Kom ut och lek med oss!

Bullerforsvägen
Soltorgsparken
Uppfartsvägen
Bergebyravinen
Föreningsparken
Ringargatan
Över
Domnarvets centrum
Hej kompis!
90e
Kom ut
och lek med oss!
lekplats
Det här är ekorren Skrutt & mullvaden Wattis. De har
cyklat runt i Borlänge och provlekt alla lekplatser.
På andra sidan har de gjort en karta åt dig så att
du kan upptäcka deras favoriter och alla andra
skojiga platser.
Här får du en karta över Borlänges alla
parklekplatser. Vilken blir din favorit?
Vi ses vid lekplatsen!
Vilken
r
lekplats rbitli ?
din favo
Box 834, 781 28 Borlänge
Besöksadress: Nygårdsvägen 9
Tel: 0243-730 00
www.borlange-energi.se
r!
ÖVERMORA
Ö1
Parklekplatser i Borlänge tätort
BOMSARVET
B1
B2
Här presenteras tätortens alla parklekplatser. Förutom dessa finns
parklekplatser också i Bomsarvet, Romme, Ornäs, Torsång och Idkerberget.
Blåbärsstigen
Skru & Wais favoriter
12
1
Några lekplatser har det där lilla extra
som gör dem värda en utflykt. I de flesta fall
finns här också gott om utrymme för picnic och
bollspel och i några fall även grillplatser.
B
Hur många av lekplatserna
har du lekt i? Kryssa för
här på kartan!
2
Tallmogatan
Kaplansgatan
Pssst!
Kom ihåg hjälmen om du
ska cykla till lekplatsen.
I
En liten men speciell lekplats där det finns mycket
att prova på. Här finns bl a indiantema med tält
och kanot, klätterspiral, korggunga, karusell och
”löparbanor” runt en kulle med flera rutschkanor.
Vid sandleken finns en vattenkran så du kan göra
extra geggiga kakor!
Åkertegsgatan
13
H
Storsvängen
Pålsgatan
O2
Bergebyravinen
4
Domnarvets centrum
O3
Rostungsgränd
Lövängsgatan
O4
Vretgatan
Här finns massor att göra! Kanske särskilt för de
mindre barnen. Här finns bl a korggunga, rutschar,
tåg, hinderbana, karusell och inte minst – en
plaskdamm! Utöver det finns också pulkakulle,
grillplats, liten asfaltsplan för landhockey och
basket samt några små skatehinder.
O5
C. Föreningsparken, Hushagen
Hagbacksgatan
G
5
B. Ringargatan, Kvarnsveden
O1
ORNÄS
3
A. Liljeqvistska parken, centrum
Lekplats i Borlänges äldsta park. Här finns bl a
korggunga, karusell samt klätterställningar för små
och lite större barn. Dessutom finns här pulkakulle,
beachvolleyplan, boulebana, bollplan och fina
blomsterplanteringar.
Bergslagstunet
D. Tångringsparken, Hagalund
E
Här finns bland annat två lite större klätterställningar varav en med ramp. Det finns en rolig
kompisgunga där flera barn får plats. En hel
djurpark med roliga trädjur finns och dessutom en
plaskdamm! Pulkakulle och bollplan finns också.
C
Sandgatan
D
Sveatorget
E. Soltorgsparken, Hagalund
Jaxtorget
A
Arturs gata
7
T1
T2
Södra Gyllegatan
T3
9
8
Kittåkers väg
Fint inbäddad i parkens grönska finns en liten
lekplats, men med en ritktigt stor lekställning!
Här finns även en gunga där föräldrar kan gunga
tillsammans med barnen
F
10
Lapp Anders väg
Toftvägen
Stallvägen
TORSÅNG
6
F. Nygårdsparken, Nygårdarna
IDKERBERGET
Hans Filips väg
I1
Borlänge kommun genom Stadsmiljö, Borlänge Energi har
ansvaret för de lekplatser som visas på kartan. Undantag är
Stråket i Bullermyren där Tunabyggen och Borlänge Energi
delar på ansvaret. Utöver dessa finns lekplatser på skolgårdar,
bostadsgårdar mm som fastighetsägaren ansvarar för.
