Klicka här för att öppna katalogen. (Högerklicka och

SPECIALPEDAGOGISKA LÄROMEDEL
2015
Bokverkstan’
Specialpedagogiska läromedel
Läromedel för lustfyllt lärande
Bokverksta’n Förlag är förlaget för specialpedagogiska läromedel.
Våra läromedel är framtagna i första hand för elever med olika
inlärningssvårigheter eller funktionsnedsättningar.
Denna katalog inehåller ett urval av våra läromedel. För mer information
om dessa och om vårt övriga sortiment, besök vår webbshop,
www.bokverkstan.se eller gå in på www.bokprov.se.
Det går också att se många av våra läromedel vid Specialpedagogiska
Skolmyndighetens läromedelsutställningar som finns i anslutning till
myndighetens kontor. För adress och öppettider se www.spsm.se.
Köp av digitala läromedel och kopieringsunderlag
Digitala läromedel nås via www.pedagogiskabokhyllan.se
Vid köp skickas ett mail med inloggningsuppgifterna.
Mailet skickas till den adress som uppgavs vid beställningen.
Ange därför en relevant mailadress.
Adress till inloggningssidan är www.pedagogiskabokhyllan.se
Det skickas alltid både student och lärarinloggning.
Vissa läromedel, tex kopieringsunderlag innehåller inget studentmaterial
och då är studenthyllan tom. Vid framtida köp av andra läromedel som
distribueras via pedagogiskabokhyllan används samma inloggningar.
Förvara därför inloggningsuppgifterna på ett sådant sätt att alla berörda
lärare på skolan har åtkomst till dessa.
Kontakt:
Kundtjänst:
019-20 69 40
[email protected]
(beställningar, fakturafrågor)
Redaktion:
019-12 36 54
[email protected]
(frågor om våra läromedel, support digitala läromedel)
Har du önskemål om nya läromedel eller en läromedelsidé, tveka inte
att kontakta redaktionen.
Alla våra material är kopieringsskyddade med ett fåtal undantag och
kopiering är endast tillåten enligt gällande kopieringsavtal.
Innehåll
NYHET
Nytt material
Digitalt material
Svenska4
Inlärning Träning
Engelska 13
Kartläggning30
Idrott och Hälsa
Tal - Språk
Kommunikation
31
Hem och
Konsumentkunskap
32
Matematik
16
17
30
Träningsskolan 21
Gymnasiesärskolan
övrigt33
Vardagsaktiviteter
Verklighetsuppfattning22
GySär/SärVux
Yrkesprog.33
Samhällsorienterande23
Estetisk34
Naturorienterade
27
Testa några av våra digitala läromedel på www.pröva.nu !!
SVENSKA
Bli en läsare
NYHET
Med läsinlärning i 7 steg
Bli en läsare är ett nytt heltäckande läsinlärningsmaterial riktat till äldre elever tex:
• Elever på mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet med läs- och skrivsvårigheter/
dyslexi och andra i inlärningssvårigheter.
• Elever i grundsärskolan, gymnasiesärskolan och särvux.
• Sfi- undervisning
Det är ett redskap för att utveckla läsförmågan till läsning med bra flyt och god
läsförståelse.Läsmaterialet behandlar enbart ljudenlig läsning förutom frekventa småord.
Fokus sätts på såväl en mycket strukturerad träning på sambandet språkljud och
bokstavstecken som en mycket strukturerad avkodningsträning – från högläsning och
förståelse av enstaka ord med 2-3 ljud till läsning och förståelse av längre texter.
Inlärningen förstärks genom skrivövningarna och datorövningarna. Läromedlet bygger
på metoden Läsinlärning i 7 steg utvecklad av Maj J Örtendal. Grundidén är att man
tränar fonemisk medvetenhet och läsinlärning parallellt.
De 7 stegen är:
Steg 1 – Ljudsegmentering
Steg 2 – Ljudsyntes
Steg 3 – Bygga/skriva orden
Steg 4 – Läsa orden
Läs 1, Läsinlärning i 7 steg
Bestnr: 87139-81-9
Pris: 60 :–
Steg 5 – Samtala om ordens betydelse
Steg 6 – Upprepad läsning
Steg 7 - Hemuppgift
Arbetsgången i Bli en läsare stämmer väl överens med slutsatser i SBU: s (Statens
beredning för medicinsk utvärdering) rapport ”Dyslexi hos barn och ungdomar”. En av
slutsatserna är följande: Citat – Om barn med dyslexi får öva kopplingen mellan
språkljud (fonem) och bokstäver (grafem) på ett strukturerat sätt, förbättras deras
läsförmåga, stavning, läsförståelse, läshastighet och förmåga att uppmärksamma språkets
ljudmässiga uppbyggnad (fonologisk medvetenhet).
Bli en läsare består av ett paket med:
• Läseböcker och skrivböcker på tre nivåer (1 ex. av varje bok)
• Lärarhandledning med anvisningar till alla sidor i läseböcker och skrivböcker
Läs 3, Läsinlärning i 7 steg
Bestnr: 87139-83-3
Pris: 85 :–
Skriv 1, Läsinlärning i 7 steg
Bestnr: 87139-84-0
Pris: 45:–
Skriv 2, Läsinlärning i 7 steg
Bestnr: 87139-85-7
Pris: 50:–
Skriv 3, Läsinlärning i 7 steg
Bestnr: 87139-86-4
Pris: 50 :–
• Kopieringsunderlag
• Markörkort och bokstavskort
• Datorövningar – sex program A – F
Bokstavskort och markörer
Bestnr: 87727-13-9
Pris: 140 :–
A – Sambandet språkljud och bokstavstecken
B – Fonologisk träning i fyra steg
C – Två slags vokalljud
D – Träning med flashcard-metoden
E – Ljudförväxlingar
F – Läsflyt genom upprepad läsning
Läs 2, Läsinlärning i 7 steg
Bestnr: 87139-82-6
Pris: 85 :–
4
Bli en läsare grundpaket
Läromedelspaket ink. onlinematerial
Bestnr: 87139-87-1
Pris: 1990 :–
Lätt att läsa för vuxna
I serien ”Lätt att läsa för vuxna”, ingår 10 titlar
Det är lättlästa historier skrivnna för vuxna.
I serien ingår:
• Amina och Dallila - handlar om mötet mellan två kvinnor.
• Mats bakar - Mats bakar en sockerkaka när han ska få besök.
• Erik och Ali spelar fotboll - handlar om mötet mellan två familjer.
• Evas halsband - det blir inbrott i familjens lägenhet.
• Fatima fyller år - Fatima bjuder in till fest och får en oväntad present.
• Karin tvättar - en strumpa råkar hamna i fel tvättkorg.
• Midsommarfest - handlar om två familjer som möts på en midsommarfest.
• Mormor berättar - mormor berättar för barnbarnen hur det var förr.
• Muni och hans familj - Munis familj kommer till Sverige och får uppleva vintern.
• Nimo flyger - handlar om varför Nimo vill flyga.
Texterna i i serien Lätt att läsa för vuxna har till största delen ljudenlig stavning
men en del frekventa ljudstridiga ord förekommer. Varje sida har 1-3 meningar.
Innehållet i texterna anknyter genomgående till erfarenheter och vardagssitiuationer
som går att relatera till för läsaren.
För illustrationer svarar Eva MarieWadman, E&T Wadman AB.
Till alla häften i serien Lätt att läsa för vuxna finns lärarhandledning, frågor och
diskussionsuppgifter som pdf. Hämtas på www.bokverkstan.se
Amina och Dallila
Bestnr: 87139-70-3
Pris: 55 :–
Muni och hans familj
Bestnr: 87139-78-9
Pris: 55 :–
Mats bakar
Bestnr: 87139-70-3
Pris: 55 :–
Nimo flyger
Bestnr: 87139-79-6
Pris: 55 :–
Erik och Ali spelar fotboll
Bestnr: 87139-72-7
Pris: 55 :–
Lätt att läsa för vuxna, hel serie
Bestnr: 87139-80-2
Pris: 440 :–
Evas halsband
Bestnr: 87139-73-4
Pris: 55 :–
Fatima fyller år
Bestnr: 87139-74-1
Pris: 55 :–
Karin tvättar
Bestnr: 87139-75-8
Pris: 55 :–
Midsommarfest
Bestnr: 87139-76-5
Pris: 55 :–
Mormor berättar
Bestnr: 87139-77-2
Pris: 55 :–
5
NYHET
Materialet är delvis reviderat 2012.
Författare: Siw Hagnäs
Illustratör: Hans Albrechtsson
Nu ska vi läsa om Anna, Läsebok I
Bestnr: 86147-41-9
Pris: 105 :-
Bokstavsböckerna
Ett läromedel för den grundlägande
läs- och skrivinlärningen med långsamstegring av svårighetsgraden. De nio första
häftena presenterar vokalerna. De följs av
konsonanthäften där samman ljudning
tränas. Målet är att eleven ska kunna läsa,
förstå och skriva ord och meningar med
både ljudenligt stavade ord och ord med
dubbeltecknad konsonant.
1987, 2002 3:e uppl.
Författare och illustratör: Eva Häggström
Hel serie 23 häften + lärarhandledning
Bestnr: 85513-93-2
Pris: 500:–
Vokaler 9 häften + lärarhandledning
Bestnr: 85513-94-9
Pris: 229 :–
Konsonanter 14 häften +
lärarhandledning
Bestnr: 85513-95-6
Pris: 343 :–
Primärt utvecklat för elever med
utvecklingsstörning.
fristående. Ett material där ordbilder används som läsinlärningsmetod. Det innebär
att varje ordbild ska kännas igen och
identifieras som en helhet. Samtliga ord är
illustrerade med stöd-tecken.
Författare: Eva Eriksson
Nu ska vi läsa om Anna,
Arbetsbok I
Bestnr: 86147-42-6
Pris: 93 :-
Jag vill läsa
Bestnr: 85893-18-8
Pris: 216 :–
Min Alfabetsbok
Bestnr: 86147-43-3
Pris: 80 :-
Jag läser om staden
Bestnr: 85893-17-1
Pris: 216 :–
Lärarhandledning till
Nu ska vi läsa om Anna
Bestnr: 86147-44-0
Pris: 185 :Nu ska vi läsa om Anna, Läsebok II
Bestnr: 86147-45-7
Pris: 105 :Nu ska vi läsa om Anna,
Arbetsbok II
Bestnr: 86147-46-4
Pris: 93 :Språkboken Anna
Bestnr: 86147-47-1
Pris: 105 :Lärarhandl. till Språkboken Anna
Bestnr: 86147-48-8
Pris: 159 :Annaspelet, del 1 (ord+bild)
Bestnr: 86147-49-5
Pris: 287 :Annaspelet, del 2 (spelplattan)
Bestnr: 86147-50-1
Pris: 205 :-
Jag läser om resor
Versal version:
Bestnr: 7176-5
Pris: 216 :–
Gemen version:
Bestnr: 6914-4
Pris: 216 :–
Jag läser mer
Bestnr: 2148-1
Pris: 216 :–
Jag läser ännu mer Lärarhandledning +
Arbetsbok
Bestnr: 633-4597-5
Pris: 158 :–
Jag läser ännu mer Arbetsbok
Bestnr: 633-4624-8
Pris: 42 :–
Jag vill läsa Hela Serien
Bestnr: 86147-39-6
Pris: 1050 :–
Annaspelet, del 3 (bild)
Bestnr: 86147-51-8
Pris: 267 :Annaspelet, hel sats (1,2 och 3)
Bestnr: 86147-52-5
Pris: 666 :Utveckling av de
språkliga funktionerna
Bestnr: 86147-53-2
Pris: 264 :Utveckling av de språkliga…
inkl. Annaspelet 1 och 2
Bestnr: 86147-54-9
Pris: 715 :-
Arbetsbok I-VI
Det alternativa läromedlet Anna, för tal,
läsning och skrivning. Ett läs- och skrivinlärningsläromedel utvecklat av Siw Hagnäs. För att pedagoger ska kunna möta
olikheter behövs en mångfald av läsläror.
ANNA-materialet är en språkmodell som
ringar in helheten d.v.s. språklig träning,
uppbyggnad av ord och begrepp samt
läs- och skrivträning som sker parallellt.
Anna-materialet är det enda läromedlet
som utgår från hela talade uttryck där
samtliga språkliga komponenter ingår.
Jag läser mer
Eva Eriksson
*AGLËSEROMRESOR
%VA%RIKSSON
Författare: Birgitta Palmerz
Illustratör: Birgitta Palmerz
FJÄLLEN
Nu ska vi läsa om Anna
En serie arbetsböcker med högfrekventa
enkla ord och meningar. Varje häfte har
16 sidor med varierande övningar för att
arbetet ska bli överkomligt för elever med
inlärningsproblem.
Jag vill läsa-serien
En läsinlärningsserie som bygger på anvädande av ordbilder. Materialet är i stigande
svårighetsgrad. Mapparna kan även användas
6
Arbetsbok I
Bestnr: 85513-25-3
Pris: 62 :–
Arbetsbok II
Bestnr: 85513-26-0
Pris: 62 :–
Arbetsbok III
Bestnr: 85513-27-7
Pris: 62 :–
Arbetsbok IV
Bestnr: 85513-28-4
Pris: 62 :–
Arbetsbok V
Bestnr: 85513-29-1
Pris: 62 :–
Arbetsbok VI
Bestnr: 85513-30-7
Pris: 62 :–
Hela serien Arbetsbok I-VI
Bestnr: 85513-31-4
Pris: 313 :–
Pluralövningar 1-6
I dessa häften övas svenskans pluralformer.
Syftet är att elever med svenska som andra
språk blir medvetna om vilka pluralformer
som finns i svenska språket.
1988, delvis reviderade 2006
Författare och illustratör: Birgitta Palmerz
Pluralövningar 1
Bestnr: 85513-18-5
Pris: 62 :–
Från A till Ö
Varierande övningar för träning i att hitta i ordlista. Tillgång till Lilla ordlistan av
Lagman-Lagman (A & W)
bör finnas. Början av häftet ägnas åt alfabetisk ordning med successiv ökning
av svårighetsgrad. Eleven kan starta vid det
moment som han/hon behöver träna.
1984, 1994 2:a uppl.
Författare: Sonia Andersson
Illustratör: Henry Svahn
Pluralövningar 2
Bestnr: 85513-19-2
Pris: 62 :–
Från A till Ö
Bestnr: 85893-09-6
Pris: 93 :–
Pluralövningar 3
Bestnr: 85513-20-8
Pris: 62 :–
Primärt utvecklat för elever med utvecklingsstörning från 10 år.
Pluralövningar 4
Bestnr: 85513-21-5
Pris: 62 :–
Djur
I första häftet gäller det att öva in hur
ordbilden för djuret ser ut. I andra häftet
ställs ja och nej-frågor till djurbilderna.
I tredje häftet ska eleven skriva vad djuret
heter. Om eleven tycker att det är svårt, låt
eleven ”tjuvtitta” i de tidigare häftena.
Kopiera bilderna i det första häftet och gör
ett memory för att öva bild-ordbild
ytterligare.
Pluralövningar 5
Bestnr: 85513-22-2
Pris: 62 :–
Pluralövningar 6
Bestnr: 85513-23-9
Pris: 62 :–
1981, delvis reviderade 2006
Författare: Birgitta Palmerz
Illustratör: Birgitta Palmerz
Handalfabetsboken
Djur, övningsbok 1
A4, 8 s, sv/v, häftad
Bestnr: 85513-14-7
Pris: 42 :–
Djur, övningsbok 2
A4, 8 s, sv/v, häftad
Bestnr: 85513-15-4
Pris: 43 :–
Djur, övningsbok 3
A4, 8 s, sv/v, häftad
Bestnr: 85513-16-1
Pris: 43 :–
Hela serien Djur 1-3
Bestnr: 85513-17-8
Pris: 113 :–
Varje bokstav presenteras på ett uppslag,
med versal, gemen och med handalfabetstecken. Även pictogramsymbol med
begrepp som börjar på den aktuella
bokstaven och en rimvers presenteras till
varje symbol.
