Køge Bugt Motorvejen

E20
KØGE
BUG
TM
OT
OR
TÅS
TRU
VE
PVE
J
N
JE
SOLRØD
BYVEJ
JERSIE
31
E47
ne
ba
S-
mod Ringsted
J
YVE
ØLB
E20
E20
Ø
maglseleve
j
KA
R
MO LSL
SE UN
VE DE
J
CEM
VEJ ENT-
SOLRØD
STRAND
SYD FOR KARLSLUNDE
CENTERVEJ
4 m høj støjskærm er
opsat i 2014.
KARLSLUNDESTIEN /
KARLSLUNDE MOSEVEJ
Eksisterende støjvold er
forhøjet med 3 m i 2014.
TÅSTRUPVEJ
Broen er udskiftet og eksisterende støjskærm
er erstattet af ny 4 m høj skærm i 2014.
SOLRØD BYVEJ
Bro er udskiftet og taget i brug i januar 2015.
ROSKILDEVEJ
Broen udskiftes og ramper ombygges
i 2014-2016. Trafikken opretholdes.
Ølsemaglevej
Bro rives ned XX, og Banedanmark bygger ny stibro fra XX.XX.XXXX til XX.XX.XXXX
KØGE
BUGT
Køge Nord Station
Banedanmark bygger den nye Køge Nord Station,
som føres over motorvejen, i 2016-2018.
Banen under motorvejen
Den nye bane København-Ringsted
føres under motorvejen 2016-17.
32
LYN
GV
EJ
CO
ZA RD
VE O
J -
Sba
ne
EG
ED
ES
VE
J
LYNGVEJ
Broen udskiftes fra midt i 2015
til slutningen af 2016.
ØLBYVEJ
Eksisterende bro hæves i
1. kvartal 2017. Vejen lukkes
i forbindelse med arbejdet.
ÅS
VE
J
Ny b
ane
EGEDESVEJ
Nyt tilslutningsanlæg etableres
med nord- og sydvendte ramper.
Vejen lukkes fraLILLE
starten af 2014
til juni 2015. SKENSVED
30
KØ
BE
NH
AV
NS
VE
J
EJ
EV
ILD
SK
RO
TÅST
RUP
VEJ
ENGSTRUPVEJ
Broen er udskiftet
og åbner i maj 2015.
Motorvej
Øvrige veje
Eksisterende S-bane
Ny bane København Ringsted
KARLSLUNDE
Sba
ne
KA
RLS
LUN
DE
LAN
DE
VE
J
KARLSLUNDE MOSEVEJ
Broen er udbygget og
ramperne til og fra de to
rastepladser ved Karlslunde
ombygget og taget i brug i
december 2014.
29
Ny
ba
ne
KA
CE RLSL
NT
U
ER NDE
VE
J
TUNE LANDEVEJ /
MOSEDE LANDEVEJ
Broen er udskiftet og taget
GREVE i brug i december 2014.
DE
SE EJ
MO DEV
N
LA
Aktiviteter på projektet rev. 27.02.2015
EJ
NE EV
TU AND
L
Køge Bugt
Motorvejen
GR
EV
EL
AN
DE
VE
J
N
ØLBY
LYNG
LYNG
VEJ
MUNKEAGEREN - LYNGVEJ
Ny 4 m høj støjskærm opsættes langs boligområdet i 2015-2016.
LYNGVEJ - ØLBYVEJ
Langs boligområdet ved Karlemosevej og langs kolonihaverne
ved Havrelyngen opsættes en ny 4 m høj støjskærm i 2015-2016.