Åselby torg
Pilbågsvägen
Idrottsvägen
Byängesvägen
Riktig nära, vid Kaplansgatan, finns också en liten
lekplats som är värd ett besök.
4. Väster Forssaklack
(planerad upprustning 2017)
Lekställningar, gungor, karusell mm samt
pulkakulle och basketplan
5. Järvstigen, Övre Tjärna (klar hösten 2015)
Lek samt pulkakulle, grillplats, bollplan, basket,
liten rink för landhockey.
6. Bananparken, Jakobsgårdarna
Lek samt forbollsplan med konstgräs och
basketplan.
7. Sims myr, Östermalm (klar hösten 2015)
Lek samt pulkakulle, liten bollplan med konstgräs
och höga stängsel och basketplan.
8. Södra och Norra Gylletorget
Två mindre lekplatser som kompletterar varandra.
9. Rödvingegatan, Mjälga
Lek samt liten bollplan.
10. Sjöbrisvägen, Årby
Lekplats med hinderbanetema.
11. Lyrikvägen, Hytting
(planerad upprustning 2016-17)
12. Medgången, Medväga
Bl a en stor lekställning för äldre barn samt
grillplats, bollplan och basketplan.
13. Moes väg, Hönsarvet
Lek samt pulkakulle och bollplan.
En grön oas i bostadsområdet. Här finns bl a
basket- och bollplaner, linbana, labyrint, tubrutsch
och plaskdamm.
Utanför kartan:
Klar hösten 2015. Här kommer det att finnas
en stor klätterpyramid! Men även en stor och
tillgänglig lekställning med bl a rutsch.
ROMME
3. Tjärnaheden
Lek samt pulkakullar, grillplats, bollplan, beachvolleyplan och en liten plan med rink för t ex
basket och landhockey.
Normalutrustad lekplats i gott skick.
R2
R3
2. Slipargatan, Kvarnsveden
Lek samt bollplan och grillplats.
G. Stråket i Bullermyren
I. Lergärdsparken, Lergärdet
R1
1. Blomsterstigen, Furulund
Lek samt pulkakulle, grillplats, bollplan och
basketplan.
Utanför kartan
Lekplats intill naturreservatet Älvravinerna. Här
finns bl a korggunga, båt, klätterställningar, karusell
för de lite större barnen samt två grillplatser. Passa
på att ta en promenad runt den fina slingan nere
vid älvstranden.
11
Normallekplatser som är något nyare
eller bättre utrustade. Målet är att det ska
finnas en sådan i varje stadsdel.
Park med gott om plats för spring! Här finns bl a
tubrutschbana, bro med nät, klätterredskap för
yngre skolbarn, minirutschbana, cykelkarusell,
basketkorgar och fotbollsmål.
H. Bullerforsvägens lekplats, Forssa
Böösgatan
Besöksvärda lekplatser
= Helt eller delvis tillgänglig för rörelsehindrade.
= Lekplats med plaskdamm
O5 Kapstigen, Ornäs (klar hösten 2015):
Normallekplats
Romme: R1 Väpnargatan, R2 Hedgatan
Ornäs: O4 Bojvägen. Torsång: T3 Torsvägen
Smålekplats
Mycket liten lekplats eller lekplats i sämre skick.
Utanför kartan:
Ornäs: O1 Ankarvägen, O2 Knopvägen, O3
Lantärnvägen. Torsång: T1 Uvberget, T2
Baldersvägen. Romme: R3 Beväringsgatan
Bomsarvet: B1 Granholsgatan, B2
Gerbergsvägen. Idkerberget: I1 Södra vägen.
Övermora: Ö1
Liten lekplats på torg
Små men speciella lekplatser.