Invita Gyldenh.indd - Kerteminde Kommune

Invitation til indvielse af Gyldenhuset 27. marts 2015
Kerteminde Kommune og Gyldenhuset har fornøjelsen af at inviterer til indvielse
af Gyldenhuset fredag den 27. marts 2015 kl. 16-18 på Gyldenlund 1 i Langeskov.
Alle interesserede er velkomne.
Program
Velkomst ved Hans Luunbjerg, borgmester
Taler ved bl.a.:
£ Marianne Machon, udvalgsformand, Social- og Sundhedsudvalget
£ Kasper Ejsing Olesen, udvalgsformand Børn- og Skoleudvalget
Rundvisning i huset ved personalet.
Kerteminde Kommune er vært ved en lille forfriskning.
Om Gyldenhuset
Gyldenhuset er et nyopført kommunalt botilbud med døgndækning til 11 beboere.
Målgruppen er børn/unge i alderen 15-25 år med nedsat fysisk og/eller psykisk
funktionsevne.
Yderligere information
Yderligere oplysninger om Gyldenhuset kan få ved henvendelse til leder
Valdemar Skaaning på telefon: 2372 6075 mail: [email protected]