Valggruppe 1 (VIP) - AAUvalg

Aalborg Universitet
Valget 2015
Valggruppe 1 (VIP)
Aalborg University
Elections 2015
Coalition 1 (VIP)
Valg- og repræsentationsområder
Constituencies and Areas of Representation
Valggruppe 1 (VIP)
Ordinært valg, november 2015
Aalborg Universitet
Coalition 1 (VIP)
General elections November, 2015
Aalborg University
Ordforklaring:
#
O
P
Wordlist:
Antallet af ledige mandater (pladser)
Opstillingsorden. Ved ”X” er listen sideordnet,
ellers prioriteret.
Antal personlige stemmer. Antallet af listestemmer er angivet ud for listebetegnelsen
#
O
P
The number of available seats
Order of listing. An ”X” means the list is coordinated. Otherwise the list is prioritised.
Number of personal votes. The number of listvotes is given next to the listname.

Organtyper:
 Ph.d.-udvalg
 Studienævn (SUND)
 Studienævn (HUM)
 Studienævn (INS)
 Studienævn (SAMF)

Kampvalg:
Contested elections:
Kampvalg angives med grå baggrund.
Contested elections are indicated with a grey background.
Bodies:
 PhD Committees
 Study Boards (SUND)
 Study Boards (HUM)
 Study Boards (INS)
 Study Boards (SAMF)
1/8
Aalborg Universitet
Valget 2015
Valggruppe 1 (VIP)
Aalborg University
Elections 2015
Coalition 1 (VIP)
Ph.d.-udvalg, valggruppe 1
PhD Committees, Coalition 1
Organ
Repræsentationsområde
Body
Area of Representation
Interdisciplinary Discourse Studies
HCCI
Musikterapi (Music
Therapy)
Ph.d.-udvalg, HUM
Cultural Psychology
(PhD Committee, HUM)
Kultur og globale studier
(Culture and global
Studies)
Uddannelse, Læring og
Filosofi (education,
learning and Innovative
changes)
Institut for Sociologi og
Socialt Arbejde (Sociology and Social Work)
Institut for Statskundskab (political science)
Institut for Økonomi og
Ledelse (business and
management)
Ph.d.-udvalg, SAMF
Institut for Kultur og
(PhD Committee,
Globale Studier (culture
SAMF)
and global studies)
Institut for Læring og
Filosofi (learning and
philosophy)
Juridisk Institut (Law)
Klinisk Institut (Medicine)
Ph.d.-udvalg, SUND
(PhD Committee,
SUND)
Institut for Medicin og
Sundhedsteknologi
(Health Science and
Technology)
#
Stemmeprocent: 35,29 %
Blanke stemmer: 10
Kandidater
Candidates
Interdisciplinary
Discourse Studies
Paul Bruce Mcilvenny
Liste 1
Hanne Mette Ochsner
Ridder
1
CGS
Helene Pristed Nielsen
1
Liste 1
Antje Gimmler
1
Liste 1
Lars Skov Henriksen
1
Liste 1
Anette Borchorst
1
PHA
1
tLt
Trine Lund Thomsen
1
Liste 1
Annette Rasmussen
Liste 1
Mogens Berg Laursen
Søren Risom Kristensen
1
O
P
1
1
1
Poul Houman Andersen
X
1
2
2
Stemmeprocent: 76,92 %
Blanke stemmer: 2
Ph.d.-udvalg, TekNat
(PhD Committee, TekNat)
Listebetegnelse
List name
4
OKA
(1)
Liste 1
(3)
Liste 2
(1)
Liste 3
(1)
Plan-PhD
(1)
Datalogi
(1)
Ph.d.-udvalgslisten
(6)
2/8
X
Ole Kæseler Andersen
9
Jacek Lichota
8
Ernst Albin Hansen
3
Henrik Bøggild
2
Lars Bo Henriksen
20
Kim G. Larsen
5
John Rasmussen
Claus Leth Bak
Rasmus Waagepetersen
X
14
8
13
Information
Aalborg Universitet
Valget 2015
Valggruppe 1 (VIP)
Aalborg University
Elections 2015
Coalition 1 (VIP)
Studienævn (HUM)
Study Boards (HUM)
Studienævn (HUM)
Study Boards (HUM)
Repræsentationsområde
#
Listebetegnelse
Kandidater
List name
Candidates
O
Area of Representation
Anvendt Filosofi (Philosophy)
2
Art & Technology
4
Dansk
2
(Danish)
Engelsk, Tysk og Kulturforståelse
3
(English, German and
Cultural Studies)
Kommunikation og
Digitale Medier (Communication and Digital
Media)
International Virksomhedskommunikation
(International Business
Communication)
IT og Læring
(IT and Education)
Musik
Musikterapi
(Music Therapy)
Psykologi
