FAKTURA - Skellefteå Kraft

FAKTURA
1
2
3
4
5
1 (3)
Fakturadatum
Kundnr
Fakturanr/OCR-nr
Ref. fakturanr
Referens
2014-12-08
2014-09-09
XXXXX
42864
XXXXXXXXXXX
28934290017
28902507814
Namnson
6 Namn
Björk Per-Olov
Adressvägen
1
Västergatan 22
931
93138
62 Skellefteå
Skellefteå
7
Fakturaperiod: 2014-11-01
2014-08-01 - 2014-11-30
2014-08-31
8
Anläggningsinformation
9 Avtalsinformation
10 Se specifikation
10 Se specifikation
Total
316,40 SEK
510,63
405,25 SEK
422,24
651,57 SEK
1 661,51
11 Elhandel
12 Elnät
13 Fjärrvärme
14
Oss tillhanda
2014-09-29
2014-12-29
2014-12-28
15
Netto
098,56
21 075,49
Moms total
16 518,89
274,66
Öresutjämning
17 -0,38
-0,22
18
Att betala
1 594,00
373,00
2
BELOPP DRAS
DRAS FRÅN
FRÅN ERT
ERT AUTOGIRO
AUTOGIRO HOS
HOS BANKGIROT
BANKGIROT 2014-12-29.
2014-09-29.
BELOPP
19 ALLMÄN INFORMATION
Vi önskar dig god jul och gott nytt år!
Drabbas du av ett elavbrott som varar minst tolv timmar i sträck kan du ha rätt till ersättning. Lägsta ersättning är
900 kronor förutsatt att ersättningen inte jämkas. Oberoende av elavbrottets längd kan du ha rätt till skadestånd.
Läs mer om avbrottsersättning och skadestånd på www.skekraft.se/avbrott eller kontakta vår Kundservice.
20 Dröjsmålsränta
Dröjsmålsränta utgår
utgår enligt
enligt räntelagen
räntelagen om
om ej
ej annat
annat avtalats.
avtalats. Vid
Vid påminnelse
påminnelse tillkommer
tillkommer påminnelseavgift.
påminnelseavgift. Vid
Vid flytt/kundbyte
flytt/kundbyte anmäl
anmäl detta
detta till
till din
din
240;;arkiv;B_SKT_EL_8142_08122014_064211_chk
692;;arkiv;B_SKT_EL_7235_08092014_072712_chk
nätägare 30
30 dagar
dagar innan
innan önskad avläsning.
avläsning. Angående
Angående elavtalet
elavtalet kontakta
kontakta ditt
ditt elhandelsbolag.
elhandelsbolag. Fakturaspecifikation
Fakturaspecifikation finns
finns på
på baksidan.
baksidan. För
För
nätägare
information om
om konsumenträttigheter,
konsumenträttigheter, oberoende
oberoende användarrådgivning,
användarrådgivning, reklamationshantering
reklamationshantering och
och tvistelösning
tvistelösning kontakta
kontakta vår
vår Kundservice
Kundservice eller
eller
information
besök vår
vår hemsida.
hemsida. Godkänd
Godkänd för
för F-skatt.
F-skatt.