Prepositioner
En arbetsbok med högfrekventa enkla
ord och meningar som övar de vanligaste prepositionerna: till, från, över, under,
bakom, framför,i och på.
Författare och illustratör: Birgitta Palmerz
Prepositioner
Bestnr: 85513-33-8
Pris: 54 :–
1992
Författare: Anita Johansson
Teckenillustratör: Inger Edwall
Handalfabetsboken
Bestnr: 85893-14-0
Pris: 52 :–
Primärt utvecklat för elever med
utvecklingsstörning.
7
Författare: Inez Degerman
Illustratör: Margareta Östlund-Broquist
Meningen med punkt
Bestnr: 85893-29-4
Pris: 50 :–
Primärt utvecklat för vuxna elever med
utvecklingsstörning.
Träna mera 1, 2, 3
Författare: Lars-Olof Frisk Illustratör: Henry
Svahn
Träna mera 4, 5
Författare: Eva Häggström Illustratör: Henry
Svahn
Träna mera 1
Bestnr: 85893-55-3
Pris: 53 :–
Träna mera 2
Bestnr: 85893-56-0
Pris: 53 :–
Litet av varje
Träna mera 3
Bestnr: 85893-57-7
Pris: 53 :–
Något mer ”vuxna” fortsättningar
på häftena Svenskbygge A, B och C.
Böckerna innehåller rimövningar,
övningar med ordlista, ordkunskap,
faktasökning ur aktuella texter och träning
att hitta i innehållsförteckningar,
register och tabeller. Facit till böckerna
finns att hämta som PDF vid respektive
artikel på www.bokverkstan.se
Författare: Arne Gidlund
Litet av varje 1
Bestnr: 85893-22-5
Pris: 57 :–
Litet av varje 2
Bestnr: 85893-23-2
Pris: 57 :–
Litet av varje 3
Bestnr: 85893-24-9
Pris: 57 :–
Litet av varje 4
Bestnr: 86147-63-1
Pris: 57 :–
Träna mera 4
Bestnr: 85893-58-4
Pris: 53 :–
Träna mera 5
Bestnr: 85893-59-1
Pris: 53 :–
Svensk grammatik
Elevmaterialet går igenom sats- och
formlära. Materialet är lämpligt som
repetition eller komplettering vid
nyinlärning. Enkla arbetsuppgifter i stor
stil till varje avsnitt.
Primärt utvecklat för vuxna elever med
utvecklingsstörning från 10 år.
Författare: Barbro Bysner
Illustratör: Chris Lundin Mattsson
Svenska gramatik
Bestnr: 85893-41-6
Pris: 95 :–
Primärt utvecklat för elever med
perceptionssvårigheter/rörelsehinder
14 år och uppåt.
Primärt utvecklat för elever med utvecklingsstörning från 13 år.
Svenskbygge A, B och C
De tre arbetsböckerna behandlar vanligast
förekommande ordklasser, substantiv, verb
och adjektiv med övningar i läsförståelse
och informationshämtning. Häftena kan
användas i valfri ordningsföljd.
Författare: Arne Gidlund
Illustratör: Henry Svahn
Svenskbygge A
Bestnr: 85893-42-3
Pris: 64 :–
Mening med punkt
En bok för elever som behöver träna
upp den språkliga medvetenheten
och språkkänslan. Uppgifterna stimulerar till samtal kring språket och språkets
användning. Momenten är språkets innehåll och form, meningsbyggnad, lyssna
och sätta punkt. Materialet består av både
elevhäfte och lärarhandledning.
Svenskbygge B
Bestnr: 85893-43-0
Pris: 64 :–
Träna mera
I träna meraböckerna tränar eleven ljudsäkerhet, noggrannhet i avläsning och självständigt arbetssätt på elementär nivå. På
ena sidan kombineras bild och text. Andra
sidan ger möjlighet till skrivövningar för
att förstärka inlärningen. Ljudenlig stavning.
8
Svenskbygge C
Bestnr: 85893-44-7
Pris: 64 :–
Primärt utvecklat för elever med utvecklingsstörning från 10 år.
Svenska uttryck
text: Kristina Pressfeldt-Lebenberg
illustrationer: Lasse Kantola
Kartläggning Svenska
Detta material kartlägger grundläggande
färdigheter i svenska. Det är ett kvalitativt
verktyg som på kort tid upptäcker och ger
en samlad och tydlig bild kring eventuella
svårigheter inom svenska. Materialet är
enkelt att både arbeta med och att administrera.
Till materialet hör:
Lärarhandledning med beskrivning av
genomförandet av de olika uppgifterna.
Protokoll för dokumentation av resultat.
Protokollet finns både i pdf och som excelfil. Kartläggningsuppgifter som kopieringsunderlag.
Svenska uttryck
Svenska uttryck är inte alltid så lätta att förstå, speciellt inte om man har svenska som
andra språk. I de här små uppslagsböckerna förklaras en mängd svenska uttryck.
En del av uttrycken illustreras dessutom
med roliga bilder.
Han slet hund i många år
Bestnr: 85893-13-3
Pris: 144 :–
2003
Författare: Kristina Pressfeldt-Lebenberg
Illustratör: Lasse Kantola
Låt inte gräset gro under fötterna
Bestnr: 85893-28-7
Pris: 151 :–
1995
Författare: Kristina Pressfeldt-Lebenberg
Illustratör: Kajsa Lindh
Att använda svenska
är ett nytt läromedel i svenska för gymnasiesärskolan ”Att använda svenska” består
av fyra delar där varje del utgår från ett
tema. Del 1 behandlar ”Jag” självkänsla,
att växa som person. Del 2 har som tema
”Ungdomsliv” fritid, sociala situationer, att
hitta en plats i ungdomskulturer. Del 3 har
temat ”Världen”. Politik, begrepp relaterade
till omvärlden behandlas. Del 4 fokuserar
på”Vuxenliv”, tex frågor runt jobb och flytta
hemifrån. “Att använda svenska” finns både
som bok och som digitalt läromedel. De
fyra tryckta böckerna är på ca 80 sidor var.
2014
Författare: Pia Witt
Kartläggning Svenska
Kopieringsunderlag 51 s
Handledning som pdf
Bestnr: 87139-88-8
Pris: 350 :–
2014
Författare: Catrin Ankh
Illustratör: Cecilia Lundh
Att använda svenska 1
Bestnr: 87139-49-9
Pris: 95 :–
Bestnr: 87139-53-6 (DIGITAL)
Pris: 95 :– elevlicens 12 mån
Trevlig träning med trassliga ljud
I häftet tränas konsonantmöten. Varje sidaägnas åt en speciell kombination som sm-,
sl-, bl-, osv. Sidan innehåller sex meningar
med samma konsonantförbindelse och
därtill bilder som ökar läsförståelsen.
1983, 2003 4:e uppl. Författare: Lars-Olof
Frisk Illustratör: Henry Svahn
Trevlig träning med trassliga ljud
Bestnr: 85893-54-6
Pris: 51 :Primärt utvecklat för elever med utvecklingsstörning från 10 år.
Att använda svenska 2
Bestnr: 87139-50-5
Pris: 95 :–
Bestnr: 87139-54-3 (DIGITAL)
Pris: 95 :– elevlicens 12 mån
Att använda svenska 3
Bestnr: 87139-51-2
Pris: 95 :–
Bestnr: 87139-55-0 (DIGITAL)
Pris: 95 :– elevlicens 12 mån
Att använda svenska 4
Bestnr: 87139-52-9
Pris: 95 :–
Bestnr: 87139-56-7 (DIGITAL)
Pris: 95 :– elevlicens 12 mån
9
Så mycket jobb för en tjuga
och en skitmobil
Svenska Martin, 14 år, är på väg hem när
han plötsligt blir överfallen. Martin blir
svårt skadad och hamnar på sjukhus. ”Så
mycket jobb för en tjuga och en skitmobil” är en berättelse som handlar om hur
osäkerhet, rädsla och och oförmåga att
säga nej leder till våld och hot. Denna bok
kan läsas som vilken bok som helst. Den
kan också användas i skolan. Den passar
både inom svenskämnet och i något temaarbete. Syftet är att väcka diskussion och
medvetenhet kring våld och kamratskap.
Det finns diskussionsuppgifter att hämta
på ”Bokverkstans” hemsida.
2013
Författare: Cristina Eklund
Illustratör:
Så mycket jobb för en tjuga och en
skitmobil
Bestnr: 86147-55-6
Pris: 75 :-
Bä, bä vita lamm, flano
Illustratör: Anna Greta Sanner Persson
Teckenillustratör: Gunilla Olsson
Bestnr: 85513-97-0
Pris: 98 :–
De tre bockarna Bruse, flano
Illustratör: Sören Birkhammar
Bestnr: 85513-98-7
Pris: 98 :–
En dag …
Böckerna ”En dag” är en serie om 10
böcker med lättläst text, inspirerande foton
och personliga illustrationer. Böckerna är
indelade i kapitel och är främst tänkta att
läsas av ungdomar och vuxna på egen
hand. De ska ge träning i läsning, men
också inspirera läsaren att formulera sig
själv både muntligt och skriftligt. Innehållet
i varje bok ska kunna relatera till läsarens
vardag så att han/hon kan beskriva liknande dagar/händelser. Bilderna i böckerna
kan också användas som utgångspunkt för
egna berättelser. Läsaren kan också välja ut
ord och förklara dem eller ge alternativ.”
Vi är tjugoåtta!
Varje bokstav i alfabetet representeras av
en tonåring. Tonåringen presenteras med
ett finurligt rim och halvsides färgillustration. Ungdomarna kan känna igen sig
själva och sin tid i både text och bild och
blir på ett fantasifullt sätt förtrogna med
alfabetets bokstäver. På pärmarnas insida
finns även handalfabetet.
2001
Författare och illustratör: Eva Jonsson
2008
Författare: Kerstin Lindblad
Form och foto: Misse N Josefsson
Vi är tjugoåtta!
Bestnr: 85893-62-1
Pris: 116 :–
En dag i bageriet
Bestnr: 7763-142-2
Pris: 55 :-
Primärt utvecklat för elever med utvecklingsstörning 14 år och uppåt.
En dag på en bondgård
Bestnr: 7763-170-5
Pris: 55 :-
En dag i mina kvarter
Bestnr: 7763-144-6
Pris: 55 :-
En dag på sjön
Bestnr: 7763-171-2
Pris: 55 :En dag på spaning efter våren
Bestnr: 7763-143-9
Pris: 55 :En dag i världens växthus
Bestnr: 7763-141-5
Pris: 55 :-
Den lilla björnen och hans mamma,
teckenstöd
Teckenillustratör: Gunilla Olsson
Bestnr: 85893-01-0
Pris: 72 :–
Dummerjöns, flano
Illustratör: Annette Rydström-Vollrathson
Bestnr: 85893-03-4
Pris: 98 :–
Gluffgrytan, flano
Illustratör: EGluGva Skåreus
Bestnr: 85893-10-2
Pris: 98 :–
En dag hos en glasblåsare
Bestnr: 7763-173-6
Pris: 55 :-
En dag i en saluhall
Bestnr: 7763-172-9
Pris: 55 :-
Den lilla björnen och hans mamma,
flano
Omarbetning: Trinidad Rivera,
Maria Guadalupe Fuentes
Illustratör: Ronny Yeber
Textblad med svensk respektive spansk
text för flerspråkliga barn
Bestnr: 85893-00-3
Pris: 98 :–
Dummerjöns, teckenstöd
Teckenillustratör: Gunilla Olsson
Bestnr: 85893-04-1
Pris: 72 :–
En dag i en främmande stad
Bestnr: 7763-174-3
Pris: 55 :-
En dag på ett museum
Bestnr: 7763-145-3
Pris: 55 :-
De tre bockarna Bruse, teckenstöd
Teckenillustratör: Patric Larsson
Bestnr: 85513-99-4
Pris: 72 :–
Guldlock och de tre björnarna, flano
Illustratör: Eva Skåreus
Bestnr: 85893-11-9
Pris: 98 :–
Flanosagor
En samling traditionella folksagor från
olika länder presenterade som flano-sagor.
Som flanomaterial finns också några kända
visor, ramsor och tidsmaterial. Materialet
ger elever i alla åldrar möjlighet till fritt
berättande på det talade, det tecknade och
det teckenstödda språket. Alla material
består av färgbilder på klippark i A3-format. Textark samt fästark medföljer. De
flesta sagorna finns i separata häften med
teckenstöd.
A3, färg
Bulleribasius, flano
Illustratör: Eva Skåreus
Teckenillustratör: Gunilla Olsson
Bestnr: 85513-96-3
Pris: 137 :–
10
Gumman och bocken, flano
Illustratör: Eva Skåreus
Bestnr: 85893-12-6
Pris: 98 :–
Herr Gurka och hans kamrater, flano
Visor av Lennart Hellsing
Illustratör:
Eva Skåreus
Teckenillustratör:
Gunilla Olsson
Bestnr: 85893-15-7
Pris: 137 :–
Koka soppa på en spik, flano
Illustratör: Eva Skåreus
Bestnr: 85893-20-1
Pris: 98 :–
Koka soppa på en spik, teckenstöd
Teckenillustratör: Gunilla Olsson
Bestnr: 85893-21-8
Pris: 72 :–
Mästerkatten i stövlar, flano
Illustratör: Monica Sahlin
Bestnr: 85893-32-4
Pris: 98 :–
Mästerkatten i stövlar, teckenstöd
Teckenillustratör: Patric Larsson
Bestnr: 85893-33-1
Pris: 124 :–
Prinsessan på ärten, flano
Författare: H. C. Andersen
Bearbetning: Sven Olausson
Illustratör: Annette Rydström-Vollrathson
Bestnr: 85893-37-9
Pris: 98 :–
Prinsessan på ärten, teckenstöd
Teckenillustratör: Patric Larsson
Bestnr: 85893-38-6
Pris: 72 :–
Rödluvan och vargen, flano
Illustratör: Eva Skåreus
Bestnr: 85893-39-3
Pris: 98 :–
Rödluvan och vargen, teckenstöd
Teckenillustratör: Gunilla Olsson
Bestnr: 85893-40-9
Pris: 72 :–
Kopieringsunderlag i svenska
Ett kopieringsunderlag att skriva ut och
sätta ihop till nio häften med läs- och
skrivövningar. I de enklaste häftena gäller
det bara att känna igen ordbilder. I andra
häften ges bokstäverna som behövs för
att skriva ordet. I Ordkunskapshäftena ska
ord paras ihop med rätt bild. I ett häfte ska
eleven läsa och sedan måla bilden med rätt
färg. Sätt gärna in ett utskrivet häfte i taget
i en plastmapp så eleverna kan hålla reda
på alla papper.
2012
Författare o illustratör: Birgitta Palmertz
Kopieringsunderlag i svenska
A4, 83 s, färg, kopieringsunderlag
Bestnr: 86147-95-2
Pris: 412 :–
Tvåordssatser
Ett kopieringsunderlag som kan skrivas ut
bestående av tre serier med vardera fyra
häften med läs- och skrivövningar. Alla
sidor i hela materialet innehåller bara tvåordssatser. I första häftet i alla serie paras
bild ihop med rätt text. Det andra häftet
innehåller ja- och nejfrågor. I det tredje
häftet ska eleven skriva svaren på frågor
såsom ”Vem målar? I det fjärde häftet ska
eleven skriva meningen som övats själv.
Sätt gärna in ett utskrivet häfte i taget i en
plastmapp så eleverna kan hålla reda på
alla papper.
2012
Författare o illustratör: Birgitta Palmertz
Tvåordssatser
A4, 110 s, färg, kopieringsunderlag
Bestnr: 86147-98-3
Pris: 412 :–
Sötgröten, flano
Illustratör: Peter Zacsko
Bestnr: 85893-45-4
Pris: 98 :–
12 små berättelser med enkla texter
Sötgröten, teckenstöd
Teckenillustratör: Patric Larsson
Bestnr: 85893-46-1
Pris: 72 :–
Tidsramsor och räknetramsor, flano
Illustratör: Eva Skåreus
Bestnr: 85893-53-9
Pris: 98 :–
Vargen och de sju killingarna, flano
Illustratör: Eva Skåreus
Bestnr: 85893-61-4
Pris: 98 :–
6 år och uppåt.