(Psychology)
Sprog og Internationale
Studier
(Languages and International Studies)
Tværkulturelle Studier
(Cross-Cultural Studies)
HUM Aalborg
Uddannelse, Læring og
Forandring
HUM København
(Education, Learning and
Innovative change)
SAMF
Michael Eric Paulsen
Henrik Jøker Bjerre
Liste 1
Betty Li Malvang Meldgaard
Liste 2
Ann Judith Morrison
Liste 3
Palle Dahlstedt
Liste 4
Morten Søndergaard
Liste 1
Louise Mønster
Kim Toft Hansen
Hans Götzsche
Liste 1
Kim Esbensgaard Jensen
Liste 2
Jan Tödtloff Schlosser
Liste 3
Marie Møller Jensen
Tom Nyvang
Gorm Larsen
Iben Bredahl Jessen
Ole Ertløv Hansen
Martin Mølholm
Finn Thorbjørn Hansen
Jens Frederik Jensen
Bolette Blaagaard
5
KDM
4
International
virksomhedskommunikation
3
Liste 1
Bente Tobiesen Meyer
Rikke Ørngreen
Elsebeth Korsgaard Sorensen
Liste 1
Mads Walther-Hansen
Liste 2
Anders Bonde
Stine Jacobsen
Ulla Holck
Thomas Szulevicz
Kristine Kahr Nilsson
Mogens Jensen
Bendt Torpegård Pedersen
Luca Tateo
Carolin Demuth
2
(Music)
Liste 1
2
Liste 1
4
Liste 1
Lise-Lotte Holmgreen
Lotte Dam
Aase Voldgaard Larsen
Jeanne Strunck
David Stevens
4
Liste 1
Bent Boel
Kirsten Jæger
Ana Maria Macias
Benjamin Dorfman
Liste 1
Martin Bak Jørgensen
3
Turisme - Aalborg
Karina Madsen Smed
Liste 2
Carina Bregnholm Ren
Læring
Christian Ydesen
1
2
Liste 1
2
Læring
3/8
Karin Højbjerg
Marie Martinussen
Lone Krogh Kjær-Ramussen
Kurt Dauer Keller
X
X
P
Information
Aalborg Universitet
Valget 2015
Valggruppe 3 (Studerende)
Aalborg University
Elections 2015
Coalition 3 (Students)
Studienævn (SAMF)
Study Boards (SAMF)
Studienævn (SAMF)
Study Boards (SAMF)
Repræsentationsområde
#
Listebetegnelse
Kandidater
List name
Candidates
O
Area of Representation
Erhvervsøkonomi
(Economics and Business
Administration)
5
Erhvervsøkonomi
3
Liste 1
René Nesgaard Nielsen
Lars Krull
Allan Næs Gjerding
Liste 1
Johan Lund Heinsen
HD og MDA
(Business Administration
(graduate diploma))
Historie
3
(History)
Liste 2
Liste 3
Internationale Forhold
5
(International Affairs)
IT-ledelse og Offentlig
Innovation og Digitalisering (Information Tech-
Fælleslisten
Juridisk Studienævn
(Criminology)
(Part-time master in Vulnerable Children and
Young People)
Masteruddannelser på
Skolen for
Statskundskab (Part-
Peter Nielsen
Liste 1
Lars Bo Langsted
Carsten Munk-Hansen
Sten Bønsing
Ulla Steen
Kim Møller
Annick Ingrid Prieur
Nicolay B. Johansen
3
Liste 1
2
Liste 1
Karin Kildedal
Jan Brødslev Olsen
Betina Jacobsen
Liste 1
Maria Appel Nissen
Pia Ringø
2
time master programmes
associated with the School
of political Science)
AAU
Metropol (vælges af og
på Metropol)
2
Frank Cloyd Ebsen
Inge Storgaard Bonfils
2
4
Politik
& administration og
samfundsfag
Revision
(Business Economics and
Auditing)
Steen Fryba Christensen
Xing Li
Søren Dosenrode
Anne Katrine Bislev
Bjørn Møller
Wolfgang Zank
Liste 2
Masteruddannelsen
Udsatte børn og unge
(Public Administration and
Social Science) Politik &
Lars Andersen
Jeppe Agger Nielsen
Liste 2
Kriminologi
Politik & Administration
og Samfundsfag
Michael Frederik Wagner
Liste 1
4
(Law)
ster programme in knowledge Based Social Work)
X
2
nology and Innovation and
e-Government)
Masteruddannelsen i
vidensbaseret Socialt
Arbejde (Part-time ma-
Henrik Find Fladkjær
Thomas Borup Kristensen
Reimer Ivang
Lars Gelsing
Michael Fast
2
4/8
Simon Laumann Jørgensen
Lene Dalsgaard
Stine Rasmussen
Andrej Christian Lindholst
Emmett Caraker
X
P
Information
Aalborg Universitet
Valget 2015
Valggruppe 3 (Studerende)
Aalborg University
Elections 2015
Coalition 3 (Students)
Samfundsøkonomi
(cand.oecon.)
