Én indgang til dagtilbud og skole

Konference om digital
læringsplatform og
samarbejdsplatform
Én indgang til dagtilbud og skole
Martin Hovbakke Sørensen
23-04-2015
Side 1
UNI•Login
1.2 mio. personer loggede ind i 2013
120.000
UNI-Login (web-sso autentifikation)
Daglige unikke login (gn.snit mandag-fredag) fordelt på udvalgte aldersgrupper
100.000
80.000
6-12 år
60.000
13-14 år
15-18 år
19+ år
40.000
20.000
0
UgeUgeUgeUgeUgeUgeUgeUgeUgeUgeUgeUgeUgeUgeUgeUgeUgeUgeUgeUgeUgeUgeUgeUgeUgeUgeUgeUgeUgeUgeUge
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Formål med
brugerportalinitiativet
Alle elever, forældre, lærere og skoleledere i folkeskolen får en samlet digital
adgang til lokale it-systemer.
• Eleverne kan arbejde digitalt.
• Forældrene får overblik.
• Lærerne kan tilrettelægge, gennemføre og følge op på læringsforløb.
23-04-2015
Side 6
Hvad består
brugerportalinitiativet af?
• En kommunal anskaffelse af lokale it-systemer
• En fællesoffentlig infrastruktur
• Fastlæggelse af en række fællesoffentlige standarder
23-04-2015
Side 7
Elev
Eksport, import så
elevplan følger
barnet og
læringsforløb kan
deles
Forældre
Leder
Lærer/
ansat
Identitet og
autorisation via
UNI•Login
KOMMUNE
Dashboard/rollestyret indhold
Viser oversigtsinformation
og giver adgang til funktionalitet
Læringsplatform
Link til og
resultat med
tilbage
Elevplan
Digitale læremidler
Info fra nationale itservices. Link til
vidensportaler, DDB o.a.
Læringsaktiviteter kan udnytte
samarbejdsværktøjer
Plan for dagen/
dybt link til
læringsaktivitet
fra plan for
dagen/fravær
Kommunale
adm.
systemer
Samarbejdsplatform
Stamdata, relationer, plan for dagen/skema
Fælles standarder
Læringsforløb
Fravær/
plan for
dagen
Integrationsplatform
UNI•Login Infotjeneste
Fælles it-infrastruktur
Vidensportal
Fælles
mål
Trivselsmål
Test
(DNT)
Prøver
(FAP)
Nationale it-services
Optagelse/e-vejl.
Data
varehus
Folke- og
skolebiblioteker
23-04-2015
Side 8
Fællesoffentlig infrastruktur
•Udvidelse af UNI•Login.
•Integrationsplatform, der kan vise data fra de nationale
tjenester til undervisningsverdenen.
•Til hver af de nationale tjenester (fx Fælles Mål eller EMU)
knyttes en it-service, der muliggør , at data fra tjenesten kan
vises via integrationsplatformen.
23-04-2015
Side 9
Udvidelse af UNI•Login
a. Forældre indgår
b. Der kan dannes grupper dynamisk
c. Licenshåndtering ift. til adgang til licensbelagte digitale
værktøjer udvides
d. Udvidelse af UNI-Login til 0- 6 års området.
e. UNI-Login fortsat er robust og skalerbar til den øgede
belastning
23-04-2015
Side 10
Forældre indgår
•Oprettelse af forældre i UNI-Login
•Etablering og udstilling af forældre-barn/børn-relation
•Etablering af loginløsning for forældre
23-04-2015
Side 11
Der kan dannes grupper dynamisk
Elev
Eksport, import så
elevplan følger
barnet og
læringsforløb kan
deles
Forældre
Leder
Lærer/
ansat
Identitet og
autorisation via
UNI•Login
KOMMUNE
Dashboard/rollestyret indhold
Viser oversigtsinformation
og giver adgang til funktionalitet
Læringsplatform
Link til og
resultat med
tilbage
Elevplan
Digitale læremidler
Info fra nationale itservices. Link til
vidensportaler, DDB o.a.
Læringsaktiviteter kan udnytte
samarbejdsværktøjer
Plan for dagen/
dybt link til
læringsaktivitet
fra plan for
dagen/fravær
Kommunale
adm.
systemer
Samarbejdsplatform
Stamdata, relationer, plan for dagen/skema
Fælles standarder
Læringsforløb
Fravær/
plan for
dagen
Integrationsplatform
UNI•Login Infotjeneste
Fælles it-infrastruktur
Vidensportal
Fælles
mål
Trivselsmål
Test
(DNT)
Prøver
(FAP)
Nationale it-services
Optagelse/e-vejl.
Data
varehus
Folke- og
skolebiblioteker
23-04-2015
Side 12
Licenshåndtering ift. til adgang til licensbelagte
digitale værktøjer udvides
Ifm. med Brugerportalinitiativet er der peget på, at bruger og
institution skal have et fuldt og synligt overblik over
tilgængelige UNI-Login-tjenester
23-04-2015
Side 13
0- 6 års området
Udvides med forældre og personale ift.
kommunikationsplatformen
Sammenhængende løsning
Store muligheder fremover.
23-04-2015
Side 14
Kontaktoplysninger
Martin Hovbakke Sørensen
Direkte: 89 37 66 55
E-mail: [email protected]
23-04-2015
Side 15