HELA serien:
Sagor teckenstöd, 8 häften
Bestnr: 86147-31-0
Pris: 443 :–
HELA serien:
Flanosagor, 16 st
Bestnr: 86147-30-3
Pris: 1235 :–
Powerpointbildspel
Birgitta Palmertz
Lätta boken 1-5
Ett kopieringsunderlag till fem arbetshäften. Svårighetsgraden i häftena stegras inte
och innehåller högfrekventa enkla ord och
meningar. De längsta meningarna består
av fyra ord. Materialet är skrivet med stora
bokstäver, men kan också användas till
att låta eleverna istället skriva meningarna
med små bokstäver – men komma ihåg begynnelsebokstaven som ska vara stor och
sist en punkt. I häftena uppmanas eleverna
att måla en del bilder.
Små berättelser
Små berättelser består av 12 historier med
enkel text att läsa på dataskärmen. Bild och
text visas på hela skärmen utan störande
omgivning. Det går naturligtvis också bra
att visa ”böckerna” med hjälp av en digital
skrivtavla inför en grupp elever.
För att använda bildspelen fordras att PowerPoint finns installerat på aktuell dator.
2012
Författare o illustratör: Birgitta Palmertz
A4 liggande, 75 s, färg, kopieringsunderlag
2012
Författare o illustratör: Birgitta Palmertz
PowerPoint bildspel
Lätta boken 1-5
Bestnr: 86147-97-6
Pris: 412 :–
Små berättelser
Bestnr: 87139-16-1
Pris: 650 :–
11
Läsövningar på dataskärm
Detta läsmaterial består av åtta interaktiva PowerPoint-bildspel som visas på en
dataskärm eller på en interaktiv skrivtavla.
Dessa bildspel bör visas av en vuxen (pedagog) som använder bildspelet till utgångspunkt för samtal för att utöka elevens begrepp och ordförråd. Av den anledningen
finns det inget ljud i dessa läromedel. I de
flesta av dessa bildspel gäller det att para
ihop en bild med en passande mening.
För ett samtal om bilden och låt eleven/
eleverna läsa alla meningarna för att sedan
klicka på den rätta meningen. Några av
bildspelen består av bara tvåordssatser,
men det finns även lite svårare.
För att använda bildspelen fordras
att PowerPoint finns installerat på
aktuell dator.
2012
Författare o illustratör: Birgitta Palmertz
Läsövningar på dataskärm
PowerPoint bildspel
Bestnr: 86147-96-9
Pris: 412 :–
NYHET
Öppna dörren
”Öppna dörren till svenska språket är
avsett för elever utan några kunskaper i
svenska språket. Materialet är indelat i5
teman. Genom många bilder, underlättas
förståelsen. .
Materialets delar är:
- Presentation och kläder
- Skolan
- Kroppen,
- Hemmet
- Djur och växter.
”Öppna dörren till svenska språket” innehåller ord och fraser inom dessa områden.
Detta läromedel togs fram för att användas
vid Introduktionsskolan i Bergsjön, Göteborg. Lämpligt inom SFI och svenska som
andra språk
Carin Hartzell
Ordvalet
Ett program för träning i att diskriminera
ljud. Övningarna ska utföras i samarbete
mellan elev och pedagog. Pedagogen kan
förstärka ljuden och leda eleven rätt i diskriminationen. Materialet består av manual
samt ett program för dator. Kopieringsunderlag till 68 sidor finns som pdf. Systemkrav Windows XP eller senare
2002
Utvecklare: Carin Hartzell
Ordvalet
Bestnr: 85893-36-2
Pris: 200 :– (Skollicens)
Primärt utvecklat för elever med hörselnedsättning 10 år och uppåt.
Öppna dörren-Presentation och kläder
Bestnr: 87139-90-1
Pris: 69 :–
Öppna dörren-Skolan
Bestnr: 87139-91-8
Pris: 109 :–
Öppna dörren-Kroppen
Bestnr: 87139-92-5
Pris: 69 :–
Öppna dörren-Hemmet
Bestnr: 87139-93-2
Pris: 69 :–
Öppna dörren-Djur och växter
Bestnr: 87139-94-9
Pris: 69 :–
Öppna dörren-Lärarhandledning
Bestnr: 87139-95-6
Pris: 495 :–
12
Kolla texten
NYHET
I Kolla texten jämförs olika typer av text.
Kolla texten behandlar:
• Nyhetstexter
• Texter med åsikter och synpunkter
• Informationstexter
• Texter som ska påverka
• Reklamtexter och andra säljande texter
• Texter som roar och inspirerar
• Texter i sms, på bloggar och Twitter
Författare: Kerstin Lindblad
Kolla texten
Bestnr: 87139-60-4
Pris: 75 :–
Kolla texten, arbetsbok
Bestnr: 87139-61-1
Pris: 55 :–
ENGELSKA
HELP Start är ett nytt läromedel som gör
det möjligt för elever med dyslexi att läsa
och stava på engelska. Engelskan är vårt
främsta världsspråk men är samtidigt
ett av världens mest komplicerade skriftspråk. Personer med dyslexi får ofta stora
problem med skriven engelska. Därför
behövs den speciella pedagogiken i HELP
Start. Här arbetar man grundligt med
kopplingen mellan bokstäver och ljud
enligt det engelska systemet och ger gott
om tid för överinlärning. Läromedlet har en
tydlig lektionsplan, använder multisensoriska tekniker och innehåller varierade
övningar i böcker och datorprogram. Det
är roligt, laborativt och ger utrymme för
elevens kreativitet och nyfikenhet. HELP
Start utgår från modern forskning om
dyslexi och tar hänsyn till både det som
brukar vara problematiskt just för svenska
elever i mötet med engelskan och de svårigheter som dyslexi ofta innebär.
HELP Start
Författaren Malin Holmberg
har tilldelats stipendium ur
Prinsessan Marianne Bernadottes
stipendiefond för dyslexiforskning
och dyslexipedagogik 2011.
”Malin Holmberg har lyckats med konststycket att förena nödvändig överinlärning
och lustfyllt lärande. Eleven vägleds genom
engelskans snåriga stavning och meningsbyggnad på ett unikt sätt som garanterar
framgång.
Läromedelspaketet HELP Start innehåller:
6 textböcker, 6 arbetsböcker, kort för användning på magnettavla, 2 datorprogram,
handledning och instruktionsfilm.
Det är sällan som jag med sådan entusiasm
och övertygelse kunnat rekommendera ett
läromedel som HELP Start. Jag gratulerar
alla speciallärare och elever som får arbeta
med detta förnämliga material.”
HELP Start grundpaket
Bestnr: 86147-73-0
Pris: 2.600 :–
ur Professor Ingvar Lundbergs förord
HELP Start Grundpaket
(inkl digital kortlåda)
Bestnr: 87727-00-9
Pris: 2600 :–
HELP Start extended grundpaket
(inkl Spell Start)
Bestnr: 87727-47-4
Pris: 3300 :–
HELP Start extended grundpaket
(inkl Spell Start, digital kortlåda)
Bestnr: 87727-48-1
Pris: 3300 :–
HELP Start uppgradering extended
Bestnr: 87727-49-8
Pris: 700 :–
HELP Start - Kortlåda
(ingår i grundpaketet)
Bestnr: 87139-01-7
Pris: 600 :–
HELP Start - Kortlåda digital
(ingår i grundpaketet)
Bestnr: 87139-99-4
Pris: 600 :–
HELP Start – Arbetsböcker
(6 olika, 1 ex av varje)
Bestnr: 86147-74-7
Pris: 250 :–
HELP Start Arbetsbok A-B
Bestnr: 87727-06-1
Pris: 120 :–
HELP Start Arbetsbok C-D
Bestnr: 87727-07-8
Pris: 120 :–
HELP Start Arbetsbok E-F
Bestnr: 87727-08-5
Pris: 120 :–
HELP Start – Textböcker
(6 olika, 1 ex av varje)
Bestnr: 86147-75-4
Pris: 365 :–
HELP Start Textbok E-F
Bestnr: 87727-05-4
Pris: 170 :–
NYHET
HELP Spell Start
Bestnr: 87727-15-3
Pris: 995 :–
HELP Read Start, bokpaket
Bestnr: 87139-64-2
Pris: 448 :–
HELP Read Start: Red Cat Rap
Bestnr: 87727-26-9
Pris: 28 :–
HELP Start Textbok A-B
Bestnr: 87727-03-0
Pris: 170 :–
HELP Read Start: The Fun Sun Song
Bestnr: 87727-27-6
Pris: 28 :–
HELP Start Textbok C-D
Bestnr: 87727-04-7
Pris: 170 :–
HELP Read Start: Max
Bestnr: 87727-28-3
Pris: 28 :–
13
Författare: Marianne Erlandsson,
Michael Walker
Illustratör: Marianne Erlandsson
HELP Read Start: The Trumpet Class
Bestnr: 87727-29-0
Pris: 28 :–
HELP Read Start: Mr. Perfect
Bestnr: 87727-30-6
Pris: 28 :–
Easy Contact – Fruits
Bestnr: 87139-26-0
Pris: 50 :–
HELP Read Start: The Red Stamp
Bestnr: 87727-31-3
Pris: 28 :–
Easy Contact – Wheels, Wings and
Waves
Bestnr: 87139-27-7
Pris: 50 :–
HELP Read Start: Big Bang
Bestnr: 87727-32-0
Pris: 28 :–
HELP Read Start: The Witch
Bestnr: 87727-33-7
Pris: 28 :–
HELP Read Start: Ellen’s Picnic
Bestnr: 87727-34-4
Pris: 28 :–
HELP Read Start: My Week
Bestnr: 87727-35-1
Pris: 28 :–
HELP Read Start: Dancing in
the Corridor
Bestnr: 87727-36-8
Pris: 28 :–
HELP Read Start: Will They Miss
Me at the Disco?
Bestnr: 87727-37-5
Pris: 28 :–
HELP Read Start: I Spy
Bestnr: 87727-38-2
Pris: 28 :–
HELP Read Start: The Green Frisbee
Bestnr: 87727-39-9
Pris: 28 :–
Junior Contact 1-3
Ett basläromedel i engelska. Våra tre delar
av Junior Contact är anpassade för elever
med nedsatt handmotorik och perceptionssvårigheter samt för elever som är i
behov av en långsam inlärningstakt. Många
och tydliga bilder. Långsam grammatisk
progression. (Detta läromedel används
även i undervisning av elever med inlärningssvårigheter eller bristande kunskaper i
engelska under skolåren 7-9 samt i gymnasieskolans individuella program). Författarna har lagt större vikt vid ordkunskap än
grammatiska kunskaper.
Författare: Gun Hedman, Michael Walker
Bearbetning: Helena Bjöersdorff-Rydqvist,
AnnBrith Eliasson-Labraaten
Illustratör: Marianne Erlandsso
Junior Contact 1
Bestnr: 85513-00-0
Pris: 200 :–
Easy Contact – Cats
Bestnr: 85893-79-9
Pris: 50 :–
Bestnr: 86147-07-5 (Daisy-version)
Pris: 100 :–
Easy Contact – Dogs
Bestnr: 85893-80-5
Pris: 50 :–
Bestnr: 86147-08-2 (Daisy-version)
Pris: 100 :–
Easy Contact – Hobbies
Bestnr: 85893-81-2
Pris: 50 :–
Bestnr: 86147-10-5 (Daisy-version)
Pris: 100 :–
Easy Contact – Friends
Bestnr: 85893-82-9
Pris: 50 :–
Bestnr: 86147-09-9 (Daisy-version)
Pris: 100 :–
Junior Contact 2
Bestnr: 85513-01-7
Pris: 200 :–
Junior Contact 3
Bestnr: 85513-02-4
Pris: 200 :–
HELP Read Start: Shaving Jake
Bestnr: 87727-40-5
Pris: 28 :–
HELP Read Start: Babysitting
Bestnr: 87727-41-2
Pris: 28 :–
HELP Read Start: Art Made of Cake
Bestnr: 87727-42-9
Pris: 28 :–
More Contact 1-3
HELP Read Start: Flirting
Bestnr: 87727-43-6
Pris: 28 :–
HELP Read Start: Daisy on the Train
Bestnr: 87727-44-3
Pris: 28 :–
HELP Read Start: Breath of Death
Bestnr: 87727-45-0
Pris: 28 :–
Easy Contact
Easy Contact-serien består av mycket enkla
bredvidläsningsböcker, som kan användas
separat eller tillsammans med Junior Contact eller annat läromedel i engelska.
Böckerna är avsedda för nybörjare i engelska.
14
Ett basläromedel i engelska som är en
fortsättning på Junior Contact 1,2 och 3.
Våra läromedel i engelska är anpassade
för elever med nedsatt handmotorik och
perceptionssvårigheter samt för elever
som är i behov av en långsam inlärningstakt. Många och tydliga bilder. Långsam
grammatisk progression. (Detta läromedel
används även i undervisning av elever
med inlärningssvårigheter eller bristande
kunskaper i engelska i gymnasieskolans
individuella program). Författarna har lagt
större vikt vid ordkunskap än grammatiska
kunskaper.
Författare: Helena Bjöersdorff-Rydqvist,
AnnBrith Eliasson-Labraaten
Illustratör: Marianne Erlandsson
Stay in Contact - Animals
Bestnr: 85513-07-9
Pris: 47 :–
More Contact 1
Bestnr: 85513-03-1
Pris: 200 :–
Bestnr: 85513-39-0 (Daisy-version)
Pris: 342 :–
Stay in Contact - Cooking
Bestnr: 85513-09-3
Pris: 47 :–
More Contact 2
Bestnr: 85513-04-8
Pris: 200 :–
Bestnr: 85513-40-6 (Daisy-version)
Pris: 342 :–
More Contact 3
Bestnr: 85513-05-5
Pris: 200 :–
Bestnr: 85513-41-3 (Daisy-version)
Pris: 342 :–
Stay in Contact - Challenges
Bestnr: 85513-08-6
Pris: 47 :–
Stay in Contact - Clothes
Bestnr: 85513-12-3
Pris: 47 :–
Stay in Contact - Professions
Bestnr: 85513-11-6
Pris: 47 :–
Stay in Contact - Flowers
Bestnr: 85513-10-9
Pris: 47 :–
Stay in Contact - Weather
Bestnr: 85513-06-2
Pris: 47 :–
Stay in Contact hela serien
Bestnr: 86147-33-4
Pris: 330 :–
Stay in Contact
Stay in Contact består av en serie bredvidläsningsböcker, som kan användas parallellt med More Contactserien. Böckerna
tar upp teman, där texterna är av olika
svårighetsgrad. Texterna ska ge inspiration till samtal och det finns inga skriftliga
övningar till texterna. Tydlig layout och
rikligt med bilder.
2003, 2004 The Flowers
Författare: Helena Bjöersdorff Rydqvist,
AnnBrith Eliasson-Laabraten,
i The Weather medverkar även Jennifer
Erlandsson
Grafisk design och bilder: Marianne Erlandsson
English for You
Arbetsmaterialet består av en kortlåda
och fyra arbetsböcker. English for You 1
tar upp kroppen, kläderna, skolan, djur,
hemmets olika rum, mat och frukt.
English for You 2 tar upp fordon, verktyg,
byggnader, instrument, yrken, sport,
färger, alfabet och räkneord. English
for You 3 och 4 innehåller läs- och skrivövningar och ordflätor. Här läser eleven korta
meningar och parar sedan ihop dessa med
rätt bild. Det finns även sidor där eleven
tränar på att skriva korta meningar. Ett
flertal meningar inleds med It’s, I can see
och This is. Avsnitten bygger ej svårighetsmässigt på varandra utan kan behandlas i
den ordning man själv vill. Kortlådan består
av 250 kort med ord och utttryck och 250
bilder lämpliga att använda som komplement till arbetsböckerna English for You 1
och 2 eller fristående.
Författare till del 1, 2 och kortlådan:
Arne Gidlund
Författare till del 3 och 4: Lars-Olof Frisk
Illustratör: Henry Svahn
Come along with me
Materialet tränardialoger i vardagliga situationer i engelsktalande länder. Samtliga
dialoger lämpar sig för rollspel och dramatiseringar. Lärarhandledningen ger
förslag på arbetsgång och rekvisita för
dramatiseringarna,samt viss realia om
England.
