375
408
450
H
120
137
141
149
155
169
186
Hvordan læses CE MÆRKNINGEN
Bofill: Serie J EN1856-1 T400 N1 D Vm L50040 G(50)
Bofill: Serie J EN1856-1 T160 P1 W V2 L50040 O(50)
Serie J: Fabrikantens interne identifikation.
EN1856-1: Benævnelsen på den fælles euro­
pæiske norm, som produktet er fremstillet og
prøvet i henhold til.
T400/T160: Angiver den maksimale nominelle
røggastemperatur som må ledes gennem skor­
stenen under normale driftforhold. I dette tilfælde
hhv. 400 og 160*C. Den maksimale nominelle
røggastemperatur oplyses af varmekildens pro­
ducent.
V: Korrosionsklasse iht. specificeret materiale.
V1 = Gas.
V2 = Gas, let fyringsolie
V3 = Svær fyringsolie, fastbrændsel (koks).
Vm = Nationale regler
Særregel for danske forhold: For såvidt stålskor­
stenen er fremstillet af AISI316 stålkvalitet kræves
ikke ovennævnte klassifikation V3 for stålskorsten
til montering i forbindelse med fastbrændsels­
anlæg. (ref. ETA Danmark). Her kan Vm
anvendes.
L50: Angiver betegnelsen for hvilken stålkvalitet
skorstenen er fremstillet af. L50 står for
stålkvalitet AISI316 eller bedre.
N1/P1: Angiver skorstenens trykklassifikation. N1
anvendes typisk til brændeovne, pejse og oliefyr
med undertryk, nultryk- eller overtryk op til 40 Pa.
040: Angiver den anvendte pladetykkelse.
P1 anvendes i forbindelse med gasfyrede anlæg
og oliekedler med lav røggastemperatur.
G / O: Sodildsprøve ”simuleret skorstensbrand”.
G = prøvet, O = ikke prøvet.
D/W: Beskriver hvilken type forbrænding stål­
skorstenen er godkendt til. D anvendes til ”tør
skorsten” hvor fugt aldrig forekommer. W an­
vendes til ”våd skorsten” hvor kondensdannelse
er sandsynlig.
50: Angiver den afstand til brændbart materiale
der kræves i åbne- og lukkede konstruktioner. I
dette tilfælde 50 mm.
Produktguide | Sektionsskorsten
29
Gode råd og vejledninger
Generelt
Det til enhver tid gældende Bygningsreglement
skal respekteres nøje. Underlaget for dette
afsnit er BR10, SBI 216 og DS/EN 1856­1. Ved
tvivls­spørgsmål før og under installation af
skorstenen bør den lokale skorstensfejer
kontaktes.
Skorstene vist i denne brochure må kun anvendes
under forhold de er testet og godkendt til, og som
fremgår af CE mærkningen. Der kan eventuelt ses
mere på www.skorstensfejerlauget.dk.
Valg af skorstens dimension
Det er vigtigt at sikre at skorstenens dimension
passer i forhold til den indfyrede effekt/røggas­
mængde, for at opnå en optimal forbrænding og
undgå risiko for kulilteforgiftning.
Et for lille lysningsareal, giver en for høj røggas­
hastighed og for stor modstand i skorsten. En for
stor lysning kan give kuldenedslag i skorstenen
og medføre risiko for kondens og soddannelse. I
forbindelse med brændeovne må lysningsarealet
aldrig være under 175 cm2 eller 150 mm i diam­
eter. (Se diagrammer side 26).
Skorstensføring
Skorstene og røgrør skal udføres og opsættes, så
der ikke opstår fare for brand, eksplosion, ska­delig
kondens, forgiftning og sundhedsmæssige gener.
Skorstensføringen skal være så lige og direkte
som muligt fra ildstedet til skorstenens top af
hensyn til rensning og optimal transport af røgen.
Kan retningsændringer og brug af bøjninger ikke
undgås, skal byggemyndighederne og/eller skor­
stensfejeren kontaktes forinden.
En skorsten med knæk skal forsvarligt under­
støttes og fastgøres.
30
Produktguide | Sektionsskorsten
Afstande til brændbart materiale
Uisolerede røgrør/pejserør skal have en af­stand
på minimum 300 mm til brændbart materiale.
Dette gælder både loft, væg og gulv.
Bofill stålskorstene omtalt i denne brochure skal
iht. CE mærkningen have en minimumsafstand
på 50 mm til brændbart materiale.
Beskyttelse overfor berøringsskade
For at forhindre skader ved berøring af skor­stenen,
må der ved røggastemperaturer over 200˚C, eks­
empelvis brændeovn, kun anvendes Bofill 50 i til­
stødende rum hvor skorstenen passerer, herunder
ikke udnyttede tagrum. Reglen gælder dog ikke
det rum hvor ildstedet er placeret.