2
Liste 1
3
Liste 1
Liste 2
Liste 3
4
Liste 1
4
Liste 1
(Economics)
Socialt Arbejde
(Social Work (Master))
Socialrådgiveruddannelsen
(Social Work (Certified))
Sociologi
(Sociology)
5/8
Finn Olesen
Mogens Ove Madsen
Mia Arp Fallov
Maja Lundemark Andersen
Merete Monrad
Lise Rytter Krogh
Finn Laursen
John Klausen
Kirsten Mejlvig
Jakob Skjøtt-Larsen
Anja Jørgensen
Anders Petersen
Claus D. Hansen
Lene Tølbøll
Rasmus Juul Møberg
Aalborg Universitet
Valget 2015
Valggruppe 3 (Studerende)
Aalborg University
Elections 2015
Coalition 3 (Students)
Studienævn (SUND)
Study Boards (SUND)
Studienævn (SUND)
Study Boards (SUND)
Repræsentationsområde #
Area of Representation
Medicin
(Medicine)
Listebetegnelse
Kandidater
List name
Candidates
Henrik Bøggild
1
Liste 2
(0)
Svend Birkelund
6
Liste 3
(0)
Sten Rasmussen
6
HST & KI
(4)
Stemmeprocent: 69,3
Blanke stemmer: 2
6
P
Liste 1
(0)
Stemmeprocent: 37,8 %
Blanke stemmer: 1
Sundhed, Teknologi og
Idræt
(Health, Technology and
Sports Science)
O
Trine Fink
Diana Stentoft
Stig Andersen
Mette Dencker Johansen
Tom Buur
Meg Duroux
Louiza Bohn Thomsen
Linda Pilgaard
X
5
X
10
3
10
2
13
2
3
2
Liste 1
(0)
Charlotte Overgaard
13
Liste 2
(1)
Kenneth Kruse Larsen
11
Liste 3
(7)
Pia Britt Elberg
Louise B. Pape-Haugaard
X
8
6
Liste 4
(1)
Lars Domino Østergaard
X
4
Liste 5
(9)
Ernest Nlandu Kamavuako
Erika Geraldina Spaich
X
6
11
6/8
Information
Aalborg Universitet
Valget 2015
Valggruppe 3 (Studerende)
Aalborg University
Elections 2015
Coalition 3 (Students)
Studienævn (TEKNAT)
Study Boards (TEKNAT)
Studienævn
(TEKNAT)
Repræsent.område
#
Area of Representation
Listebetegnelse
Kandidater
List name
Candidates
O
P
X
4
12
Study Boards (TEKNAT)
Institut for Arkitektur og
Mediateknologi (Department of Architecture, Design and Mediatechnology)
Arkitektur & Design
4
CREATE
(Architecture & Design)
Øvrige Institutter (remain-
2
I6
1
Liste 1
John Dalsgaard Sørensen
1
Liste 1
Lene Faber Ussing
1
Liste 1
Thomas Ruby Bentzen
(Transportation
Engineering, Aalborg)
1
Liste 1
Niels Agerholm
Lars Bolet
Esbjerg
1
Liste 1
Lars Damkilde
1
SBi 1
Stefan Christoffer Gottlieb
ing departments)
Structures, Materials
and Geotechnics &
Realibility, Dynamics
and Marine Engineering,
Aalborg
Architectural Engineering, Aalborg
Byggeri og anlæg
(Civil Engineering)
Water and Environment,
Aalborg
Veje og Trafik, Aalborg
København
Datalogi
(Computer Science)
5
Liste 1
3
ESN
(2)
Liste 1
(1)
Liste 2
(0)
Institut for Elektroniske
Systemer, Aalborg (Department of Electronic
Systems, Aalborg)
Stemmeprocent: 47,78 %
Blanke stemmer: 1
Institut for Elektroniske
Systemer, København
Elektronik & IT
(Electronics & IT)
Camilla Brunsgaard
Claus Lassen
Hans Isak Worre Foged
Nis Ovesen
Simon Wind
Anne Kirkegaard Bejder
Louise Møller Nielsen
(Department of Electronic
Systems, CPH)
Institut for Energiteknik,
Esbjerg (Department of