Stay in Contact - Animals
Bestnr: 85513-07-9
Pris: 47 :–
Författare: Louise Wramner
Illustratör: Henry Svahn
Stay in Contact - Cooking
Bestnr: 85513-09-3
Pris: 47 :–
Come along with me
Bestnr: 85513-47-5
Pris: 50 :–
Stay in Contact - Challenges
Bestnr: 85513-08-6
Pris: 47 :–
Come along with me, lärarhandledning
Bestnr: 85513-48-2
Pris: 43 :–
15
English for You 1
Bestnr: 85513-52-9
Pris: 64 :–
English for You 2
Bestnr: 85513-53-6
Pris: 64 :–
English for You 3
Bestnr: 85513-54-3
Pris: 64 :–
English for You 4
Bestnr: 85513-55-0
Pris: 64 :–
English for You, kortlåda
500 kort, 6x6 cm,
färg, lackerade
Bestnr: 85513-56-7
Pris: 562 :–
London Step by Step
The United Kingdom Step by Step
Som spelare reser man runt bland kända
Spelarna går runt i London och besöker
kända platser och sevärdheter. All text i
spelet är på engelska. Spelet kan spelas av
2 till 4 deltagare med eller utan medföljande händelsekort. Lärarhandledningen ger
fakta om samtliga platser och sevärdheter.
platser i England, Skottland, Wales och
Nordirland och får en träning av engelska
språket samt realia om dessa länder. Vid
varje ruta man hamnar på finns det faktatext och en uppmaning att följa. För att få
omväxling och ytterligare utöka ordförrådet kan de 40 händelsekorten användas. På
dessa kort ges ytterligare information om
högtider, seder och bruk. Även här finns
en uppmaning att följa på varje kort. All
text på både spelplan och händelsekort är
på engelska. I spelet medföljer en gedigen
handledning med bland annat kommentarer till spelplanen och händelsekorten samt
tärning och fyra spelpjäser.
Idé och manus: Louise Wramner
Illustrationer och manus till händelsekort:
Eva Jonsson
London Step by Step
Bestnr: 85513-49-9
Pris: 391 :–
Idé och manus: Louise Wramner
Illustrationer och form: Ewa-MarieWadman
The United Kingdom Step by Step
Bestnr: 85513-50-5
Pris: 391 :–
IDROTT OCH HÄLSA
Häng med till optikern
Bestnr: 86147-68-6
Pris: 54 :–
Häng med till sjukgymnasten
Bestnr: 86147-70-9
Pris: 54 :–
Häng med!
”Häng med till” är en serie om 5 häften
häften som beskriver besök hos läkare,
tandläkare, sjukgymnast, frisör och optiker.
Innehållet ger även en viss inblick i deras
arbete. Varje häfte avslutas med goda råd
om hälsa och egen omvårdnad.
Häng med till tandläkaren
Bestnr: 86147-66-2
Pris: 54 :–
Häng med: hela serien
Bestnr: 86147-93-8
Pris: 232 :–
NYHET
Må så gott - en bok i
hälsokunskap
Må så gott beskriver lättfattligt och sakligt
vilken betydelse •mat. •motion. •vila. •stimulans har för välbefinnandet.
Författare: Kerstin Lindblad
Illustratör: Marzena Langsdale
Idé och text: Kerstin Lindblad
Grafisk form och foto: Misse N.Josefsson
Må så gott
Bestnr: 87139-67-3
Pris: 125 :-
Häng med till frisören
Bestnr: 86147-69-3
Pris: 54 :–
Må så gott arbetshäffte
Bestnr: 87139-68-0
Pris: 33 :-
Häng med till läkaren
Bestnr: 86147-67-9
Pris: 54 :–
Må så gott frågekort
Bestnr: 87139-697
Pris: 80 :-
16
MATEMATIK
Barn upptäcker matematik
I boken som vänder sig till lärare och
föräldrar, utvecklar Olof Magne grundlägande tankegångar kring matematiskt
lärande inom de tre områdena problemlösning, formuppfattning och taluppfattning.
2002
Författare: Olof Magne
Barn upptäcker matematik
Bestnr: 85513-73-4
Pris: 256 :–
Hur mycket ska jag betala?
Eleven får räkna ut hur mycket man ska
betala och hur mycket pengar man ska få
tillbaka. Begreppen billigast, dyrast, mer än
och mindre än behandlas. Varje uppslag
har tydliga teckningar i fyrfärg, ca fem
räkneuppgifter och plats för uträkning.
Författare: Arne Gidlund
Illustratör: Hans Albrechtsson,
Catharina Carlsson
Hur mycket ska jag betala?
Bestnr: 85513-74-1
Pris: 75 :–
Primärt utvecklat för elever med
utvecklingsstörning 14 år och uppåt.
Jag lär mig siffran 0–9
En serie på tio böcker, en för varje siffra
med olika övningar. Eleven lär sig genom
att klippa och klistra, ringa in, dra streck,
måla och rita rätt antal och skriva siffror.
Författare: Ingrid Bågvik
Illustratör: Henry Svahn
Pris: 64 :–/del
Jag lär mig siffran 1
Bestnr: 85513-76-5
Jag lär mig siffran 2
Bestnr: 85513-77-2
Jag lär mig siffran 3
Bestnr: 85513-78-9
Jag lär mig siffran 4
Bestnr: 85513-79-6
Decimaltal / Ekvationer
Författare och illustratör:
Sven-Ove Englund
Decimaltal
Häftet tränar elever att skriva och uttrycka
decimaltal från 0,1 till 0,9. Förklaringar ges
genom teckningar.
Bestnr: 86001-71-1
Pris: 32: –
Ekvationer
Häftet lär elever att förstå, skriva och lösa
ekvationer.
Bestnr: 86001-72-8
Pris: 32 :–
10 – 16 år.
Jag lär mig klockan A och B
I del A får eleven lära sig hur urtavlan
och visarna fungerar samt tidsangivelser.
I del B ökar svårighetsgraden och omfattar
analoga och digitala tidsangivelser samt
övningar i att läsa tidsangivelser för TVprogram och tidtabeller.
Författare: Kerstin och Ragnar Oldén
Omarbetad av Gerd Forsman
Illustratör: Henry Svahn
Jag lär mig klockan A
Bestnr: 85513-57-4
Pris: 59: –
Jag lär mig klockan B
Bestnr: 85513-58-1
Pris: 59 :–
17
Jag lär mig siffran 5
Bestnr: 85513-80-2
Jag lär mig siffran 0
Bestnr: 85513-75-8
Jag lär mig siffran 6
Bestnr: 85513-81-9
Jag lär mig siffran 7
Bestnr: 85513-82-6
Jag lär mig siffran 8
Bestnr: 85513-83-3
Jag lär mig siffran 9
Bestnr: 85513-84-0
Primärt utvecklat för elever med
utvecklingsstörning 6–13 år.
Qwerty23uiopåasdfghjk645löäzxcvb
nm9qwertyuiopåasd98fg8hjklöäzxcv
bnmqwerty06uiopåasdfghjklöäzxcvb
nmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmq
KARTLÄGGNING we57rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmq1
MATEMATIK 1wertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqw2
ertyuio25påasdfghjklöäzxcvbnmqwe
rtyu8io64påasdfg045hjklöäzx234cvb
nmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmq
wertyu77iopåasdfg465hjklöäzxcv4b
n8mqwerty88uiopåasdfgh3jklöäzxcv
bnmqwertyuiopåasdf9426ghjklöäzxc
vbnmqwer34tyuiopåasd007fghjklöäz
xcvb678nmqwer11tyui34opå26asdfg
hjklöäzxcvbnm84qwertyu3iopåasdfg
hjklöäzx9cv6bnm8qwerty4uiopåasdf
1 ghjk1löäzjkl6öäzx5cvbnm8qwertyuio
påasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåa
Kopieringsunderlag Pia Witte Kartläggning Matematik
Detta material kartlägger grundläggande
färdigheter i matematik. Det är ett kvalitativt verktyg som på kort tid upptäcker
och ger en samlad och tydlig bild kring
eventuella svårigheter inom matematik.
Materialet är enkelt att både arbeta med
och att administrera.
Till materialet hör:
Lärarhandledning med beskrivning av genomförandet av de olika uppgifterna.
Protokoll för dokumentation av resultat.
Protokollet finns både i pdf och som
excelfil.
Kartläggningsuppgifter som kopieringsunderlag.
Lärarens bok del 1 och 2
Handledningens del 1 ger förslag på
arbetsgång samt diagnostiska prov omfattande matematikhäftena 1–6. Del 2 omfattar matematikhäftena 7–9.
Matematik 1–9
Ett läromedel med utgångspunkt från
basfärdigheter i matematik. Materialet
består av nio delar med stor stil och gott
om utrymme att skriva siffror. Lämpligt för
elever med finmotoriska svårigheter. Två
lärarhandledningar, Lärarens bok del 1 och
2, finns till detta material.
2014
Författare: Pia Witt
Kartläggning Matematik
Kopieringsunderlag 18 s
Handledning som pdf
Bestnr: 87139-89-5
Pris: 350 :–
1997
Författare: Brita Sjöqvist, Karin Guttman
Illustratörer: Kerstin Holmstedt,
Chris Lundin Mattsson
Författare: Karin Guttman
Illustratör: Chris Lundin Mattsson
Lärarens bok del 1
Digitalt kopieringsmaterial
Bestnr: 85513-68-0
Pris: 230 :–
Lärarens bok del 2
Digitalt kopieringsmaterial
Bestnr: 85513-69-7
Pris: 116 :–
Matematik 1
Bestnr: 85513-59-8
Pris: 136 :–
Matematik 2
Bestnr: 85513-60-4
Pris: 136 :–
Matematik 3
Bestnr: 85513-61-1
Pris: 136 :–
Matematik 4
Bestnr: 85513-62-8
Pris: 136 :–
Matematik 5
Bestnr: 85513-63-5
Matematik i Åsas liv,
Pris: 136 :–
Kopieringsunderlag runt
multiplikation
Matematik i Svennes liv
Räkneuppgifterna (140 i vardera bok) har
anknytning till en kvinnas respektive en
mans dagliga liv. Eleverna kan göra uträkningar i boken. Facit medföljer. Framtagen
för särvuxelever, men passar även gymnasiesärskola.
Matematik 6
Bestnr: 85513-64-2
Pris: 136 :–
I dessa 9 kopieringsunderlag övas
grunderna i multiplikation på lite olika sätt.
Sammanlagt är det 117 sidor att skriva ut
till eleverna.
Matematik 7
Bestnr: 85513-65-9
Pris: 136 :–
Författare: Majbritt Näslund
Författare o illustratör: Birgitta Palmertz
Matematik 8
Bestnr: 85513-66-6
Kopieringsunderlag runt multiplikation
Kopieringsunderlag, webbaserat
Bestnr: 87139-06-2
Pris: 136 :–
Matematik i Åsas liv
Bestnr: 86001-74-2
Pris: 412 :– (Skollicens)
F-6
Pris: 98 :–
Matematik 9
Bestnr: 85513-67-3
Matematik i Svennes liv
Bestnr: 86001-75-9
Pris: 98 :–
Pris: 136 :–
18
rygg_18mm.pdf
05-02-07
14.48.45
atematik
M
C
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K
Matematik med möjligheter
men utgår från ett spel eller en laboration, där matefår möjlighet att växa fram hos eleven under handledagogisk ledare. Talbegrepp och talskrivning byggs på
via en för eleven konkret situation till olika abstrakta
matematik.
05-02-07
Talområde 1 - 100:
• 28 sidor addition med och utan
tiotalsövergång
• 28 sidor subtraktion med och utan
tiotalsövergång
15.19.18
Eva-Stina Källgården,Ylva Svensson, Louise Wramner
med möjligheter
består huvudsakligen av aktiviteter i form av spel,
l den nya kursplanen i Lgrs 11 med betoning på det
llet i matematik för grundsärskolan åk 1-6. Övningarockså lämpliga att användas inom särskild utbildning
rundläggande nivå (SKOLFS 2012:19).
omslag_fram.pdf
��������
�
2012
C
M
Y
CM
MY
Författare o illustratör: Birgitta Palmertz
CY
CMY
K
år våra vanliga familjespel ofta i förenklad form, exlockepinn och Yatzy. Det ska vara både till nytta och
llsammans i matematikens värld.
gården är lärarutbildare i matematik och matematikdidaktik på alla stadier i skolsystemet.
Specialpedagog. Undervisning av elever med rörelsehinder, koncentrationsstörningar och långsam inlärning
åk 1-6.
Räkna med tydliga siffror
��� �����������
er Speciallärare med erfarenhet från alla stadier på
grundsärskolan, gymnasiesärskolan och särvux.
Rolig räkning 1–5
SPECIALPEDAGOGISKA
LÄROMEDEL
ISBN: 978-91-87139-02-4
Matematik med möjligheter
Ett handledningsmaterial i matematik bestående huvudsakligen av aktiviteter i form
av spel, som kopplas till den nya kursplanen i Lgrs 11 med betoning på det centrala
innehållet i matematik för grundsärskolan
åk 1-6. Övningarna är också lämpliga att
användas inom särskild utbildning för
vuxna på grundläggande nivå (SKOLFS
2012:19). Varje blad utgår från ett spel eller
en laboration, där matematiktankarna får
möjlighet att växa fram hos eleven under
handledning av en pedagogisk ledare.
Talbegrepp och talskrivning byggs på detta
sätt upp via en för eleven konkret situation
till olika abstrakta begrepp i matematik.
I materialet ingår våra vanliga familjespel
ofta i förenklad form, exempelvis Fia,
Plockepinn och Yatzy.
2012
Författare: Eva-Stina Källgården,
Ylva Svensson och Louise Wramner
Illustrationer: Kristina Schollin-Borg och
Eva-Marie Wadman
Matematik med möjligheter
Bestnr: 87139-02-4
Pris: 490 :–
Ett matematikmaterial med många övningar uppdelat på fem häften och med
långsam stegring av svårighetsgraden.
Framtagen för grundsärskolan.
Kopieringsunderlag
Bestnr: 86147-99-0
Pris: 258 :– (Skollicens)
Författare: Lena Hedlund
Omarbetning: Eva Häggström
Illustratör: Henry Svahn
Rolig räkning 1
Bestnr: 86147-11-2
Pris: 56: –
Rolig räkning 2
Bestnr: 86147-12-9
Pris: 83 :–
Rolig räkning 3
Bestnr: 86147-13-6
Räkneböckerna, Första, Andra,
Pris: 83 :–
Tredje och Fjärde boken
Materialet behandlar talområdet 0–10 och
bygger på förmågan att räkna på fingrarna.
Eleven delar upp tal i delar. Första boken
behandlar talen 1–3, Andra boken talen
4–6 samt plustecken, Tredje boken talen
7–9 samt minustecken, Fjärde boken 10
och 0. Metodiken beskrivs i lärarhandledningen.
Rolig räkning 4
Bestnr: 86147-14-3
Pris: 83 :–
Rolig räkning 5
Bestnr: 86147-15-0
Pris: 83 :–
Författare och illustratör till alla
Räkneböckerna: Eva Häggström
1997
Primärt utvecklat för elever med
utvecklingsstörning från 7 år.
Första boken, kartongark medföljer
Bestnr: 86001-40-7
Pris: 92 :–
Andra boken
Bestnr: 86001-41-4
Pris: 73 :–
Kopieringsunderlag
Tredje boken
Bestnr: 86001-42-1
Birgitta Palmertz
Procenträkning
Häftet lär ut och tränar procenträkning.
En kvadrat delas i hundra delar.
Eleven lär sig förstå hundradelar, skriva
procent och motsvarande decimaltal.
1987
Författare och illustratör:
Sven-Ove Englund
Procenträkning
Bestnr: 86001-73-5
Pris: 32 :–
Räkna med tydliga siffror
Ett kopieringsunderlag att skriva ut
och sätta ihop till 17 häften för elever
som är i behov av ett begränsat antal
matematikuppgifter på varje sida.