besök
28
2014-12-28
Namn Namnson
Adressvägen 1
931 38 Skellefteå
931 80
80 Skellefteå
Skellefteå
931
Kanalgatan 71
71 21
Kanalgatan
www.skekraft.se
www.skekraft.se
[email protected]
[email protected]
Kundservice: 0910
091022
77225
25594
50
Kundservice:
-- 16
77
50
Felanmälan: 020
020 -- 77
77 27
27 00
00
Felanmälan:
Bankgiro: 5750-7634
5750-7634
Bankgiro:
Skellefteå Kraft
Kraft AB
AB
Skellefteå
SE556016256101
SE556016256101
Plusgiro: 89
89 83
83 02-5
02-5
Plusgiro:
Skellefteå Kraft
Kraft Elnät
Elnät AB
AB
Skellefteå
SE556244395101
SE556244395101
2 (3)
Fakturadatum
Kundnr
Fakturanr/OCR-nr
23
8
24
25
26
Specifikation:
29
30
31
32
Elhandel
Rörligt elpris
Energiskatt
Månadsavgift
Moms 25,00 %
Totalt
Anläggningsinformation
Adressvägen 22,
1, 931
Skellefteå
Anläggningsadress: Västergatan
Fv,00
93162
Skellefteå
Anläggningsid: 735999242000000XXX
735999242000221368
Områdesid: SKT
2014-12-08
42864
XXXXX
XXXXXXXXXXX
28934290017
Avtalsinformation
27 Rörligt elpris 1 år, slutdatum 2014-11-30
33,781 öre/kWh
28 Kontraktsnummer: 743XXXX
7443180
2014-11-01 - 2014-11-30
33 723 kWh
723 kWh
1 Mån
34 0,33781 SEK/kWh
35 0,19400 SEK/kWh
244,24 SEK
140,26 SEK
24,00 SEK
102,13 SEK
510,63 SEK
36 Summa anläggning
510,63 SEK
8
37
24
25
26
Anläggningsinformation
Uppgifter som anges vid leverantörsbyte
Adressvägen22,
1, 931
00 Skellefteå
Anläggningsadress: Västergatan
Fv 93162
Skellefteå
Anläggningsid: 735999242000221368
735999242000000XXX
Områdesid: SKT
38
39
40
41
Elnät
Abonnemang, 16 A
Elöverföring
Myndighetsavgift
Moms 25,00 %
Totalt
Avtalsinformation
5185474
28 Kontraktsnummer: 518XXXX
2014-11-01 - 2014-11-30
30 dgr
723 kWh
30 dgr
42 0,07200 SEK/kWh
36 Summa anläggning
281,29 SEK
52,06 SEK
4,44 SEK
84,45 SEK
422,24 SEK
422,24 SEK
43 Mätarnummer: 662513
44 Avläst
44 Avläst
Totalt
2014-10-31
2014-11-30
45 Mätarställning
41 986
42 709
46 Förbrukning
47 Beräknad årsförbrukning
723 kWh
723 kWh
6 681 kWh
Kärnkraft 19,1%
48
Förnybart
Förnybart 80,9%
Totalt
Var kommer din el från?
All el vi säljer till privatkunder är
ursprungsmärkt och kommer till
100 procent från våra egna förnybara
energikällor.
Vår totala försäljning av el är till 80,9
procent förnybar.
Privatkunder
För mer detaljerad information gå till:
www.skekraft.se/ursprung
3 (3)
Fakturadatum
Kundnr
Fakturanr/OCR-nr
8 Anläggningsinformation
Fv 93162
Skellefteå
Adressvägen22,
1, 931
00 Skellefteå
24 Anläggningsadress: Västergatan
7340004051398
25 Anläggningsid: 735999242000000XXX
26 Områdesid:
49
50
51
52
Fjärrvärme
Serviceavtal, Villa litet
Energiavgift
Effektavgift
Moms 25,00 %
Totalt
Avtalsinformation
758XXXX
28 Kontraktsnummer: 7580075
2014-11-01 - 2014-11-30
1 Mån
2 181 kWh
9 kW
0,4220 SEK/kWh
504,00 SEK/kW
36 Summa anläggning
53 Mätarnummer: 98812244 (fabr.nr)
54 Mätarställning
Avläst
2014-10-31
90,185
44
2014-11-30
92,366
44 Avläst
Totalt
2014-12-08
42864
XXXXX
XXXXXXXXXXX
28934290017
36,00 SEK
920,38 SEK
372,82 SEK
332,31 SEK
1 661,51 SEK
1 661,51 SEK
55 Förbrukning
56 Beräknad årsförbrukning
2 181 kWh
2 181 kWh
20 307 kWh
1. Billing date. When the bill is produced.
2. Customer number. Your customer number at Skellefteå Kraft. Please use this when contacting us. 3. Bill no / OCR no. The bill number is the same as the
OCR number. Use this in combination with your
customer number when paying using a method
other than the provided payment slip. You only use
the OCR number when paying online.
4. Ref. bill no. If the bill is credited, this refers to the
original bill.
22.Total amount. The amount you are to pay. If it says
“makulerad”, you do not need to pay anything. This
may be because you have enabled automatic
payment, meaning the sum will be withdrawn
directly from your bank account. It could also
indicate that you will be receiving a refund. In which
case we will refund you via plusgiro or autogiro.
23.Detailed information.