Energy Technology, Esbjerg)
1
Rasmus Lund Jensen
Lone Leth Thomsen
Tem Frank Andersen
Hans Hüttel
Ulrik Nyman
Anders Bruun
Ove Kjeld Andersen
Tom Søndergaard Pedersen
Tatiana Kozlova Madsen
11
Jan H. Mikkelsen
12
Liste 1
Henning Olesen
Thomas B. Moeslund
1
Institut for Arkitektur og
Medieteknologi, Aalborg
Energi
(Department of Architecture, Design and Mediatechnology)
1
Liste 1
Esbjerg
Aalborg
1
VIP Esbjerg NSN
(Energy)
VIP Aalborg NSN
4
Industri og Global Forretningsudvikling
(Industry and Global
Business Development)
6
Liste A
7/8
Matthias Mandø
Mads Pagh Nielsen
Henrik C. Pedersen
Birgitte Bak-Jensen
Tamas Kerekes
Jens Chr. Rauhe
Jens Henrik Andreasen
Thomas Ditlev Brunø
Torben Ole Andersen
Rikke V. Matthiesen
Astrid Heidemann Lassen
X
Information
Aalborg Universitet
Valget 2015
Valggruppe 3 (Studerende)
Aalborg University
Elections 2015
Coalition 3 (Students)
Aalborg
3
Liste 1
Niels Thomas Eriksen
Peter Roslev
Morten Christensen
Esbjerg
1
Liste 1
Morten Enggrob Simonsen
København
1
Liste 1
Peter Westermann
3
Liste 1
Carsten Jahn Hansen
Bent Hulegaard Jensen
Karsten Jensen
1
Liste 1
Henning Sten Hansen
1
Liste 1
Eva Maria Petersen
1
Liste 1
Jakob Gulddahl Rasmussen
Liste 1
Claus Brøndgaard Madsen
Liste 2
Martin Kraus
Liste 1
Rodrigo Ordoñez
Liste 1
(0)
Paolo Burelli
X
8
Lars Reng
X
11
Kemi, Miljø og Bioteknologi
(Biotechnology, Chemistry
and Environmental Engineering)
Landinspektøruddannelsen
(Land Management &
Surveying)
Aalborg
København
X
Fysik & Nanoteknologi
Matematik, Fysik og
Nanoteknologi
(Mathematics, Physics
and Nanotechnology)
(Physics and Nanotechnology)
Matematik, Matematikøkonomi og Matematikteknologi
(Mathematics, Mathematics-Economics and Mathematics-technology)
Institut for Arkitektur og
Medieteknologi, Aalborg
(Department of
Architecture, Design and
Mediatechnology, Aalborg)
Institut for Elektroniske
Systemer, Aalborg
(Department of Electronic
Systems, Aalborg)
2
1
Institut for Arkitektur og
Medieteknologi, Esbjerg
Medieteknologi
(Media Technology)
(Department of
Architecture, Design and
Mediatechnology, Esbjerg)
1
Institut for Arkitektur og
Medieteknologi,
København
(Department of
Architecture, Design and
Mediatechnology, CPH)
1
Medialogi København
(1)
Stemmeprocent: 88%
Blanke stemmer: 2
Institut for Elektroniske
Systemer, København
(Department of Electronic
Systems, CPH)
Planlægning og Geografi
1
Liste 1
Morten Falch
PG-SN
Kristian Olesen
Morten Lauge Pedersen
Thorkild Nielsen
Brian Vad Mathiesen
Martin Lehmann
6
(Planning and Geography)
BD+SD
uddannelserne
Institut for Læring og
Filosofi (Learning and
2
Liste 1
(Development and Planning)
3
PLAN på TANT
Øvrige (other)
1
Liste 1
Philosophy)
Teknoantropologi
(Technoanthropolgy)
Institut for Planlægning
8/8
Søsser Brodersen
Anders Buch
Maja Hojer Bruun
Stine Willum Adrian
Tom Børsen
Ulrik Jørgensen
Pernille Bertelsen
Mette Lübeck