Inom talområde 1 – 5:
• 10 sidor med addition
• 10 sidor med subtraktion
• 10 sidor med blandade uppgifter
Talområde 1 – 10:
• 30 sidor på samma sätt
19
Pris: 73 :–
Fjärde boken
Bestnr: 86001-43-8
Pris: 73 :–
Kartongark 5 st
Bestnr: 86001-50-6
Pris: 20 :–
Lärarhandledning till Räkneböckerna 1–4
Bestnr: 86001-48-3
Pris: 73 :–
femmans tabell och bok 2 innehåller sexans
t.o.m. tians tabell. Till böckerna finns multiplikationskort där räkneuppgiften finns på
ena sidan och svaret på andra sidan.
Räkneböckerna multiplikation 1
Bestnr: 86001-51-3
Pris: 82 :–
Räkneböckerna multiplikation 2
Bestnr: 86001-52-0
Pris: 82 :–
Tjugo kronor är en arbetsbok om pengar
och pengars värde. Boken har många enkla
och varierade arbetsuppgifter där summan
i alla övningar finns inom talområdet 1–20.
Räkneböckerna, Femte, Sjätte,
Sjunde och Åttonde boken
Femte boken
Behandlar talen 10, 20, 30… 100. Talen
introduceras med streck, för att eleverna
ska kunna se vilket antal talen representerar.
Bestnr: 86001-44-5
Författare: Ellika Melander
Tjugo kronor
Bestnr: 85513-72-7
Pris: 73 :–
Sjätte boken
Behandlar alla tvåsiffriga tal större än 19.
Additions- och subtraktionsuppgifter med
tiotalsövergångar förekommer inte, däremot ramsräkning med tiotalsövergångar.
Bestnr: 86001-45-2
Pris: 73 :–
Sjunde boken
Här lär sig eleverna även talen 11–19 och
arbetar sedan inom hela talområdet upp
till 100.
Bestnr: 86001-46-9
Pris: 73 :–
Åttonde boken
Behandlar tiotalsövergångar noga. Eleverna
lär sig metoder för att använda femstrukturen till detta och får också lära sig en
lathund att använda vid behov både vid
addition och subtraktion.
Bestnr: 86001-47-6
Pris: 73 :–
Pris: 75 :–
Tiokompisarna och tvillingarna
Bilder på barn med siffror som kan
skrivas ut och klistras upp på kartong
och användas till olika lekar. I paketet
ingår också kopieringsunderlag på fyra
arbetsböcker på 37 sidor.
2012
Författare o illustratör: Birgitta Palmertz
Tiokompisarna och tvillingarna
Kopieringsunderlag, webbaserat
Bestnr: 87139-07-9
Pris: 258 :– (Skollicens)
F-6
Dessa två böcker är ett läromedel för den
första undervisningen i multiplikation. Bok
1 innehåller multiplikationstabellerna t.o.m.
Ett elevmaterial som ger träning i grundläggande färdigheter i matematik. Det ger
inte någon heltäckande matematikkurs
utan är avsett att med utgångspunkt i
situationer i vardagslivet tillämpa de
grundläggande färdigheterna i matematik.
Författare: Nils Beckenius, Gunnar Haggren
Vardagsmatematik
Bestnr: 85513-71-0
Pris: 149 :–
Utvecklat för elever 14 år och uppåt.
Subtraktion inom
talområdet 1 - 5
Pris: 73 :–
Räkneböckerna
multiplikation 1 och 2
Vardagsmatematik
Addition inom
talområdet 1 - 5
Lärarhandledning till Räkneböckerna 5–8
Bestnr: 86001-49-0
Primärt utvecklat för elever med
utvecklingsstörning 6-13 år.
Tjugo kronor
Birgitta Palmertz
Räknesagor
Interaktiva bildspel med övningar som
förhoppningsvis på ett roligt sätt ska hjälpa
till med en första förståelse av addition
och subtraktion. Bilar kör in och ut på
parkeringsplatsen och fiskar kommer fram
eller simmar bort. Visas på dataskärmen
eller på interaktiv skrivtavla av lärare.
Sammanlagt över 100 övningar inom
talområdet 1-5. För att använda bildspelen
fordras att PowerPoint finns installerat på
aktuell dator.
2012
Författare o illustratör: Birgitta Palmertz
Räknesagor
PowerPoint bildspel
Bestnr: 87139-15-4
Vardagsräkna
Materialet lär elever att med hjälp av
miniräknare och stödmall planera sin
ekonomi, inköp av mat och liknande.
Författare: Per Månsson
Vardagsräkna
Bestnr: 85513-70-3
Pris: 650 :– (Skollicens)
20
Pris: 88 :–
TRÄNINGSSKOLAN
NYHET
Läromedlet ”Årstidsresan” är ett nytt basläromedel för träningsskoleinriktningen inom
grundsärskolan. I ”Årstidsresan” arbetar
man tematiskt genom de 4 årstiderna.
Materialet i varje årstidsdel anknyter till det
som den aktuella årstiden innehåller. Läromedelspaketet ”Årstidsresan” innehåller
4 faktahäften, 12 sagor i storboksformat,
lottospel, 500 sidor färdighetsövningar
(kopieringsunderlag) och 2000 sidor matematikövningar (kopieringsunderlag). Dessutom finns tryckt handledning. Lektionsförslag och tips inom estetisk verksamhet mm
finns som pdf.
Allt övningsmaterial är kopieringsunderlag. Genom pedagogiken i ”Årtidsresan”
får eleverna i träningsskolan konkretisering, variation och upprepning i undervisningen.Materialet är rikt illustrerat. Bilderna
genomsyrar hela arbetet och känns igen
i såväl matteövningarna, övningsbladen,
faktahäftet, osv. Handledningen innehåller
en ideförklaring, förslag på hur läraren kan
använda materialet i ”Årstidsresan”, enkla
lektionsuppslag, sångförslag och receptförslag. Faktahäftena, innehåller grundläggande fakta om årstiden. Färdighetsövningarna
innehåller övningar på olika nivåer där
eleverna bl.a. får måla, klippa, hitta ordbilder, hitta tecken, se lika – lika, hitta rätt väg
och så vidare.Lottospelen i materialet är
nivåanpassat utifrån fyra nivåer. Lika färg
– färg, färg - svartvit, färg - ordbild och
färg – tecken.
Sagorna består av 12 storböcker avsedda
för högläsning. De innehåller berättelser
om bla djur och fåglar. Årstidsplanscherna
ska fungera som inspiration till kommunikationslektioner.Matematikövningarna är
utformad på ett sådant sätt att eleven först
får se lika – lika (kotte mot kotte ex.), och
där matematikövningar ökar i svårighetsgrad.
Ekorren Erik
Bestnr: 87139-34-5
Pris: 195 :–
Årstidsresan
Igelkotten Igor
Bestnr: 87139-35-2
Pris: 195 :–
Sara i svampskogen
Bestnr: 87139-36-9
Pris: 195 :–
Träden i dungen
Bestnr: 87139-37-6
Pris: 195 :–
Djuren i skogen
Bestnr: 87139-38-3
Pris: 195 :–
Om hösten
Bestnr: 87139-30-7
Pris: 75 :–
Rulle Räv
Bestnr: 87139-39-0
Pris: 195 :–
Om vintern
Bestnr: 87139-31-4
Pris: 75 :–
Snögubben
Bestnr: 87139-40-6
Pris: 195 :–
Om våren
Bestnr: 87139-32-1
Pris: 75 :–
Bofinken Börje
Bestnr: 87139-41-3
Pris: 195 :–
Om sommaren
Bestnr: 87139-33-8
Pris: 75 :–
Grodan Gustav
Bestnr: 87139-42-0
Pris: 195 :–
Vem rör sig i löven?
Bestnr: 87139-43-7
Pris: 195 :–
Den modiga lilla humlan
Bestnr: 87139-44-4
Pris: 195 :–
Myggan Mina
Bestnr: 87139-45-1
Pris: 195 :–
21
Årtidsplanscher
Bestnr: 87139-29-1
Pris: 199 :–
Lottospel
Bestnr: 87139-46-8
Pris: 1295 :–
Årtidsresan Läromedelspaket
inkl Digitalt material:
Bestnr: 87139-48-2
Pris: 3750 :–
Vardagsaktiviteter - Verklighetsuppfattning
Min röda bok
Bestnr: 86001-80-3
Pris: 30 :–
Öva begrepp, motsatser och
perception
2013
Birgitta Palmertz
Öva begrepp
Interaktiva övningar i datorn som tränar
begreppen stor - större - störst, liten mindre - minst m.fl.
Kan kontaktstyras. 8 övningsprogram
Bestnr: 87139-11-6
Begreppsträning 1-3
Begreppsträning
Ett skolförberedande material som behandlar former, färger, lika/olika, koordination, visuellt minne och mängder.
1987
Författare: Ann-Catrin Röjvik
Illustratör: Monica Brolin
Bestnr: 85893-65-2
Pris: 850 :– (skollicens)
Öva motsatser
Interaktiva övningsprogram att visa i
datorn eller på interaktiv skrivtavla med
övningar på motsatser.
Kan kontaktstyras. 4 övningsprogram
Bestnr: 87139-21-5
Pris: 650 :– (skollicens)
Öva motsatser
Bilder på barns minspel och kroppställningar för att öva elevens motorik och
kroppuppfattning. Två bildspel bygger på
ansiktsigenkänning och dessa 2 kan också
kontaktstyras
Totalt 25 bildspel
Bestnr: 87139-12-3
Pris: 850 :– (skollicens)
Begreppsträning 2
Materialet är en fortsättning och ett komplement till Begreppsträning. Ett ”papperoch penna-”material som stimulerar till
samtal om begrepp.
2000
Ansvarig: Eva Olsson
Illustratör: Kerstin Holmstedt
Bestnr: 85893-66-9
1985, 1996 2:a uppl.
Författare: Brita Granberg m.fl.
Pris: 155 :–
4–9 år
Vanliga begrepp, lärarhandledning
Bestnr: 85893-76-8
Min röda bok
Kerstin Rudin
Almanackan och Året
Almanackan och Året
Bestnr: 86001-82-7
Pris: 67 :–
Vanliga begrepp, elevpärm
Bestnr: 85893-75-1
Pris: 256 :–
Pris: 57 :–
Kerstin Rudin
2002
Författare: Birgitta Svanberg
Illustratör: Annalena Magnusson
Illustratör: Anna Simberg
Begreppsträning 3
Materialet är en fortsättning och ett komplement till de två tidigare produkterna
Begreppsträning och Begreppsträning 2.
2005
Idé: Ami Thulin
Illustrationer: Monica Brolin
Bestnr: 85893-67-6
Pris: 155 :–
Min blå bok
Boken är uppdelad i två huvudavsnitt. I
almanacksdelen lär sig eleven om almanackans innehåll. I det andra huvudavsnittet, Året, tränas bland annat årstiderna,
månaderna, veckan, dygnet, dagen och
datum.
Vanliga begrepp
Ett material som utvecklar elevers förmåga
att uppfatta kvantitativa relationer som
stor–liten, lång–kort m.fl.
Pris: 155 :–
0–9 år
Min blå bok, Min röda bok
Två häften som innehåller arbetsuppgifter
med begreppsträning.
Författare: Kerstin Rudin.
Illustratör: Eva Skåreus
Öga-hand-kopiering
Ett arbetsmaterial med enkla övningar i
ökande svårighetsgrad för öga-handkoordination.
1985, 1997 3:e uppl.
Författare: Mona Lannemar,
Solveig Laurin
Öga-hand-kopiering, arbetsmaterial
Bestnr: 85893-77-5
Pris: 232 :–
Öga-hand-kopiering, lärarens pärm
Laborativa aktiviteter
Bestnr: 85893-78-2
Min blå bok
Bestnr: 86001-81-0
Pris: 30 :–
Pris: 232 :–
22
SAMHÄLLSORIENTERANDE ÄMNEN
Det ska vi fira
Bestnr: 86147-22-8
Pris: 124 :–
Det ska vi fira - Arbetsbok
Bestnr: 86147-36-5
Pris: 50 :–
Min kunskap om vårt samhälle
är ett basmaterial i samhällskunskap för
gymnasiesärskolan. I Min kunskap om
vårt samhälle är eleven utgångspunkten,
utifrån den egna erfarenheten och
vardagen byggs kunskapen om det
omgivande samhället. All inlärning ska
ske ur elevens perspektiv, för en ökad
förståelse för omvärlden. Boken är en
textbok, som varvas med frågor, korsord
och övningar. Då eleverna ska lära sig att
förstå och ta del av sin omvärld, kommer
många uppgifter i boken bli personliga.
Till exempel personuppgifter, hur man gör
för att hitta vårdcentral närmast hemmet,
och vilken information man måste ha
tillgänglig när man ringer dit. Tanken är att
eleverna, efter läsåret, ska vilja spara boken
och återvända till den i de situationer där
den kan behövas. Till boken finns även
kopieringsmaterial och lärarhandledning
med förslag på lektionsupplägg.
Det ska vi fira DAISY
DAISY-version av Det ska vi fira.
Digital bok med text, ljud och bild.
Bestnr: 87139-17-8
Pris: 695 :- (Skollicens)
Särskolan GY och Vux, SFI
Det ska vi fira, arbetsbok DAISY
Interaktiv DAISY-version av Det ska vi fira
arbetsbok. Digital arbetsbok med text, ljud
och bild och interaktivitet.
Bestnr: 87139-18-5
Pris: 450 :- (Skollicens)
2013
Författare: Catrin Ankh
Min kunskap om vårt samhälle
Bestnr: 87139-00-0
Pris: 160 :–
Mycket att fira
Boken beskriver hur olika högtider
firas runt om i världen och numera allt
oftare även i ett mångkulturellt Sverige.
Persiskt nyår, judisk påsk, muslimsk
Ramadan och samisk nationaldag är några
exempel. Texten är lättläst och de många
bilderna förtydligar innehållet. Mycket
att fira är i första hand tänkt för elever i
gymnasiesärskolan men passar givetvis
många andra grupper som har behov av
lättläst material i ämnet, exempelvis elever
som läser på SFI.
– Om traditioner i Sverige
En bok som berättar om hur vi firar jul,
påsk, midsommar och andra helger med
stark tradition i Sverige. Boken har en
lättläst text och är rikt illustrerad.
I Arbetsboken finns uppgifter av olika slag
och svårighetsgrader, samt några recept
med traditionsrika rätter. De flesta frågor
kan man svara på när man läst Det ska vi
fira.
Text: Kerstin Lindblad
Form och foto: Misse N. Josefsson
Smart att veta om pengar
Lättläst och informativt om vardagsekonomi. Smart att veta om pengar tar upp det
mesta som rör vardagsekonomi. Här finns
avsnitt om inkomster, utgifter, bidrag och
budget. Boken ger praktiska exempel och
goda råd. Till ”Smart att veta om pengar”
hör arbetsboken ”Vad vet du om pengar?”
”Pengaspelet” med 50 frågekort och ”Konsumentspelet” med 50 frågekort.
Smart att veta om konsumenträtt
I den här boken kan du läsa om de lagar
som gäller alla konsumenter. Allt som är
bra att veta när du ska köpa något. Här får
du reda på vad öppet köp, bytesrätt och
ångerrätt är. Vad som gäller när du handlar
på nätet eller av privatperson. Till ”Smart
att veta om konsument-rätt” finns arbetsboken ”Vad vet du om konsumenträtt”.
Illustrationer: Cecilia Lundh
Det ska vi fira
Smart att veta-serien
2012
Författare: Kerstin Lindblad
Foto: Misse N Josefsson
Mycket att fira
Bestnr: 87139-04-8
Pris: 118 :Särskolan GY och Vux, SFI
Mycket att fira – Arbetsbok
Bestnr: 87139-05-5
Pris: 47 :-
23
Konsumentspelet
Spelet är ett komplement till läseboken
Smart att veta om konsumenträtt
och arbetsboken Vad vet du om
konsumenträtt?. Frågorna utgår från
innehållet i läseboken och de flesta svaren
kan man hitta där. Spelet bidrar till att nöta
in kunskaper spå ett lekfullt sätt.