Skorstenshøjder
BR10 stiller ikke krav til nogen minimumshøjde
over tag, men beskriver i stedet et funktionskrav
som angiver at skorstenen skal have en højde, der
giver tilstrækkelige trækforhold, og at røgafkastet
ikke generer omkring liggende bygninger og om­
givelser. Skorstenen bør dog altid være højere
end bygningens højeste punkt.
I det tidligere bygningsreglement var der angivet
nedenfor viste eksempler på skorstenshøjder
som kan bruges som vejledende, men skorstens­
fejeren bør kontaktes før installation.
Vær opmærksom på der findes særlige regler for
byg­ninger med stråtage.
Fastgørelse
Skorstenen bør fastgøres således at ildstedet kan
fjernes uden at skorstenen synker.
Vandret tilsluttede skorstene skal monteres med
væg- eller gulvkonsoller, se sortiment.
Ved taggennemføringen skal skorstenen forsynes
med styrebeslag under tag således at inddæknin­
gen aflastes og skorstenen forbliver stabil i forbin­
delse med fejning og vindpåvirkning.
Bemærk løsningen må kun anvendes sammen
med malede skorstenselementer.
Taginddækning
Til tætning mellem skorsten og tag vælges en
taginddækning som passer til den aktuelle tag­
beklædning, ved hjælp af nedenstående figur
fastlægges tagets hældning og inddækningen
kan vælges.
Ved første samling over tag kan der med fordel
anvendes et højt og særlig kraftigt spændebånd for at stabilisere skorstenen yderligere.
Se side 21.
70 til 100 cm.
35º til 45º.
Eksempel:
Der måles 80 cm. lodret op
og vælges en taginddækning
med en smig på 35º til 45º.
Såfremt skorstenens frihøjde over tag er mere
end 1,5 meter, skal skorstenen forsynes med
et bardunsæt, et styrebeslag eller et forlænget
spændebånd.
Samlinger
Muffe/nippel enderne skubbes helt sammen til
an­stød og det medfølgende Easy-lock med snap­
lås og skruesamling anvendes. På skorstens­
hætten bør der kun anvendes snaplås af hensyn
til demontering ved fejning af skorstenen.
Det er vigtigt at respektere den røde pil i det ind­
vendige som rør viser røgens retning.
Ved kondenserende anlæg under 200ºC, skal der
anvendes tætningspakninger i samlingerne. Der
skal samtidig monteres et T-stykke med kondens­
aftap.
etagegennemføring/gennembrydning
af klimaskærm
Ifølge BR10, 7.2.1 skal bygninger være
lufttætte, hvilket ikke gør det muligt at etablere
en ventileret skakt. Det er derfor nødvendigt at
træffe særlige foranstaltninger ved
etagegennemføringer og gennembrydningen
af bygningens klimaskærm.
Til dette formål har Grameta udviklet en damp­
membran og isoleringsbøsning som er
spærre­
til­lægs­prøvet i over­ensstemmelse med Bofill
stål­
skorstenes CE mærkning med hensyn til
mini­mums­­afstande til brændbart materiale.
Vær opmærksom på at isoleringstykkelsen
omkring skorstenen, maksimalt må være 22,5 cm
høj (isoleringsbøsningens højde).
Isolering tykkere end dette skal fjernes omkring
skorstenen i en afstand af 50 mm.
5º til 35º.
8 til 70 cm.
0º til 5º.
0 til 8 cm.
100 cm.
Der måles 100 cm vandret ind fra tagfoden, her­
efter måles der lodret op til skæring med tagfladen.
Tætning mellem undertag og skorsten
For at tilsikre der ikke trænger vand eller fygesne
ind mellem skorstenen og undertagsbeklædnin­
gen, kan der med fordel anvendes Bofills under­
tagsinddækning af ubrændbart materiale.
Undertagsindækningen bestilles efter samme
princip som taginddækninger.
Rensning og fejning
Der skal på tage med hældning monteres tagtrin,
således adgangen til skorstenens top er uhindret
og sikker. Såfremt skorstenens frie højde over tag
vanskeliggør fejning fra top kan der monteres Tstykke med renselåge med adgang over tag.
Afhængig af røgrørernes og skorstenens udform­
nig skal der evt. monteres renselemme.
Hvis ildstedet et tilsluttet vandret skal der mon­
teres T-stykke med sodskål.
Isolering
Loftbeklædning
Siliconeliste
Skorstens sektion
Isoleringsbøsning
Damspærre
Dampspærremembran
Loftkrave
Produktguide | Sektionsskorsten
31
GRAMETA A/S
Ørnevej 12
Balling
DK - 7860 Spøttrup
Phone +45 7026 7188
Fax
+45 7026 7160
www.grameta.dk