24.Electrical installation address. The address to which
electricity is supplied. 5. Reference. If you have asked for a reference on your
bill it will be shown here.
25.Electrical installation specification. A code for your
electrical installation. This is combined with your
area specification to create a unique identifier. 6. Billing address. If this is inaccurate, please contact
customer service.
26.Area specification. A three letter code that tells us
where in Sweden your electrical installation is located.
7. Billing period.
27. The type of contract you have signed.
8. Electrical installation information.
9. Contractual information.
28.Contract number. Your contract number with us.
This is only used in-house at Skellefteå Kraft.
10. Detailed information.
29.Electricity supply.
11. Electricity supply. Total price, including VAT. The
cost of the electricity consumed during the period
the bill relates to. Detailed information is provided
on the back of the bill.
30.The price for the electricity that you consume, depending on which contract you have.
12. Electrical grid. Total price, including VAT. The cost of
the electrical grid during the period the bill relates
to. Detailed information is provided on the back of
the bill.
32.Monthly fee. A fixed monthly fee that is the same
amount, regardless of how much electricity you
consume.
13. District heating. Total price, including VAT. The cost
of district heating during the period the bill relates
to. Detailed information is provided on the back of
the bill.
14. Due date. The date by which the bill is to be paid.
15. Net. Net amount. Total price, excluding VAT.
16. Total VAT. 25% of the net amount.
31. Energy tax. Tax on electricity consumed that you
pay to the government.
33.Consumed during the billing period. The number
of kilowatt hours (kWh) that you have consumed
during the billing period.
34.Electricity price per kWh, excluding VAT. Multiply by
1.25 to see the price including VAT.
35.Energy tax per kWh, excluding VAT. Multiply by 1.25
to see the price including VAT.
17. Rounding off.
36.Total for this electrical installation. The total amount
consumed during the billing period.
18. Total amount. The amount you are to pay. Total price,
including VAT. The amount is always rounded off.
37. Information that is used when changing electricity
supplier.
19. General information. Here you will find up to date
information from us. You will also find the current
interim price and variable electricity certificate
charge. This does not affect those who have fixed
rate electricity or district heating. 38.Power grid.
20.Interest on overdue payment is applied in accordance with the Swedish Interest Act unless otherwise
agreed. If a reminder is sent out, a reminder fee will
be added. If the customer is changing, please inform
your network owner 30 days before the date you
wish the meter to be read. Contact your electricity
supplier regarding the electricity supply contract.
Detailed information is provided on the back of the
bill.
21. OCR number. This number is used when paying
using a method other than this payment slip. It is
always the same as the bill number.
39.Subscription, 16 A. A fixed fee for access to the power
grid. The cost depends on the electric current, in
ampere, of your main fuse.
40.Electricity transmission. The transmission of
electricity through the distribution network to your
home. 41. Authority fee. Includes administrative authority fee,
electrical safety tax, network monitoring fee and
electricity preparedness fee.
42.Electricity transmission per kWh, excluding VAT.
Multiply by 1.25 to see the price including VAT.
43.Meter number. The ID number of your electricity
meter, which measures your consumption.
44.Read. The date and meter reading for the current
reading. If it says “beräknad” the meter was not
actually read at the time that the bill was produced.
In this case we use an estimate based on your
estimated annual consumption. This will be corrected
when we receive an actual reading.
45.Meter reading. Shows the meter reading in kWh.
46.Consumption.
47.Estimated annual consumption. Based on your
electricity consumption from the previous 12
months.
48.Origin labelling showing the energy sources used
to produce the electricity you have consumed. All
electricity we sell to domestic customers is labelled
with its origin and comes from our own renewable
sources. Of our total sales, 80.9 per cent comes
from renewable sources.
49.District heating.
50.Service agreement, Villa litet. Shows which service
agreement you have.
51. Energy fee. The price of the district heating that you
have consumed.
52.Effect fee. Calculated by dividing the mean value
of the past two years´ annual correction average in
kWh during December, January and February with
usage time (hours/year). For houses the usage time
is 940 hours.
53.Meter number. The ID number of the district heating
installation.
54.Meter reading. Shows how much you have consumed
during the period in MWh.
55.Consumption.
56.Estimated annual consumption. Based on your
district heating consumption from the previous
12 months.