Författare: Kerstin Lindblad
Foto: Misse N Josefsson
Kortlek
Bestnr: 87139-03-1
Pris: 85 :Smart att veta om demokrati
I den här boken kan man läsa om
hur demokratin fungerar i Sverige.
Här behandlas regering och riksdag,
allmänna val, partier men också om mer
närliggande demokrati som t.ex. elevråd
och idrottsföreningar. Till ”Smart att veta
om demokrati” finns arbetsboken ”Vad vet
du om demokrati” och ”Demokratispelet”
som innehåller 50 frågekort.
Smart att veta om miljön
”Smart att veta om miljön” beskriver i korthet miljöproblemen och hur de uppstår.
Boken inriktar sig dock främst på att ge
praktiska råd om hur var och en kan bidra
till att skona miljön. Hur man sorterar sopor, vilka färdsätt som är miljövänliga, hur
man spar på el och vatten är några av de
områden som tas upp. Till Smart att veta
om miljön finns arbetsboken Vad vet du
om miljön? I arbetsboken finns uppgifter
av olika svårighetsgrad och karaktär.
2009, 2010, 2012
Idé och text: Kerstin Lindblad
Grafisk form o foto: Misse N. Josefsson
Smart att veta om pengar
Bestnr: 86147-27-3
Pris: 85 :–
Vad vet du om pengar?
Arbetsbok
Bestnr: 86147-28-0
Pris: 54 :–
Pengaspelet
Bestnr: 86147-29-7
Texten är lättläst.
Medföljer spelet Miljökampen.
2012
Idé och text:
Kerstin Lindblad
Illustratörer:
Per Gustavsson,
Py Wernstedt
Konfetti
Konfetti nutidsmagasin ska stimulera till
läsning, både genom sin av form och
sitt innehåll. De ämnen som tas upp återkommer i alla nummer. De rikt illustrerade
artiklarna handlar bl a om ekonomi, hälsa,
samhälle, miljö och geografi. Konfetti riktar
sig till elever inom gymnasiesär och särvux
och lämpar sig väl för elever som kommer
från andra länder.
Lilla Miljöboken
Bestnr: 86147-85-3
Pris: 80 :–
Författare: Kerstin Lindblad
Foto: Misse N Josefsson
Konfetti
Bestnr: 87139-25-3
Pris: 94 :Särskolan GY och Vux, SFI
Pris: 85 :–
Historieserien
Smart att veta om konsumenträtt
Bestnr: 86147-37-2
Historiematerialet innehåller historiska
fakta från olika tidsperioder samt arbetsuppgifter. Texten samverkar i hög grad
med bilderna. Arbetsuppgifterna är olika
former av svarsalternativ som gör att elever
med betydande skrivmotoriska svårigheter
kan arbeta självständigt. Samtliga titlar är
primärt utvecklat för elever med perceptionssvårigheter/rörelsehinder 10–13 år.
Pris: 85 :–
Vad vet du om konsumenträtt?
Arbetsbok
Bestnr: 86147-38-9
Pris: 54 :–
Smart att veta om demokrati
Bestnr: 86147-60-0
Pris: 85 :–
Demokratispelet
Bestnr: 86147-71-6
Pris: 85 :–
Miljökampen
”Miljökampen” är ett lekfullt och lärorikt
spel för att träna in ett bra miljötänkande.
Spelet består av en spelplan med Sverigekarta och miljöfrågekort och besökskort.
Till spelet hör Lilla Miljöboken.
Idé och text: Kerstin Lindblad
Illustratörer: Per Gustavsson,
Pris: 54 :–
Illustratör: Monica Brolin
Bestnr: 86001-53-7
Miljökampen - Spel
Bestnr: 86147-65-5
Pris: 60 :–
Pris: 320 :–
Smart att veta om miljön
Bestnr: 86147-81-5
Pris: 85 :–
I Sverige på 1700-talet
Häftet behandlar människors boende,
klädsel och matvanor förr i tiden, liksom
jordbruk, handel, bergsbruk och industri
under 1600- och 1700-talet.
Illustratör: Kerstin Holmstedt
Bestnr: 86001-55-1
Vad vet du om miljön?
Arbetsbok
Bestnr: 86147-82-2
Pris: 60 :–
Pris: 54 :–
Primärt utvecklat för gymnasiesärskolan
nationella programmet samt särvux.
Passar även SFI.
Bönder och bergsmän
Bönder och bergsmän behandlar arbete,
bostad, redskap och produkter i bondeoch hantverkarsamhället (1500- och
1600-talet).
Py Wernstedt
Vad vet du om demokrati
Arbetsbok
Bestnr: 86147-61-7
Författare: Brita Sjöqvist
Lilla Miljöboken
En bok om miljön med praktiska vardagsråd för att skona miljön. Här finns en
utförlig ordlista med förklaringar till många
av de ord som används i miljöresonemang.
24
Krig och försvar
Häftet handlar om krigföring, soldater,
vapen, krigsfartyg och Sveriges krigsvinster under 1500- och 1600-talet.
Illustratör: Kerstin Holmstedt
Bestnr: 86001-59-9
Pris: 60 :–
Kungar och adelsmän
Häftet beskriver Sverige under stormaktstiden som adelns framväxt, förmåner och
skyldigheter samt levnadsförhållanden
under 1500- och 1600-talet.
Illustratörer: Monica Brolin,
Chris Lundin Mattsson
Bestnr: 86001-57-5
Pris: 60 :–
Långt bort för länge sedan
Häftet handlar om hur människor levde i
det gamla Egypten, Mesopotamien,
Grekland och Romarriket.
Illustratör: Chris Lundin Mattsson
Bestnr: 86001-60-5
Fem världsreligioner
Bestnr: 86001-01-8
Vem var Jesus
Bestnr: 86147-89-1
Pris: 165:–
Pris: 90 :–
Primärt utvecklat för elever med
utvecklingsstörning 17 år och uppåt.
Fem världsreligioner frågor
Arbetsuppgifter till Fem världsreligioner,
kopieringsunderlag. PDF filer, formulär, går
att spara ner och fylla i på dator.
Författare: Catrin Ankh
Bestnr: 87139-10-9
Pris: 195:-
Vem var Moses
Bestnr: 86147-90-7
Pris: 90 :–
Vem var Muhammed
Bestnr: 86147-91-4
Pris: 58 :–
Pris: 72 :–
Resor, post och tidningar
Häftet redovisar hur man reste och restiderna förr i tiden. Vidare behandlas postgången och nyhetsspridningen under
1500- och 1600-talet.
Illustratör: Monica Brolin
Bestnr: 86001-58-2
Upptäck jorden
Åsa Larsson
Illustrationer Eva Jonsson
Pris: 60 :–
Upptäck jorden
Städer, handel och hantverk
Häftet beskriver städernas framväxt,
utseende och innevånare under 1500och 1600-talet.
Illustratör: Monica Brolin
Bestnr: 86001-56-8
Pris: 60 :–
Upptäckter och uppfinningar
Häftet handlar om upptäckter av nya
världsdelar under medeltiden.
1998, 2001 2:a uppl.
Illustratör: Kerstin Holmstedt
Bestnr: 86001-54-4
Pris: 60 :–
HELA serien: Historieserien 8 häften
Bestnr: 86147-32-7
Pris: 412 :–
Vem var-serien
”Vem var-serien” består av 6 lättlästa och
konkreta berättelser om religionskapare
och religiösa huvudpersoner. Det är enkla
men informativa introduktioner till de stora
religionerna och även till fornnordisk asatro. Textstyckena delas av med hjälp av
frågeställningar, som hjälper eleven att
stanna upp i läsningen och reflektera/fundera över innehållet. Som en extra hjälp för
koncentration och inlärning varvas texten
med bilder. Serien behandlar Ganesha,
Buddha, Moses, Jesus, Muhammed och
Balder.
Serien är tänkt att ha dubbla funktioner,
både vara en introduktion till de
stora religionerna, men också bredvidläsning till annat religionsmaterial t ex Fem
Världsreligioner (Birgitta Svanberg).
Ett lättläst läromedel som tar dig med på
en hisnande resa över hela världen. Boken
beskriver olika länder och platser, t.ex.
kan du läsa om världens längsta järnväg,
världens största öken och världens största
regnskog. Upptäck jorden förklarar vad en
karta är och vad man kan använda kartor
till, varför det finns olika årstider och varför
det är ljust på dagen och mörkt på natten.
Boken har många olika kartor, foton och
illustrationer.
2003
Författare: Åsa Larsson
Illustratör: Eva Jonsson
Upptäck jorden
Bestnr: 85893-99-7
Pris: 210 :–
Primärt utvecklat för elever med
utvecklingsstörning 14 år och uppåt.
Författare: Catrin Ankh
Illustratör: Cecilia Lundh
HELA serien: Vem var… 6 häften
Bestnr: 86147-92-1
Pris: 401 :–
Fem världsreligioner
Boken behandlar olika religioners
historia, deras heliga skrifter, platser, symboler och sätt att fira gudstjänst. Eleven lär
sig förstå och respektera andra religioners
traditioner och värderingar. Boken tar upp
hinduism, buddhism, judendom, kristendom och islam. Är utvecklad för gymnasiesärskolan, men passar också särvux m.fl.
Författare: Birgitta Svanberg
Illustratör: Henry Svahn
Arbetsbok till Upptäck jorden
Arbetsuppgifterna baseras på innehållet
i huvudboken. Det är en fördel om eleverna
dessutom har tillgång till Internet, kartbok,
turistbroschyrer över Sverige och Stockholm samt en karta över hemorten.
Vem var Balder
Bestnr: 86147-86-0
Pris: 58 :–
Vem var Buddha
Bestnr: 86147-87-7
Pris: 90 :–
Manus: Birgitta Palo
Illustrationer: Eva P Jonsson
Vem var Ganesha
Bestnr: 86147-88-4
Upptäck jorden - Arbetsbok
Bestnr: 86001-00-1
Pris: 58 :–
Pris: 78 :–
25
Här är Sverige
Sverige – kartor med arbetsuppgifter
Denna fristående arbetsbok innehåller ett
antal olika kartor över Sverige med arbetsuppgifter. Grannländer, öar, sjöar, städer
indelning av Sverige, älvar, fjäll, järnvägar
och vägar finns med på olika kartor. Till
varje karta finns frågor. Dessutom finns
det sist i boken en karta över Sverige som
kopieringsunderlag.
Illustratör: Henry Svahn
Sverige – kartor med arbetsuppgifter
Bestnr: 85893-84-3
Pris: 43 :–
SVERIGE
”Här är Sverige” är ett läromedel i geografi
för grundsärskolan.
Här presenteras Sverige landskap för
landskap.
Boken inleds med en kort beskrivning av
Sverige och en karta över hela landet.
Varje landskap presenteras på 2 uppslag.
På en sverigekarta visas var landskapet är
beläget. Där finns en utförlig karta över det
specifika landskapet samt en kort beskrivning med fakta som tex antal innevånare
etc. Kortfattat beskrivs natur, klimat och
läge samt hur dessa faktorer bidrar till vilka
näringar /verksamheter som dominerar.
Dessutom innehåller varje landskapspresentation lite av varje som kan förknippas
med landskapet, en typisk maträtt, en udda
byggnad, en idrottsstjärna, ett historiskt
monument, ord och uttryck som är typiska
etc. Detta för att väcka nyfikenheten hos
eleven. Innehållet i ”Här är Sverige” ska ses
som en bas för vidare utforskning av landet
med början i närmiljön.
Författare: Kerstin Lindblad
Bestnr: 87139-62-8
För min egen del
De fem lättlästa häftena ger eleven svar på
för honom eller henne aktuella frågor.
Häftena har utrymme för eleven att själv
föra in eventuella förändringar och göra
innehållet personanpassat.
Författare: Gerd Forsman
För min egen del Budget
Bestnr: 85893-87-4
Pris: 27 :-
För min egen del Försäkringskassan
Bestnr: 85893-89-8
Pris: 27 :-
Pris: 275 :-
För min egen del ID-kort
ISBN: 85893-85-0
Här är Sverige, arbetsbok
Arbetsbok till Här är Sverige
Författare: Kerstin Lindblad
Bestnr: 87139-63-5
Pris: 110 :-
Pris: 27 :-
För min egen del Pass och visum
Bestnr: 85893-91-1
Pris: 27 :-
För min egen del Personuppgifter
Bestnr: 85893-86-7
Pris: 27 :-
Sverige – karta i storfomat
En schematisk Sverige-karta i storformat
med de större sjöarna, floderna samt öarna
som riktmärken. Eleven målar och ritar in
städer, landskap etc. Kartorna levereras i
rulle med fem kartor i varje.
1995
Idégivare: Agneta Nylander-Widz,
Henry Svahn
Illustratör: Henry Svahn
Sverige - karta i storformat
Bestnr: 85893-94-2
Pris: 94 :–
Primärt utvecklat för elever med
utvecklingsstörning.
26
NATURORIENTERANDE ÄMNEN
1991, reviderad 1995
Författare: Kerstin och
Ragnar Oldén
Omarbetning: Gerd Forsman
Illustratör: Henry Svahn
Jag lär mig termometern
Bestnr: 86001-83-4
Djur i Afrika
Boken berättar om några av de vanligaste
djuren i Afrika. Varje djur är presenterat
med enkel text och verklighetsnära bilder
på ett uppslag. Till boken finns Djur i Afrika
arbetsbok. Arbetsboken ger frågor kring
texten, men tränar också elevens
bildförståelse och bildavläsning.
Pris: 59 :–
Enkla försök 1 och 2
1992
Författare: Arne Gidlund
Illustratör: Henry Svahn
Materialet tar upp både enkla och lite
svårare, ofarliga experiment, som kan
utföras i klassrummet utan krav på särskild
laboratorieutrustning. Materialet består av
Enkla försök 1 om mätning, densitet, tryck
och värme. Enkla försök 2 om ljud, ljus,
elektricitet och magnetism.
Djur i Afrika
Bestnr: 86001-03-2
1998, 1999
Författare: Maria Forss
Pris: 133 :–
Djur i Afrika, arbetsbok
Bestnr: 86001-02-5
Pris: 40 :–
Primärt utvecklat för elever med utvecklingsstörning 10 år och uppåt.
Material till en egen bok
En serie av två olika häften med bildark.
Eleven kan klippa, klistra, skriva och göra
sin egen bok av materialet.
Illustratör: Henry Svahn
Enkla försök 1, arbetsbok
Bestnr: 86001-67-4
Pris: 79 :–
Enkla försök 1, lärarhandledning
Bestnr: 86001-68-1
Pris: 55 :–
Enkla försök 2, arbetsbok
Bestnr: 86001-69-8
Pris: 79 :–
Enkla försök 2, lärarhandledning
Bestnr: 86001-70-4
Pris: 55 :–
Min egen naturbok
Varje häfte har 24 färgbilder på vanliga
fåglar, insekter, blommor, svampar och djur
i den svenska naturen. Förpackningen innehåller komplett material för fem elever.
1990
Fotografer: Michael Lander m.fl.
Min egen naturbok
Bestnr: 86001-14-8
Pris: 123 :–
Primärt utvecklat för elever med
utvecklingsstörning från 13 år.
Djur i Sverige
Faktaboken berättar om 17 av Sveriges
vanligaste vilda djur. Varje djur presenteras
med färgfoto och text om kännetecken,
utseende och levnadssätt. Till boken finns
Djur i Sverige arbetsbok, med frågor på
faktabokens innehåll.
1991, 1998 3:e uppl.
Författare: Arne Gidlund
Djur i Sverige
Bestnr: 86001-05-6
Pris: 70:–
Djur i Sverige, arbetsbok
Bestnr: 86001-04-9
Pris: 40:–
Jag lär mig termometern
Ett kombinerat fakta och övningshäfte som
beskriver termometerns uppbyggnad och
funktion. Häftet innehåller också övningar
i avläsning av olika termometrar.
27
Sällskapsdjur
Varje häfte innehåller färgbilder på våra
vanligaste sällskapsdjur. Förpackningen
innehåller komplett material för fem elever.
Sällskapsdjur
Bestnr: 86001-28-5
Pris: 119 :–
No-serien
Ett elevmaterial som ingår i vår baskurs i
No och berör fyra olika arbetsområden:
biologi, fysik, kemi och naturkunskap. De
flesta arbetsområdena består av ett antal
laborativa övningar med tillhörande arbetsblad. Laborationerna är enkla och åskådliga
och går att utföra i ett vanligt klassrum.
10-16 år
Fysik
Fysikserien består av fem häften. Samtliga
häften utom Värme är författade av Lena
Jungheim och Elsa Olsson med illustrationer av Kerstin Holmstedt.
Biologi
En serie om fyra häften om
människokroppen.
1993
Författare: Lena Jungheim, Elsa Olsson
Illustratör: Monica Brolin
Elektricitet
Elektricitet handlar om ämnen som leder
ström, elsymboler, batterier, spänning,
effekt, säkringar, elsäkerhet etc.
Bestnr: 86001-06-3
Pris: 98 :–
Människokroppen 1
Hur ser vi ut inuti?
Ett häfte om skelettet, musklerna, huden,
håret och tänderna.
Bestnr: 86001-15-5
Pris: 95 :–
Ljud – Akustik
Häftet behandlar vibrationer, hög/låg/
stark/svag ton, ljudkurvor, resonans, stämbanden, ljudets hastighet, eko etc.
Bestnr: 86001-12-4
Pris: 98 :–
Människokroppen 2
Hur fungerar kroppen?
Häftet behandlar blodomloppet, sårläkning, andningsorganen, matsmältningen
och kroppens reningsverk.
Bestnr: 86001-16-2
Pris: 98 :–
Magnetism
Häftet tar upp magnetens poler, elektomagneter, kraftfält, kompass, statisk
elektricitet, atomens laddning etc.
Bestnr: 86001-13-1
Människokroppen 3
Nerver och sinnen
Häftet behandlar nervsystemet, hjärnan,
syn, lukt, smak och känsel.
Bestnr: 86001-17-9
Pris: 98 :–
Människokroppen 4
Sex och samlevnad
Häftet tar upp värderingsfrågor, puberteten, könsorganen, menstruation, kärlek och
samlag, preventivmetoder och könssjukdomar.
Reviderat 2013
Bestnr: 86001-18-6
Pris: 98 :–
Pris: 98 :–
Optik
Häftet behandlar ljuskällor, ljusets hastighet, spegelbilder, brännpunkt, linser och
spektrum.
Bestnr: 86001-20-9
Pris: 98 :–
Värme
Häftet tar upp temperaturbestämning,
kroppars utvidgning och sammandragning,
värmespridning etc.
Författare: Eive Landin
Illustratörer: Ann Hillberg, Kerstin Holmstedt, Chris Lundin Mattsson
Bestnr: 86001-34-6
Kemi
Vår serie i kemi består av fyra häften. Facit
ingår till samtliga titlar.
1994
Författare: Lena Jungheim, Elsa Olsson
Illustratör: Kerstin Holmstedt
Kemi – Första kemiförsöken
Häftet tar upp fasta och flytande ämnen
samt gas, undersöka och skilja ämnen åt
och löslighet.
Bestnr: 86001-08-7
Pris: 105 :–
Kemi – Grundämnen och kemiska
föreningar
Häftet behandlar materians beståndsdelar,
syre, väte, kemiska föreningar, oxidation,
kalkvatten, koloxid och teaterkemi.
Bestnr: 86001-09-4
Pris: 105 :–
Kemi – Vardagens kemi
Häftet behandlar varningssymboler, syra
och bas, indikatorer, surt och basiskt, pH,
ytspänning och tvättmedel.
Bestnr: 86001-10-0
Pris: 105 :–
Kemi – Eld och eldsläckning
Häftet tar upp brandtriangeln, undersökning av låga, antändning, brandorsaker,
brandsläckning och brandskydd.
Bestnr: 86001-11-7
Pris: 105 :–
Pris: 95 :–
28
Prat om sex
Bestnr: 86001-25-4
Pris: 72:–
Primärt utvecklat för elever med
utvecklingsstörning 14 år och uppåt.
Vår fantastiska jord
I boken får eleven svar på frågor om dag
och natt, årstider, moln/regn/snö, vindar,
åska m.m. Informationen är lättläst med fysikaliska fakta förklarade med experiment.
Många av försöken kan eleven själv utföra i
klassrummet.
Bestnr: 86001-31-5
Pris: 86 :–
Vår fantastiska jord frågor,
Naturkunskap
Vår serie i naturkunskap består av fyra
häften. Till samtliga titlar medföljer ett facit
med exempel på möjliga elevsvar.
kopieringsunderlag
Bestnr: 87139-96-3
1999
Författare: Marie Hilding, Anita Kiil
Illustratör: Kerstin Holmstedt
Vår fantastiska rymd
Eleven får lära känna världsrymden och
månen, solen och planeterna. De mest
kända stjärnbilderna presenteras med
förenklade mytologiska berättelser.
Boken innehåller förslag till experiment
som kan utföras i klassrummet.
Bestnr: 86001-32-2
Mäta – Väga
Häftet tar upp längdenheter och mätinstrument, viktenheter och vågar, tid och
klockor, temperatur och termometerskalor.
Bestnr: 86001-19-3
Pris: 93 :–
Ut i naturen
Häftet beskriver tillverkning och studium
av en naturruta, insamling av insekter och
växter, däggdjurs och fåglars övervintring,
användning av mikroskop och laborationsövningar.
Bestnr: 86001-29-2
Pris: 95 :–
Pris: 89 :-
Så fungerar kroppen
Boken beskriver funktionen av kroppens
olika delar och hur de samarbetar.
Den tar upp det egna ansvaret att
hålla kroppen frisk. Till faktaboken finns
Så fungerar kroppen, arbetsbok. I arbetsboken finns arbetsuppgifter med sidhänvisningar till faktaboken.
Så fungerar kroppen, bok
Författare: Birgitta Svanberg
Bestnr: 86001-26-1
Pris: 101 :–
Vatten
Häftet beskriver rening och destillering av
vatten, vattnets kretslopp, ytspänning, kontroll av vattnets kokpunkt och smältpunkt.
Bestnr: 87139-65-9
Pris: 350 :–
Väder – Värme
Häftet beskriver olika meteorologiska instrument, väderiakttagelser, diagramföring
över temperatur och lufttryck, vädersymboler och -kartor, uppbyggnad av varmluftsballong samt kyla och isolering kontra hur
man klär sig rätt.
Bestnr: 86001-33-9
Pris: 95 :–
Prat om sex
I materialet ges förslag till innehåll i 15
träffar i skilda pojk- och flickgrupper.
Målet är att ge eleverna en adekvat sexualundervisning, kunskap och information om
övergrepp och handlingsberedskap.
Författare: Else Marie Bergman
Så fungerar kroppen, arbetsbok
Författare: Christina och Torsten Grennäs
Bestnr: 86001-27-8
Pris: 54 :–
Primärt utvecklat för elever med utvecklingsstörning 14 år och uppåt.
Så fungerar kroppen,
fakta- och arbetsbok, DAISY
Författare: Birgitta Svanberg,
Christina och Torsten Grennäs
Bestnr: 87139-57-4
Pris: 750 :–
6-9, Gy, Vux
Vår fantastiska värld
Eleven får bekanta sig med jorden och
rymden via enkel text och lättillgängliga
bilder. Samtliga delar i serien är primärt
utvecklade för elever med utvecklingsstörning, 14 år och uppåt.
Författare, illustratör:
Christer Rauschenfeldt
29
Pris: 86 :–
Vår fantastiska rymd frågor,
kopieringsunderlag
Bestnr: 87139-97-0
Pris: 89 :Jordens fantastiska skatter
Eleven lär sig om jordens vanligaste och
mest kända skatter – papper, metaller och
olja. Boken lär ut var dessa naturtillgångar
finns, hur man utnyttjar dem och vad de
används till.
Bestnr: 86001-07-0
Pris: 99 :–
Jordens fantastiska skatter frågor,
kopieringsunderlag
Bestnr: 87139-98-7
Pris: 89 :-
INLÄRNING - TRÄNING
Träna dina sinnen, kopieringspärm
Tanketräning
Tanketräning Elevhäfte är upplagt i olika
kapitel med stegrad inlärningsgrad avsett
för barn från 5 år och uppåt. Varje kapitel
bygger på det föregående. Eleven får fylla i
sitt svar, rita eller måla, i den tomma rutan
på varje sida. Författare: Pia Wallenkrans
Materialet ger uppslag och tips om hur
man kan upptäcka och hjälpa barn med
svårigheter inom något språkligt område.
Koppling finns även till till det s k ITPAtestet. Tips och idéer som finns i ”Träna
dina sinnen kopieringspärm” är bl a metaforer både på svenska och engelska.
Tanken är att de mer självgående eleverna
ska kunna agera lärare-elev, protokollföra
och träna med sina kamrater.Författare: Pia
KARTLÄGGNING
Wallenkrans
Bestnr: 86424-84-8
Pris: 450 :–
och Aruna Roy
Bestnr: 86424-60-2
Pris: 49 :–
Lärarhandledning
Mer än 25 års forskning ligger bakom den
amerikanska forskaren Aruna Roys metoder
Att lyckas i skolan
för att hjälpa barn med inlärningsproblem.
Författare: Pia Wallenkrans och Aruna Roy
Bestnr: 86424-58-0
Pris: 135:–
Minnesverksta’n
Minnesverksta’n är en berättelse för stora
och små om minnets funktion i inlärningsprocessen. Materialet består av ett häfte
med fakta och roliga övningar samt en
plansch över verksta’n med dess avdelningar korttidsminnet, arbetsminnet och
långtidsminnet. Minnesverksta’n är ett
lättanvänt material för pedagoger som vill
ge sina elever en förståelse för minnets
olika funktioner i skolarbetet.
Författare: Ulla Holmquist
Illustrationer: Petra Svensson,
The Memory Factory Floor Plan
Bestnr: 633-6256-9
Pris: 150:-
Bestnr: 85513-86-4
Pris: 581 :–
Test of Visual Perceptual
Skills-3 (4-19 år)
Lär in
Pia Wallenkrans ger tips och idéer om hur
vi kan hjälpa barn att dra nytta av olika
inlärningsvägar. Boken är upplagd så att
lärare ska kunna finna råd hur man kan
hjälpa elever i skolan, och föräldrar får tips
om hur de kan hjälpa och stimulera sitt
barn hemma.
Författare: Pia Wallenkrans
Bestnr: 86425-09-8
Enkel pedagogisk kartläggning, där varje
elev möts med respekt. Elevens styrkor
lyfts fram parallellt med möjlighet att
få rätt stöd för att övervinna svårigheter.
Ska vi leka?
Att underlätta samspel mellan barn med rörelsehinder
och deras jämnåriga i förskola och skola.
Bokverkstán Förlag är numera distributör
och försäljare i Sverige av ett nytt, omarbetat, TVPS-test.
Det ersätter de tidigare TVPS-R (4-13 år)
och TVPS-R (12-19 år).
Gratis nerladdning av pdf-fil med beskrivning på svenska av TVPS-3 samt instruktioner för handhavande (pdf 130 kb)
Författare: Nancy Marin
Helena Wandin
Anna Ås
Pris: 155 :–
Ska vi leka?
Ska vi leka? vänder sig till den som i sitt
arbete möter barn som behöver hjälp att
samspela med andra barn. Boken ger en
översiktlig bild av hur man kan arbeta med
samspel mellan barn med rörelsehinder
och deras kamrater.
Författare: Helena Wandin, Anna Ås
Illustrationer: Hillevi Törmä,
Chris L Mattsson
Bestnr: 87139-09-3
Bestnr: 87727-50-4
Pris: 3895 :Test of Visual Perceptual Skills-3 (4-19
år) Extra svarsblanketter
Extra Protokollsblanketter i buntar om 25
st blad.
Författare: Nancy Marin
Bestnr: 87727-51-1
Pris: 385 :-
Pris: 249 :-
30
TAL - SPRÅK KOMMUNIKATION
GraFon
Nu finns GraFon - Språkljudlek i förskolegrupp hos Bokverksta’n.
Materialet bygger på vetskapen:
- barn lär i lustfylld lek.
- barns självkänsla stärks i den grupp de
har sin tillhörighet.
- fonologisk medvetenhet utvecklas före
läsfömågan.
- barn med tal- och språksvårigheter behöver tidig utmaning och stimulans.
Utifrån denna grund erbjuder GraFon Språkljudsleken en unik möjlighet för barn
att tidigt träna sin förmåga att uppfatta
och särskilja de olika språkljuden, att bli
fonologis medvetna. Just denna färdighet
tillmäts stor betydelse i den kommande läs
och skrivinlärningen.
För barn med uttalssvårighet skapar leken
en mängd övningstillfällen i barngruppens
mångfald. För dessa barn rekommenderas
samarbete med talpedagog elller logoped.
Språkljudlekens sätt att synliggöra konsonantljuden genom BILD, RÖRELSE och
LJUD, är något helt nytt. Som exempel, till
bilden av en orm görs en slingrande handrörelse och ljudet sssssss uttalas.
Erfarenheten visar att barn tycker leken är
rolig och att de lätt uppfattar ljuden.
GraFon - Språkljudslek i förskolegrupp
Bestnr: 87727-21-4
Pris: 590 :–
GraFon - Språkljudlek i förskolagrupp
innehåller:
Konsonantbilder, 19x3 st, A5, svart tryck på
gult papper
Vokalbilder, 9 st, A5, färgbilder
Kortlek, 28x2 st, 57x87 mm
Handledning
Instruktionsvideo finns på YouTube
GraFon - Språkljudslek i förskolegrupp,
individuell talträning
Bestnr: 87727-22-1
Pris: 700 :–
Grafon - Konsonantbilder
Bestnr: 87727-24-5
Pris: 220 :–
GraFon - Vokalbilder
Bestnr: 87727-23-8
Pris: 160 :–
GraFon - Kortlek
Bestnr: 87727-25-2
Pris: 220 :–
NYHET
a
aaae
©
n
GraFo
©
eee
GraFon
uuuu
©
GraFon
Teckenlexikon
1700 tecken för TSS
och teckenspråk
Övningsbok, Lärarpärm
Teckenlexikon 1700 tecken för TSS
och teckenspråk
Ett lättillgängligt lexikon för vuxendöva
gravt hörselskadade och deras anhöriga.
Boken innehåller mer än 3000 svenska ord
och med tydliga bilder är den en efterlängtad hjälp för alla som behöver använda
tecken i sin kommunikation.
Teckenlexikon
Bestnr: 85513-35-2
Pris: 201 :–
Övningsbok innehållande 50 övningar med
tillhörande teckenbilder samt ordlista med
cirka 1200 svenska ord. Lärarpärm med
kopieringsunderlag och handledning som
också finns på medföljande cd. Materialet
är framtaget i anknytning till Teckenlexikon
– 1700 tecken för TSS och teckenspråk.
Övningsbok
Bestnr: 86147-05-1
Pris: 153 :–
Teckenparlör
Denna teckenparlör är i första hand avsedd
för alla som vill lära sig att kommunicera
med tecken bland släkt, vänner och arbetskamrater.
Författare: Mona Andersson
Lärarpärm
Bestnr: 86147-06-8
Pris: 227 :-
Teckenparlör
Bestnr: 633-4144-1
Pris: 75 :-
31
HEM OCH KONSUMENTKUNSKAP
FIXA tvätten
A5, 20 s, färg, häftad
Bestnr: 86147-76-1
Pris: 60 :–
FIXA städningen
A5, 28 s, färg, häftad
Bestnr: 86147-77-8
Pris: 60 :–
Städning
Bakning
Pärmen är indelad i avsnitten allmänt
om bakning, matbröd, vetebröd, mjuka
kakor, småkakor och tårtor och glutenfria
bakverk. Utformningen av sidorna grundar
sig på utprovning bland elever i grundsäroch gymnasiesärskolan. Recepten ligger i
lätt uttagbara plastfickor i en ”Fleximapp”
med register.
Författare: Margaretha Lindqvist i
samarbete med Lena Bard, Ingrid Lavesson
Bakning
Bestnr: 86001-62-9
Pris: 422 :-
Pärmen är indelad i två delar, veckostädning och höst och vårstädning.
Det ingår även städning av förråd och
flyttstädning. I del 1, veckostädning, ingår
allmänt om och förebyggande städning,
skötsel av blommor, dammtorkning,
dammsugning, fuktmoppning, städning
av kök och badrum m.m. I del 2, höstoch vårstädning, ingår fönsterputsning,
städning av väggar, tak, lampor, klädkammare, förvaringsmöbler, alla vitvaror i kök,
badrum m.m. Pärmen innehåller också
städlistor och förslag till städplan vid flyttstädning. Sidorna är rikt illustrerade och
ligger i uttagbara plastfickor i en fleximapp,
lätta att ta med till städplatsen. Innehåll
och utformning är utprövat bland elever i
gymnasiesärskolan.
Livsmedelskunskap 1–4
En serie av fyra böcker med matcirkeln som
utgångspunkt presenterad med teckningar
och foton i färg. Böckerna beskriver livsmedlen, användningsområden, förvaring
och näringsinnehåll. Del 1 omfattar frukt
och bär, grönsaker, rotfrukter och potatis,
del 2 kött, fisk och ägg, del 3 mjölk och
mjölkprodukter, del 4 bröd, mjöl, gryn m.m.
Samtliga delar ger förslag på repetitionsfrågor.
i köket
städningen
Kerstin Lindblad Misse N Josefsson
tvätten
2011-10-24 10.25
1
Fixa kök_omslag.indd 1
N Josefsson
Kerstin Lindblad Misse
2011-10-24 10.28
Fixa städ_omslag.indd
Kerstin Lindblad Misse N Jo
1
sefsson
Fixa tvätten_omslag.indd 1
Materialet är indelat i avsnitten allmänt
om matlagning, fisk, korv, kyckling, kött,
köttfärs, pannkaka, sallad, soppa, vegetariskt och desserter. Recepten är utarbetade
i samråd med och utprövade av elever i
gymnasiesärskolan. Varje recept presenteras med foto på receptbladet liksom i
innehållsförteckningen.
Författare: Margaretha Lindqvist, Lena Bard
Fotograf: Lars-Erik Tobiasson
Illustratör: Henry Svahn
Matlagning
Bestnr: 86001-63-6
Pris: 533 :-
FIXA hela serien
Bestnr: 86147-79-2
Pris: 159 :–
Författare: Margaretha Lindqvist, Lena Bard
Illustratör: Henry Svahn
Städning
Bestnr: 86001-64-3
Pris: 454 :–
Matlagning, kopieringsunderlag
FIXA i köket
A5, 32 s, färg, häftad
Bestnr: 86147-78-5
Pris: 60 :–
2011-10-24 10.26
FIXA
FIXA-serien består av FIXA tvätten, FIXA
städningen och FIXA i köket. Böckerna
beskriver moment för moment hur man
tvättar, städar och sköter köket. Texten är
lättläst och de många bilderna förtydligardet som beskrivs. FIXA-serien är i första
hand tänkt för elever i gymnasiesärskolan
och särvux som läser hemkunskap. Givetvis
kan materialet användas av andra grupper
som har behov av informativt material på
området. Exempelvis Sfi. FIXA-serien har
tagits fram med produktionsstöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten.
2011-10-24 10.25
Fixa kök_omslag.indd 1
Idé och text: Kerstin Lindblad
Grafisk form och foto: Misse N. Josefsson
32
Författare: Karin Svedberg, Sonya Selin
Illustratör: Marianne Erlandsson
Livsmedelskunskap, del 1
Bestnr: 85893-95-9
Pris: 190 :–
Livsmedelskunskap, del 2
Bestnr: 85893-96-6
Pris: 211 :–
Livsmedelskunskap, del 3
Bestnr: 85893-97-3
Pris: 190 :–
Livsmedelskunskap, del 4
Bestnr: 85893-98-0
Pris: 211 :–
GySär/SärVux Yrkesprog
Arbetsmiljö
Boken beskriver arbetsmiljöns inverkan
på människan i bl.a. miljö-, skydds- och
säkerhetsfrågor inom olika yrkesområden
och skolan.
Reviderad 2012
Författare: Kjell Carlsson
telefonnummer m.m.) samt
att utvärdera APU/Praktikplatsen
efter avslutad praktik.
Författare: Marie Gregemo,
Ann-Sofi Sjöberg
CD innehållande Microsoft Wordfiler.
Bestnr: 86147-62-4
Lantbruksdjur
Läroboken presenterar med enkel text
och foton i färg de vanligaste lantbruksdjuren.
Författare: Johan Wasteson
Bestnr: 85893-73-7
Pris: 147 :–
Pris: 250 :-
Målgruppen är grundsärskola,
gymnasiesärskola.
Arbetsmiljö, faktabok
Bestnr: 86001-78-0
Pris: 228 :–
Arbetsmiljö, arbetsbok
Bestnr: 86001-79-7
Pris: 64 :–
Primärt utvecklat för elever med utvecklingsstörning 17 år och uppåt.
Ritningsläsning
En grundkurs i ritningslära, där
eleven använder penna, linjal och
passare. Inom varje avsnitt finns
övningar.
Författare: Conny Byquist
Bestnr: 85893-74-4
Pris: 79 :–
Kommunikation och samspel
Kommunikation och samspel har många
bilder och berättelser från vardagen och
från arbetslivet. I arbetsboken hittar eleven
olika typer av uppgifter att arbeta med.
Författare: Eina Linder och
Åse Lundén-Welden
Kommunikation och samspel, fakta
Bestnr: 86147-83-9
GySär Övrigt
Dag 1 År 5, pärm
Bestnr: 86147-94-5
Pris: 253 :–
Kommunikation och samspel, arb.bok
Bestnr: 86147-84-6
Pris: 175 :-
lärarhandledning
Bestnr: 86147-56-3
Pris: 150 :Finns även som nedladdning
Personer med intellektuell funktionsnedsättning kan ha svårt att föreställa sig hur
framtiden kan se ut. Frågor som ”Vad ska
jag jobba med?”, ”Var ska jag bo?” eller
”Vilket stöd har jag rätt till?” kan vara svåra
och abstrakta att förstå och hitta svar på.
”Dag ett år Fem” är tänkt att vara ett stöd
i arbetet att få svar på elevens frågor och
funderingar. Syftet är att eleven under
arbetet med Dag 1 År 5 ska se hur livet kan
se ut efter avklarad skolgång när det gäller
sysselsättning, boende, fritidsintressen och
ekonomi. Materialet är indelad i olika delar
som tar upp alla relevanta områden. Varje
del tar upp olika frågeställningar som eleven kan utgå ifrån när han/hon arbetar. När
samtliga områden har gåtts igenom och
de flesta frågor är besvarade så har eleven
all relevant information samlad på ett och
samma ställe som sedan är aktuell när skolan är slut. Finns både som webbapp och
som pärm.
Författare: Peter Forsling
Webbapplikation
Bestnr: 87139-19-2
Pris: 1245 :- (Skollicens)
Pris: 250 :-
Kommunikation och samspel,
Dag 1 År 5
APU/Praktikboken
Syftet med APU/Praktikboken är att
underlätta för eleven när han/hon kommer
ut på arbetsplatsen; föra loggbok/
dagbok, samla viktig information (schema,
33
ESTETISK
NYHET
Skapa bilder
Röda trådar
En idé- och metodikbok i textilslöjd för
elever med funktionsnedsättning. Författaren ger en rad olika konkreta exempel på
hur textilslöjd kan tillämpas för särskolans
elever. Boken ger exempel både på hur
läraren kan arbeta metodiskt med elevens
inlärning och på slöjdarbeten av olika
svårighetsgrad.
Bente Pettersson
Röda trådar
Bestnr: 87139-20-8
Pris: 275 :-
Ämnet bild ska vara utvecklande och
stimulerande och inspirera eleven till att
skapa sina egna bilder. Kunskap om både
färg- och formlära liksom perspektiv och
proportioner är viktiga. Att kunna behärska
olika metoder och tekniker är stimulerar
det egna bildskapandet. ”Skapa bilder”
innehåller genomgångar av en rad olika
metoder och tekniker och ger inspirerande
tips för det egna bildskapandet. Tekniker
som tas upp är bla rita och måla på en rad
olika sätt. Boken tar också upp tredimensionella tekniker som tex att arbeta i lera.
Fotografering är också en ett sätt att skapa
bilder som boken tar upp. Perspektiv, proportioner, avbilda verkligheten och fantasi
behandlas. Avsnittet om färglära ger den
grundläggande kunskap om färg som
behövs för ett utvecklat bildskapande.
Utgångspunkten för alla avsnitt är att
stimulera elevens kreativitet. Utöver de
praktiskt inriktade avsnitten finns också
2 kapitel som på ett inspirerande sätt
behandlar konst och arkitektur. Bägge
böckerna har en lättläst text med tillräckligt stor grad på bokstäverna, luft mellan
stycken och mellanrubriker.
Författare: Kerstin Lindblad
Skapa bilder
Bestnr: 87139-59-8
Pris: 135 :-
behandlas. . Boken tar upp vad som kännetecknar bilder utifrån deras användning
och varför de utformas på ett visst sätt.
Bildernas budskap granskas. Iakttagelser
av hur män, kvinnor och barn presenteras i
bild finns med och även hur bildspråket har
ändrats med tiden, tex reklambilder förr
och nu. Genom att arbeta med ”Tolka bilder” ska eleven få en medvetenhet om att
bilder kan ha olika syften och en förståelse
för att att bilder används för att påverka
oss på olika sätt. Målet är att eleven ska
kunna kritiskt granska de bilder som hon/
han möter och förstå att många av dessa
bilder har som uppgift att ge en påverkan.
”Tolka bider” ska också ge en inspiration
i det egna bildskapandet. Boken har en
lättläst text med tillräckligt stor grad på
bokstäverna, luft mellan stycken och mellanrubriker.
Författare: Kerstin Lindblad
Tolka bilder
Bestnr: 87139-58-1
Pris: 95 :-
Skaparkraft i skolan
Bokens budskap handlar om att stimulera
alla elever till glädje att skapa och lust att
lära, där alla får plats och får känna sig
betydelsefulla utifrån sina förutsättningar.
Skaparkraft i skolan
Bestnr: 85513-85-7
Pris: 251 :-
Träna slöjdord
”Med hjälp av de olika slöjdspelen i ”Träna
Slöjdord” skapas intresse för de ord som
används i slöjden. Spelen utgår från 16
olika slöjdbilder.
Följande slöjdspel finns:
• Hitta bilden
• Sortera ord och bild
• Lika på lika
• Memory
• Bildlotto
• Bingo
Så jobbar vi i bild
NYHET
Bente Pettersson
Träna slöjdörd
Bestnr: 87139-28-4
Pris: 350 :-
Tolka bilder
I ”Tolka bilder” analyseras bilder utifrån hur
de används. Reklam, nyhets, propaganda,
informations och konstnärliga bilder
34
Denna metod- och idébok är en inspirationskälla för lärare,planerad efter kursplanerna ämnet Bild
Skaparkraft i skolan
Bestnr: 85513-85-7
Pris: 134 :-
Köpvillkor
Läromedia Försäljningsvillkor
Nedan angivna försäljningsvillkor gäller endast för dem
som har avtal med LäroMedia Bokhandel Örebro AB.
Betalningsvillkor
30 dagar netto från fakturadatum.
Frakter
Vikt mindre än 1kg: Normalbrev
Vikt över 1kg: Företagspaket 16:00
Rabatter
Se er kommuns läromedelsavtal.
F-pris
Alla priser i denna katalog är förlagsnettopriser
(f-priser) exkl moms. Katalogens priser gäller från 2015.
Preliminära priser markeras med P. Reservation för eventuella
prisändringar efter katalogens tryckning.
Orderadress
LäroMedia Bokhandel
Box 6073
700 06 Örebro
Tel: 019-20 69 00
Fax: 019-20 69 49
E-post: [email protected]
www.laromedia.se
Returer
Lägsta returantal för gottgörelse är fem omärkta, felfria exemplar
av en och samma titel. Returfrakten betalas av köparen, denne
krediteras med f-priset minus 20%. Utgångna upplagor krediteras
ej. Returförsändelsen märksmed ”RETUR” och skickas till:
LäroMedia Bokhandel
Ormestagatan 2
702 83 Örebro.
Kopia på följesedel eller faktura skall bifogas med returen.
Ovan angivna villkor gäller om ej annat avtalats.
Logistikteamet Köpvillkor
Priser
Alla priser är exklusive moms och frakt. Du kan välja om du vill
se priserna inklusive moms.
Moms
På böcker tillkommer 6% moms och på övrigt material 25%
moms.
Frakt
Frakten betalas av köparen. Icke skrymmande material under
1 kg skickas som brev och debiteras 42 kr. Allt annat skickas
som MyPack/Företagspaket och debiteras enligt Postens
prislista. All frakt, också för eventuella restnoterade artiklar,
debiteras redan vid det första leveranstillfället. Eventuella
restorder levereras fraktfritt.
Expeditionsavgifter
Inga fakturerings-, order- eller andra expeditionsavgifter
tillkommer.
Leveranser
All distribution sker genom LogistikTeamet Sverige AB. Paket till
privatpersoner skickas som MyPack och kan hämtas ut hos
närmsta Postombud Paket till företag och skolor skickas som
Postens företagspaket.
Leverans till utlandet
Inom EU: Order från företag eller skolor levereras momsfritt om
ett giltigt VAT-nummer anges vid beställningstillfället. Order från
privatpersoner eller där inte giltigt VAT-nummer uppges
debiteras svensk moms. För mer information om momsregler
inom EU se Europakommision (http://ec.europa.eu/taxation_
customs/taxation/vat/how vat_works/index_en.htm)
Utanför EU
Ordern från företag/skolor levereras alltid momsfritt.
Order från privatpersoner debiteras svensk moms. Leveranser till
utlandet debiteras frakt enligt Posten/DPDs prislista.
Transportskador / felleverans
Kontrollera leveransen och att den överensstämmer med packsedeln. Alla avvikelser måste noteras och anmälas till
LogistikTeamet i Sverige AB. Vi betalar alltid fraktkostnaden för
eventuella ersättningsvaror.
Returer (företag/skolor)
Artiklarna ska vara felfria och packas och sändas så att skada ej
uppkommer. Returfrakt betalas av köparen. Köparen krediteras
det belopp som tidigare fakturerats för varan minus 20%.
Kontakta oss alltid innan du skickar en retur.
Returer/Ångerrätt (privatpersoner)
Din ångerrätt gäller under 14 dagar. Ångerfristen börjar löpa den
dag du tog emot varan eller en väsentlig del av den. Returer sker
på din egen bekostnad utom om varan är defekt eller om vi har
packat fel. Returer ska skickas som brev eller paket, inte mot
postförskott. Vi ska, om du utnyttjat din ångerrätt, betala tillbaka
vad du har betalat för varan snarast eller senast inom 30 dagar
från den dag då vi tog emot varan. Kontakta oss alltid innan du
skickar en retur.
Betalningsvillkor
30 dagar netto från fakturadatum. Försenad betalning. Betalningspåminnelse skickas efter 30 dagar. LogistikTeamet Sverige AB
har rätt att påföra påminnelseavgift samt dröjsmålsränta.
Outlösta paket
För att täcka LogistikTeamet Sverige ABs kostnader debiteras en
kostnad om 200 kr exklusive moms för ej uthämtade paket. Detta
gäller order som inte har avbeställts. Artiklarna krediteras med
fakturerat pris minus 20%.
BESTÄLLNINGAR:
Avtalskunder hos LäroMedia Bokhandel:
www.laromedia.se
[email protected]
Tel. 019-20 69 00
Övriga beställer hos Bokverksta’n förlag:
www.bokverkstan.se
[email protected]
Tel. 019-20 69 40
BESÖK OSS PÅ NÄTET!
- www.bokverkstan.se Se våra nya material och beställ i vår webbshop.
- www.bokprov.se Se en förhandsvisning av de läromedel du söker.
- www.pedagogiskabokhyllan.se Logga in och använd de digitala
läromedel du inhandlat.